Museovirasto
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristot RKY
på svenska    tietoa palvelusta    palaute

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi

POHJANMAA

hakutulos: 86 kohdetta
 
Kaskinen
Kaskisten ruutukaava-alue
Kaskisten 1765 perustetun ja 1785 privilegionsa saaneen kaupungin ruutukaava kuvastaa hyödyn aikakauden talouspoliittisia tavoitteita. Puuka ...
Sälgrundin majakka, luotsiasema ja Laxhamn
Sälgrundin majakkayhteisö kuvastaa keskiajalta asti jatkunutta kalastusta sekä luotsi- ja majakkatoimintaa Pohjanlahden rannikolla. Sälgrund ...
Korsnäs
Harrströmin kalasatama ja kylä
Harrströmin kalasatama ja kylä kuvastavat hyvin Pohjanmaan rannikkokylän elinkeinohistoriaa. Harrströmin kylän luonnonsatama sijaitsee ka ...
Korsnäsin kirkko ja pappila
Korsnäsin kirkko on yksi intendentinkonttorissa 1800-luvun alussa suunnitelluista ja tunnetun pohjalaisen Kuorikosken kirkonrakentajasuvun j ...
Merenkurkun saariston majakka- ja luotsisaaret
Majakka- ja luotsisaaret sijaitsevat Merenkurkun saariston maailman luonnonperintökohteessa ja havainnollistavat erinomaisesti alueen merenk ...
Moikipään kalasatama
Moikipään (Molpe) kylän kalasatama on ollut Korsnäsin paras satamapaikka ja yksi laajimmista Pohjanlahden rannikon merenkulkuun ja kalastuks ...
Kristiinankaupunki
Butsbackenin kyläasutus
Butsbackenin kyläasutus raitteineen, 1800- ja 1900-luvun vaihteen rakennuskantoineen ja kiviaitoineen on hyvin säilynyt esimerkki jokilaakso ...
Carlsron huvila
Carlsro on Pohjanmaan rannikkokaupunkien merenkululla ja laivanvarustuksella vaurastuneen liikemiehen 1800-luvun loppupuolella rakennuttama ...
Kristiinankaupungin ruutukaava-alue
Kristiinankaupunki on maamme parhaiten säilynyt suurvalta-ajalta periytyvä ruutukaupunki, jossa sekä asemakaava että rakennuskannan pääosa p ...
Siipyyn kylä ja Kiilin kalasatama
Siipyyn kylä ja kalasatama ovat säilyneet Pohjanmaan rannikon talonpoikaispurjehdusta, laivanrakennusta, merenkulkua ja pyyntiä harjoittanee ...
Yttergrundin majakka- ja luotsiyhdyskunta
Yttergrundin majakka on sekä ulkoasultaan, interiööreiltään että tekniikaltaan maamme parhaiten säilyneitä historiallisia majakkarakennuksia ...
Kruunupyy
Alavetelin kirkko
Alavetelin kirkko tapuleineen ja kirkkotarhoineen muodostaa tyypillisen Pohjanmaan jokivarsille 1700-luvun puolivälissä perustetun kappelis ...
Kruunupyyn kirkko ympäristöineen ja Torgaren pappila
Kruunupyyn kirkko ympäristöineen edustaa perinteistä pohjalaisen jokivarsiasutuksen kirkonkyläkeskusta yhteisöllisine kokoontumispaikkoineen ...
Kruunupyyn reservikomppania
Kruunupyyn reservikomppanian alue on tärkeä esimerkki maamme ensimmäisen asevelvollisen sotaväen (nk. Vanhan väen) reservijärjestelmän tarpe ...
Tastin kylä
Tastin kylä on rakennuskannaltaan hyvin säilynyt, tiivis, tyypillinen Pohjanmaan jokivarren asutuskeskittymä koskipaikan ja joen ylityspaika ...
Teerijärven kirkko ja pappila
Teerijärven kirkko tapuleineen ja kirkkotarhoineen on Pohjanmaan sisämaahan jo 1600-luvulla perustetun kappeliseurakunnan hyvin säilynyt kir ...
