på svenska  paluu etusivulle  tietoa palvelusta  palaute  suurenna   pienennä  
PERUSHAKU
 
valitse kunta
kohteen nimi tai sen osa ?
 
kohteeseen sisältyy
ympäristön nykyluonne
 
KARTTAHAKU
kohteet maakunnittain
Lohja Uusimaa
Nummijärven kylä ja kulttuurimaisema
Kuvaus
Nummijärven kylä edustaa yhtenäistä 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun talonpoikaista rakennuskulttuuria. Kylässä on useita vanhoilla paikoillaan hyvin säilyneitä kantatilakokonaisuuksia.

Kulttuurimaisema on pinnanmuodostukseltaan vaikuttava. Kylää kehystävät kumpuilevat pellot ja metsäiset ja kallioiset mäet. Kylän läpi kulkee kaartuva kylätie, jonka molemmin puolin ovat kantatilojen rakennusryhmät. Kylä viljelyksineen avautuu lounaaseen Nummijärven lahdelle.

Heinon tilakeskus on kylätien länsipuolella, peltoaukeiden laidalla. Sen eteläpuolella, metsän ja kallion reunalla on Seppälän tilakeskus. Tien varressa on Heikkilän talouskeskus, Pakkanen sitä vastapäätä tien toisella puolella. Eskolan talo on järven rantaan viettävässä rinteessä. Tilakeskukset ovat hyvin säilyneitä ja yhtenäisiä. Pitkänurkkaiset päärakennukset ovat jokseenkin samalta ajalta 1800-luvun puolivälin vaiheilta. Talouskeskuksiin liittyy nuorempia asuin- ja talousrakennuksia mm. 1900-luvun alusta. Kumpuilevat pellot ympäröivät asutusta.
 
Historia
Nummijärvi on alaltaan Karjalohjan suurin kylä pitäjän pohjoisosassa. Kylän keskustaa hallitsee Nummijärvi.

Nummijärven kylän pellot ja ulkoniityt mitattiin ja jaettiin 1778, muut tilukset 1780. Jakoa korjattiin 1790. Kylän tilat olivat silloin Heinu (Heino), Pakkanen, Eskola, Heikkilä ja Seppä (Seppälä).

Eskolan tilakeskus siirrettiin 1906-07 Nummijärven rannasta muutaman sata metriä alkuperäisestä paikasta länteen.
 
Lisätietoa
Päivi Tahvanainen, Länsi-Uudenmaan kulttuurimaisemainventointi 1990. Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto 1990.

Tauno Tukkinen, Karjalohjan vanhat rakennukset I. Uudenmaan liiton julkaisuja E28 - 1996.

Veikko Kallio (toim.), Karjalohja. Itsenäisen väen pitäjä. Vammala 2005.
 
kohteeseen sisältyy:  kylä; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Rakennuksia Nummijärven Seppälässä Karjalohjalla.

Heikkilää ja Eskolaa Karjalohjalla Nummijärven kylässä.
 
Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun:
Nummijärven kylä ja kulttuurimaisema
 
© Museovirasto 2009