Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Helsingin suomenkielinen työväenopisto, Helsinki. Helsingin suomenkielinen työväenopiston laajennuksen sisäpihaa. Kuva: Museovirasto Museiverket 2014