på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
 

Tervetuloa valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) sivustolle.

Valtakunnallisen RKY-inventoinnin kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.

RKY-kohteita haetaan vasemmalla olevasta rekisteristä joko karttahaulla tai maakunnan tai kunnan mukaan. Haun voi tehdä myös kohteen eri elementtien, ympäristön nykyluonteen tai kohdenimen mukaan. Kohdelistasta pääsee kohteen kuvaus- ja historiatekstiin klikkaamalla kohdenimeä. Kohteisiin liittyvät kartat osoittavat aluerajauksen. Ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien kohdetekstit ovat selattavissa ruotsiksi. Saamelaisten kotiseutualueen saamelaiskulttuurikohteet löytyvät saamenkielellä täältä .

Valtioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva 14.12.2017 tehty päätös tuli voimaan 1.4.2018. Päätös edellyttää, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot, kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus turvataan maakuntien suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan suomalaisen kulttuuriympäristön kokonaisuus perustuu viranomaisten laatimiin valtakunnallisiin inventointeihin, jotka koskevat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) ja valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita. Linkkejä ja lisätietoa on sivuston oikeassa laidassa.

OPAS- JA OHJEAINEISTOT
 
RKY kaavoituksessa ja lupamenettelyssä (pdf)
Kysymyksiä ja vastauksia (pdf)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(Ympäristöministeriö)
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
(Ympäristöministeriö)
Kulttuuriympäristön palveluikkuna
(Museovirasto)
Paikkatietoaineisto on ladattavissa
Paikkatiedon lataaminen
 
Viranomaisten yhteystietoja
Suomen kunnat
(Suomen Kuntaliitto)
Maakuntien liitot
(Suomen Kuntaliitto)
ELY-keskukset
(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Alueelliset vastuumuseot
(Museovirasto)
Museovirasto
 
 
Taustatietoa
(Museovirasto)
Linnoista lähiöihin
Rakennetut kulttuuriympäristöt Suomessa
Toim. Pinja Metsäranta
Julkaisumyynti: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 
© Museovirasto 2009