på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
 
Tervetuloa valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) sivustolle.

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009.

Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.

Kohteita haetaan vasemmalla olevasta rekisteristä joko karttahaulla tai maakunnan tai kunnan mukaan. Haun voi tehdä myös kohteen eri elementtien, ympäristön nykyluonteen tai kohdenimen mukaan. Kohdelistasta pääsee kohteen kuvaus- ja historiatekstiin klikkaamalla kohdenimeä. Kohteisiin liittyvät kartat osoittavat aluerajauksen.

Ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien kohdetekstit ovat selattavissa ruotsiksi. Saamelaisten kotiseutualueen saamelaiskulttuurikohteet löytyvät saamenkielellä täältä.

Kulttuuriympäristöjen alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan rakennettujen ympäristöjen lisäksi myös valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä muinaisjäännökset. Muinaisjäännösten ensisijainen lähtöaineisto on Museoviraston ylläpitämä muinaisjäännösrekisteri. Kaikki muinaisjäännökset ovat lain nojalla rauhoitettuja, mutta Museovirasto arvioi maakuntakaavakohtaisesti myös yksittäisten muinaisjäännösten merkittävyyttä valtakunnallisella tasolla. Linkkejä lisätietoon sivuston oikeassa laidassa.

OPAS- JA OHJEAINEISTOT
 
RKY kaavoituksessa ja lupamenettelyssä (pdf)
Kysymyksiä ja vastauksia (pdf)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(Ympäristöministeriö)
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
(Ympäristöministeriö)
Kulttuuriympäristön palveluikkuna
(Museovirasto)
Paikkatietoaineisto on ladattavissa
Paikkatiedon lataaminen
 
Viranomaisten yhteystietoja
Suomen kunnat
(Suomen Kuntaliitto)
Maakuntien liitot
(Suomen Kuntaliitto)
ELY-keskukset
(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Maakuntamuseot
(Museovirasto)
Museovirasto
 
 
Taustatietoa ja pressikuvia
(Museovirasto)
Kulttuuriymparistomme.fi
(Museovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö)
Linnoista lähiöihin
Rakennetut kulttuuriympäristöt Suomessa
Toim. Pinja Metsäranta
Julkaisumyynti: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 
© Museovirasto 2009