Museovirasto
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristot RKY
på svenska    tietoa palvelusta    palaute

 PERUSHAKU

kohteet maakunnittain
 

KARTTAHAKU

maakuntakartta Lappi Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Savo Etelä-Savo Kymenlaakso Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Uusimaa - itä Kanta-Häme Uusimaa - länsi Pirkanmaa Satakunta Varsinais-Suomi
hakuehdot: kaikki kohteet
hakutulos: 1471 kohdetta
Akaa Pirkanmaa
Viialan kirkko
Viialan kirkko edustaa 1940-luvun lopulla ja 1950-luvulla paljon käytettyä keskiajan kivikirkkoarkkitehtuurista vaikutteita saanutta jyrkkäl ...
Alajärvi Etelä-Pohjanmaa
Alajärven kirkko ja kirkonkylän julkiset rakennukset
Alajärven keskustassa muodostavat C.L. Engelin johdolla Intendentinkonttorissa suunniteltu ja tunnetun pohjalaisen Kuorikosken kirkonrakent ...
Lehtimäen kirkkomaisema
Peltoaukean keskeltä kohoava 1800-luvun alkuvuosina rakennettu Lehtimäen kirkko on säilyttänyt asemansa vaikuttavana maisemallisena maamerkk ...
Nelimarkka-museo ja Eero Nelimarkan huvila
Pohjalaisen lakeuden kuvauksista tunnetuksi tulleen taidemaalari Eero Nelimarkan huvilalla ja suvun kotitilalle rakennetulla taidemuseolla o ...
Alavieska Pohjois-Pohjanmaa
Mattilanperän kylä
Mattilanperän taloryhmä on edustava ja hyvin säilynyt esimerkki Pohjanmaan jokilaaksokylien takamaille 1700-luvun loppupuolella syntyneistä ...
Alavus Etelä-Pohjanmaa
Alavuden kirkko ja Muistojen kappelin alue
Alavuden kirkko on Pohjanmaan kirkkoarkkitehtuurissa harvinainen 1900-luvun alussa rakennettu art nouveau -tyyliä edustava kivikirkko. Alavu ...
Alavuden rautatieasema
Alavuden rautatieasema on Seinäjoen ja Haapamäen rataosuuden pieniä asemia, jonka asemarakennus on poikkeuksellisen hyvin säilynyt. Yksikerr ...
Tuurin rautatieasema
Tuurin rautatieasema on edustava esimerkki pienestä maaseutuasemasta. Tuurin asemarakennus on ainoa säilynyt asemarakennustyyppinsä edustaj ...
Villa Manner
Töysän Ponneranta (Villa Manner) kuuluu arkkitehti Alvar Aallon yksityishenkilöille suunnittelemiin asuinrakennuksiin. Aallon 1920-luvun suu ...
Asikkala Päijät-Häme
Asikkalan kirkonkylä
Asikkalan kirkonkylä on esimerkki suomalaisten kirkonkylien rakennustavasta ennen 1920-1930-luvuilla alkanutta uusiutumisvaihetta. Kirkonkyl ...
Urajärven kartano
Urajärven kartano edustaa syrjäiseen paikkaan, pienimuotoiseen, topografialtaan vaihtelevaan viljelymaisemaan syntynyttä pientä itähämäläist ...
Vesivehmaan kylä
Vesivehmaan keskustan rakenteelle on ominaista pohjois-eteläsuuntainen nauhamaisuus, joka toistuu kylän raitissa ja sitä myötäilevässä asutu ...
Vähä-Äiniön kylä
Vähä-Äiniön kylän tilat, pellot ja muinaisjäännökset kuvastavat Hämeen kyläasutuksen jatkuvuutta esihistorialliselta ajalta nykypäiviin. ...
Vääksyn kanava
Vääksyn kanava ja siihen liittyvät rakenteet edustavat kanavarakentamisen huippukautta 1800-luvun jälkipuoliskolta. Huomattavassa vesis ...
Askola Uusimaa
Särkijärven kylä- ja kartanomaisema
Särkijärven kartano- ja kylämaisema on rakenteeltaan ja rakennuskannaltaan tyypillinen ja hyvin säilynyt Uudenmaan rannikolta sisämaahan joh ...
Vakkolan kylä
Vakkolan kylä, joka on rakentunut maisemallisesti poikkeuksellisen vaikuttavalle paikalle, kosken partaalle Porvoonjokilaakson avoimeen vilj ...
Aura Varsinais-Suomi
Käyrän kasvatuslaitos
Käyrän koulukoti, nykyisin Länsi-Suomen aluevankilaan kuuluva Käyrän vankila, on valtion harjoittaman lastenhuollon rakennusperinnön merkitt ...
Laukkaniityn kylä
Laukkaniityn kylä keskiaikaisella kylätontilla Aurajokivarressa edustaa rakenteeltaan ja osin rakennuskannaltaan 1700-luvun loppupuolen tila ...
Varkaantie
Varkaantie on osa merkittävää Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä. Aurajokea seuraava Varkaantie kulkee Varsina ...
Enonkoski Etelä-Savo
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Enontekiö Lappi
Enontekiön jälleenrakennuskauden julkinen rakentaminen
Arkkitehti Veikko Larkaksen Enontekiöön toisen maailmansodan jälkeen suunnittelema Hetan kirkko, muu julkinen rakentaminen ja asuntolakoulu ...
Enontekiön saamelaisasutuksen talvi- ja kesäkylät
Näkkälän talvikylä sekä Kalkujärven ja Pöyrisjärven kesäkylät edustavat maassamme pisimpään täyspaimentolaiseen poronhoitoon perustuneen saa ...
Jatkosodan tapahtuma- ja muistopaikat
Enontekiön Lätäsenon (Sturmbock-Stellung) ja Sodankylän Tankavaaran (Schutzstellung) saksalaiset asemat ovat merkittävimmät saksalaisten jou ...
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kemin ja Tornion vanha raja eli Upsalan ja Turun hiippakuntaraja 1300-luvulta on toiseksi vanhin traktaattiraja Suomen alueella. Raja on kok ...
Kilpisjärven matkailuhotelli
Kilpisjärven matkailuhotellissa ovat säilyneet Lapissa 1930-1960-luvuilla toteutetun matkailurakentamisen tunnusomaiset piirteet. Sen korkea ...
Markkinan kirkonpaikka
Markkinan historiallinen kirkonpaikka on ollut harvaan asutun pohjoisen Länsi-Lapin kirkollinen ja hallinnollinen keskuspaikka 1600-luvulta ...
