Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Helsingin suomenkielinen työväenopisto, Helsinki. Helsingin suomenkielisen työväenopiston laajennus. Kuva: Museovirasto Museiverket 2019