Museovirasto
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristot RKY
på svenska    tietoa palvelusta    palaute

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi

KYMENLAAKSO

hakutulos: 57 kohdetta
 
Hamina
Haminan linnoitus- ja varuskuntakaupunki
Hamina on puhdaspiirteinen historiallinen linnoituskaupunki, jolla on ainoalaatuinen asemakaavallinen ratkaisu ja linnoitusjärjestelmä. H ...
Hietakylän hautausmaa ja Haminan ortodoksinen hautausmaa
Hietakylän luterilainen hautausmaa ja Haminan ortodoksisen seurakunnan hautausmaa edustavat varhaista kirkosta ja asutuksesta erillään oleva ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Petkeleen asuinalueet
Petkeleen asuinalue, jonka arkkitehti Alvar Aalto on suunnitellut 1950-luvulla Summan paperitehtaan johtajistolle ja työväestölle, on modern ...
Pitäjänsaaren esikaupunkialue
Pitäjänsaari on vanhimpia säilyneitä esikaupunkialueita nykyisen Suomen alueella. Pitäjänsaaren luotsivartiotupa on harvinainen esimerkki ka ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Tammion ja Kuorsalon saaristokylät
Haminan Tammio ja Kuorsalo ovat Kotkan Haapasaaren ja Pyhtään Kaunissaaren tavoin esimerkki itäisen Suomenlahden kalastusta ja luotsausta ha ...
Virolahden graniittilouhokset
Virolahti on maamme merkittävin historiallinen kivilouhimoalue. Graniittilouhoksia on Virolahdella mm. Pyterlahden Hevonniemessä, Hepokallio ...
Kotka
Haapasaaren saaristokylä
Kotkan Haapasaari on Haminan Tammion ja Kuorsalon sekä Pyhtään Kaunissaaren tavoin sekä rakenteeltaan että rakennuskannaltaan hyvin säilynyt ...
Hovinsaaren sellutehdas
Hovinsaaren entinen selluloosatehdas on sulfaattiselluloosateollisuuden varhainen ja hyvin säilynyt rakennusmuistomerkki. Se on merkittävä m ...
Hurukselan kylä
Hurukselan topografia Kymijoen muinaisen suistoalueen saarilla on ainutlaatuinen ja kylän historiallinen rakenne on hyvin säilynyt. Huru ...
Karhulan teollisuusympäristö
Karhulan teollisuusympäristö on merkittävä osa Kymijoen varrelle syntynyttä teollisuutta. Teollisuuslaitokset ja sen ympärille muotoutuneet ...
Katariinan pientaloalue
Katariinan (ent. Puistolan) pientaloalue, laaja ja yhtenäinen arkkitehti Birger Brunilan asemakaavan mukaan toteutettu asuinalue, on edustav ...
Korkeakosken teollisuusympäristö
Korkeakosken teollisuusympäristö on muotoutunut historialliselle mylly- ja sahapaikalle, jossa on toiminut tiettävästi yksi maamme varhaisim ...
Kotkan kaupungintalo ja Kotkan Säästöpankki
Kotkan keskustoria reunustaa kaksi modernismin arkkitehtuurin merkkiteosta 1930-luvulta, massiivinen kaupungintalo ja pieni funktionalistine ...
Kotkan kirkko ympäristöineen
Kotkan kirkko kuuluu suunnittelijansa arkkitehti Josef Stenbäckin runsaan kirkkotuotannon parhaimmistoon. Kirkkopuistoa ympäröivä historiall ...
Kotkan ortodoksinen kirkko ja Kirkkopuisto
Kotkan Pyhälle Nikolaokselle omistettu, 1801 valmistunut ortodoksinen kirkko on venäläisen uusklassismin huomattavin esimerkki Suomessa ja a ...
Kymin kirkko
Kymin kivikirkko lukeutuu Intendentinkonttorin 1800-luvun puolivälissä suunnittelemiin, kivestä rakennettuihin empiretyylisiin ristikirkkoih ...
