Museovirasto
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristot RKY
på svenska    tietoa palvelusta    palaute

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi

VARSINAIS-SUOMI

hakutulos: 182 kohdetta
 
Aura
Käyrän kasvatuslaitos
Käyrän koulukoti, nykyisin Länsi-Suomen aluevankilaan kuuluva Käyrän vankila, on valtion harjoittaman lastenhuollon rakennusperinnön merkitt ...
Laukkaniityn kylä
Laukkaniityn kylä keskiaikaisella kylätontilla Aurajokivarressa edustaa rakenteeltaan ja osin rakennuskannaltaan 1700-luvun loppupuolen tila ...
Varkaantie
Varkaantie on osa merkittävää Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä. Aurajokea seuraava Varkaantie kulkee Varsina ...
Kaarina
Bryggmanin huvilat
Arkkitehti Erik Bryggmanin huvilat Turussa, Kaarinassa ja Naantalissa muodostavat kokonaisuuden, joka erinomaisesti kuvaa paitsi Erik Bryggm ...
Kuusiston kirkkomaisema
Kuusiston kirkko on 1790-luvulla rakennettu maisemallisesti näyttävälle paikalle korkealle mäelle, joka on ollut kappeliseurakunnan ensimmäi ...
Kuusiston piispanlinnan rauniot ja Kuusiston kartano
Turun piispojen keskiaikainen hallinto- ja turvapaikka Kuusistossa on ainutlaatuinen maamme keskiaikaisten linnojen joukossa. Alun perin pii ...
Littoisten verkatehdas ja Kotimäen asuinalue
Littoisten verkatehdas on yksi Suomen vanhimmista ja historiallisesti merkittävimmistä tekstiilitehtaista. Alue on harkitun rakennustoiminna ...
Piikkiön kirkko ja pappila
Piikkiön kirkko kuuluu harvojen 1700-luvulla rakennettujen kivikirkkojen joukkoon ja on sisustukseltaan kauniisti säilynyt. Samalla vuosisad ...
Pukkilan kartanomuseo
Pukkilan kartano on tyypillinen 1700-luvun herraskartano ja yksi Suuren Rantatien varrelle keskittyneistä kartanoista. Pukkilaan 1960-luvull ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Tuorlan maatalousoppilaitos
Tuorlan maaseutuoppilaitos on 1880-luvulta periytyvä maanviljelyä ja puutarhanhoitoa edistävä oppilaitos, joka on perustettu Tuorlan keskeis ...
Kemiönsaari
Bengtskärin majakka
Bengtskärin graniittinen majakka asuinsiipineen ja majakkasaaren rakennukset muodostavat Saaristomeren merenkulunhistoriaan liittyvän rakenn ...
Björkbodan ruukinalue
Björkboda on monipuolinen historiallinen ruukkiympäristö, joka kuvastaa hyvin ruukkiyhdyskunnan hierarkkista järjestystä. Ruukinkartano kuul ...
Dragsfjärdin kirkko ympäristöineen
Dragsfjärdin 1700-luvun lounaissuomalainen ristikirkko kuluu kirkonrakentaja Antti Piimäsen keskeisiin töihin. Kirkon lähiympäristö julkisin ...
Hiittisten kirkonkylä
Hiittisten kirkonkylä kuuluu Turunmaan sariston varhaisimmin pysyvästi asuttuihin kyliin. Kirkonkylässä on säilynyt paljon perinteistä saari ...
Kemiön kirkko ja pappila
Kemiön keskiaikainen kivikirkko ja pappila muodostavat vanhan suurpitäjän historiallisen tunnuskuvan. Kirkon holvattu sisätila on gotiikan a ...
Kemiönsaaren ulkosaariston kyläasutus
Kemiönsaaren ulkosaarilla Saaristomerelle ominainen asutus ja kylän vakiintunut rakenne on erinomaisesti edustettuna Högsåran, Holman ja Ros ...
Kiilan kylä
Kiilan kylässä on säilynyt edustava ryhmäkylämiljöö, jossa talonpoikainen rakennuskanta on 1800-luvun loppupuolelta ja 1900-luvun alkupuolel ...
Sagalundin kotiseutumuseo
Sagalund on yksi maamme vanhimmista kotiseutumuseoista, joka esittelee Suomen ruotsinkielisen rannikkoseudun talonpoikaista rakennusperinnet ...
Sandön kartano
Sandön kartanon 1700-luvun alkuvuosikymmmeninä rakennettu päärakennus on pohjamuodoltaan ja huonejaoltaan poikkeuksellinen. Puurakennuksen e ...
Sjölaxin kartano
Sjölaxin kartano rakennuksineen, puistoineen ja peltoineen muodostaa merellisessä maisemassa 1800-luvun kartanokulttuuria ja -rakentamista k ...
Strömman kanava
Kanavarakentamisen alkuvaihetta edustavalla Strömman kanavalla on huomattava asema rannikon teollisuus- ja liikennehistoriassa. Strömman ...
