Museovirasto
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristot RKY
på svenska    tietoa palvelusta    palaute

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi

ETELÄ-KARJALA

hakutulos: 43 kohdetta
 
Imatra
Imatran Voiman ja Kuparin asuinalueet
Imatran Voiman ja Kuparin asuntoalueet ovat korkeatasoinen esimerkki teollisuuden pyrkimyksestä kohottaa työväestön asuinoloja. Tyyppitaloil ...
Imatrankosken kulttuuriympäristö
Imatrankosken ympärille varhain muodostunut matkailu ja Vuoksen varrelle keskittynyt teollisuus asuma-alueineen ovat jättäneet jälkensä Imat ...
Immolan kasarmialue
Immolan kasarmialue edustaa 1900-luvun alkupuolen uuden aselajin, lentovoimien, kasarmia yhdessä Utin varuskunnan, Kauhavan ilmasotakoulun j ...
Kaukopään tehtaan asuinalueet
Kaukopään sulfaattiselluloosatehtaan asuinalueet, johdon asuma-alue Insinööriniemi ja tehtaan vieressä oleva työläisten asuntoalue Lättälä, ...
Niskapietilän tie
Niskapietilän tie on osa entistä Savonlinna-Viipuri –maantietä ja yksi museoteistä, jotka Tiehallinto on valinnut kuvastamaan tienpidon hist ...
Tornansaaren teollisuusalue, Neitsytniemen kartano ja Niskalammen asuntoalue
Imatra ja Lauritsala ovat Vuoksen vesistön ja Saimaan kanavan vaikutuspiiriin, kuljetusyhteyksien ja puutavaran saannin kannalta edulliseen ...
Vuoksenniskan Kolmen ristin kirkko
Vuoksenniskan Kolmen ristin kirkko kuuluu Suomen uudemman arkkitehtuurin keskeisiin rakennuksiin sekä myös arkkitehti Alvar Aallon kansainvä ...
Lappeenranta
Kaukaan teollisuusympäristö sekä Kanavansuun ja Mälkiän asuntoalueet
Kaukaan tehtaat on ensimmäisiä 1800-luvun lopulla Saimaan kanavan vaikutuspiiriin syntyneistä, suurteollisuudeksi kasvaneista puunjalostukse ...
Konnunsuon vankila
Konnunsuo on yksi 1900-luvun alussa perustetuista ns. maatalousvankiloista, joiden tarkoituksena oli vankityövoimalla raivata ja kuivata soi ...
Lappeen kirkko
Lappeen kirkko on maamme ainoa 1700-luvulta säilynyt kaksoisristikirkko eli kahtamoinen. Keskellä Lappeenrannan kaupunkia Valtakadun varr ...
Lappeenrannan linnoitus- ja varuskuntakaupunki
Lappeenranta on harvinainen ja monipuolinen rajamaakuntaan rakennettu linnoitus- ja varuskuntakaupunkikokonaisuus, jonka strateginen merkity ...
Lappeenrannan raatihuone ja kauppiastalot
Lappeenrannan Raatihuoneen lähellä on keskellä uudistunutta rakennuskantaa säilynyt sirpale empirekauden puukaupunkia. Raatihuone sijaitsee ...
Lauritsalan kirkko ja seurakuntakeskus
Lauritsalan kirkko on esimerkki 1960-luvun pohjaratkaisultaan ja tekniseltä toteutukseltaan uudesta ja rohkealinjaisesta kirkkoarkkitehtuuri ...
Nuijamaan kirkko
Nuijamaan kirkko on jälleenrakennuskauden ensimmäisenä valmistunut ja ajankohdan ainoa puurakentamisen romanttista vaihetta edustava kirkko. ...
Pulsan rautatieasema-alue
Pulsa on vuosina 1867-1870 rakennetun Riihimäki-Pietari -radan asema, jonka ympärille on kasvanut Pulsan kylä kauppoineen ja kouluineen. ...
Rapasaaren rautatieasema
Saimaan rannalla sijaitseva Rapasaaren asema on Saimaan vesiliikenteen ja rautatien ensimmäinen leikkauspiste. Lappeenrannan radan satam ...
Rutolan ylivientilaitos
Lappeenrannan Rutolan alueella Saimaan vanhaan lasku-uomaan on muodostunut kulttuurihistorialtaan rikas ympäristö. Siihen kuuluvat lasku-uom ...
Saimaan kanava
Saimaan kanava, joka johtaa Saimaan järvialueelta Viipurin kautta Suomenlahdelle on maamme merkittävin historiallinen kanava. Saimaan kanava ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Lemi
Lemin kirkko
