Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Suomenlinna, Helsinki. Kustaanmiekka, Kuninkaanportti. Kuva: AKDG3646:20 Vesa Laulumaa 2013