Laihia
Laihian kirkko
Laihian kirkko on mielenkiintoinen esimerkki Yli-intendentinvirastossa suunnitellusta 1700- ja 1800-luvun taitteen kirkkotyypistä ja 1900-lu ...
Laihianjokivarren pohjalaistalot
Laihianjokilaakson kyläasutus komeine pohjalaistaloryhmineen on esimerkki suomenkielisen Pohjanmaan vuosisatoja samoilla sijoillaan olleesta ...
Luoto
Luodon kirkko ympäristöineen
Luodon kirkkoympäristö on poikkeuksellisen hyvin säilynyt Pohjanmaan sisäsaaristoon 1700-luvun lopulla perustetun kappeliseurakunnan kirkoll ...
Öuranin kalasatama
Öuranin kalasatama on Pohjanlahden ulkosaaristossa vuosisatoja käytössä ollut pyynnin ja kalastuksen tukikohta, jossa on säilynyt 1900-luvun ...
Maalahti
Bergön satamat ja saaristokylä
Bergön kylä ja satamat kuvastavat Pohjanmaan rannikon merenkulkua, kalastusta ja veneenrakennusta harjoittanutta saaristoyhdyskuntaa ja sen ...
Brännon kylä
Brännon kylä on esimerkki Pohjanmaan rannikolle aikoinaan tyypillisestä, erittäin tiiviistä kylärakenteesta. Bränno on osa Maalahden toi ...
Maalahden kirkko ja pappila
Maalahden kirkko ja siihen yhdyskäytävällä liitetty tapuli on kauniisti säilynyt esimerkki empiren pienimittakaavaisesta kirkkorakentamisest ...
Merenkurkun saariston majakka- ja luotsisaaret
Majakka- ja luotsisaaret sijaitsevat Merenkurkun saariston maailman luonnonperintökohteessa ja havainnollistavat erinomaisesti alueen merenk ...
Pohjanmaan teollisuuden kartanot
Pohjanmaalla ei ole ollut kartanolaitosta, mutta maakunnassa 1800-luvulla vaikuttaneen teollisuusporvariston kartanomaiset patruunarakennuks ...
Söderfjärdenin viljely- ja kylämaisema
Söderfjärden on poikkeuksellinen viljely- ja kylämaisema maassamme. Laaja, halkaisijaltaan noin viiden kilometrin suuruinen alava peltoaukea ...
Åminnen kalasatama
Maalahdenjoen jokisuussa on Åminnen kalasatamassa pitkälti toista sataa etupäässä hirsirakenteista venevajaa ja kalastustarvikelatoa, jotka ...
Mustasaari
Björkön kylämaisema
Björkön kylässä on poikkeuksellisen selkeästi näkyvissä maannousemarannikolle tyypillinen viljelymaisema ja kylärakenne, joka sijoittuu jääk ...
Merenkurkun saariston majakka- ja luotsisaaret
Majakka- ja luotsisaaret sijaitsevat Merenkurkun saariston maailman luonnonperintökohteessa ja havainnollistavat erinomaisesti alueen merenk ...
Moippevägenin kiviaidat
Hyvin leveät, pienistä luonnonkivistä ladotut aidat muodostavat harvinaisen ja omaleimaisen tienäkymän Moippeen johtavan tien varressa Överb ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Pohjanmaan teollisuuden kartanot
Pohjanmaalla ei ole ollut kartanolaitosta, mutta maakunnassa 1800-luvulla vaikuttaneen teollisuusporvariston kartanomaiset patruunarakennuks ...
Raippaluodon kylä ja kalasatama
Raippaluoto on pienimittakaavainen Pohjanmaan rannikon saaristoyhdyskunta alueelle tyypillisine talonpoikaisrakennuksineen, kirkkoineen, pap ...
Söderfjärdenin viljely- ja kylämaisema
Söderfjärden on poikkeuksellinen viljely- ja kylämaisema maassamme. Laaja, halkaisijaltaan noin viiden kilometrin suuruinen alava peltoaukea ...