Taalintehtaan historiallinen teollisuusalue
Taalintehtaan tiivis ja monipuolinen historiallinen teollisuusalue on rakentunut yli kolmensadan vuoden aikana vaatimattomasta masuunista la ...
Turunmaan rannikon kalkkilouhokset ja Paraisten kalkkitehdas
Paraisten kalkkitehtaan alue Länsi-Turunmaalla sekä Kemiönsaaren Vestlaxin ja Salon Förbyn kalkkilouhokset kuvastavat alueella vuosisatoja j ...
Västanfjärdin vanha ja uusi kirkko
Västanfjärdin saaristopitäjän vanha ja uusi kirkko kuvastavat Kemiön laajaan kirkkopitäjään 1700-luvun lopulla perustetun saarnahuonekunnan ...
Örön linnake
Örön linnake Turunmaan saaristossa on yksi osa 1910-luvulla rakennettua laajaa ja moniportaista Pietari Suuren merilinnoitusta. Örön linnakk ...
Koski Tl
Huovintie
Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön ...
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Kosken kirkko
Kosken kirkko edustaa yksityiskohdiltaan viimeisteltyä 1930-luvun sakraalirakentamista. Julkisten laitosrakennusten suunnittelijana tunnettu ...
Kustavi
Isokarin majakka- ja luotsiyhdyskunta
Isokarin majakka- ja luotsiyhdyskunta on hyvin 1800-luvun merenkulun rakentamista kuvaava kohde. Isokari rakentuu majakkamiesten pihapiir ...
Katanpään linnake
Katanpään linnake on Venäjän Suomenlahdelle rakentaman Pietari Suuren merilinnoitusketjun pohjoisin osa. Suurin osa sen alkuaan paristakymme ...
Kustavin kirkkoympäristö
Kustavin kirkkoympäristö on 1700-luvulla perustetun kappeliseurakunnan pienimuotoinen ja hyvin säilynyt keskus. Kokonaisuuden muodostavat ka ...
Lypyrtin kylä ja luotsiasema
Lypyrtin kylä ja sen alueelle 1800-luvun lopulla sijoitettu luotsiasema muodostavat monipuolisen saaristolaisesta elämänmuodosta ja elinkein ...
Suuri postitie
Suuri postitie on keskiajalla kehittynyt ja 1630-luvulla Suomen ensimmäisenä postitienä avattu Tukholmasta Turkuun johtava historiallinen ti ...
Laitila
Koukkelan Kauppilan umpipihainen talonpoikaistalo
Koukkelan Kauppilan talo edustaa vaurasta länsisuomalaista talonpoikaisrakentamista ja se on yksi Varsinais-Suomen parhaiten säilyneitä umpi ...
Suontaan ryhmäkylä
Suontaan kylä on muodoltaan ja visuaaliselta hahmoltaan säilynyt tiiviinä ajalta ennen 1700-luvun loppupuolen isojakoa. Kantatalojen enemm ...
Untamalan raittikylä
Untamala on Vakka-Suomen vauraalla ydinalueella sijaitseva esihistorialliselta ajalta asti yhtäjaksoisesti asutettuna ollut kylä. Untamal ...
Lieto
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Liedon Vanhalinna
Liedon Vanhalinnan linnavuori on toiminut jo varhain esihistoriallisella ajalla asutetun seudun hallinnollisena ja puolustuksellisena keskuk ...
Littoisten verkatehdas ja Kotimäen asuinalue
Littoisten verkatehdas on yksi Suomen vanhimmista ja historiallisesti merkittävimmistä tekstiilitehtaista. Alue on harkitun rakennustoiminna ...
Varkaantie
Varkaantie on osa merkittävää Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä. Aurajokea seuraava Varkaantie kulkee Varsina ...
Loimaa
Huovintie
Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön ...
Kanta-Loimaan kirkko ja pappila
Katedraalimaisen komea Kanta-Loimaan kirkko Loimijoen itärannalla on kauas näkyvä kiintopiste jokilaakson tasaisella peltolakeudella. Intend ...
Loimaan rautatieasema
Loimaan rautatieaseman kokonaisuus edustaa 1870-luvulla rakennetun Turku-Tampere radan väliasemaa, jonka kokonaisuuteen kuuluu rataosuudella ...
Vesikosken historiallinen tehdasalue
Loimijoen Vesikoskella on viimeistään 1600-luvulta alkava myllytraditio ja monipuolinen teollinen menneisyys. Maatalousvaltaisen Loimaan seu ...
Marttila
Huovintie
Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön ...
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Masku
Kankaisten kartanolinna
Kankaisten kartanolinna on yksi harvoja keskiajalta periytyviä ylemmän aateliston rakennuttamia kivisiä asuinkartanoita ja maamme vanhimpia ...
Lemun kirkkoympäristö
Viljelysseudun ympäröimän Lemun kirkonmäen alkuperäisellään säilyneeseen miljööseen kuuluu keskiaikaisen kirkon lisäksi hirsinen pitäjän vil ...
