Museovirasto
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristot RKY
på svenska    tietoa palvelusta    palaute

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi

PIRKANMAA

hakutulos: 94 kohdetta
 
Akaa
Viialan kirkko
Viialan kirkko edustaa 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla paljon käytettyä keskiajan kivikirkkoarkkitehtuurista vaikutteita saanutta jyrkkäl ...
Hämeenkyrö
F.E. Sillanpään kodit
Nobel-kirjailija F. E. Sillanpään Hämeenkyrössä sijaitsevilla kodeilla on olennaista merkitystä Sillanpään elämänvaiheiden (nuoruus, kirjail ...
Herttualan kylä
Vanhan Hämeenkankaantien varrella sijaitsevan raittikylän, Herttualan, tiivis kylärakenne ja monipuolinen rakennuskanta ovat säilyneet hyvin ...
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisis ...
Hämeenkyrön vanha keskusta
Hämeenkyrön kirkonkylä kirkkoineen, pappiloineen, kansakouluineen, pankkeineen ja apteekkeineen sekä kunnan viranhaltijoille rakennettuine a ...
Kyröskosken tehdasyhdyskunta
Kyröskoski kuuluu niihin maamme koskipaikkoihin, joilla on rikas esiteollinen tausta, varhain vakiintunut teollisuuskäyttö ja erityinen asem ...
Ikaalinen
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisis ...
Ikaalisten vanhan kauppalan alue ja Ikaalisten kirkonseutu
Ikaalinen on maamme ensimmäinen kauppala. Ikaalisten vanhan kauppalan 1800-luvun puolivälin asemakaavarakenne puistokäytävineen ja -kujineen ...
Ison-Röyhiön kylä
Ison-Röyhiön Alaskylässä on säilynyt tiivis kylätontti, johon liittyy poikkeuksellisen laaja tienvarren mökkiasutus. Iso-Röyhiön kylän al ...
Koveron kruununmetsätorppa
Koveron kruununmetsätorppa on kertova esimerkki Pirkanmaan metsäseutujen asuttamisesta 1800-luvun lopulla. Nykyisin Seitsemisen kansallis ...
Juupajoki
Hyytiälän metsäasema
Hyytiälän metsäasemalla on merkitystä tieteenhistorian kannalta ja sen vanhimman osan rakennuksilla on tärkeä asema kansallisromanttisen ark ...
Kallenaution kestikievari
Kallenaution kestikievari on yksi Suomen parhaiten tunnetuista ja säilyneistä kestikievareista. Kallenautio ilmentää maamme matkustuslaitoks ...
Korkeakosken tehdasyhdyskunta
Korkeakosken tehdasyhdyskunta on 1800-luvun lopulla Pirkanmaan harvaan asutulle metsäseudulle, vesistön koskipaikkaan ja rautatien varteen r ...
Lylyn rautatieasema
Lylyn rautatieaseman rakennuskanta on monipuolinen ja hyvin säilynyt. Tiilinen vesitorni vuodelta 1951 muodostaa 1883 rakennetun pumppuasema ...
Kangasala
Kangasalan kirkko, kartanot ja suurtilat
Laajoja järvialueita halkovan harjujakson solmukohdassa sijaitsevan Kangasalan kirkonkylää ympäröivät Liuksialan ja Vääksyn kartanot ovat 15 ...
Kangasalan näkötornit
Kangasalan näkötornit on rakennettu paikoille, joilta kuninkaat, keisarit ja runoilijat ovat ylistäneet maisemaa, joten niihin liittyvät eri ...
Vatialan siunauskappeli
Arkkitehti Viljo Rewellin suunnittelema karun askeettinen, betonista rakennettu Vatialan siunauskappeli kuuluu Suomen modernin arkkitehtuuri ...
Kihniö
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Kuhmoinen
Kuhmoisten kirkonmäki
Kuhmoisten kirkonmäki puukirkkoineen ja -tapuleineen muodostaa kylän maisemallisen kohokohdan ja yhdessä kylätien varrella olevien muiden ki ...
Kuhmoisten sahan lahti
Ennen toista maailmansotaa, jälleenrakennuskaudella ja sen jälkeen muotoutunut Kuhmoisten sahan rakennuskanta koneistuksineen on merkittävä ...
