Museovirasto
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristot RKY
på svenska    tietoa palvelusta    palaute

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi

KANTA-HÄME

hakutulos: 69 kohdetta
 
Forssa
Forssan teollisuusyhdyskunta
Forssan teollisuusympäristö on ainutlaatuinen, yhden maamme varhaisimman maaseudulle perustetun tekstiiliteollisen yrityksen ympärille raken ...
Hattula
Hattulan keskiaikaiset kartanot ja Lepaan puutarhaopisto
Vanajaveden laakson keskiaikaista rälssiä edustaa merkittävä joukko kartanoita Hattulan alueella. Lahdentaan, Suontaan, Lepaan, Merven ja Ve ...
Hattulan Pyhän Ristin kirkko
Keskiajalla pyhiinvaelluskohteena tunnettu Pyhän Ristin kirkko on kuuluisa maalauksistaan. Kirkko on muista keskiaikaisista maaseutukir ...
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Ihalemmen, Leiniälän, Nihattulan, Pelkolan ja Sattulan kyläasutus
Hattulan Nihattulan, Sattulan, Pelkolan, Leiniälän ja Ihalemmen maarekisterikylät lukuisine kiinteine muinaisjäännöksineen kuvastavat poikke ...
Mierolan ja Rahkoilan kylät
Mierolan, Rahkoilan ja Ventolan kylät kuvastavat liikenteellisesti merkittävään vesiväylän ja historiallisten tielinjojen leikkauskohtaan ke ...
Parolannummen harjoituskenttä
Parolannummi on poikkeuksellisen pitkään sotaväen kokoontumis- ja harjoituskenttänä toiminut leirialue, josta on kehittynyt pysyvä majoitus- ...
Retulansaaren kylä ja viljelymaisema
Retulansaaren muinaisjäännösalue ja tiivis kylätontti muodostavat ainutlaatuisen hyvin säilyneen esihistoriallisen ajan ja keskiajan asutuks ...
Hausjärvi
Erkylän kartano
Erkylän kartano puistoineen on yksi 1800-luvun puolivälin merkittävimmistä kartanoarkkitehtuurin edustajista maassamme. Erkylän kartanon ...
Lavinnon kylä
Lavinto on tiivis rivikylä, jonka rakenne ja rakennuskanta ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin nykypäivään saakka. Vanhan Hämeentien va ...
Mommilan kartanomaisema
Mommila on vanha rälssikartano, joka on 1900-luvun alussa ollut yksi pinta-alaltaan maan laajimmista suurtiloista. Kartanomaisema on hyvin s ...
Oitin rautatieasema
Oitti on Suomen toiseksi vanhimman, Riihimäki-Pietari -rataosuuden tyypillinen asema, jolla on säilynyt puisen asemarakennuksen lisäksi usei ...
Humppila
Venäjän kartano
Venäjän kartano edustaa Lounais-Hämeen tasaisen viljelyseudun myöhäisiä kartanoita, jossa on säilynyt poikkeuksellisen näyttävä rakennuskant ...
Hämeenlinna
Ahveniston hautausmaa
Ahveniston luonnonkauniin harjun etelänpuoleisella tasanteella ja rinteellä sijaitseva eri uskontokuntien hautausmaa komeine hautamuistomerk ...
Alvettulan, Hyömäen, Matkantaan ja Tuittulan ryhmäkylät
Alvettulan, Hyömäen, Matkantaan ja Tuittulan ryhmäkylät ovat historialliselta kehitykseltään ja sijainniltaan erityyppisiä sekä kylärakentee ...
Aulangon puisto
Aulanko on yksi maamme tunnetuimmista matkailukohteista ja Aulangon puisto yksi merkittävimmistä puistotaiteen kokonaisuuksista, mittavin 18 ...
Evon metsäopisto
Evon metsäopisto on Mustialan maatalousoppilaitoksen ja Lepaan puutarhaopiston ohella ensimmäisiä autonomian aikana valtion toimesta peruste ...
Hahkialan kartano
Hahkialan kartano on yksi Hauhon merkittävimmistä suurtiloista laajoine viljelyksineen, puukujanteineen ja avarine aina Hauhon kirkolle saak ...
Hauhon kirkonkylä
Hauhon kirkonkylä on poikkeuksellisen hyvin säilynyt yhtenäinen kokonaisuus kirkkoineen, pappiloineen, raitteineen, maatiloineen, pienasumuk ...
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Hämeen linna
Hämeen linna on Turun linnan ohella tärkein keskiaikainen linnamme. Linna kuvastaa Hämeenlinnan merkitystä Hämeen sotilaallisena, hallinnoll ...
Hämeenlinnan Kaupunginpuisto
Hämeenlinnan Kaupunginpuisto, jonka rakennustyöt aloitettiin 1840-luvulla, on varhaisimpia Bürgerpark-tyyppisiä, kaupunkilaisia varten perus ...
Hämeenlinnan Koilliskulman puutalokorttelit ja koulut
