Museovirasto
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristot RKY
på svenska    tietoa palvelusta    palaute

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi

POHJOIS-SAVO

hakutulos: 64 kohdetta
 
Iisalmi
Iisalmen kirkkoaukio ja puistoakselit
Iisalmen Kirkkoaukion, Kirkkopuiston ja Otavan puiston muodostama akselisommitelma on historiallisesti, symbolisesti ja kaupunkikuvallisesti ...
Iisalmen rautatieasema
Iisalmella on poikkeuksellisen laaja ja paljon eri ikäisiä rakennuksia sisältävä asema-alue. Hyvin säilynyt asemapuisto kokoaa rakennukset o ...
Iisalmen vanha kirkko
Iisalmen vanha kirkko on poikkeuksellisen suuri erivartinen ristikirkko. Kirkon sakaristossa on harvinaisen hieno sarja seurakunnan kirkkohe ...
Koljonvirran historiallinen maisema
Koljonvirralla on keskeinen asema Suomen sodan taistelupaikkana sekä kirjailija Juhani Ahoon liittyvän henkilöhistorian vuoksi. Koljonvir ...
Peltosalmen viljelymaisema
Poroveden etelärannalla, Peltosalmen suulla, leviävät laajat viljelysaukeat, jotka kuuluvat Itikan ja Ahmosaaren suurtiloihin. Tiloilla on s ...
Runnin kylpylä ja Saarikosken kanava
Runni on maamme vanhimpia terveyslähteitä ja paikalla on edelleen toimiva terveyskylpylä. Runnin alueella on Kiurujoen oikaiseva Saarikosken ...
Joroinen
Huutokosken rautatieasema
Huutokosken rautatieasema-alueella on säilynyt risteysaseman laaja rakennuskanta. Asemarakennus on poikkeuksellinen, sillä siihen liittyy al ...
Joroisten kartanot
Joroisten kartanoiden ryhmä on omaperäinen, maan varsinaisen kartanovyöhykkeen ulkopuolelle syntynyt ilmiö, joka on voimakkaasti leimannut p ...
Kaavi
Telkkämäen kaskialue
Vehkalahden kylän Telkkämäki, valtakunnallinen kaskimuseo, edustaa pohjoissavolaista maaseudun kulttuurimaisemaa. Itä-Suomessa kauan yleinen ...
Kiuruvesi
Kiuruveden rautatieasema
Kiuruveden asemarakennus on komea mansardikattoinen, osin kaksikerroksinen, 1920-luvun rautatierakennus. Asema-alueella on kaksi asuinr ...
Koskenjoen kylä
Koskenjoen kylä edustaa Pohjois-Savossa harvinaista joenvarsiasutusta. Asutus on sijoittunut maisemaan sopusuhtaisesti. Syvähkössä uomas ...
Kuopio
Haminalahden kulttuurimaisema
Haminalahden kulttuurimaisema, joka muodostuu kartanosta viljelymaisemineen, metsäisistä mäkien jyrkänteistä sekä pienten saarten täplittämä ...
Iisalmen reitin kanavat
Iisalmen reitin kanavat, Vianta, Ahkiolahti, Ruokovirta ja Nerkoo ovat vesistöihin tukeutuneen, koko maan taloudellisen kasvun kannalta kes ...
Juantehdas
Juantehtaan (Strömsdal) ruukki on Suomen vanhin ja parhaiten säilynyt järvimalmia hyödyntänyt Savon ruukkikokonaisuus. Savon järvimalmir ...
Kuopion entinen ammuslataamo
Kuopion entisen ammuslataamon rakennusryhmä kuuluu merkittävään puolustusvoimain tuottamaan rakennuskantaan itsenäisyyden ajan alussa. Alue ...
Kuopion Iso hautausmaa
Kuopion Iso hautausmaa ja Sankaripuisto ovat kansallisesti merkittäviä hautausmaakulttuurin edustajia. Hautausmaan vanhalla puolella on s ...
Kuopion kasarmialue
Kuopion kasarmialue on yksi kahdeksasta kansallisen asevelvollisen sotaväen käyttöön 1880-luvulla perustetusta tarkka-ampujapataljoonan kasa ...
Kuopion lääninsairaala
Kuopion entinen lääninsairaala on luonteenomainen osa valtion rakennusperintöä ja samalla se kuuluu historiallisten läänikeskusten tärkeään ...
Kuopion Piispanpuiston ympäristö ja kuurojen koulu
Piispanpuisto ympäristöineen on monessa vaiheessa muovautunut kokonaisuus. Kuopion seudun ensimmäiset kirkot ovat sijainneet paikalla, joka ...
Kuopion rautatieympäristöt
Maljalahden pohjukassa oleva, Pohjolan- ja Kullervonkatuihin rajoittuva ns. vanhan aseman alue on Kuopion ensimmäisen aseman paikka. Asemara ...
Kuopion rännikatuverkko