Louhisaaren kartano ja Askaisten kirkko
Louhisaaren kartano ja Askaisten kirkko muodostavat ainutlaatuisen ajallisesti ja maisemallisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Suurvalta-ajan h ...
Maskun kirkko ja pappila
Maskun kirkko pappiloineen muodostaa Turun seudun rannikon vanhimpiin seurakuntiin kuuluvan Maskun kirkollisen keskuksen. Sen monipuoliseen ...
Nyynäisten kartanomaisema
Nyynäisten kartanon ja kruunun virkatalon kulttuurihistoriallinen merkitys perustuu ennen muuta sen historiallisiin vaiheisiin keskiaikaisen ...
Mynämäki
Karjalankylä ja Karjalan kirkko
Karjalan kylä on keskiajalla kehittynyt Mynämäen pitäjän syrjäinen kylä, joka on ollut mylly- ja sahatoiminnan myötä maaseutupitäjän pieni k ...
Mynämäen kirkko
Mynämäen keskiaikainen kirkko kuuluu maaseudun mahtavimpiin ja sen erikoisuutena on länsipäähän suunniteltu massiivinen tornirakennelma. Kir ...
Saaren virkatalo
Saaren kartano on yksi harvoista säilyneistä kuninkaankartanoista ja sen merkitystä lisää sen pitkä historia sotilasvirkatalona. Kartano on ...
Naantali
Bryggmanin huvilat
Arkkitehti Erik Bryggmanin huvilat Turussa, Kaarinassa ja Naantalissa muodostavat kokonaisuuden, joka erinomaisesti kuvaa paitsi Erik Bryggm ...
Kultaranta
Kultaranta on tunnettujen arkkitehtien, kuvanveistäjien ja muotoilijoiden luoma 1910-luvun ihanteiden mukainen kokonaistaideteos, johon kuul ...
Lapilan kartano
Lapilan kartano Naantalin Luonnonmaalla on yksi arkkitehti C.F. Schröderin Lounais-Suomeen suunnittelemista rokokookartanoista. Fagervikin o ...
Lempisaaren kartano
Lempisaaren kartanon päärakennus on yksi Suomen arkkitehtuuriperinnön arvokkaimpia edustajia. Se luetaan useita Turun lähiseutujen kartanoit ...
Lookilan yksinäistalo
Lookilan yksinäistalo on harvoja säilyneitä umpipihaisia taloja Varsinais-Suomessa. Kuristenlahden rannalla olevan tilan vanhimmat rakenn ...
Merimaskun kirkko
Korkeahkolla harjulla sijaitseva tunnelmallinen pieni Merimaskun puukirkko kuuluu maamme varhaisten ristikirkkojen joukkoon. 1726 valmistunu ...
Naantalin kirkko ja Ailostenniemi
Naantalin kirkko Ailostenniemessä on keskiajan hengellisessä elämässä tärkeää osaa näytelleen birgittalaisjärjestön luostarikokonaisuudesta ...
Naantalin vanhakaupunki
Birgittalaisluostarin kupeeseen syntynyt keskiaikainen Naantalin kaupunki kuvastaa suomalaisen puukaupunkirakentamisen monisatavuotista hist ...
Rymättylän kirkko
Rymättylän kivikirkko on säilynyt hyvin keskiaikaisessa asussaan. Vanhakantaisessa asussa on säilynyt myös tunnelmallinen kirkkosali, joka ...
Velkuan kirkkomaisema
Velkuan kirkkomaisema muodostuu hyvin säilyneestä sisäsaariston kirkonkylästä, johon lounaissuomalaisen 1700-luvun puisen pitkäkirkon lisäks ...
Nousiainen
Nousiaisten kirkko ja kirkkomaisema
Pyhän Henrikin kulttiin liittyvä Nousiaisten kirkko on Turun tuomiokirkon ohella Suomen keskiaikaisen kirkkoarkkitehtuurin merkittävin muist ...
Oripää
Huovintie
Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön ...
Oripään kirkko
Oripään erivartinen ristikirkko vuodelta 1821 kuuluu Intendentinkonttorin 1800-luvulla suunnittelemien ristikirkkojen joukkoon. Verrattain v ...
Varkaantie
Varkaantie on osa merkittävää Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä. Aurajokea seuraava Varkaantie kulkee Varsina ...
Paimio
Paimion kirkko ja vanha pappila
Paimion kivikirkko keskiaikaisperäisen Suuren Rantatien varrella kuuluu maamme harvojen 1600-luvun kivikirkkojen joukkoon. Paimion vanha pap ...
Paimion parantola
Suomalaisen funktionalismin pääteoksiin kuuluva Paimion parantola on arkkitehti Alvar Aallon varhaistuotannon keskeinen rakennus. Parantolan ...