Päijälän raittikylä
Päijälän raittikylän perinteinen, tienvartta tiiviisti reunustava rakenne on hyvin säilynyt. Ala-Karkjärven pohjoispuolella, vanhan nelos ...
Lempäälä
Lempäälän rautatieasema
Lempäälän asema on ainoa Hämeenlinnan ja Tampereen välillä säilynyt IV -luokan asemarakennus. Lisäksi se on yksi harvoista 1870-luvulta säil ...
Sääksjärven rautatiepysäkki
Sääksjärven rautatiepysäkki Lempäälässä on harvinaisen V luokan pysäkkityypin edustaja 1910-luvun alusta. Rakennuksen pohjoispuolelle odo ...
Mänttä-Vilppula
Kotiniemen kasvatuslaitos
Kotiniemen kasvatuslaitos on laitoslajinsa rakennusperintönä varhainen, arkkitehtuuriltaan ja ympäristönä korkeatasoinen näyte valtion järje ...
Mäntän tehtaat ja yhdyskunta
Mäntässä yhdistyvät vesistöön liittyvä teollinen maisema ja korkeatasoinen teollisuusarkkitehtuuri. Mäntän paperitehdas on yksi Suomen tärke ...
Pohjaslahden kirkko
Maisemallisesti näyttävällä paikalla sijaitseva Pohjaslahden kirkko kuvastaa 1930-luvun kirkkoarkkitehtuurin moninaisuutta. Tiilestä rak ...
Vilppulan ja Kolhon rautatieasemat
Vilppulan asema on edustava ja hyvin säilynyt Vaasan radan IV luokan tyyppipiirustusten mukaan toteutettu asemarakennus. Asema on historiall ...
Nokia
Kauniaisten ja Kuljun kartanot
Kauniaisten ja Kuljun kartanot lähekkäin sijaitsevine talouskeskuksíneen, puistoineen ja viljelyksineen muodostavat 1600-luvun läänityksestä ...
Nokian kirkko ja Maatialan pappila
Nokian pyörökirkko muodostaa korkealla harjulla maisemallisesti keskeisen ja näkyvän maamerkin tärkeän vesireitin ja vanhan maantien varrell ...
Nokian teollisuuslaitokset
Nokianvirran Emäkosken varrelle perustetut metsä- ja kumiteollisuuden tuotantolaitokset kuuluvat Suomen teollistumisen keskeisiin ympäristöi ...
Pitkäniemen sairaala
Pitkäniemen mielisairaalan rakentaminen on ollut yksi valtion suurisuuntaisimmista rakennushankkeista 1800-luvun viimeisinä vuosina. Sairaal ...
Sarkolan ja Vahalahden kyläkeskukset
Sarkolan ja Vahalahden kyläkeskukset ovat hyvä esimerkki Kokemäenjoen vesistöön liittyvän jyrkkäpiirteisen metsäseudun pienimuotoisista vanh ...
Siuronmäki ja rautatieasema
Siuronmäki ja Siuronkosken ympäristö asuinalueineen, rautatieasemineen ja teollisuusrakennuksineen on yksi Ylä-Satakuntaan 1900-luvun alussa ...
Orivesi
Längelmäen kirkonkylä
Längelmäen kirkonkylä on poikkeuksellisen hyvin 1900-luvun alkupuolen asussa säilynyt pienen ja syrjäisen, mutta vauraan pitäjän keskus, mi ...
Onnistaipaleen kylä
Onnistaipaleen kylä on tiiviisti raitin varteen rakentunut ryhmäkylä, jota ympäröi laaja ja pinnanmuodoltaan vaihteleva, pieniin vesistöihin ...
Oriveden kirkko
Oriveden kirkko kuuluu 1950-luvun lopulla uusia muotoja etsineen sotien jälkeisen kirkkoarkkitehtuurin merkkiteoksiin. Kirkko on erittäin ed ...
Oriveden rautatieasema
Oriveden rautatieasema on Tampere-Vaasa radan IV luokan, myöhemmin III luokan asema, jossa on hyvin säilynyt asemarakennus radan rakentamisa ...
