Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Espoonkartano, Espoo. Espoonkartanon kiviholvisilta. Kuva: Museovirasto Museiverket 2019