Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Lammaistenlahden kulttuurimaisema, Harjavalta. Kokemäenjoessa oleva vesivoimalaitos. Kuva: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Joe K 2018