Kyminlinnan maalinnoitus
Kyminlinna on suurista linnoituksista ainoa lähes kaikkine etuvarustuksineen säilynyt Kaakkois-Suomen linnoitus. Kyminlinna on osa keisar ...
Langinkosken keisarillinen kalastusmaja
Langinkoski on ainutlaatuinen keisarihallitsijaan liittyvä rakennusmuistomerkki ja Keisarillisen palatsin ohella ainoa keisariperheelle pyst ...
Ruotsinsalmen merilinnoitus
Ruotsinsalmen merilinnoituksella on ollut merkittävä asema Venäjän länsirajan puolustuksessa, Kronstadtin etuvarustuksena ja laivastotukikoh ...
Stora Enson Kotkan tehtaat
Stora Enson tehtaat ovat merkittävä osa Kotkan kaupunkikuvaa ja tärkeä osa Kaakkois-Suomen vesistöjen varsille syntynyttä puunjalostusteolli ...
Sunilan tehtaat ja asuinalue
Sunilan tehtaat on vanhin säilynyt sulfaattiselluloosatehdas Suomessa. Sunila asuinalueineen perustuu arkkitehti Alvar Aallon korkeatasoisee ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Tiutisen asuinalue
Tiutisen asuinalue on työväestön omatoimisesti tehtaan liepeille rakentama alue, jonka rakenne ja rakennuskanta on poikkeuksellisen hyvin sä ...
Kouvola
Anjalan historiallinen ympäristö
Kymijokeen liittyvällä Anjalan kulttuurimaisemalla on merkittävä asema kartanolaitoksen muotoutumisessa, valtakunnan sotahistoriassa sekä va ...
Anjalan paperitehdas sekä Inkeroisten kartonkitehdas ja yhdyskunta
Kymijoen varren Anjalan paperitehtaan ja Inkeroisten kartonkitehtaan teollisuuslaitokset ovat sekä teollisuushistorian että modernin arkkite ...
Elimäen kartanot ja viljelymaisema
Elimäen kulttuuriympäristö on poikkeuksellisen ja laajan maanomistushistorian muovaama. Kymenlaakson laajin yhtenäinen viljelysaukea, joka l ...
Kaipiaisten rautatieasema
Pietarin radan Kaipiaisten asema on maamme rataverkostossa poikkeuksellinen ns. saariasema, jossa rata kulkee asemarakennuksen molemmin puol ...
Korian kasarmialue
Koria on historiallisesti kerroksinen kasarmialue, jonka sotilaskotirakennus lukeutuu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomala ...
Korian sillat
Korialla vuolaan ja korkearantaisen Kymijoen ylittävät kaksi rinnakkaista siltaa ovat vaikuttava rautatieliikenteen historiasta kertova koko ...
Kouvolan hallintokeskus
Kouvolan keskuskirkko, kaupungintalo ja Kymen läänin virastotalo sekä näitä ympäröivät puistot muodostavat edustavan nuoren kaupungin modern ...
Kouvolan kasarmialue
Kouvolan kasarmialue on yksi venäläisten 1910-luvulla rakentamista rautatieyhteyksien tuntumaan sijoitetuista tiilikasarmialueista. Kasarmia ...
Kouvolan rautatievarikon alue
Rautatieliikenteen varaan kasvaneessa Kouvolassa on poikkeuksellisen komea kolmen veturitallin ja entisen pajan rakennussarja rautatien vari ...
Kuusankosken - Kymintehtaan teollisuusympäristö
Kymin ja Kuusankosken paperitehtaiden perustamistoimet 1872 ovat merkittävä vaihe tuotantoalan läpimurrossa Suomessa. Tehdasyhdyskunnan eri ...
Kymijoen rajalinnakkeet
Kymijoen rajalinnakkeet ovat merkittäviä 1700-luvun puolustushistoriaan kuuluvia Ruotsin ja Venäjän välisen rajan muistomerkkejä. Kymijoen m ...
Mustilan arboretum