Kuopion rännikatuverkko on 1770-luvulta alkaen läänin pääkaupungin asemakaavaan sisällytetty paloturvallisuutta lisäävä palokujaverkosto. Yh ...
Kuopion satama-alue
Kuopion satama-alue eri-ikäisine rakennuksineen ja satamarakennelmineen on erinomainen esimerkki sisämaan rantakaupungin satamasta, jolla on ...
Kuopion Snellmanin puisto, tuomiokirkko ja puukorttelit
Kuopion Snellmaninpuiston alueella on ollut Kuopion kaupungin ensimmäinen päätori. Tuomiokirkko kuvastaa kaupungin asemaa 1775 perustetun Sa ...
Kuopion tori
Kuuluisa Kuopion tori eli kauppatori on säilyttänyt keskeisen asemansa kaupunkirakenteessa, vaikka uudisrakentaminen sen varsilla on muuttan ...
Kuopion vankila
Kuopion vankila on 1880-luvun jälkipuolella läänien pääkaupungeissa toteutetun maanlaajuisen vankilarakennusohjelman tyypillinen tulos. Vank ...
Leppälahden ja Kuivaniemen kylät
Leppälahden ja Kuivaniemen kylät ovat edustavia esimerkkejä savolaisesta hajakyläasutuksesta. Leppälahden agraarimaisema Maaningan ja Lap ...
Linnanpellon asuinalue ja sokeainkoulu
Linnanpelto on varhainen yhtenäinen pientaloalue, joka ennakoi 1940-luvun monia tyyppipiirustuksin toteutettuja pientaloalueita. Suomen vanh ...
Niiralan tyyppitaloalue
Niirala on laaja ja tyypillinen jälleenrakennuskauden pientaloalue, jonka rakentamisaikainen rakenne on pääosiltaan säilynyt. Niiralan ...
Niuvanniemen sairaala
Niuvanniemi on Suomen toiseksi vanhin mielisairaalaksi suunniteltu sairaala. Sairaalan pihapiirit, ympäröivät pellot, niityt ja rantavyöhyke ...
Paavo Ruotsalaisen Aholansaari
Aholansaaressa sijaitseva vaatimaton pirtti on körttiläisen herätysliikkeen johtohahmon Paavo Ruotsalaisen kotitalo. Vuoraamattomassa vuo ...
Riuttalan talomuseo
Riuttalan kylän Riuttalan pihapiirin rakennuskanta on monipuolinen esimerkki talonpoikaisrakentamisesta. Se tuo tärkeän pohjoissavolaista as ...
Savon järvimalmiruukit
Savon järvimalmiruukit ovat merkittävä osa Suomen teollisuushistoriaa. Ne kuvastavat rautateollisuuden uuden painopisteen syntymistä Itä-Suo ...
Tuovilanlahden kylä
Tuovilanlahti on tyypillinen Sisä-Suomen vesiliikenteen kehityksen myötä syntynyt kyläkeskus, jollaiset sotien jälkeisessä taajamakehitykses ...
Väinölänniemen kaupunkipuisto
Kuopion ruutukaava-alueen kaakkoiskulmasta Kallaveteen työntyä Väinölänniemi on Suomen vanhimpia kaupunkipuistoja. Väinölänniemi on ollu ...
Lapinlahti
Lapinlahden kirkonseutu
Lapinlahden kirkon ympäristössä on säilynyt pieni saareke, joka edustaa hyvin pienen maalaiskunnan kehitysvaiheita 1800-luvun alkupuolelta l ...
Lapinlahden rautatieasema
Lapinlahden rautatieasema on Savon radan pieni maalaisasema, jossa on yhtenäinen rakennuskanta ja hoidettu asemapuisto. Lapinlahden V lu ...
Tiilikanjoen uittorakenteet
Tiilikanjoen uittorakenteet ovat uittosääntöjen kumoutuessa jäämässä vesistöön merkkeinä maakunnan pitkästä ja merkittävästä uittotoiminnast ...
Väisälänmäen kylä
Väisälänmäki lukeutuu Pohjois-Savon edustavimpiin mäkikylämaisemiin. Kylän vanha, hyvin säilynyt rakennuskanta on tiiviinä rykelmänä korkean ...
Leppävirta
Konnuksen kanavat
Konnuksen kolme eri aikakausien kanavaa muodostavat yhdessä viereisen luonnonkosken kanssa ainutlaatuisen sisävesiliikenteen historiaa kuvas ...
Kotalahden kaivosyhdyskunta
Kotalahti on Suomen 1960-luvun kaivosteollisuuden nousukautta edustava suurehko ja yhtenäisen kokonaisuuden muodostava kaivosmiljöö. Kotalah ...
Leppävirran kirkko
Leppävirran kivestä rakennettu kirkko edustaa Intendentinkonttorin kirkkosuunnittelua ja on tyyliltään puhdaspiirteisen uusklassinen. Seu ...
Nikkilänmäen museotie
Nikkilänmäen museotie periytyy 1700-luvulta ja on osa Etelä-Savosta Pohjois-Savoon ja edelleen Pohjanmaalle vienyttä keskeistä maantietä. Ti ...
Sorsakosken tehtaat ja tehdasyhdyskunta