Lemin kirkko, jonka on rakentanut merkittävä savitaipalelainen kirkonrakentaja Juhana Salonen, on rakennustaiteellisesti merkittävimpiä suom ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Luumäki
Kotkaniemen tila
Kotkaniemi kuuluu poliittisen historian merkkimieskotien ryhmään, sillä tila on ollut Suomen ensimmäisen valtionpäämiehen ja tasavallan kolm ...
Luumäen kirkko
Luumäen puinen empirekirkko edustaa Intendentinkonttorin suunnittelua. Kirkko muodostaa maisemallisen kiinnekohdan näkyen laajalle yli ympär ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Taavetin linnoitus
Taavetin venäläinen linnoitus on perustettu strategisesti tärkeään tienristeykseen Salpausselän eteläreunalle. Linnoitus on osa venäläisten ...
Parikkala
Koitsanlahden hovi
Koitsanlahden hovin kulttuurihistoriallinen merkitys on ennen muuta tilan vuosisataisessa historiassa kahden valtakunnan rajamaakunnassa ja ...
Parikkalan kirkko
Parikkalan kirkko, joka on kaakkoissuomalaisen kirkonrakentaja Matti Salosen rakentama, edustaa kansanrakentajien kahtamoisiin pohjautuvaa C ...
Rautjärvi
Haukkavuoren historiallinen rajapaikka
Haukkavuori on historiallisesti merkittävä itärajan vuosisataisten linjausten maamerkki, jonka kautta ovat kulkeneet Täyssinän (1595) ja Uud ...
Hiitolanjoen voimalat
Hiitolanjoen voimalat liittyvät Saimaan vesistöalueen puunjalostusteollisuuden historiaan. Voimalaitosten merkitystä lisää niiden alkuperäin ...
Niskapietilän tie
Niskapietilän tie on osa entistä Savonlinna-Viipuri –maantietä ja yksi museoteistä, jotka Tiehallinto on valinnut kuvastamaan tienpidon hist ...
Sarajärven tie
Sarajärven maantie on erinomainen esimerkki siitä millaisia Suomen tiet valtaosaltaan olivat vielä 1950-luvulla. Hiekkapäällysteinen tie on ...
Simpeleen kirkko
Simpeleen kirkko on mielenkiintoinen esimerkki teollisuusyhdyskuntien määrätietoisesta kristillis-sosiaalisesta toiminnasta. Teollisuuslaito ...
Ruokolahti
Haloniemen huvilat
Ruokolahden Haloniemen huviloissa näkyy Imatrankosken läheisyyden vaikutus Saimaan vesistöalueen huvilakulttuuriin. Ruokolahden kirkonkyläst ...
Haukkavuoren historiallinen rajapaikka
Haukkavuori on historiallisesti merkittävä itärajan vuosisataisten linjausten maamerkki, jonka kautta ovat kulkeneet Täyssinän (1595) ja Uud ...
Niskapietilän tie
Niskapietilän tie on osa entistä Savonlinna-Viipuri –maantietä ja yksi museoteistä, jotka Tiehallinto on valinnut kuvastamaan tienpidon hist ...
Ruokolahden kirkko ja kellotapuli
Laajan lähi- ja kaukonäkymän vaikuttavana kiintopisteenä oleva Ruokolahden kirkko ja pappila sijaitsevat mäellä Pappilanlahdelle laskevassa ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Sarajärven tie
Sarajärven maantie on erinomainen esimerkki siitä millaisia Suomen tiet valtaosaltaan olivat vielä 1950-luvulla. Hiekkapäällysteinen tie on ...
Suvorovin kanavat
Suvorovin sotakanavat ovat ensimmäinen yhtenäinen, loppuunsaatettu kanavoimistyö maassamme. Kenraali Suvorovin johdolla Saimaalle rakenne ...
Savitaipale
Partakosken, Kärnäkosken ja Järvitaipaleen linnakkeet
Savitaipaleen linnakkeet ovat osa Katariina II:n käskystä suunniteltua ja 1791 kenraali Aleksandr Suvorovin johdolla rakennettua Pietarin pu ...
Taipalsaari
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Suvorovin kanavat
Suvorovin sotakanavat ovat ensimmäinen yhtenäinen, loppuunsaatettu kanavoimistyö maassamme. Kenraali Suvorovin johdolla Saimaalle rakenne ...
Taipalsaaren kirkonympäristö
Taipalsaaren kirkko, sen viereinen avoin kirkkokenttä, pitäjän lainamasiini, Röytyn majatalo sekä Röytyn itäpuolella kumpuilevat peltotilkut ...


© Museovirasto 2009