Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Oriveden rautatieasema, Orivesi. Oriveden asemanseutua. Kuva: MV/RHO 39971 Hannu Vallas 1997