Tunkelon Isotalo
Tunkelon Isotalon poikkeuksellisen suuri, hyvin säilynyt uusrenessanssipäärakennus on poikkeuksellinen esimerkki 1800-luvun lopun vauraasta ...
Punkalaidun
Punkalaitumen keskustan kylämaisema
Punkalaitumen kirkonseudun vaikuttavan kulttuurimaiseman muodostavat jokivarren avointa viljelymaisemaa seurailevat tiet, niihin liittyvät t ...
Pälkäne
Puutikkalan kylä
Vanhoihin Hämeen asutusseutuihin nähden syrjäinen Puutikkala-Karvialan kaksoiskylä on ollut keskiajan lopulla Kukkiajärven suurimpia kyliä. ...
Pälkäneen pitäjänkeskus
Pälkäneen pitäjänkeskus jakautuu kahteen eriaikaiseen osa-alueeseen. Vanhin, agraarivaiheeseen liittyvä pitäjänkeskus on Syrjänharjun ja ...
Raiskion torppa
Luopioisten syrjäisen torppaseudun Raiskio on aikanaan yleisen torppa-asutuksen tyypillinen, mutta harvinaistunut edustaja. Raiskion tor ...
Vihavuoden mylly- ja sahayhdyskunta
Vihavuosi on yksi Hämeen vanhimmista tunnetuista myllypaikoista. Myllytoimintaa Hauhon maakirjakylillä on ollut koskessa jo keskiajalla. 190 ...
Ruovesi
Kalelan erämaa-ateljee
Kalela on yksi kansallisromantiikan erämaahuvilakauden merkittävimmistä rakennusmuistomerkeistä. Erämaahuvilat, joista ensimmäisinä ovat ...
Näsijärven reitin kanavat
Näsijärven reitin uittoa ja sisävesien matkustajalaivaliikennettä varten rakennetut kanavat, Ruoveden Murole ja Kauttu sekä Virtain Herrasko ...
Pekkalan kartano
Pekkalan kartanon rakennuskanta muodostaa poikkeuksellisen yhtenäiseksi suunnitellun pihapiirin metsän ympäröimässä järvinäkymään avautuvass ...
Peräkunnan tie
Peräkunnan tie on yksi museoteistä, jotka Tiehallinto on valinnut kuvastamaan tienpidon historiaa Suomessa. Peräkunnan tie on esimerkki sekä ...
Ruoveden kirkonkylä
Hämeen entisiin erämaihin Näsijärven pohjoisen järvireitin varrelle syntyneen historiallisen Ruoveden emäseurakunnan rakennushistoriallises ...
Sastamala
Emil Danielssonin erämaa-ateljee
Taiteilija Emil Danielssonin Pirunvuoren kivilinna kuuluu kansallisromantiikan ajan merkittäviin taiteilijahuviloihin kuten Kalela, Ainola, ...
Eskolan ja Tervamäen kylät
Varhaiskeskiajalla asutettujen yläsatakuntalaisten Eskolan ja Tervamäen kylien tiivis isoajakoa edeltävä ryhmäkylärakenne sekä historialline ...
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisis ...
Kaltsilan, Uudenkylän ja Vanhankylän viljelymaisema
Kaltsila, Uusikylä ja Vanhakylä ovat keskiaikaisia maarekisterikyliä. Kolmen lähekkäin sijoittuneen kylän muodostama hyvin säilynyt kylämai ...
Karkun taajama
Karkun taajama on hyvin säilynyt 1900-luvun alkupuolen maaseututaajama. Rautaveden länsiranta rautakautisine kalmistoineen, linnavuorinee ...
Kokemäenjoen voimalaitokset
Kokemäenjoen varrelle eri vuosikymmeninä rakennetut, nimekkäiden teollisuusarkkitehtien suunnittelemat ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoiset ...
Lähteenmäen torppa
Lähteenmäen torppa on aikanaan yleisen torppa-asutuksen tyypillinen edustaja. Umpipihainen kokonaisuus on hyvin säilynyt. Vakkalan kylään ...
Salokunnan kirkko
Salokunnan kirkko on erityisesti sisätiloiltaan korkeatasoinen esimerkki uudemman kirkkoarkkitehtuurin muotoratkaisujen soveltamisesta paika ...