Paimion rautatieasema
Paimion asemarakennus on Turku-Karjaa -radan IV luokan asema ilman ravintolaa. Se on säilynyt hyvin rakentamisaikansa asussa. Asemapuist ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Wiksbergin kartano
Wiksbergin kartanon päärakennus on yksi rokokooarkkitehtuurimme merkittävimpiä kartanorakennuksia ja muurarimestari C.Fr. Schröderin tuotann ...
Parainen
Atun kartanoympäristö
Atun kartano on poikkeuksellinen kartanotalouden ja siihen liittyneen teollisuustoiminnan muovaama historiallinen ympäristö. Slagitiilisten ...
Houtskarin kirkkoympäristö
Houtskarin kirkonkylä on varhaisia Turunmaan saaristoon perustettuja kirkonkyliä. Houtskarin hyvin säilyneen, pienimuotoisen saaristokirkkom ...
Iniön kirkonkylä
Iniön kirkonkylä on Turunmaan saaristossa tyypillisesti suuremmille saarille, merkittävien vesireittien varrelle sijoittunut pienimuotoinen, ...
Korppoon kirkko
Korppoon kivikirkko kuuluu arkkitehtuuriltaan ja sisustukseltaan maamme kauneimpien keskiaikaisten kirkkojen joukkoon. Historiallisesti se k ...
Korppoonkartano
Korppoonkartano on varhaisimpia uusantiikin vaikutuksesta syntyneitä kartanoita maassamme. Korppoonkartano on arkkitehti Charles Bassin ensi ...
Kuitian kartanolinna
Kuitian kartanolinnan rakennuskanta ja puistomainen ympäristö muodostavat rikkaan ja ajallisesti syvän kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden ...
Länsi-Turunmaan saaristoasutus
Turunmaan saaristossa Saaristomeren kyläympäristöt muodostuvat keskiajalta periytyvästä, pysyvästä merellisten elinkeinojen synnyttämästä sa ...
Länsi-Turunmaan ulkosaariston kyläasutus
Saaristomeren kyläympäristöt muodostuvat keskiajalta periytyvästä, pysyvästä merellisten elinkeinojen synnyttämästä saaristolaisasutuksesta. ...
Nauvon kirkko ja kirkonseutu
Nauvon kirkonkylä ja Pyhälle Olaville omistettu keskiaikainen kivikirkko ovat edustava esimerkki Saaristomeren varhaisesta pysyvästä asutuks ...
Paraisten kirkko ja Vanha Malmi
Paraisten hyvin alkuperäisessä asussaan säilynyt keskiaikainen kivikirkko on ollut laajan saaristoalueen emäseurakunnan kirkkona ja sijoittu ...
Seilin hospitaali
Seilin saarella on liki 350-vuotinen, maamme sairaanhoitolaitoksen kehitysvaiheisiin kiinteästi liittyvä historia. Hospitaalirakennus on Suo ...
Turunmaan rannikon kalkkilouhokset ja Paraisten kalkkitehdas
Paraisten kalkkitehtaan alue Länsi-Turunmaalla sekä Kemiönsaaren Vestlaxin ja Salon Förbyn kalkkilouhokset kuvastavat alueella vuosisatoja j ...
Utön linnake, majakka- ja luotsiyhdyskunta
Utön linnake-, majakka- ja luotsisaaren virkamiesyhdyskunta on maamme varhaisimpia ja pisimpään toimineita. Utön saari on strategisesti merk ...
Pyhäranta
Pyhärannan kirkko
Pyhärannan kirkko on Varsinais-Suomen keskiaikaisten harmaakivikirkkojen ja 1700-luvun puukirkkojen joukossa harvinainen, useita kirkkoja ja ...
Rihtniemen kylä
Rihtniemen kylä kalasatamineen Varsinais-Suomen pohjoisosassa edustaa Varsinais-Suomen pohjoisosien pienipiirteistä rannikkoasutusta, jonka ...
Ylikylä
Pyhärannan Ylikylä on vanhan Laitilasta merelle johtavan kauppareitin varteen jo keskiajalla syntynyt kylä. Ylikylä sijaitsee Otajärvest ...
Pöytyä
Kyrön rautatieasema
Kyrön rautatieasema edustaa 1870-luvulla rakennetun Turku – Tampere-radan tyypillistä pientä V luokan asemaa. Kyrön asema-alueella on pui ...
Mäenpään kylä
Mäenpään kylässä on säilynyt sarkajaon aikaisen pienen ja tiiviin ryhmäkylän rakenne. Kylässä on rakennuskantaa 1700-luvulta. Mäenpää on ...
Pihlavan kartano
Pihlavan kartano on muodostunut Pihlavan kylän vanhalle kylätontille. Se sijaitsee viljelysten ympäröimänä Aurajoen yläjuoksulla lähellä kes ...
Pöytyän kirkkoympäristö
Pöytyän kirkkoympäristö muodostaa monipuolisen ja ajallisesti kerroksellisen kokonaisuuden Aurajoen varrelle. Siihen kuuluvat pitäjän keskia ...
