Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Panelian kylä, Eura. Panelian kylää. Kuva: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Joe K. 2018