Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Porvoon läntisen saariston luotsi-, majakka- ja kalastusyhdyskunnat, Porvoo. Söderskärin luotsiasema. Kuva: RHO125016:1-22024 Harri Nyman 1999