Varkaantie
Varkaantie on osa merkittävää Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä. Aurajokea seuraava Varkaantie kulkee Varsina ...
Yläneen kirkonmäki ja pappila
Yläneen kirkonmäen punamullattu korkeaseinäinen puukirkko sipulikupoleineen on ollut laajalle näkyvä maisemallinen kiinnekohta jo usean vuos ...
Yläneen Vanhakartano ja viljelymaisema
Yläneen Vanhakartanoa eli Yläneenkartanoa ympäröi keskiajalta lähtien muotoutunut ja suurmaanomistuksesta edelleen kertova avoin viljelysmai ...
Raisio
Raision rautatieasema
Raision rautatieasema edustaa 1920-luvun asema-arkkitehtuuria, jonka yhtenäiseen klassistiseen kokonaisuuteen kuuluu asemarakennuksen lisäks ...
Rusko
Ruskon kirkonmäki
Ruskon kirkonmäki muodostaa keskiajalta periytyvän kirkkoympäristön Ruskonjokilaaksossa. Korkealla mäellä, keskiaikaisen asiakirjan mukaan " ...
Salo
Anerionjärven kyläasutus
Anerionjärven poikkeuksellisen laajassa viljelymaisemassa kyläasutus sijoittuu perinteiseen tapaan viljelyksiä reunustaville kumpareille. Al ...
Angelniemen kirkkoniemi
Angelniemen kirkko on suuren emäseurakunnan reuna-alueen pieni ja suhteellisen vaatimaton kappelikirkko. Kemiön saaren pohjoispään kallioran ...
Haapaniemen linnanraunio
Haapaniemi on yksi varhaisimmista rannikkoseudun aateliskartanoista ja linnanraunio on ollut yksi Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikolle 1 ...
Halikon kirkonseutu
Halikon kirkonseutu muodostaa pitäjän historiallisen ytimen Halikonjoen alajuoksulla, joka on ollut rautakaudella ja keskiajalla asutuksen k ...
Joensuun kartano
Joensuun kustavilainen kartano pää- ja talousrakennuksineen ja puistoineen on keskeinen osa Halikonlahden maassamme ainutlaatuista ja tiivis ...
Johannislundin lasitehtaan alue
Johannislundin lasitehdas on varhainen ja yksi pitkäikäisimpiä teollisuudenalansa edustajia maassamme. Suuren metsäomaisuuden varaan peru ...
Juvankosken historiallinen teollisuusympäristö
Pernjoen varrella sijaitseva Juvankoski edustaa alkuperäisessä asussaan säilynyttä 1800-luvun paperiteollisuuden tuotantoympäristöä. Koskiuo ...
Kiskon kirkonkylä
Kiskon kirkonkylä on säilyttänyt pääpiirteissään perinteisen 1900-luvun alkupuolen asunsa ja sen sijainti Kirkkojärven rannalla on maisemall ...
Kosken ruukinalue
Kosken ruukki on 1600-luvulla perustettu suurvalta-ajan rautaruukki, joka liittyy teollisuushistoriallisesti merkittävään Länsi-Uudenmaan ra ...
Kärkelän ruukkiyhdyskunta
Kärkelän ruukinalueella on kujien varrella säilynyt poikkeuksellisen runsaasti työväen asuinrakennuksia, jotka muodostavat hyvin säilyneen j ...
Latokartanon historiallinen ympäristö
Latokartanon kulttuuriympäristön perusrakenne juontuu keskiajalta ja sen muodostavat nykyinen Näsen kartano tilakeskuksineen sekä sitä ympär ...
Mathildedalin ruukkiyhdyskunta
Mathildedal on myöhäinen, vuodesta 1852 alkaen raudan tuotantoon ja erilaisten metallitarvikkeiden valmistukseen erikoistunut ruukki. Teijon ...
Mommolan kartano
Mommolan kartanon rakennukset tiiviisti rakennetussa pihapiirissä ovat sekä ulkoasultaan että sisätiloiltaan säilyneet poikkeuksellisen hyvi ...
Orijärven kaivosyhdyskunta
Orijärvi on maamme ensimmäinen kuparikaivos, jonka ympärille muodostunut yhdyskunta koostuu veden peittämien avolouhosten lisäksi vanhasta k ...
Perniön kirkko ja pappilat
Perniön keskiaikainen kirkko, kellotapuli, pitäjänmakasiini ja maantien kirkosta erottama pappilan alue muodostavat näyttävän, keskiajalta p ...
Perniön rautatieasemanseutu
Perniön asemanseutu on Perniön rautatieaseman ympärille kasvanut vauraan maanviljelys- ja maatalousseudun pienimuotoinen kaupan keskittymä, ...
Perniönjokilaakson kartanot ja viljelymaisema
Perniöjokilaakso kuuluu Suomen kartanolaitoksen vanhaan ydinalueeseen, jossa kartanoita ja suurtiloja on huomattavan tiheässä. Alueen vanhaa ...
