på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Kaavi Pohjois-Savo
Telkkämäen kaskialue
Kuvaus
Vehkalahden kylän Telkkämäki, valtakunnallinen kaskimuseo, edustaa pohjoissavolaista maaseudun kulttuurimaisemaa. Itä-Suomessa kauan yleinen kaskeaminen on jatkunut Telkkämäellä 1940-luvulle saakka.

Telkkämäen asutusta edustavat pienet tilat rikkonaisine viljelyksineen. Perinteisimpiä niistä ovat Telkkämäki ja Rietula, joiden rakennuskanta on pääosin vuosisadan vaihteesta. Telkkämäen talon hirsinen päärakennus on 1800- ja 1900-luvun taitteesta ja pihapiiri rakennuksineen on saanut nykyisen ilmeensä 1930-luvulla. Tiestö on rakennettu alueelle vasta 1960-luvulla.

Luonnonsuojelualueeksi rajattu Telkkämäki on arvokas myös kasvistonsa osalta. Metsälaitumet, kaskimetsät, ranta- ja tulvaniityt muodostavat monimuotoisen ja omaleimaisen perinneympäristön.
 
Historia
Telkkämäki-niminen palsta erotettiin 1870-luvulla Mustolanmäestä. Torppaa asutti Mustolanmäen poika Matti Mustonen. Tila itsenäistyi 1900. Metsähallitus osti Telkkämäen 1984, jonka jälkeen rakennukset ja pihapiiri entistettiin nähtävyyskohteeksi.

Telkkämäki rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi 1989 ja se määriteltiin perinnemaisemaksi ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän mietinnössä.
 
Lisätietoa
Kaisa Kaunonen, Telkkämäen kaskitila 1800-luvun alusta 1930-luvulle. Helsingin yliopisto 1989.

Pasi Siistonen, Kaavin kulttuuriympäristöohjelma. Suomen ympäristö 212. Ympäristöministeriö 1998.
 
kohteeseen sisältyy:  talonpoikaistalo;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Telkkämäkeä.

Telkkämäen ympäristöä hoidetaan laiduntamalla ja kaskeamalla.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Telkkämäen kaskialue
 
© Museovirasto 2009