Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Panelian kylä, Eura. Paneliakosken voimalaitos. Kuva: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Mervi Salonen 2014