Sorsakosken sahan ja hienotaetehtaan ympärille kehittynyt teollisuustaajama edustaa hyvin 1800-luvun loppupuolella Sisä-Suomeen vesistöjen y ...
Pielavesi
Lepikon torppa
Pielaveden kirkonkylän läheisyydessä sijaitsee presidentti Urho Kekkosen (1900-1986) synnyinkoti, Lepikon torppa. Kekkonen kertoi kasvaneens ...
Pielaveden Kirkkosaari
Muinainen Hämeen ja Savon maakuntaraja on kulkenut Pielaveden Kirkkosaaressa, jossa saaren keskeisen sijainnin ja vesireitin merkityksen tak ...
Rautalampi
Keiteleen - Iisveden reitin kanavat
Rautalammin Kerkonkosken ja Kiesimän väylät sekä Konneveden Neiturin väylä ovat puunjalostusteollisuuden tarpeita varten rakennettuja ja muo ...
Rautalammin kirkko ja keskusraitti
Rautalammin empiretyylinen, Intendentinkonttorin konduktööri C.A. Engelin suunnittelema, puukirkko kuuluu aikansa kookkaimpiin. Kirkko sijai ...
Rautalammin suurtilat
Rautalammin suurtilat on maan varsinaisen kartanovyöhykkeen ulkopuolelle syntynyt ilmiö, joka on leimannut alueen kulttuurimaisemaa. Säätylä ...
Saahkari-Myhinpään tie
Saahkarin-Myhinpään tie on yksi niistä museoteistä, jotka tiehallinto on valinnut kuvastamaan tienpidon historiaa Suomessa. Se antaa hyvän k ...
Rautavaara
Tiilikanjoen uittorakenteet
Tiilikanjoen uittorakenteet ovat uittosääntöjen kumoutuessa jäämässä vesistöön merkkeinä maakunnan pitkästä ja merkittävästä uittotoiminnast ...
Sonkajärvi
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Savon järvimalmiruukit
Savon järvimalmiruukit ovat merkittävä osa Suomen teollisuushistoriaa. Ne kuvastavat rautateollisuuden uuden painopisteen syntymistä Itä-Suo ...
Sukevan vankila
Sukeva on yksi 1910-luvulla perustetuista maatalousvankiloista, jotka sijoitettiin kauas keskuspaikoista, koska tarkoituksena oli vankityövo ...
Suonenjoki
Iisveden tehdas- ja rautatieasemaympäristö
Iisveden tehdas- ja rautatieasemaympäristö on sisävesisataman ja rautatieaseman ympärille kasvanut puunjalostusteollisuuden ja puutavarakulj ...
Nuutilan kylä
Nuutilan kylätien varrella on hyvin säilyneitä ja ehjiä talonpoikaisia pihapiirejä. Kylä sijaitsee kahdella kapealla luode-kaakko -suuntaise ...
Suonenjoen rautatieasema ympäristöineen ja ratavartijan talo
Suonenjoen rautatieasema ympäristöineen kuvastaa kirkonkylän muodostumista liikenteen ja talouden solmukohdaksi 1800- ja 1900-lukujen taitte ...
Varkaus
Kangaslammin kirkonkylä
Kangaslammin kirkonkylässä on säilynyt 1900-luvun alun kirkonkylän rakennetta. Rungon muodostaa vanhaa linjausta noudatteleva maantie, jonka ...
Kommila-Kosulanniemen asuinalue
Kommila-Kosulanniemen asuinalue on osa Varkauden tehtaiden ympärilleen synnyttämää yhdyskuntaa. Puutarhakaupunki-ihanteiden mukaan rakennetu ...
Könönpellon asevelikylä
Könönpelto on tärkeä esimerkki teollisuusyhtiön pyrkimyksestä luoda paikkakunnalle korkeatasoisia, tyyppitalosuunnitelmiin perustuvia yhtenä ...
Taipaleen kanavat
Taipaleen 1840 valmistunut kanava on ensimmäinen valtion varoin Suomeen rakennettu sulkukanava. Kanava yhdistää Haukiveden ja Unnukan. K ...
Varkauden Kauppakatu
Varkauden Kauppakatu on mittakaavaltaan sekä kaupunki- ja katukuvaltaan yhtenäinen, pääosin 1940-50-luvun liike- ja asuinrakennusten reunust ...
Varkauden Päiviönsaaren keskusta
Varkauden Päiviönsaari on puunjalostusteollisuuden ympärilleen muodostaman yhdyskunnan keskusta. Saaren halki kulkeva pääkatu, Ahlströmi ...
Varkauden tehtaat
Varkauden teollisuusalueen ja koko alueen muotoutuminen liittyy ennen muuta Suomen puunjalostusteollisuuden voimakkaaseen nousuun 1900-luvu ...
Vieremä
Savon järvimalmiruukit
Savon järvimalmiruukit ovat merkittävä osa Suomen teollisuushistoriaa. Ne kuvastavat rautateollisuuden uuden painopisteen syntymistä Itä-Suo ...


© Museovirasto 2009