Peltovuoman kylä
Peltovuoma on Suomen pohjoisimpia maanviljelykyliä Lapin aavojen soiden ympäröimällä alueella tunturien hallitsemassa maisemassa. Kylä on ra ...
Poroerotuspaikat ja -aidat
Maan pohjoisimmassa osassa saamelaiskulttuuriin liittyvän keskeisen elinkeinon, poronhoidon tunnistettavimpia ja tunnetuimpia rakenteita ova ...
Seitapaikat
Seitapaikat kuvastavat saamelaiskulttuuriin liittyvää, luonnosta elävän väestön historiallista maailmankuvaa ja henkistä perinnettä. Inarijä ...
Struven astemittausketju
Struven ketju edustaa tärkeää vaihetta itä- ja länsieurooppalaisen tieteen ja tekniikan vuorovaikutuksessa. Struven ketju on erityinen todis ...
Yrjö Kokon Ungelon torppa
Asuinsijan, paikan ja henkilöhistorian välinen kiinteä yhteys tekee Ungelon torpasta merkittävän alkuperäisellään säilyneen kirjailijakodin. ...
Espoo Uusimaa
Espoon kirkonmäki
Espoon kirkonmäki on keskiajalle periytyvä kirkkoympäristö, johon kuuluu historiallisille pitäjänkeskuksille tyypilliseen tapaan kirkko tapu ...
Espoonkartano
Espoonkartano on yksi Suuren Rantatien varren vanhoista kuninkaankartanoista. Keskiaikaisen tien linja kulkee yhä kartanoalueen halki. Manki ...
Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus
Helsingin lähisaaristoon höyrylaivareittien varteen syntynyt huvila-asutus ilmentää pääkaupunkilaisten 1800-luvulla alkanutta ja 1900-luvun ...
Kauklahden rautatieasema
Kauklahden asema on 1903 liikenteelle avautuneen Helsingin ja Turun välisen rantaradan tyypillinen pieni asema edustavine asuinalueineen. ...
Otaniemen kampusalue
Otaniemen kampusalue on Suomen vanhimmalle tekniikan ja arkkitehtuurin yliopistolle rakennettu, aikansa laajin yhtenäinen korkeakoulu-, tutk ...
Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet
Pietarin suojaksi rakennetun puolustusketjun yksi osa on Viaporin meri- ja maalinnoitus. Se on yksi merkittävimmistä I maailmansodan aikana ...
Snettans-Rödskogin kylä- ja viljelymaisema
Snettansin ja Rödskogin tiiviit ja rakenteeltaan yhtenäiset kylät muodostavat rakennuksineen ja vuosisatoja viljelyksessä olleine peltoineen ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Tapiola
Tapiola on Suomessa laajin ja merkittävin esimerkki toisen maailmansodan jälkeisestä lähiöiden ja asuintalojen suunnitteluideologiasta, jota ...
Tarvaspään ateljeehuvila
Taiteilija Akseli Gallen-Kallelan itselleen suunnittelema Tarvaspää on yksi Suomen merkittävimmistä 1900-luvun alun ateljeehuviloista. Ta ...
Träskändan kartano
Träskändan kartano rakennuksineen ja puistoineen antaa edustavan kuvan 1800-luvun kartanokulttuurista pääkaupunkiseudulla. Träskändan puisto ...
Eura Satakunta
Euran kirkkoympäristö
Euran kirkonkylän historialliset julkiset rakennukset, kirkko, pappila, koulu ja seurantalo Euran Pirtti muodostavat historiallisen saarekk ...
Hinnerjoen kirkonkylä
Hinnerjoen kirkonkylä kuvastaa hyvin pienten kirkonkylien rakennetta ennen 1900-luvun voimakasta uusiutumisvaihetta. Hinnerjoen kirkon l ...
Kauttuan ruukki- ja paperitehdasyhdyskunta
Kauttuan teollisuusalue on vanhan ruukkimiljöön ja 1900-luvun modernin teollisuusrakentamisen muodostama historiallisesti ja arkkitehtonises ...
Köyliönjokilaakson ympäryskylät
Köyliönjokilaakson ympäryskylät edustavat sijoittumiseltaan ja rakenteeltaan perinteistä maanviljelykseen liittyvää asutusta. Kylät ovat sij ...
Lapinjokilaakson kylä- ja viljelymaisema
Lapinjoen yläjuoksun laaja, useita keskiaikaisia kyliä käsittävä kylä- ja viljelymaisema edustaa länsisuomalaisten jokilaaksojen ryhmäkylän ...
Nuoranteen talot
Ylivahenkylän Yli-Nuoranteen ja Ali-Nuoranteen 1800-luvulta periytyvät talot muodostavat vaikuttavan porttiaiheen vanhaan kirkonkylään konkr ...
Panelian kylä
Panelian kylä edustaa Satakunnan vanhinta asutuksen ydinaluetta, jonka merkittävyydestä ja pitkästä asutushistoriasta kertoo Suomen suurin p ...
Eurajoki Satakunta
Irjanteen kylä
Irjanteen kylässä on säilynyt tiivis ja monipuolinen rakennusryhmä Eurajoen ja vanhan maantien risteyksessä kosken partaalla, paikalla, joka ...
Luvian kirkonkylä
Luvian kirkonkylä on maisemaltaan, rakenteeltaan ja rakennuskannaltaan edustava rannikon kirkonkylä. Kuivatetun merenlahden koillisrannan ...
Luvian saariston kalastajatilat
Luvian rikkonaisessa, useista saarista ja luodoista muodostuvassa ulko- ja sisäsaaristossa on säilynyt arvokkaita kalastuselinkeinoon liitty ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Peränkylä
Peränkylä on ainutlaatuinen merenlahden vanha kylä, jonka maisemaan ja elinkeinorakenteeseen laajan merenlahden kuivattaminen 1900-luvulla o ...
Säpin majakkayhteisö ja luotsiasema
Säpin luotsi- ja majakkasaaren rakennukset muodostavat hyvin säilyneen ja monipuolisen merenkulun historiaan liittyvän rakennuskokonaisuuden ...
Vuojoen kartano
Vuojoen kartanon päärakennus siipirakennuksineen on yksi empirekauden vaikuttavimmista kartanorakennuskokonaisuuksista maassamme. Kartanoark ...
Evijärvi Etelä-Pohjanmaa
Lassilan taloryhmä
Evijärven Jokikylässä sijaitsevat Lassilan talot edustavat harvaanasutun Pohjanmaan suomenkielisen sisämaaseudun talonpoikaista rakentamista ...
