Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Mommolan kartano, Salo. Mylly, suvanto ja vanha silta. Kuva: KY110_5 Maija Matikka 2018