Sastamalan kirkkomaisema
Sastamalan eli Karkun Pyhän Marian kirkko oli keskiajalla Pohjois-Satakunnan ja Pirkanmaan merkittävin seurakunnallinen keskuspaikka. Karkun ...
Tyrvään rautatieasema
Entinen Tyrvään rautatieasema (vuodesta 1955 Vammalan rautatieasema) on edustava ja hyvin säilynyt Tampere-Pori -radan IV luokan maaseutuase ...
Tyrvään vanhan kirkon maisema
Vanhan Ylä-Satakunnan ja Kokemäen joen varren keskiaikaisen asutuksen ydinalueella Rautaveteen pistävä Tyrvään Kirkkoniemi ja sen tyveen sij ...
Vammalan kirkko
Historiallisen maantien ja vesireitin yhtymäkohdassa, maisemallisesti vaikuttavassa ympäristössä sijaitseva Vammalan keskustaajaman kirkko, ...
Tampere
Hatanpään kartano
Hatanpään kartano edustaa 1800-luvun lopun asussa olevine päärakennuksineen, huviloineen ja puistoineen 1700-luvulla lounaissuomalaisen ja u ...
Hervannan keskusakseli
Hervanta on yksi Suomen tunnetuimmista 1970-luvulla rakennetuista lähiöistä. Hervannan asemakaavallinen idea perustuu kompaktin kaupunkirake ...
Hämeenpuisto
Tampereen Hämeenpuisto on 1830-luvun kaupunkisuunnitteluun liittyvä pisin yhtenäinen puistokäytävä Pohjoismaissa. Hämeenpuisto ja sitä reunu ...
Kalevan kirkko ja kaupunginosa
Tampereen Kaleva on yksi yhtenäisimmistä ja laajimmista kaupunginosista, joka on toteutettu toisen maailmansodan jälkeen funktionalismin kaa ...
Kalevankankaan hautausmaa
Kalevankankaan hautausmaa on edustava esimerkki 1800-luvun lopun kirkosta ja asutuksesta erillään olevista hautausmaista. Kalevankankaan hau ...
Lapin pientaloalue
Lapin pientaloalue on yhtenäinen 1900-luvun alun työväenasuinalue, joka perustuu 1915 järjestettyyn suunnittelukilpailuun. Lapin pientalo ...
Lielahden rautatieasema
Lielahden asemarakennus on osa harvinaistunutta 1920-luvun tiilirakenteisten asemien sarjaa. Tampere-Pori radan Lielahden asema on rakenn ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Pispalanrinne
Pispalanrinteen poikkeuksellinen sijainti jyrkkärinteisellä harjulla kahden järven välissä on tehnyt siitä Suomen tunnetuimman 1800- ja 1900 ...
Pyynikin näkötorni
Pyynikinharju on merkittävä matkailu- ja vapaa-ajankohde, jonka virkistys- ja nähtävyyskäyttö on alkanut jo 1800-luvun alkupuolella. Pyy ...
Pyynikinrinne
Pyynikinrinne on edustava 1900-luvun alkupuolella rakennettu kaupunginosa. Länsiosa on yhtenäinen Lars Sonckin 1903 laatimaan asemakaavaehdo ...
Ratinan stadion
Ratinan stadion on maamme hienoimpia teräsbetoniarkkitehtuurin edustajia. Vuonna 1966 valmistuneen Ratinan stadionin asema urheilurakentamis ...
Tammerkosken teollisuusmaisema
Tammerkosken teollisuusmaisema on maamme ensimmäinen ja tunnetuin teollinen kaupunkimaisema. Tampereelle leimalliset tekstiili-, konepaja- j ...
Tampereen Hämeenkatu, Hämeensilta ja Keskustori
Hämeenkatu on Tampereen keskustan halkaiseva akseli ja keskeinen liike- ja kauppakatu. Leveä bulevardityyppinen puistokatu periytyy 1800-luv ...
Tampereen linja-autoasema ympäristöineen
Tampereen linja-autoasema on 1900-luvun alkupuolen moottoriliikenteen kasvuun ja linja-autoasemien syntyvaiheeseen liittyvän uuden rakennust ...