Koilliskulman kortteleissa, Hämeenlinnan keskustan tuntumassa on edustava ryhmä kivirakenteisia julkisia rakennuksia ja puurakenteisia asuin ...
Hämeenlinnan lääninsairaala, kruununmakasiinit ja Verkatehdas
Vanajaveden Keinusaarella olevat empiretyyliset lääninsairaala ja kruununmakasiini 1830-luvulta, kuvastavat Hämeenlinnan historiaa läänin ha ...
Hämeenlinnan rautatieasema
Hämeenlinnan rautatieasema on Suomen ensimmäisen radan pääteasema. Tiilinen asemarakennus on harvinaista 1920-luvun barokkivaikutteista klas ...
Hämeenlinnan tori, kirkko ja Pikkutori
Hämeenlinnan tori on tyypillinen ruutukaavakaupungin aukio, jonka ympärille kaupungin kirkko sekä tärkeimmät julkishallinnon ja liike-elämän ...
Kanajärven talo
Kanajärven talo on Kalvolan pitäjän johtomiehenä tunnetun itseoppineen kirjallisuudenkeräilijä Emmanuel Kanajärven (1801-1868) kotitalo, jok ...
Kantolanniemen siirtolapuutarha
Kantolanniemen 1930-luvulla perustettu siirtolapuutarha on hyvin säilynyt esimerkki aikakauden toimenpiteistä, joilla pyrittiin tarjoamaan k ...
Katisten kartano
Katisten kartanon rakennuskanta ilmentää omaperäisellä tavalla 1800-luvun loppupuolen kartanorakentamisen klassismista vapautuneita tyylilli ...
Lammin keskiaikaiset kartanot ja kirkko
Lammin Ormajärven ympäristö on Sydän-Hämeen keskiaikaisen asutuksen ydinaluetta, jonka merkitystä kuvastavat keskiaikaiset kartanot ja harma ...
Linnan kasarmit
Hämeenlinnan Linnan kasarmit on rakennushistoriallisesti poikkeuksellisen moniulotteinen 1800-luvun ja 1900-luvun alun kasarmialue, joka sij ...
Niemen kartano ja Taljalan kylä
Niemen kartanon kokonaisuus on arkkitehtonisesti korkeatasoinen 1800-luvun alun kartanokulttuurin edustaja, joka sijaitsee maisemallisesti e ...
Olympiarakennukset
Helsingin olympialaisia varten valmistuneet urheilurakennukset muodostavat kansainvälisestikin arvioituna hyvin säilyneen olympiarakennuskok ...
Perttulan oppilaitos ja Miemalan Alikylä
Perttulan erityisammattikoulu ja Alikylä muodostavat ajallista syvyyttä ja monipuolista asutus- ja rakennushistoriaa edustavan, poikkeuksell ...
Sairion pientaloalue
Sairion pientaloalue on edustava esimerkki laajasta ja yhtenäisestä jälleenrakennuskauden asuinalueesta. Sairio on säilyttänyt hyvin alkuper ...
Suomen kasarmit
Hämeenlinnan Suomen kasarmit on kansallisen asevelvollisen sotaväen käyttöön 1880-luvulla perustettu ja 1910-luvulla tuntuvasti täydennetty ...
Syrjäntaustan kylä
Syrjäntaustan kylässä on hyvin säilynyt vanha, isojakoa edeltäneen tiiviin kylämaisema. Tiivistä ryhmäkylää ympäröi selkeästi metsiin ja mäk ...
Tuuloksen historiallinen kirkkomaisema
Tuuloksen historiallisen pitäjänkeskuksen muodostaa Pyhäjärven, Leheen ja Suolijärven väliselle kannakselle, Kyläjoen/Sairijalanjoen ympäris ...
Vanajan kirkko
Vanajan keskiaikainen kivikirkko kirkkotarhoineen ja hautausmaineen muodostaa Hämeenlinnan alueen historiallisesta menneisyydestä kertovan s ...
Vanajanlinna
Vanajanlinnan punatiilinen päärakennus valeperspektiiviin sijoitettuine siipirakennuksineen on uudemman suomalaisen arkkitehtuurin merkkiteo ...
Vihavuoden mylly- ja sahayhdyskunta
Vihavuosi on yksi Hämeen vanhimmista tunnetuista myllypaikoista. Myllytoimintaa Hauhon maakirjakylillä on ollut koskessa jo keskiajalla. 190 ...
Janakkala
Hakoisten kartano ja linnavuori
Hakoisten linnavuori ja kartano rakennuksineen, puistokujineen ja puistoineen pellon ja metsän rajavyöhykkeessä ovat merkittävä hämäläisen k ...
Irjalan kartano
Irjalan kartano edustaa 1800-luvun lopun taloudellisen noususuhdanteen aikaista kartanoarkkitehtuuria. Kartano sijaitsee Haapaniemenjärven j ...
Leppäkosken kartano
Leppäkosken kartano ja sen läheisyyteen perustettu Rauhaniemen tiilitehdas edustavat hyvin 1800-luvun kartanomiljööseen ja Suomen teollistum ...
Monikkalan ja Vanantaan kartanot
Monikkalan ja Vanantaan kartanot ovat 1500-luvulla perustettuja hämäläiskartanoita, joiden ympäristöön liittyy vuosisatoja jatkuneen viljely ...
Tervakosken paperitehdas ja yhdyskunta