Perttelin kirkkomaisema ja Hiidentie
Perttelin keskiaikaisella harmaakivikirkolla on huomattava merkitys osana Uskelanjoen varren viljelymaisemaa. Joen länsirantaa seurailee Sal ...
Ruotsalan kylä ja kulttuurimaisema
Ruotsalan kylä on säilyttänyt sarkajaon aikaisen perusrakenteensa mäen kumpareelle sijoittuvana ryhmäkylänä. Vuosisatoja viljelyksessä ollee ...
Salon rautatieasemanseutu ja vanha kauppalamiljöö
Salon rautatieaseman ympäristö lukuisine rakennuksineen on lajissaan yksi parhaiten säilyneitä alueita. Bruno Granholmin suunnittelema Salon ...
Strömman kanava
Kanavarakentamisen alkuvaihetta edustavalla Strömman kanavalla on huomattava asema rannikon teollisuus- ja liikennehistoriassa. Strömman ...
Suomusjärven kirkonkylä
Suomusjärven kirkonkylä on perustettu Varsinais-Suomen itäosan järviseudulle 1700-luvun alussa ja se on säilynyt mittakaavaltaan ja rakennus ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Teijon ruukinalue
Teijon ruukki (Tykö bruk) on yksi maamme varhaisista 1600-luvun rautaruukeista ja osa Halikonlahden raudanvalmistuskeskittymää. Teijon ruuki ...
Tessvärin kartano
Tessvärin kartanon talouskeskus on komea ja kokonaisuudessaan hyvin säilynyt 1800-luvun kartanoympäristö saaristolaisolosuhteissa. Tessvärin ...
Turunmaan rannikon kalkkilouhokset ja Paraisten kalkkitehdas
Paraisten kalkkitehtaan alue Länsi-Turunmaalla sekä Kemiönsaaren Vestlaxin ja Salon Förbyn kalkkilouhokset kuvastavat alueella vuosisatoja j ...
Uskelan kirkonmäki ja Lukkarinmäen esikaupunkiasutus
Korkealla mäellä sijaitsevalla Uskelan kirkolla on kauas kantava maisemallisesti näyttävä sijainti. Entisen Salon kauppalan ulkopuolelle syn ...
Viurilan kartano
Viurilan kartanon päärakennus on ruotsalaisen uusklassismin harvoja esimerkkejä ja sen empiretyylinen talouskeskus ainutlaatuinen arkkitehto ...
Vuorentaan kartano
Vuorentaan kartano on yksi harvoista maamme keskiajalta ja 1500-luvulta säilyneistä ylhäisaateliston kivilinnoista, jonka nykyasu on peräisi ...
Sauvo
Karunan kartano ympäristöineen
Karunan kartano 1500-luvun puolivälistä edustaa kartanoarkkitehtuurimme vanhinta kerrostumaa. Karunan kartano on tärkeitä varsinaissuomal ...
Paddaisten kartano
Paddaisten kartano muodostaa edustavan 1700-luvun jälkipuoliskon ja 1800-luvun alun kartanomiljöön. Paddaisten ympäristössä yhdistyvät eritt ...
Sauvon kirkko
Sauvon kivikirkko on sisustukseltaan ja esineistöltään parhaiten säilynyt keskiaikainen kirkko Suomessa. Pyhälle Clemensille omistetun ki ...
Sauvon osuuskauppa ja apteekki
Sauvon kirkonkylän osuuskauppa ja apteekki ovat hyviä esimerkkejä modernismin tulosta suomalaisiin kirkonkyliin 1930-luvulla ja pyrkimyksest ...
Somero
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Palikaisten kartanomaisema
Palikaisten kartanomaisemassa näkyy 1800-luvun suurmaanomistus. Maisemaa hallitsevat laajat ja tasaiset viljelyaukeat ja kartanolle johtavat ...
Someron kirkkoympäristö
Someron kirkkoympäristö muodostaa tiiviin, monipuolisen ja ajallisesti kerroksellisen, keskiajalta 1900-luvun puoliväliin ulottuvan pitäjän ...
Åvikin kartano ja lasitehtaan paikka
Åvikin kartano sijaitsee laajassa kulttuurimaisemassa Åvikinjärveksi levenevän Paimionjoen pohjoisrannalla. Kartanon paikalla on sijainnut m ...
Taivassalo
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Suuri postitie
Suuri postitie on keskiajalla kehittynyt ja 1630-luvulla Suomen ensimmäisenä postitienä avattu Tukholmasta Turkuun johtava historiallinen ti ...
Taivassalon kirkko ja pappilat
Taivassalon keskiaikainen kivikirkko harvinaisen rikkaine kalkkimaalauksineen ja sisustuksineen on maamme keskiaikaisen kirkkotaiteen merkit ...