Närpiö
Adolf Fredrikin postitie
Adolf Fredrikin postitie on varhainen kruunun toimesta 1760-1770-luvulla rakennettu historiallinen tielinja. Viivasuora tie halki alavan vil ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Närpiön kirkko ja kirkkotallit
Närpiön useaan kertaan laajennettu keskiaikainen kivikirkko, sen lähiympäristön pitkät kirkkotallirivit, lainamakasiini, pitäjäntupa sekä pa ...
Pohjanmaan teollisuuden kartanot
Pohjanmaalla ei ole ollut kartanolaitosta, mutta maakunnassa 1800-luvulla vaikuttaneen teollisuusporvariston kartanomaiset patruunarakennuks ...
Pedersöre
Laamannintalo ja Östensön koulukoti
Östensön laamannintalo vuodelta 1778 on maamme vanhimpia säilyneitä tuomarin virkataloja. Virkatalon maille 1902 perustettu Östensön entinen ...
Lappforsin kyläasutus ja Heiden taloryhmä
Lappfors on yksi Ähtävänjokivarren varhain asutetuista maanviljelykylistä Pohjanmaan rannikon ja sisämaan rajalla. Kylän rakennuskantaan kuu ...
Lassfolkin ja Härmälän taloryhmät
Lassfolk ja Härmälä ovat osa varhain asutettua Yli-Purmon maanviljelykylää Purmonjokivarressa tervanpoltolla vaurastuneella alueella. Kylän ...
Purmon kirkonmäki
Purmon kirkko ja tapuli ovat Pohjanmaalle 1700-luvun lopulla perustetun kappeliseurakunnan ensimmäiset. Ne on rakennettu todennäköisesti tun ...
Pännäisten rautatieasema
Pännäisten (Bennäs) uusrenessanssityylinen rautatieasema on alkuperäisessä asussaan hyvin säilynyt Pohjanmaan radan rakentamisaikainen (1885 ...
Starabyn kylä
Starabyssä on poikkeuksellisen hyvin säilynyt Pohjanmaan rannikkoseudun raittikylän rakenne ja pihapiirit, joissa on runsaasti säilyneitä ta ...
Storsandsundin kyläasutus
Storsandsund on Pedersöreen johtavan kirkkotien varteen tiiviisti rakentunut raittikylä, jonka osittain 1700-luvulta peräisin oleva rakennus ...
Ähtävän kirkko ja pappilat
Ähtävän kirkko ja tapuli ovat Pohjanmaalla 1700-luvun lopulla tunnettujen kirkonrakentajien Matti Hongan ja Antti Hakolan johdolla rakennett ...
Pietarsaari
Kråkholman asuinalue
Kråkholman asemakaavallisesti poikkeuksellisen asuinalueen kaavaratkaisun lähtökohtana on käytetty alueen historialliseen maankäyttöön liitt ...
Leppäluodon sikuritehdas ja rautatieasema-alue
Pietarsaaren sikuritehtaan pihapiiri ja Leppäluodon rautatieasema Pietarsaaren Alholman satama-alueella muodostavat hyvin säilyneen, 1800- j ...
Mässkärin majakka- ja luotsiyhdyskunta
Mässkärin majakka- ja luotsiyhteisön rakennukset muodostavat ajallisesti monikerroksisen kokonaisuuden, joka on hyvä esimerkki merenkulun vi ...
Pedersören kirkko ja Kirkkoranta
Pedersören keskiaikainen, mutta 1780-luvulla laajennettu kirkko kuuluu kustavilaisen kiviarkkitehtuurin merkittävimpiin rakennuksiin Suomess ...
Pietarsaaren historiallinen keskusta
Pietarsaaren keskustalle on tunnusomaista leveät kadut, kaupunginosia erottavat esplanadit ja kaupungin eteläosan vauraimpien tonttien edusp ...
Pietarsaaren rautatieasemanseutu
Pietarsaaren rautatieasemanseutu tulli- ja pakkahuoneineen sekä makasiinirakennuksineen ilmentää Pohjanmaan rannikon teollistumisen aikaa 18 ...
Pietarsaaren vanha satama
Pietarsaaren vanha satama on Pohjanmaan parhaiten säilyneitä ja sen käytöllä on pitkä historiallinen jatkuvuus. Satamasta on muodostunut mon ...