Tervakosken paperitehdas on vanhin Suomessa nykyisin toimivista paperitehtaista. Punatiilisten tuotantorakennusten nykyasu on peräisin pääos ...
Turengin rautatieasema
Janakkalan Turengin asema on Tikkurilan ohella - monet yksityiskohdat jo menettäneenäkin - parhaiten alkuperäisasussaan säilynyt asemarakenn ...
Viralan kartano
Virala edustaa pientä agraarimaisemassa säilynyttä kartano- ja teollisuusmiljöötä 1800-luvun loppupuolelta. Viralan historiassa näkyy hyvin ...
Jokioinen
Jokioisten kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema
Loimijokilaaksossa sijaitseva Jokioisten kartanoalue ilmentää maanomistukseltaan yhden Suomen laajimman kartanon poikkeuksellisen monipuolis ...
Jokioisten kirkko ja pappilat
Jokioisten 1631 rakennettua pitkäkirkkoa pidetään yhtenä Suomen vanhimmista puukirkoista. Merkittävän osan rakennettua ympäristöä muodostava ...
Loppi
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Lopen vanha kirkonmäki
Lopen vanha kirkko, kyläasutus ja pappila edustavat alueen vanhinta asuttua ja rakennettua ympäristöä. Lopen vanha 1670-luvulla rakennettu k ...
Santamäen kartanomaisema
Santamäen kartano kuuluu pieniin etelähämäläisiin kartanoihin, joiden monipuolinen rakennettu ympäristö edustaa useita historiallisia vaihei ...
Topenon ja Vojakkalan kylät
Vojakkala ja Topeno ovat etelähämäläisiä talonpoikaisia ryhmäkyliä, joiden kylärakenne on hyvin säilynyt ja rakennuskanta edustaa ajalleen t ...
Riihimäki
Riihimäen kasarmialue
Riihimäen kasarmialue on merkittävimpiä 1910-luvulla rakennettuja varuskuntiamme, jota luonnehtii erityisesti topografisesti omaleimainen si ...
Riihimäen keskusliikekatu
Riihimäen liikekeskus, jossa on saavutettu katulinjan yhtenäinen arkkitehtoninen ilme, ilmentää 1930- ja 1940-luvun kaupunkisuunnittelun per ...
Riihimäen Lasin tehdasalue
Riihimäen Lasin tehdasalue on yksi harvoista uudemmista lasiteollisuuden edustajista Suomessa. Alue muodostuu kokonaisuudesta, jossa on käsi ...
Riihimäen rautatieasema ja Rautatienpuisto
Riihimäki on pääratojen risteysasemana yksi liikenteellisesti merkittävimmistä. Alueen sadan vuoden aikana syntynyt, runsas ja hyvin säilyny ...
Riihimäen urheilupuisto
Riihimäen urheilupuisto on esimerkillinen sotien jälkeen rakennettu urheilualue, jonka kokonaissuunnitelma on Suomen urheiluarkkitehtuurissa ...
Riihimäen vankila
Riihimäen vankila on yksi 1920-ja 1930-luvuilla rakennetuista suurista keskusvankiloista ja se kuuluu syntyaikojensa vankilarakentamisen kes ...
Tammela
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Korteniemen metsänvartijan tila
Korteniemen metsänvartijan tila on tyypillinen, hyvin alkuperäisessä asussaan säilynyt pientila, joka kuvastaa valtion metsätalouden harjoit ...
Mustialan maanviljelysopisto
Mustialan maanviljelysopisto on maamme vanhin maatalousoppilaitos. Evon metsäopisto, Mustialan maatalousoppilaitos ja Lepaan puutarhaopisto ...
Saaren kartano ja kansanpuisto
Saaren kartanoympäristö on keskiajalta asti asuttu ja viljelty, maisemallisesti merkittävä kokonaisuus talouskeskuksineen, yhtenäisine raken ...
Tammelan kirkko
Tammelan kivikirkko on kahdessa vaiheessa, 1500-luvun alkupuolella ja 1780-luvun laajennuksessa, nykyiseen muotoonsa rakennettu Lounais-Häm ...
Teuron kylä
Teuron ryhmäkylä edustaa Kanta-Hämeessä tyypillistä, viimeistään keskiajalla kulkuväylän varteen, vesistön ylityspaikan kohdalle syntynyttä ...
Torron kylä
Torron kylä on Hämeen harvaan asutulle metsäylänköseudulle syntynyt raittikylä, jonka nykyinen, suhteellisen pienimittakaavainen, yhtenäinen ...
Ypäjä
Jokioisten kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema
Loimijokilaaksossa sijaitseva Jokioisten kartanoalue ilmentää maanomistukseltaan yhden Suomen laajimman kartanon poikkeuksellisen monipuolis ...
Valtion hevosjalostuslaitos
Ypäjän hevosjalostuslaitoksen alue muodostaa ainutlaatuisen ja ajallista syvyyttä omaavan monipuolisen rakennetun kokonaisuuden. Valtion ...


© Museovirasto 2009