Forssa Kanta-Häme
Forssan teollisuusyhdyskunta
Forssan teollisuusympäristö on ainutlaatuinen, yhden maamme varhaisimman maaseudulle perustetun tekstiiliteollisen yrityksen ympärille raken ...
Haapajärvi Pohjois-Pohjanmaa
Haapajärven kirkkoranta
Haapajärven kirkkoranta puukirkkoineen ja pappiloineen ilmentää 1600-luvulla perustetun ja 1800-luvun puolivälissä itsenäistyneen seurakunna ...
Haapavesi Pohjois-Pohjanmaa
Haapaveden kotitalousoppilaitos ja Mustikkamäen viljelymaisema
Haapaveden kotitalousoppilaitos on Suomen ensimmäinen tytöille tarkoitettu talouskoulu. Koulun eri-ikäiset rakennukset yhdessä naapuripihapi ...
Haapaveden Vanhatien raitti
Haapaveden kirkonkylän läpi kulkevan Vanhatien raitin luonteva, rinnettä myötäilevä linjaus ja mittakaavaltaan yhtenäinen rakennuskanta muod ...
Hailuoto Pohjois-Pohjanmaa
Hailuoto
Hailuoto kokonaisuutena on merkittävä kulttuuriympäristö. Saaren maisemissa ilmentyvät ainutlaatuisella tavalla luonnon ja kulttuurin keskin ...
Halsua Keski-Pohjanmaa
Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu
Halsuan kirkonseutu kuvastaa vaatimatonta, 1820-luvulla Pohjanmaan suhteellisen syrjäiselle ja karulle, pääliikenneväyliltä etäälle syntynyt ...
Hamina Kymenlaakso
Haminan linnoitus- ja varuskuntakaupunki
Hamina on puhdaspiirteinen historiallinen linnoituskaupunki, jolla on ainoalaatuinen asemakaavallinen ratkaisu ja linnoitusjärjestelmä. H ...
Hietakylän hautausmaa ja Haminan ortodoksinen hautausmaa
Hietakylän luterilainen hautausmaa ja Haminan ortodoksisen seurakunnan hautausmaa edustavat varhaista kirkosta ja asutuksesta erillään oleva ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Petkeleen asuinalueet
Petkeleen asuinalue, jonka arkkitehti Alvar Aalto on suunnitellut 1950-luvulla Summan paperitehtaan johtajistolle ja työväestölle, on modern ...
Pitäjänsaaren esikaupunkialue
Pitäjänsaari on vanhimpia säilyneitä esikaupunkialueita nykyisen Suomen alueella. Pitäjänsaaren luotsivartiotupa on harvinainen esimerkki ka ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Tammion ja Kuorsalon saaristokylät
Haminan Tammio ja Kuorsalo ovat Kotkan Haapasaaren ja Pyhtään Kaunissaaren tavoin esimerkki itäisen Suomenlahden kalastusta ja luotsausta ha ...
Virolahden graniittilouhokset
Virolahti on maamme merkittävin historiallinen kivilouhimoalue. Graniittilouhoksia on Virolahdella mm. Pyterlahden Hevonniemessä, Hepokallio ...
Hankasalmi Keski-Suomi
Hankasalmen rautatieasema
Hankasalmen rautatieasema on rakenteeltaan ja rakennuskannaltaan hyvin rakentamisaikansa asussa säilynyt, pieni 1910-luvun maaseutuasema Vaa ...
Pienmäen talonpoikaistalo
Pienmäen talomuseo kuvastaa erinomaisesti harvaanasutulle Keski-Suomen mäkiselle metsäseudulle 1700-luvun puolivälissä syntyneen talonpoikai ...
Hanko Uusimaa
Hangon Itäsatama
Hangon Itäsatama on yksi Suomenlahden merkittävimmistä huvivenesatamista. Itäsatama laitureineen ja makasiineineen on rakennettu 1800-luv ...
Hangon Keksin teollisuusrakennukset
Hangon Keksin teollisuusrakennukset ovat vanhimmat, jotka ovat säilyneet Hangon tunnetusta elintarviketeollisuuden tuotantoalueesta. Tuotant ...
Hangon Länsisatama
Hangon Länsisatama Hankoniemen kärjessä on Suomen ensimmäinen ympärivuotinen ulkomaanliikenteen vientisatama. Satamaa on rakennettu 1870-luv ...
Hangon rautatieasema
Hangon rautatieasema kuuluu 1930-luvulta alkaen rakennettuun kivirakenteisten, pelkistettyä arkkitehtuuria edustavien asemarakennusten sarja ...
Hankoniemen sotahistorian kohteet
Hankoniemi lähisaarineen on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi ollut vuosisatojen ajan maan merenkululle ja puolustukselle strategisesti tä ...
Hauensuolen kalliopiirrosalue
Hauensuolen kalliopiirrossaaret ovat ainutlaatuinen merenkulkijoiden muistomerkki Itämeren alueella. Hankoniemen kärjestä noin 400 metriä ...
Itäisen Kylpyläpuiston huvila-alue
Hangon Itäisen kylpyläpuiston huvila-alue heijastaa poikkeuksellisella tavalla Hangon merkitystä kylpyläkaupunkina sekä I maailmansotaan ast ...
Kudeneule Oy:n tehdasalue
Hyvon-Kudeneule Oy:n rakennuttama tehdasrakennus on yksi Suomen sotien jälkeisen teollisuusarkkitehtuurin arvokohteista ja arkkitehti Viljo ...
Oy Forcit Ab:n tehdasalue
Oy Forcit Ab:n teollisuusalue liittyy Hangon varhaiseen teollisuushistoriaan ja sillä on merkitystä Suomen räjähdysaineteollisuuden kehityks ...
Harjavalta Satakunta
Emil Cedercreutzin Harjula ja Maahengen temppeli
Harjula, Maahengen temppeli ja taidemuseo on taiteilija Emil Cedercreutzin persoonaan sitoutuva kulttuurikeskus. Rakennukset ja Emil Cedercr ...
Huovintie
Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön ...
Lammaistenlahden kulttuurimaisema
Lammaistenlahden arvokas kulttuurimaisema muodostuu Kokemäenjoen kapeikossa sijaitsevan kosken pohjoisrannalla olevan Pirilän kylän vanhasta ...