Pohjoisnummen puukaupunginosa ja Strengbergin tupakkatehdas
Pohjoisnummen eli Skatan puutaloalue lukeutuu maamme merkittävimpiin yhtenäisiin puukaupunginosiin. Pohjoisnummella ruutukaavaan tukeutu ...
Rosenlundin pappila
Rosenlundin pappila Pietarsaaren historiallisen kaupunkikeskustan laidalla muodostaa puutarhoineen, puistoineen ja talousrakennuksineen erit ...
Östanlidin parantola
Östanlidin parantola on esimerkki 1900-luvun alkuvuosikymmenten sairaala-arkkitehtuuriin vaikuttaneesta sairaanhoitotietämyksestä. Kuivalle ...
Uusikaarlepyy
Munsalan kirkko ja pappila
Munsalan kirkko on parhaiten säilynyt esimerkki kustavilaisen ajan kivikirkoista. Pappila on yksi Pohjanmaan vanhimpia. Kylätien varrella vä ...
Pohjanmaan teollisuuden kartanot
Pohjanmaalla ei ole ollut kartanolaitosta, mutta maakunnassa 1800-luvulla vaikuttaneen teollisuusporvariston kartanomaiset patruunarakennuks ...
Skrivarsin raittiasutus
Skrivarsin raittiasutus on Munsalan kirkon ja Veksalan kalasataman välisen tien varteen rakentunut kylä, jossa on hyvin edustettuna läntisen ...
Socklothällanin majakka- ja luotsiyhdyskunta
Socklothällanin majakka- ja luotsiyhdyskuntaan kuuluvat rakennelmat muodostavat hyvin säilyneen ja ajallisesti kerrostuneen kokonaisuuden. R ...
Stubbenin majakkayhdyskunta
Stubbenin majakkayhdyskunta tunnusmajakoineen, luotsaukseen liittyvine rakennuksineen ja rakenteineen sekä avomeripyyntiin liittyvine muinai ...
Topeliuksen lapsuudenkoti Kuddnäs
Kirjailija, professori Zacharias Topeliuksen (1818-1898) synnyin- ja lapsuudenkoti Kuddnäsillä on huomattavaa henkilöhistoriallista merkitys ...
Uudenkaarlepyyn historiallinen keskusta
Uusikaarlepyy on yksi Pohjanmaalle 1600-luvun alussa merkantilismin vaikutuksesta perustetuista rannikkokaupungeista. Omaleimaista kaupunkik ...
Uudenkaarlepyyn seminaari ja Seminaarikatu
Uudenkaarlepyyn seminaari on opettajankoulutusseminaarien perustamisen ensimmäisessä vaiheessa 1870-luvulla toteutettu ja alkuperäiseltä rak ...
Vaasa
Huutoniemen kirkko
Huutoniemen kirkko on 1960-luvun kirkko-työkeskusajattelun ja betoniarkkitehtuurin pienimittakaavainen, arkkitehtoniselta muotokieleltään ko ...
Höstveden raitti
Höstveden raitin rakennuskanta, Klockar-, Lassas- ja Sabbelsbackenin maatilat ja Högbackenin pienasumukset ja niiden sijoittuminen kuvastava ...
Merikaarron myllykosket, jokivarsiasutus ja Kolkin kartano
Merikaarron myllykosket myllyineen ja niihin liittyvine rakenteineen, sahoineen ja sahapaikkoineen sekä niiden vaikutuksesta muodostunut jok ...
Palosaaren satama-, telakka- ja tehdasalue
Palosaaren satama-, telakka- ja tehdasalue punatiilisine rakennuksineen muodostaa keskeisen osan Vaasan merellistä kaupunkisiluettia. Sundin ...
Strömbergin teollisuus- ja asuinalue
Strömbergin Vaasan tehtaan tuotantolaitoksen eri yksiköt ja työntekijöiden asuintalot Huutoniemessä sijaitsevat väljästi puistomaisessa mets ...
