Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Porvoon läntisen saariston luotsi-, majakka- ja kalastusyhdyskunnat, Porvoo. Söderskär. Kuva: RHO125016:1651 Pekka Sihvonen 2000