Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Köyliönjokilaakson ympäryskylät, Eura. Peltoaukion eteläreunalla on kirkonkylän tornillinen ristikirkko hautausmaineen. Kuva: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 JoeK 2018