Turku
Aurajokisuun satama-, telakka- ja teollisuusalue
Aurajokisuun poikkeuksellisen pitkä satama- ja merenkulkuhistoria alkaa Turun linnan perustamisesta. Turun kaupunkikuvassa keskeinen Aurajok ...
Brinkhallin kartano
Brinkhallin kartanolla pihapiireineen ja puistoineen on arkkitehtuurihistoriallista merkitystä kustavilaisen rakentamistradition edustajana, ...
Bryggmanin huvilat
Arkkitehti Erik Bryggmanin huvilat Turussa, Kaarinassa ja Naantalissa muodostavat kokonaisuuden, joka erinomaisesti kuvaa paitsi Erik Bryggm ...
Halisten kylämäki
Halisten kylämäki on yksi Aurajokilaakson kymmenkunnasta vähintään rautakaudelta asti yhtäjaksoisesti asutettuna olleesta kylämäestä. Kylä o ...
Heikkilän kasarmialue
Heikkilän kasarmialueen rakentuminen Venäjän Itämeren laivaston tarpeisiin 1900-luvun alussa ja kehittäminen Suomen puolustusvoimien käytöss ...
Hospits Betel -hotelli ja Atriumin talo
Arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelema asuintalo Atrium ja sitä vastapäätä oleva hotelli Hospits Betel ja Betel-kirkon kellotapuli muodost ...
Kakolanmäki
Kakolanmäki on maan laajin historiallinen vankila-alue. Sen rakennushistoria ja oleva rakennuskanta ilmentää monipuolisesti ja -ulotteisesti ...
Kakskerran kirkko
Kakskerran kirkko, joka kuuluu Turun kaupunginarkkitehti C.F. Schröderin Turun seudulle sijoittuvaan tuotantoon, on yksi harvoista maahamme ...
Koroistenniemi
Koroistenniemi on Aurajoen suulle varhain muodostunut kaupan ja kulttuurisuhteiden keskus. Se on toiminut paikalle 1200-luvulla siirretyn pi ...
Kupittaan ruotsalaistaloalue
Kupittaa on yhtenäinen ja hyvin säilynyt jälleenrakennuskauden asuntoalue. Yhteensä alueella on kuutta erilaista talotyyppiä, jotka kaikk ...
Kuralan kylämäki
Kuralan kylämäki on erinomainen esimerkki Aurajokilaaksossa vähintään rautakaudelta asti yhtäjaksoisesti asutettuna olleesta kylämäestä. ...
Maarian kirkko ja pappila
Maarian keskiaikainen kivikirkko ja 1700-luvun pappila pihapiireineen kuuluvat maamme kirkollisen arkkitehtuurin keskeisiin muistomerkkeihin ...
Martinkirkko
Martinkirkko on kaupunkikuvallisesti vaikuttava, 1930-luvun uusasiallisen klassismin korkeatasoinen esimerkki. Maaston muotoihin Sotalais ...
Pansion Laivateollisuuden asuinalue
Pansion Laivateollisuuden yhtenäisen asuinalueen merkitys perustuu erityisesti asemakaavan, yksittäisten rakennusten ja niiden viimeisteltyj ...
Port Arthurin puutalokorttelit ja Mikaelinkirkko
Port Arthurin puutalokorttelit on yhtenäinen ja laaja 1900-luvun alun työväenasuinalue. Port Arthurin kaupunginosan itäosaan rakennettu Mika ...
Puolalanmäki ja Turun Taidemuseo
Puolalanmäellä sijaitseva Turun taidemuseo on Suomen ensimmäisiä moderneja museorakennuksia. Museon ympärille istutettu kaupunkipuisto muodo ...
Pyhän Katariinan kirkko ympäristöineen
Pyhän Katariinan kirkko on Kaarinan pitäjän keskiaikainen kirkko, joka kirkkotarhoineen kuvastaa seurakunnan kiinteää suhdetta Turun akatemi ...
Ruissalon huvila-alue
Ruissalo on yksi Pohjoismaiden varhaisista 1800-luvulla kaupunkien lähialueille syntyneistä huvila-alueista. Ruissalossa on erittäin edusta ...
Sirkkalan kasarmit
Sirkkalan kasarmialue on maamme vanhimpia pääpiirteiltään säilyneitä kaupunkikasarmialueita Helsingin Kaartin kasarmin ja Katajanokan Merika ...
Turun hautausmaa siunauskappeleineen
Turun hautausmaa on Helsingin Hietaniemen ohella kulttuurihistoriallisesti merkittävin hautausmaa Suomessa. Hautausmaa ilmentää hautausmaa-, ...
Turun linja-autoasema ympäristöineen
Turun linja-autoasema ympäristöineen on yhtenäinen moottoriliikenteen kasvuun ja linja-autoasemien syntyvaiheeseen liittyvä funktionalistist ...
Turun linna
Turun linna on hallinto-, yhteiskunta- ja kulttuurihistoriallinen avainkohde. Vanhin Suomessa sijaitsevista Ruotsin kruunun linnoista on toi ...