Suomen Sokerin Vaasan tehdas asuinalueineen
Suomen Sokerin Vaasan tehdas asuinalueineen on teollistumisen ajan tehdasyhteisö, joka on rakennettu kaupunkitaajaman ulkopuolelle, sataman ...
Söderfjärdenin viljely- ja kylämaisema
Söderfjärden on poikkeuksellinen viljely- ja kylämaisema maassamme. Laaja, halkaisijaltaan noin viiden kilometrin suuruinen alava peltoaukea ...
Vaasan keskuspuistikot ja palokadut
Vaasan viisi keskuspuistikkoa ovat kaupungin halki kulkevia risteäviä esplanadeja, joiden välisillä aukioilla on julkisia arvorakennuksia pu ...
Vaasan rantapuistovyöhyke julkisine rakennuksineen ja Vaasan Höyrymylly
Vaasan laaja rantapuistovyöhyke ja sillä sijaitsevat arvorakennukset 1800-luvun jälkipuoliskolta liittyvät Vaasan lääninpääkaupunkifunktioon ...
Vaasan rautatieasema
Vaasan rautatieasemarakennus Hovioikeudenpuistikon itäisenä päätteenä on Vaasan radan toinen säilynyt II luokan asema. Asemarakennukseen lii ...
Vaasan tarkka-ampujakasarmit
Vaasan tarkka-ampujakasarmin alue on yksi parhaiten säilyneistä 1880-luvun tyyppipiirustuksin toteutetuista puukasarmialueista. Uuden Va ...
Vaasan Vanha hautausmaa
Vaasan Vanha hautausmaa on osa nykyiselle paikalleen 1852 kaupunkipalon jälkeen siirretyn Vaasan rakentamista ja varhainen 1800-luvun lopull ...
Vanha Vaasa ja Mustasaaren kirkko
Pohjanmaan vanhimpiin lukeutuvalle satama- ja kauppapaikalle rakennettu Korsholman linna ja sen viereen syntynyt Vanha Vaasan kaupunki on to ...
Vaskiluodon rautatieasema-alue
Vaskiluodon satamaradan uusrenessanssivuorattu yksikerroksinen asemarakennus on poikkeuksellinen, sillä siinä on konttori ja tavaramakasiini ...
Vähänkyrön kirkonmäki, Kirkkosaari ja pappila
Vähänkyrön kirkonmäki kuvastaa hyvin kirkonkylien rakentamistilannetta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ennen 1930-luvulla alkanutta ...
Vöyri
Kimon ruukki ja Oravaisten tehdasyhdyskunta
Kimon ruukki ja Oravaisten tehdasyhdyskunta muodostavat ajallisesti ja rakennuskannaltaan monipuolisen 1700-luvun alusta nykypäiviin toimine ...
Klemetsin taloryhmä
Klemetsin taloryhmä on harvinainen esimerkki aikoinaan yleisestä pohjalaisesta nauhakylärakenteesta. Svartkärrsbäckenin laaksoon on muod ...
Oravaisten kirkko ja hautausmaa
Oravaisten kirkko on yksi Yli-intendentinkonttorissa 1700-luvun lopussa suunnitelluista ja Pohjanmaalla useita kirkkoja rakentaneen Carl Rij ...
Oravaisten taistelutanner ja Minnestodsin tie
Minnestodsin museotie halkoo viljelysaukeaa, jolla on käyty Suomen sodan ratkaissut Oravaisten taistelu. Maantien varrella, viljelysaukean i ...
Rekipellon kyläasutus
Rekipelto on erinomainen esimerkki pohjalaisesta kylärakenteesta jokivartta seuraavan tien varressa ja talonpoikaisesta rakennustraditiosta ...
Tottesundin virkatalo
Tottesundin päärakennus on toinen Suomessa vuoden 1786 mallipiirustusten mukaan valmistunut everstin virkatalo. Kaksikerroksinen pääraken ...
Vöyrin kirkko ja kirkonseutu
Vöyrin keskiaikaisen emäseurakunnan kirkko on yksi Rannikko-Pohjanmaan tukipilarikirkoista. Seurakunnan kasvaessa kirkkoa on laajennettu use ...


© Museovirasto 2009