Satalinnan parantola
Satalinna on 1920-luvun keuhkotautiparantolakokonaisuus Kokemäenjoen rannalla. Honkametsässä sijaitseva sairaala kuuluu maamme korkeatasoise ...
Hartola Päijät-Häme
Koskipään kartano
Koskipään kartano on korkeatasoisesti toteutettu, tyypillinen empirekauden kartanorakennus 1820-luvulta. Kartanon 1900-luvun alun vaiheet li ...
Ruskealan ja Kirkkolan kylien viljelymaisema
Rautakaudelle ulottuva asutushistoria, Ruskealan ja Kirkkolan kyläasutus sekä laaja viljelymaisema järvikannaksella kuvastavat historiallise ...
Hattula Kanta-Häme
Hattulan keskiaikaiset kartanot ja Lepaan puutarhaopisto
Vanajaveden laakson keskiaikaista rälssiä edustaa merkittävä joukko kartanoita Hattulan alueella. Lahdentaan, Suontaan, Lepaan, Merven ja Ve ...
Hattulan Pyhän Ristin kirkko
Keskiajalla pyhiinvaelluskohteena tunnettu Pyhän Ristin kirkko on kuuluisa maalauksistaan. Kirkko on muista keskiaikaisista maaseutukir ...
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Ihalemmen, Leiniälän, Nihattulan, Pelkolan ja Sattulan kyläasutus
Hattulan Nihattulan, Sattulan, Pelkolan, Leiniälän ja Ihalemmen maarekisterikylät lukuisine kiinteine muinaisjäännöksineen kuvastavat poikke ...
Mierolan ja Rahkoilan kylät
Mierolan, Rahkoilan ja Ventolan kylät kuvastavat liikenteellisesti merkittävään vesiväylän ja historiallisten tielinjojen leikkauskohtaan ke ...
Parolannummen harjoituskenttä
Parolannummi on poikkeuksellisen pitkään sotaväen kokoontumis- ja harjoituskenttänä toiminut leirialue, josta on kehittynyt pysyvä majoitus- ...
Retulansaaren kylä ja viljelymaisema
Retulansaaren muinaisjäännösalue ja tiivis kylätontti muodostavat ainutlaatuisen hyvin säilyneen esihistoriallisen ajan ja keskiajan asutuks ...
Hausjärvi Kanta-Häme
Erkylän kartano
Erkylän kartano puistoineen on yksi 1800-luvun puolivälin merkittävimmistä kartanoarkkitehtuurin edustajista maassamme. Erkylän kartanon ...
Lavinnon kylä
Lavinto on tiivis rivikylä, jonka rakenne ja rakennuskanta ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin nykypäivään saakka. Vanhan Hämeentien va ...
Mommilan kartanomaisema
Mommila on vanha rälssikartano, joka on 1900-luvun alussa ollut yksi pinta-alaltaan maan laajimmista suurtiloista. Kartanomaisema on hyvin s ...
Oitin rautatieasema
Oitti on Suomen toiseksi vanhimman, Riihimäki-Pietari -rataosuuden tyypillinen asema, jolla on säilynyt puisen asemarakennuksen lisäksi usei ...
Heinola Päijät-Häme
Harjupuisto
Heinolan harjupuisto on 1800-luvun lopulla istutettu ja rakennettu kaupunkilaisten yleiseksi puistoksi. Harjupuisto on yksi maamme varhaisim ...
Heinolan kirkkokortteli ja vanha hautausmaa
Heinolan kaupunkiseurakunnan kirkko 1800-luvun alusta sekä myöhemmät tapuli, kirkkopuisto ja pappila muodostavat hyvin säilyneen julkisen ra ...
Heinolan maaseurakunnan kirkkoympäristö
Heinolan maaseurakunnan kirkkomaisema kuvastaa kirkonkylien historian vaihetta, jolloin kirkko, pappila ja muutama kantatalo muodostivat kir ...
Heinolan Perspektiivi
Heinolan Perspektiivi, nykyinen Maaherranpuisto, on 1785 asemakaavaan merkityn maaherran residenssin keskeinen kaupunkitila. Uuden, vastaper ...
Heinolan seminaari
Heinolan seminaari on yksi 1800-luvun lopussa perustuista seminaareista, jotka ovat kruunun maanlaajuisen rakennusprojektin ja yleisten rake ...
Reumasäätiön sairaala
Reumasäätiön sairaala Heinolassa on monumentaalinen erikoissairaalakokonaisuus, jonka sijoituspaikka ja arkkitehtuuri kuvastavat 1950-luvun ...
Suomen Urheiluopisto
Suomen Urheiluopiston päärakennus kuvastaa 1930-luvulla kehittyneen uudenaikaisen urheilukoulutuksen aatteita. Rakennus kuuluu kansainvälise ...
Heinävesi Pohjois-Karjala
Heinäveden luostarit
Heinäveden Lintulan ja Uuden Valamon luostarit ovat historiallisesti nuoria, mutta ne edustavat vuosisataista Laatokan Karjalan luostariperi ...
Heinäveden reitin kanavat ja rakenteet
Heinäveden reitti on maisemallisesti monipuolisimpia sisävesiliikenteen reittejä ja siihen liittyy monia arvokkaita liikenne- ja teollisuush ...
Helsinki Uusimaa
Alppilan kirkko
Alppilan kirkko on arkkitehtuuriltaan ja tilaratkaisuiltaan edustava esimerkki työväestön ja työläiskaupunginosan tarpeisiin suunnitellusta ...
Alvar Aallon oma talo ja arkkitehtitoimisto
Arkkitehtipariskunta Alvar ja Aino Aallon itselleen suunnittelema Munkkiniemen Riihitien talo on kokonaisuudessaan, sisustuksineen ja ympäri ...
Arabian tehtaat
Arabian tehtaat on 1900-luvun merkittävin posliinituotantolaitos ja tuotteidensa muotoilusta kansainvälistä tunnustusta saanut vientiyritys. ...
Eiran kaupunginosa, Huvilakadun korttelit ja Mikael Agricolan kirkko
Eiran asemakaava ilmentää hyvin 1900-luvun alun sitteläisiä kaupunkisuunnitteluihanteita, kuten Vallilan ja Etu-Töölön kaupunginosienkin ase ...
Eläintarhan huvilat ja yleishyödylliset laitokset
Töölön- ja Eläintarhanlahden rantakallioille väljästi sijoitetut 1800-luvun lopun huvilarakennukset ja niiden rinnalle ryhmittyneet saman ai ...
