på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Kuopio Pohjois-Savo
Kuopion rautatieympäristöt
Kuvaus
Maljalahden pohjukassa oleva, Pohjolan- ja Kullervonkatuihin rajoittuva ns. vanhan aseman alue on Kuopion ensimmäisen aseman paikka. Asemarakennus on purettu, mutta jäljellä on joukko asuinrakennuksia talousrakennuksineen, veturitalli, paja sekä konepajarakennukset.

Kuopion nykyinen, 1934 valmistunut, funktionalistista rautatiearkkitehtuuria edustava asema sijaitsee vajaan kilometrin päässä länteen radan eteläpuolella. Asemalla on rautatiearkkitehtuuriin kuuluva pitkä laiturikatos.
 
Historia
Rautatien paikka Kuopion kaupungissa määräytyi lopullisesti 1886, jolloin ensimmäinen rautatieasema sijoitettiin Lahdentaan kaupunginosaan, lääninvankilan itäpuolelle. Näin asema sijoittui lähelle höyrylaivasatamaa. Rautatien rakentaminen katkaisi osin kaupungin laajentumistien pohjoiseen. Savon rata avattiin Kouvolan ja Kuopion välillä liikenteelle syksyllä 1889. Radan jatkamisesta pohjoiseen Kajaaniin järjestettiin yleinen rautatiekokous keväällä 1895. Kuopion pohjoispuolella Kallaveden ylitys merkitsi suurinta siihen asti tehtyä pengerrystyötä Suomessa: neljän kilometrin matkalle tehtiin pengertä kaikkiaan yli 2 km. Kuopion ja Iisalmen välinen rataosuus avattiin 1902 ja rata Kajaaniin valmistui 1904. Kuopio oli alunperin ainoa II luokan asema Savonradalla.

Kuopion uusi, 1934 valmistunut, asemarakennus sijoitettiin ruutukaava-alueen pohjoisreunaan, ratapihan länsipuolelle. Osittain kaksikerroksisen rautatieasemarakennuksen suunnittelivat Valtionrautateiden arkkitehdit J. Ungern ja Thure Hellström. Asemarakennukseen liittyy radan alittava tunneli sekä laiturirakennus. Asemarakennus rakennettiin1932-1934 hätäaputöinä.

Kuopion konepaja perustettiin viimeisenä ratakohtaisena konepajana Savon radan valmistumisvuonna 1889. Konepajaa laajennettiin 1800- ja 1900-luvun vaihteessa sekä 1932 ja 1982. Vuonna 1932 valmistui uusi rakennus veturien korjausta varten ja vanha konepaja purettiin. Viipurin luovuttaminen vaikutti suuresti Kuopion konepajan toimintaan, sillä sinne siirrettiin osa toiminnoista. Konepajan työntekijämäärä kaksinkertaistui 1939-44 välisenä aikana. Kuopion konepajan toiminta päättyi 2000-luvun alkupuolella.
 
Lisätietoa
Sirkka Valanto, Rautateiden arkkitehtuuri. Asemarakennuksia 1857-1941. Suomen rakennustaiteen museo 1984.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

Mauri Mönkkönen, Kuopion historia VII. Kuopio 1996.

Kuopion kulttuuriympäristö - strategia ja hoito-ohjeet. Kuopion kaupunki 2007.
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus; liikenteenrakennus; muu teollisuusrakennus;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Kuopion rautatieaseman laiturikatos, taustalla asemarakennus.

Kuopion rautatieaseman laiturikatos.

Kuopion rautatieasema.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Kuopion rautatieympäristöt
 
© Museovirasto 2009