Tampereen rautatieasema ja veturitallit
Tampereen rautatieasema on maailmansotien välisen ajan merkittävimpiä asemarakennushankkeita Suomessa. Asema muodostaa kaupunkikuvallisesti ...
Tampereen tuomiokirkko
Tampereen tuomiokirkko kuuluu 1900-luvun alun kansallisromantiikan arkkitehtuurin ja maalaustaiteen päämonumentteihin Suomessa. Tampereen ...
Tampereen yleinen sairaala
Tampereen yleiseksi sairaala edustaa hyvin rakennusaikansa ajanmukaisia, toiminnallisia, arkkitehtonisia ja teknisiä ratkaisuja. Sairaala ke ...
Teiskon kirkko ja Teiskolan kartano
Tunnetun kirkonrakentaja Matti Åkerblomin rakentama 1780-luvun ristikirkko, pappila sekä Teiskolan kartano talouskeskuksineen muodostavat pi ...
Viinikka-Nekalan pientaloalue
Viinikan ja Nekalan omakoti- ja pienkerrostaloalueet ovat 1900-luvun alkupuolen ja jälleenrakennuskauden korkeatasoisesti suunniteltuja, os ...
Urjala
Nuutajärven lasitehtaan alue
Nuutajärven lasitehdas on vanhin maassamme yhä toiminnassa oleva lasitehdas. Tehdasalue on yksi uusrenessanssin tyylikauden arkkitehtonisest ...
Urjalan kirkonmäki
Urjalan kirkonmäki on hyvin säilynyt esimerkki 1800- ja 1900-luvun vaihteen kirkonkylämiljööstä. Urjalan päätytornillinen 1800-luvun alu ...
Valkeakoski
Historiallinen Sääksmäki
Sääksmäki on Sydän-Hämeen keskeisimpiä muinaispitäjiä ja Sääksmäen Rapolan muinaislinna on hallinnut aikanaan Hämeen tärkeimpiä vesistöreitt ...
Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta
Valkeakosken tehtaat ja niihin liittyvät laajat asuinalueet sekä useat yhteiskunnalliset rakennukset kuvastavat esimerkillisellä tavalla taa ...
Visavuoren taiteilijakoti ja ateljee
Visavuoren taiteilijahuvila on kansallisromanttisen arkkitehtuurin tärkeimpiä suomalaisia rakennusmuistomerkkejä. Erämaahuvilat, joista ensi ...
Vesilahti
Laukon kartano
Laukon kartanoympäristön historia ulottuu aina esihistorialliselle ajalle ja Kartano tunnetaan myös kansanballadin tapahtumapaikkana. Lau ...
Virrat
Killinkosken tehdasyhdyskunta
Killinkosken tehdasyhdyskunta on hyvä esimerkki maaseudun pienistä teollisuustaajamista, joita perustettiin 1800-luvun loppupuolella vesistö ...
Näsijärven reitin kanavat
Näsijärven reitin uittoa ja sisävesien matkustajalaivaliikennettä varten rakennetut kanavat, Ruoveden Murole ja Kauttu sekä Virtain Herrasko ...
Soininkylä
Rakennuskannaltaan säilynyt Soininkylä vesistöihin viettävine peltoineen edustaa perinteisen maanviljelyskylän rakennetta uudisrakentamisest ...
Ylöjärvi
Aurejärven kirkko
Aurejärven kirkko kellotapuleineen ja porttirakennuksineen on esimerkki vanhan puukirkkoarkkitehtuurin muotoainesten soveltamisesta uudisra ...
Haverin kaivosyhdyskunta
Haverin kaivos on varhaisen suomalaisen kaivostoiminan edustaja, jolla on ollut merkitystä Tampereen teollistumisessa. Pitkään käytössä olle ...
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisis ...
Kurun kirkonmäki
Kurun puukirkko on 1700-luvun suomalaisen pitkäkirkkoperinteen ja lounaissuomalaisen kirkkotyypin sopusuhtaisimpia esimerkkejä ja suomalaist ...
Ristaniemen yksinäistalo
Ristaniemen 1730-luvulla perustetun yksinäistalon pihapiiri hirsirakennuksineen kuvastaa hyvin 1700-1800-lukujen elämänoloja ja asumistapaa ...


© Museovirasto 2009