Esplanadi - Bulevardi
Esplanadi ja Bulevardi ovat kaksi 200 vuotta olemuksensa ja perusmuotonsa hyvin säilyttänyttä puistokatua. Puistokadut ovat peräisin uuden p ...
Etu-Töölön kaupunginosa
Etu-Töölön asuinkaupunginosa ilmentää hyvin 1900-luvun alkupuolen kaupunkisuunnittelulle ominaisimpia tavoitteita: alueen asemakaava heijast ...
Finlandia-talo, Kaupunginteatteri ja Kulttuuritalo
Finlandia-talo, Kaupunginteatteri ja Kulttuuritalo ovat saleineen, näyttämöineen ja lämpiöineen kokoontumis- ja kulttuurirakennuksia, jotka ...
Helsingin Aleksanterinkatu
Helsingin keskustan keskeinen liikekatu Aleksanterinkatu on yksi Suomen varhaisimmista. Sen varteen ovat keskittyneet liikepankkien ja vakuu ...
Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus
Helsingin lähisaaristoon höyrylaivareittien varteen syntynyt huvila-asutus ilmentää pääkaupunkilaisten 1800-luvulla alkanutta ja 1900-luvun ...
Helsingin Kauppatori rakennuksineen
Kauppatori on yksi keisarin 1812 suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi julistamaan Helsinkiin muodostetuista tärkeistä aukioista. Suoraan merel ...
Helsingin Rautatientori
Helsingin Rautatientori on monumentaalirakennusten reunustama pääkaupungin julkisen liikenneverkon suurtori, joka on piirretty asemakaavaan ...
Helsingin suomenkielinen työväenopisto
Helsingin suomenkielisen työväenopiston laajennus vuodelta 1959 on onnistunut esimerkki uuden rakennusosan yhdistämisestä vanhaan. Laajennus ...
Helsingin synagoga
Helsingin synagoga on toinen maan kahdesta juutalaisen uskonnon ja kulttuurin keskuksesta. Helsingin juutalaisasutuksen historiasta kertovan ...
Helsingin Vanhakaupunki
Helsingin Vanhakaupunki on Helsingin kaupungin ensimmäinen sijaintipaikka 1550-1640. Kuningas Kustaa Vaasan 1550 Vantaanjoen suulle Tallinna ...
Helsingin yliopiston rakennukset (keskustakampus)
Pääkaupunkiin 1828 siirretyllä, tuolloin maan ainoalla yliopistolla on keskeinen asema maan sivistyshistoriassa ja Helsingin monumentaalikes ...
Herttoniemen ja Kumpulan siirtolapuutarhat
Herttoniemen ja Kumpulan siirtolapuutarhat ovat esimerkkejä 1920- ja 1930-luvuilla perustetuista, korkeatasoista suunnittelua edustavista hy ...
Herttoniemen kartano
Herttoniemen kartano päärakennuksineen, muotopuutarhoineen ja englantilaisine puistoineen on parhaita 1800-luvun kartanokulttuurin ilmentäji ...
Hietaniemen hautausmaat
Lapinlahdessa, Hietaniemessä ja Taivallahdessa sijaitsee laaja ja ainutlaatuinen eri uskontokuntien hautausmaakokonaisuus. Hautausmaat ilmen ...
Huopalahden rautatieasema
Huopalahden rautatieasema on edustava, pääkaupunkiseudulle rautatien varteen syntyneen ja nopeasti kasvaneen alkuaan huvilapainotteisen taaj ...
Johanneksen kirkko ympäristöineen
Johanneksen kaksitorninen tiilikirkko on uusgotiikan loppuvaiheen pääesimerkki Suomessa. Kaupunkikuvallisesti merkittävää kirkkoa ympäröi po ...
Kaartin kasarmi
Kaartin kasarmikorttelilla on tärkeä kansallinen symboliarvo suomalaisen sotaväen historiallisena toimintaympäristönä, ensin Kaartin kasarmi ...
Kaisaniemen puisto ja kasvitieteellinen puutarha
Kaisaniemen puisto on pääkaupungin ensimmäinen julkinen kaupunkipuisto. Puiston koillisosassa sijaitsevalla Helsingin yliopiston kasvitietee ...
Kaivopuisto
Kaivopuisto Helsingin kaupunginniemen eteläisimmässä kärjessä on ulkomaisten esikuvien mukaan 1830-luvulla hienostolle rakennettu kaivo- ja ...
Kallion kirkko
Kallion harmaagraniittinen, arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema kirkko kohoaa Helsingin pisimmän, keskustan läpi kulkevan etelä-pohjoissuu ...
Kannelmäen kirkko
Kannelmäen kirkko edustaa 1960-luvun arkkitehtonisesti korkeatasoista ja teknisiltä ratkaisuiltaan ennakkoluulotonta uutta kirkkorakentamist ...
Kansanpuistot Korkeasaari ja Seurasaari
Korkeasaaressa ja Seurasaaressa on säilynyt 1800-luvun lopulta maan ensimmäisten kansanpuistojen kulttuuriympäristöä sekä kansanpuistojen yh ...
Katajanokan vanha osa
Katajanokka on Helsingin Eteläsataman, merellisen kansallismaiseman, omaleimainen itäsivu. Satama-alueen laiturirakennelmat ja rakennukset s ...
Kirurginen sairaala
Kirurginen sairaala vuodelta 1888 on alansa ensimmäinen erikoissairaala Suomessa. Paviljonkeja käyttänyt arkkitehtuuriratkaisu ilmentää sair ...
Kulosaaren huvilakaupunki
Kulosaari on yksi maan vanhimmista puutarhakaupungeista, joka on suunniteltu 1900-luvun alun huvilakaupunkiperiaatteiden mukaisesti. Al ...
Käpylän puutaloalueet ja Käärmetalo
Helsingin Käpylässä sijaitsevat asuinalueet Puu-Käpylä ja Käpylän länsiosa sekä Käärmetalo ovat Olympiakylän ja Kisakylän rinnalla keskeisiä ...
Lapinlahden sairaala-alue
Lapinlahden sairaala on Suomen vanhin mielisairaala ja lukeutuu Euroopankin vanhimpiin psykiatrista hoitoa varten rakennettuihin hoitolaitok ...
Lauttasaaren kirkko
Lauttasaaren kirkko on korkeatasoiselta sisustukseltaan ja viimeistellyiltä yksityiskohdiltaan hyvin säilynyt ja edustava esimerkki rational ...
