Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Mommolan kartano, Salo. Pihapiirin eteläinen sivurakennus. Kuva: KY110_2 Maija Matikka 2018