Turun läntinen ylioppilaskylä
Turun läntinen ylioppilaskylä edustaa 1960-luvun strukturalistista suunnittelua. Ylioppilaskylän vanhan osan rakentaminen liittyy Turun ylio ...
Turun Piispankatu
Turun Piispankatu ja sen varrella 1720-luvulta ollut arkkipiispan residenssi liittyvät Turun historialliseen ydinalueeseen ja tuomiokirkkoon ...
Turun rautatieympäristöt
Turun rautatieasema on maailmansotien välisen ajan merkittävimpiä asemarakennushankkeita Suomessa. Turun monipuoliseen ja ajallisesti kerrok ...
Turun Sanomien toimitalo, Maalaistentalo ja Standardivuokratalo
Turun Sanomien toimisto- ja painotalo, Lounais-Suomen Maalaistentalo ja Standardivuokratalo lukeutuvat arkkitehti Alvar Aallon varhaistuotan ...
Turun tuomiokirkko ja Turun historiallinen ydinalue
Turun, Suomen vanhimman keskiaikaisen kaupungin, tuomiokirkko ja historiallinen ydinalue heijastavat Turun asemaa maamme hallinnollisen, usk ...
Turun yliopisto
Turun yliopiston laitosrakennukset Yliopistonmäellä muodostavat yhtenäisen arkkitehti Aarne Ervin 1950-luvulla suunnitteleman kokonaisuuden. ...
Turun yliopistollinen keskussairaala
Turun yliopistollisen keskussairaalan vaiheittain rakennettu kokonaisuus kuvastaa sairaanhoidossa tapahtuneita muutoksia sekä sairaalarakent ...
Varkaantie
Varkaantie on osa merkittävää Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä. Aurajokea seuraava Varkaantie kulkee Varsina ...
Vartiovuorenpuisto, Turun Akatemian observatorio ja Luostarinmäen käsityöläiskorttelit
Vartiovuori on maamme vanhimpia ja historiallisesti arvokkaimpia kunnallisia kaupunkipuistoja. Turun kaupunkikuvaa hallitsee Vartiovuoren ko ...
Uusikaupunki
Kalannin kirkko
Kalannin keskiaikainen kivikirkko Pietari Henrikinpojan (Petrus Henriksson) 1470-luvun alussa tekemine kalkkimaalauksineen on maamme keskiai ...
Kallelan kylä
Kallelan kylä kuuluu Kalannin vanhan ydinalueen rautakaudelta asti asuttuihin suuriin, monitaloisiin kyliin. Kylässä on säilynyt perinteinen ...
Lokalahden kirkko
Lokalahden 1700-luvun puukirkko kuuluu lounaissuomalaisiin pitkäkirkkoihin, joita on rakennettu 1600-luvulta vielä 1800-luvulle. Nykyisen as ...
Lyökin tunnusmajakka ja luotsiasema
Lyökin 1757 valmistunut pooki on Suomen vanhin tunnusmajakka ja mahdollisesti vanhin yhä olemassa oleva merimerkki. Lyökin pooki edustaa val ...
Männäisten ruukinalue
Männäisten yhtenäinen ja tiivis ruukinalue kuvastaa Ruotsin vallan aikaista raudanjalostuksen historiaa 1700- ja 1800-luvun vaihteessa. Männ ...
Pyhämaan kirkot ja kyläasutus
Pyhämaan Luodon vanha kirkko on harvoja 1600-luvulta säilyneitä puukirkkojamme ja sen sisätilan maalaukset ovat merkittävimpiä Suomen 1600-l ...
Sundholman kartano
Sundholman kartano on yksi Suomen keskiaikaisista asuinkartanoista ja entisessä saaressa, salmen rannalla sijaitsevana, kuvastaa keskiajan r ...
Uudenkaupungin puutalokorttelit
Uudenkaupungin puutalokorttelit on maamme parhaiten säilyneitä ja edustavimpia empiren puukaupunkialueita. Kaikkiaan säilyneita puutalokortt ...
Uudenkaupungin rautatieasema
Uudenkaupungin ja Turun välisen radan pääteasemalla Uudessakaupungissa on laajalla alueella monipuolinen 1920-luvun rakennuskanta vesitornei ...
Vehmaa
Nuhjalan kartano
Nuhjalan kartano kuuluu Mynälahden suureen kartanokeskittymään ja on erinomainen esimerkki pienehkön 1700-luvun kartanon rakentamistavasta j ...
Suuri postitie
Suuri postitie on keskiajalla kehittynyt ja 1630-luvulla Suomen ensimmäisenä postitienä avattu Tukholmasta Turkuun johtava historiallinen ti ...
Vehmaan kirkko ja pappila
Vehmaan keskiaikainen kivikirkko pappiloineen muodostaa Vakka-Suomen vanhoihin seurakuntiin kuuluvan Vehmaan pitäjän keskiajalta periytyvän ...


© Museovirasto 2009