Länsi-Herttoniemen pientaloalue
Länsi-Herttoniemen pientaloalue on asemakaavalliselta ratkaisultaan, rakennuskannaltaan ja ympäristöltään poikkeuksellisen hyvin säilynyt j ...
Malmin hautausmaa
Alkuaan Helsingin kaupungin ulkopuolelle Malmille 1894 vihitty Pohjoinen hautausmaa on useaan otteeseen laajennettu, maan suurin hautausmaa ...
Malmin lentoasema
Malmin lentoasema on pääkaupunkiseudun ensimmäinen siviililentoliikenteen maalentoasema, joka on yhdistänyt maamme kansainväliseen lentoliik ...
Malmin rautatieasema
Malmin funktionalistinen rautatieasema 1930-luvulta on aikansa muihin asemarakennuksiin verrattuna poikkeuksellinen, koska rata kulkee asema ...
Maunulan asuntoalue
Maunula on jälleenrakennuskauden asuntopulan lievittämiseksi suunniteltu ja rakennettu asumalähiö, jossa ovat esimerkillisesti toteutuneet " ...
Meilahden huvila-alue
Meilahden huvila-alue, joka on 1800-luvun lopulta alkaen rakentunut kaupungin ulkopuolelle, ilmentää aikansa näyttävää huvilakulttuuria. Alu ...
Meilahden kirkko ja koulu
Meilahden väljien asuinkortteleiden keskellä vierekkäin sijaitsevat Meilahden kirkko ja koulu muodostavat 1950-luvun alun kaupunkirakennusta ...
Meilahden sairaala-alue
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan suurkortteli Meilahdessa on yksi Suomen sairaalarakentamisen avainkohteista. Rakennushistoriallise ...
Olympiarakennukset
Helsingin olympialaisia varten valmistuneet urheilurakennukset muodostavat kansainvälisestikin arvioituna hyvin säilyneen olympiarakennuskok ...
Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen
Helsingin Sörnäisissä sijaitsevat Elannon ja Osuustukkukaupan (OTK) monumentaaliset punatiiliset hallintorakennukset ja niihin liittyvät eli ...
Pasilan veturitallit, konepaja ja SOK:n teollisuuskorttelit
Pasilan veturitallit, VR:n entinen konepaja sekä SOK:n edustavat funktionalistiset tuotantolaitokset Vallilassa muodostavat laajan 1900-luvu ...
Pihlajamäen lähiö
Pihlajamäen lähiö on maan ensimmäisiä aluerakennuskohteita, joka on kaavoitettu 1960-luvun alussa jylhään metsämaisemaan 10 kilometrin päähä ...
Pirkkolan omakotialue ja rintamamiestalot
Pirkkola on edustava esimerkki jälleenrakennuskaudella tyyppitalosuunnittelun ja standardisoimistyön ansiosta lyhyessä ajassa pienillä resur ...
Pitäjänmäen rautatieasema
Pitäjänmäen rautatieasema on hyvin rakentamisaikansa asussa säilynyt Helsingin ja Turun välillä kulkevan rantaradan asemaympäristö. Asemarak ...
Puolustusvoimien 1930-luvun arkkitehtuuri Helsingissä
Puolustusvoimien 1930-luvun rakentamisessa on hyödynnetty aikakauden uusinta arkkitehtuurikehitystä ja kansainvälisiä vaikutteita armeijan u ...
Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet
Pietarin suojaksi rakennetun puolustusketjun yksi osa on Viaporin meri- ja maalinnoitus. Se on yksi merkittävimmistä I maailmansodan aikana ...
Salmisaaren teollisuusalue
Salmisaaren teollisuusmaisemaa hallitsevat suurimittaiset teollisuushistorialliset merkkikohteet, joista Kaapelitehdas ja Alkon tehdas ovat ...
Santahamina
Santahaminan saaren strategisesti tärkeä sijainti Helsingin edustalla on muokannut vuosisatoja sotilaskäytössä olleen alueen kulttuuriympäri ...
Senaatintori ympäristöineen
Senaatintori on pääkaupungin pääaukio. Senaatintoria reunustavat julkiset rakennukset ilmentävät keskushallinnon, kirkon ja yliopiston asema ...
Suomen Pankki, Kansallisarkisto ja Säätytalo
Suomen Pankki, Kansallisarkisto ja Säätytalo Senaatintorin pohjoispuolella kuvastavat Helsingin pääkaupunkifunktiota ja jatkavat monumentaal ...
Suomenlinna
Suomenlinna Helsingin sisääntuloväylän varrella on yksi maailman suurista merilinnoituksista. Sen historia kietoutuu läheisesti Helsingin, S ...
Suvilahden voimalaitosalue
Helsingin kaupungin rakennuttama ensimmäinen kunnallinen sähkö- ja kaasulaitosalue Suvilahdessa on suomalaisen teollisuusarkkitehtuurin merk ...
Sörnäisten vankila
Helsingin Sörnäisiin perustettu kuritushuone (keskusvankila) lukeutuu Suomessa 1800-luvun lopulla toteutetun maanlaajuisen sellivankiloiden ...
Taka-Töölön kerrostaloalue
Helsingin Taka-Töölön kaupunginosan valtaosan muodostaa maan suurin yhtenäinen 1930-luvun asuinkerrostalokorttelien alue, joka kuuluu kansai ...
Torkkelinmäen asuinalue
Torkkelinmäen puutarhakaupunkimainen asuinalue Kallion tiiviin ja tehokkaan kaupunkirakenteen keskellä kuvastaa työväestön asuinympäristöön ...
Tuomarinkylän kartano
Tuomarinkylän kartano on Viaporin vaikutuksesta Helsingin seudulle syntyneitä upseerikartanoita ja kartanon päärakennus on esimerkki Carl Wi ...
Tähtitorninmäen observatorio ja puisto
Keisarillisen Aleksanterin yliopiston tähtitieteellisen tutkimuslaitoksen observatorio 1840-luvulta on valmistumisajankohtanaan ollut suunni ...
Vakuutusyhtiö Pohjan talo, Lasipalatsi ja Rautatalo
Vakuutusyhtiö Pohjan taloa, Lasipalatsia ja Rautataloa arvostetaan niiden omana aikanaan edelläkäyvistä rakenne- ja arkkitehtuuriratkaisuist ...
Vallilan asuinalueet
Puu-Vallila ja uusi Vallila muodostavat laajan 1900-luvun alkukymmeninä työväestölle rakennetun asuinalueen, joka erinomaisesti säilyneenä k ...