Mustila on maamme vanhin, lajikkeiltaan ja laajuudeltaan suurin arboretum. Mustilan arboretumin 120 hehtaarin puistoalueella kasvaa lähes ...
Myllykosken teollisuusympäristö
Myllykosken teollisuuslaitos Kymijoen itärannalla muodostaa teollisuusympäristön, johon kuuluu teollisuuslaitoksen lisäksi kokonainen yhdysk ...
Sippolan kirkonkylä
Sippola on harvoja kirkonkyliä, joissa maantiehen tukeutuva kylärakenne on selkeästi säilynyt. Sippolassa yhdistyvät havainnollisesti myös k ...
Utin linnake ja varuskunta
Utin puolustus- ja sotahistoriallinen linnoitus- ja varuskunta-alue muodostuu venäläisestä 1700-luvun lopun bastionilinnakkeesta ja 1900-luv ...
Valkealan kirkon ja kartanon kulttuurimaisema
Valkealan erinomaisesti säilyneessä kulttuurimaisemassa näkyvät kirkollisen ja historiallisen maanomistusvallan merkit kirkon ja kartanon ym ...
Vekaranjärven kasarmialue
Vekaranjärven kasarmialue on korkeatasoinen esimerkki 1960-luvun betonikonstruktivismista ja se sisältyy kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön h ...
Verlan teollisuusympäristö
Verlan tehdas on ainutlaatuinen 1800- ja 1900-luvun vaihteen teollisuusmiljöö. Puuhiomo ja pahvitehdas muodostavat eheän tehdaskokonaisuuden ...
Voikkaan tehtaat
Voikkaan tehtaat ovat osa Kymenlaakson laajaa metsäteollisuuden leimaamaa teollisuusaluetta. Puuhiomo ja paperitehdas on perustettu 1897, mi ...
Miehikkälä
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Pyhtää
Ahvenkosken historiallinen ympäristö
Ahvenkosken liikenne- ja sotahistoriallisesti merkittävä ympäristö on Kymijoen läntisimmän haaran ja historiallisen Suuren Rantatien leikkau ...
Kaunissaaren saaristokylä
Pyhtään Kaunissaari on Kotkan Haapasaarien ja Haminan Tammion ja Kuorsalon tavoin sekä rakenteeltaan että rakennuskannaltaan hyvin säilynyt ...
Kymijoen rajalinnakkeet
Kymijoen rajalinnakkeet ovat merkittäviä 1700-luvun puolustushistoriaan kuuluvia Ruotsin ja Venäjän välisen rajan muistomerkkejä. Kymijoen m ...
Pyhtään kirkko ja pappila
Pyhtään keskiaikainen, valkoiseksi rapattu kivikirkko Suuren Rantatien ja Kymijoen läntisen suuhaaran yhtymäkohdassa on laajan keskiaikaisen ...
Struven astemittausketju
Struven ketju edustaa tärkeää vaihetta itä- ja länsieurooppalaisen tieteen ja tekniikan vuorovaikutuksessa. Struven ketju on erityinen todis ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Virolahti
Harjun maatalousoppilaitos
Harjun maatalousoppilaitos on maan ensimmäinen, 1890-luvulla perutettu maamieskoulu. Oppilaitoksen alueella on historiallisesti hyvin kerrok ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Uudenkaupungin rauhan rajakivet
Uudenkaupungin rauhan 1721 rajankäynnistä Virolahdella on säilynyt 10 rajakiveä. Rajakivet ovat muistomerkkejä Venäjän ja Ruotsin uudesta ra ...
Virolahden graniittilouhokset
Virolahti on maamme merkittävin historiallinen kivilouhimoalue. Graniittilouhoksia on Virolahdella mm. Pyterlahden Hevonniemessä, Hepokallio ...
Virolahden kirkko ja kivisakasti
Virolahden keskiaikaisen emäseurakunnan 1700-luvun puolivälin puukirkko on ainoa säilynyt tunnetun ruokolahtelaisen kirkonrakentaja Tuomas S ...


© Museovirasto 2009