på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Säkylä Satakunta
Huovinrinteen varuskunta
Kuvaus
Huovinrinteen ns. korpivaruskunta on karun modernin 1960-luvun kasarmiarkkitehtuurin korkeatasoinen edustaja. Se on yksi etäälle asutuskeskuksista rakennetuista, arkkitehti Osmo Lapon suunnittelemista varuskunnista, muut ovat Vekaranjärvi Valkealassa ja Hoikankangas Kajaanissa.

Säkylän varuskunta sijaitsee eteläisessä Satakunnassa, Huovinrinteellä, noin viiden kilometrin päässä Säkylän keskustasta. Varuskunta-alue käsittää varsinaisen kasarmialueen lisäksi asuntoalueen, lähiharjoitusalueen ja taisteluampuma-alueen. Maastoltaan alue on mäntyvaltaista kuivaa kangasmetsää ja hiekkaharjua.

Huovinrinteellä keskusrakennukset asettuvat urheilukenttää kohti viettävään rinteeseen. Ruokala, urheilutalo ja sotilaskoti on sijoitettu keskeisen pihan ympärille. Kaikissa rakennuksissa miehistötilojen sisäänkäynnit avautuvat keskuspihalle ja rakennusten huoltoliikenne tapahtuu rakennusryhmän ulkoreunoilta. Keskusrakennusten julkisivut ovat kalkkihiekkatiiltä sekä paikalla valettua betonia. Samoja materiaaleja on sovellettu myös rakennusten sisätiloissa. Katot ovat yleensä maalaamatonta, puhtaaksi valettua betonia, seinät sahapintaista rimoitusta, lattiat etupäässä graniittimosaiikki- tai laattalattioita ja ovet ja ikkunat tummaksi kuullotettuja.

Keskusaukion rakennukset luovat vahvan horisontaalisen, askeettisen, mutta silti arvokkaan vaikutelman ja siten muodostavat merkittävän arkkitehtonisen kokonaisuuden. Keskusaukio sijaitsee aivan varuskunnan pääportin tuntumassa ja toimii puolijulkisena, yhdistävänä tilana varuskunnan ja siviilimaailman välillä.
 
Historia
Jo 1950-luvun alussa oli esillä kysymys uuden varuskunta-alueen rakentamisesta Turussa toimivalle prikaatille. Kilpailun varuskunnan sijoituksesta voitti Säkylän kunta, jossa maaston ja alueen soveltuvuus maavoimien koulutuskeskuksen tarkoituksiin oli hyvä. Lähettyvillä olivat edulliset kunnalliset palvelut, lisäksi Säkylän kunta osallistui myös maa-alueiden hankintaan. Rakennustyöt Säkylän Huovinrinteellä aloitettiin työllisyystöinä marraskuussa 1959. Elokuussa 1963 Porin Prikaatin II pataljoona siirtyi uuteen kasarmiin. Kolme vuotta myöhemmin Porin Prikaati oli kokonaisuudessaan muuttanut Huovinrinteelle. Varusmiesvahvuus on enimmillään noin 2500 henkeä. Varuskunta on Säkylän kunnan suurin työnantaja.

Kasarmialueen keskustan suunnittelu- ja rakennustyö kesti yhteensä kahdeksan vuotta. Käytännössä pitkä rakennusaika johtui siitä, että rakennustyöt tehtiin valtion työllisyystöinä vain talvikausina. Alueen asemakaavan on laatinut puolustusministeriön arkkitehti Pentti Viljanen. Suunnittelutyötä valvoi ja koordinoi puolustusministeriön rakennusosaston päällikkö Vilho Noko. Arkkitehti Osmo Lappo vastasi varuskunnan keskustan suunnittelusta. Samanaikaisesti Huovinrinteen varuskunnan keskustan kanssa Lapolla oli työn alla Kajaanin Hoikankankaan varuskunnan keskusta-alue, jossa hän käytti samoja rakenne- ja pohjaratkaisuja.
 
Lisätietoa
Lauri Putkonen, Satakunnan rakennusperintö. Satakuntaliitto. Painamaton inventointi 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  asuinkerrostalo; kasarmi; urheilurakennus;
ympäristön nykyluonne:  metsämaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Huovinrinteen varuskunnan ruokalarakennus.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Huovinrinteen varuskunta
 
© Museovirasto 2009