Vantaanjokisuun vesi- ja viemärilaitokset
Vanhankaupungin ja Koskelan vesi- ja viemärilaitoksen rakennuskanta ilmentää pääkaupungin kunnallistekniikan kehitystä varhaisvaiheista 1800 ...
Viikin opetus- ja koetila
Helsingin yliopiston maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan Viikin opetus- ja koetilakokonaisuus on rakennettu 1930-luvulla antamaan ensimmä ...
Östersundomin kartano, kappeli ja Björkuddenin huvila
Östersundomin kartano kuuluu Suomenlahden rannikolla sijaitseviin 1600-luvulla muodostettuihin kartanoihin, jonka talouskeskus koostuu monip ...
Hirvensalmi Etelä-Savo
Hirvensalmen kirkonmäki ja tervaleppäranta
Hirvensalmen kirkonkylän rantavyöhyke on hyvä esimerkki sisävesistöjemme varsille kehittyneiden kirkonkylien rakenteesta. Rannan tervaleppäm ...
Hämeenmäen ja Hurrilan kylät
Hämeenmäen ja Hurrilan mäenlakikylissä on säilynyt niiden ikivanha rakenne ja tilojen sijoittelu. Savolaiskylät sijaitsevat Vahvajärven ja J ...
Kissakosken kanava ja tehdasalue
Kissakosken kanava on vanhimpia 1800-luvun alussa virinneen Suomen koskenperkaus- ja kanavoimishankkeen tuloksista ja se liittyy 1900-luvun ...
Pohoskylän raitti
Suonsalmen kylään kuuluva Pohoskylän raitti on kylätiehen tukeutuvan rakenteensa ja rakennustensa ansiosta merkittävä kansankulttuurin edust ...
Hollola Päijät-Häme
Hankalankosken pellavaloukku
Hankalankosken pellavaloukku, ensimmäinen koneellinen pellavanpuhdistuslaitos, on tehdasrakennuksena lajissaan ainutlaatuinen. Kosken ki ...
Hollolan kirkko ja historiallinen pitäjänkeskus
Hollolan keskiaikainen kivikirkko on Hämeen keskiaikaisista kirkoista merkittävin. Hollolan pitäjänkeskuksen kirkolliset, hallinnolliset ja ...
Kurjalan kartano
Hämeenkosken Pääjärven ympäristö on osa Hämeen keskiaikaisen asutuksen ydinaluetta, jonka merkitystä kuvastavat keskiaikainen Kurjalan rälss ...
Vesalan, Nokkolan, Untilan ja Utulan kylien viljelymaisema
Vesalan, Nokkolan, Untilan ja Utulan lähekkäin asettuneet maarekisterikylät vaikuttavassa maisemakehyksessä kuvastavat lukuisine kiinteine m ...
Voistion kulttuurimaisema
Hämeen vanhoihin rälssitiloihin kuuluvan Voistion kartanon laaja, tasankomaisen viljelymaisema ilmentää vuosisatoja jatkunutta maankäyttöä H ...
Huittinen Satakunta
Huittisten kirkko ja sen ympäristö
Huittisten myöhäiskeskiaikainen kivikirkko ympäristöineen edustaa entisen suurpitäjän kulkuväylien risteykseen syntynyttä näyttävää historia ...
Nanhian kylä
Nanhian kylän ja Sammun kylän Takkulan ratsutilan perinteinen rakennuskanta on säilynyt hyvin. Rautakautinen kalmisto ja alueen nimistö viit ...
Punkalaitumenjoen kylä- ja viljelymaisema
Punkalaitumenjoen varren koskipaikkoihin keskittyneet kylät muodostavat yhdessä joenrantapeltojen, jokea mutkitellen seurailevan vanhan maan ...
Raijalan kylä
Raijala on keskiaikaisperäinen kylä, jonka talot ovat keskittyneet vanhalle kylätontille. Se on edustava esimerkki satakuntalaisesta Kokemäe ...
Humppila Kanta-Häme
Venäjän kartano
Venäjän kartano edustaa Lounais-Hämeen tasaisen viljelyseudun myöhäisiä kartanoita, jossa on säilynyt poikkeuksellisen näyttävä rakennuskant ...
Hyrynsalmi Kainuu
Hyrynsalmen kirkko
Hyrynsalmen kirkko on laajan, 1786 Pohjois-Kainuuseen perustetun kirkkoherrakunnan samana vuonna valmistunut keskuskirkko. Kirkko kuuluu 170 ...
Hyrynsalmen rautatieasema
Hyrynsalmen rautatieasema-alue on hyvä esimerkki juuri ennen toista maailmansotaa valmistuneesta ja 1950- ja 1960-luvuilla täydentyneestä as ...
Kainuun puromyllyt
Kainuun pitkille vesistöreiteille, purojen varsille aikanaan rakennetuista sadoista vesimyllyistä on säilynyt kunnostettuina eri-ikäisiä ja ...
Kaunislehdon talomuseo
Kaunislehdon talomuseo on hyvä esimerkki Kainuun erätalouteen ja kaskiviljelyyn perustuneesta omavaraistaloudesta harvaan asutulla metsäseud ...
Hyvinkää Uusimaa
Hyvinkään kirkko ja seurakuntakeskus
Hyvinkään kaupunkinäkymää hallitseva kirkko ja seurakuntakeskus edustavat 1960-luvun uusia muotoja hakevaa betonirakentamista ja kuuluvat ka ...
Hyvinkään rautatieasemat
Hyvinkään asemanseudulla on keskeinen asema rautatiehistoriassa aikanaan vilkkaana kolmen radan risteyspaikkana. Risteysasemasta on jäljellä ...
Hyvinkään Villatehdas
Hyvinkään Villatehdas on ollut maamme suurin ja monipuolisin villatehdas. Teollisuusympäristö ja työväen asuntoalue kuvastavat 1900-luvun k ...
Kytäjän kirkko
Kytäjän kirkko on viehättävä esimerkki arkkitehtuuriltaan korkeatasoisesta paikallisen yhteisön rakennuttamasta kyläkirkosta. Kirkon on suun ...
Hämeenkyrö Pirkanmaa
F.E. Sillanpään kodit
Nobel-kirjailija F. E. Sillanpään Hämeenkyrössä sijaitsevilla kodeilla on olennaista merkitystä Sillanpään elämänvaiheiden (nuoruus, kirjail ...
Herttualan kylä
Vanhan Hämeenkankaantien varrella sijaitsevan raittikylän, Herttualan, tiivis kylärakenne ja monipuolinen rakennuskanta ovat säilyneet hyvin ...
