Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Mommolan kartano, Salo. Kartanon päärakennus. Kuva: KY110_1 Maija Matikka 2018