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisis ...
Hämeenkyrön vanha keskusta
Hämeenkyrön kirkonkylä kirkkoineen, pappiloineen, kansakouluineen, pankkeineen ja apteekkeineen sekä kunnan viranhaltijoille rakennettuine a ...
Kyröskosken tehdasyhdyskunta
Kyröskoski kuuluu niihin maamme koskipaikkoihin, joilla on rikas esiteollinen tausta, varhain vakiintunut teollisuuskäyttö ja erityinen asem ...
Hämeenlinna Kanta-Häme
Ahveniston hautausmaa
Ahveniston luonnonkauniin harjun etelänpuoleisella tasanteella ja rinteellä sijaitseva eri uskontokuntien hautausmaa komeine hautamuistomerk ...
Alvettulan, Hyömäen, Matkantaan ja Tuittulan ryhmäkylät
Alvettulan, Hyömäen, Matkantaan ja Tuittulan ryhmäkylät ovat historialliselta kehitykseltään ja sijainniltaan erityyppisiä sekä kylärakentee ...
Aulangon puisto
Aulanko on yksi maamme tunnetuimmista matkailukohteista ja Aulangon puisto yksi merkittävimmistä puistotaiteen kokonaisuuksista, mittavin 18 ...
Evon metsäopisto
Evon metsäopisto on Mustialan maatalousoppilaitoksen ja Lepaan puutarhaopiston ohella ensimmäisiä autonomian aikana valtion toimesta peruste ...
Hahkialan kartano
Hahkialan kartano on yksi Hauhon merkittävimmistä suurtiloista laajoine viljelyksineen, puukujanteineen ja avarine aina Hauhon kirkolle saak ...
Hauhon kirkonkylä
Hauhon kirkonkylä on poikkeuksellisen hyvin säilynyt yhtenäinen kokonaisuus kirkkoineen, pappiloineen, raitteineen, maatiloineen, pienasumuk ...
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Hämeen linna
Hämeen linna on Turun linnan ohella tärkein keskiaikainen linnamme. Linna kuvastaa Hämeenlinnan merkitystä Hämeen sotilaallisena, hallinnoll ...
Hämeenlinnan Kaupunginpuisto
Hämeenlinnan Kaupunginpuisto, jonka rakennustyöt aloitettiin 1840-luvulla, on varhaisimpia Bürgerpark-tyyppisiä, kaupunkilaisia varten perus ...
Hämeenlinnan Koilliskulman puutalokorttelit ja koulut
Koilliskulman kortteleissa, Hämeenlinnan keskustan tuntumassa on edustava ryhmä kivirakenteisia julkisia rakennuksia ja puurakenteisia asuin ...
Hämeenlinnan lääninsairaala, kruununmakasiinit ja Verkatehdas
Vanajaveden Keinusaarella olevat empiretyyliset lääninsairaala ja kruununmakasiini 1830-luvulta, kuvastavat Hämeenlinnan historiaa läänin ha ...
Hämeenlinnan rautatieasema
Hämeenlinnan rautatieasema on Suomen ensimmäisen radan pääteasema. Tiilinen asemarakennus on harvinaista 1920-luvun barokkivaikutteista klas ...
Hämeenlinnan tori, kirkko ja Pikkutori
Hämeenlinnan tori on tyypillinen ruutukaavakaupungin aukio, jonka ympärille kaupungin kirkko sekä tärkeimmät julkishallinnon ja liike-elämän ...
Kanajärven talo
Kanajärven talo on Kalvolan pitäjän johtomiehenä tunnetun itseoppineen kirjallisuudenkeräilijä Emmanuel Kanajärven (1801-1868) kotitalo, jok ...
Kantolanniemen siirtolapuutarha
Kantolanniemen 1930-luvulla perustettu siirtolapuutarha on hyvin säilynyt esimerkki aikakauden toimenpiteistä, joilla pyrittiin tarjoamaan k ...
Katisten kartano
Katisten kartanon rakennuskanta ilmentää omaperäisellä tavalla 1800-luvun loppupuolen kartanorakentamisen klassismista vapautuneita tyylilli ...
Lammin keskiaikaiset kartanot ja kirkko
Lammin Ormajärven ympäristö on Sydän-Hämeen keskiaikaisen asutuksen ydinaluetta, jonka merkitystä kuvastavat keskiaikaiset kartanot ja harma ...
Linnan kasarmit
Hämeenlinnan Linnan kasarmit on rakennushistoriallisesti poikkeuksellisen moniulotteinen 1800-luvun ja 1900-luvun alun kasarmialue, joka sij ...
Niemen kartano ja Taljalan kylä
Niemen kartanon kokonaisuus on arkkitehtonisesti korkeatasoinen 1800-luvun alun kartanokulttuurin edustaja, joka sijaitsee maisemallisesti e ...
Olympiarakennukset
Helsingin olympialaisia varten valmistuneet urheilurakennukset muodostavat kansainvälisestikin arvioituna hyvin säilyneen olympiarakennuskok ...
Perttulan oppilaitos ja Miemalan Alikylä
Perttulan erityisammattikoulu ja Alikylä muodostavat ajallista syvyyttä ja monipuolista asutus- ja rakennushistoriaa edustavan, poikkeuksell ...
Sairion pientaloalue
Sairion pientaloalue on edustava esimerkki laajasta ja yhtenäisestä jälleenrakennuskauden asuinalueesta. Sairio on säilyttänyt hyvin alkuper ...
Suomen kasarmit
Hämeenlinnan Suomen kasarmit on kansallisen asevelvollisen sotaväen käyttöön 1880-luvulla perustettu ja 1910-luvulla tuntuvasti täydennetty ...
Syrjäntaustan kylä
Syrjäntaustan kylässä on hyvin säilynyt vanha, isojakoa edeltäneen tiiviin kylämaisema. Tiivistä ryhmäkylää ympäröi selkeästi metsiin ja mäk ...
Tuuloksen historiallinen kirkkomaisema
Tuuloksen historiallisen pitäjänkeskuksen muodostaa Pyhäjärven, Leheen ja Suolijärven väliselle kannakselle, Kyläjoen/Sairijalanjoen ympäris ...
Vanajan kirkko
Vanajan keskiaikainen kivikirkko kirkkotarhoineen ja hautausmaineen muodostaa Hämeenlinnan alueen historiallisesta menneisyydestä kertovan s ...
Vanajanlinna
Vanajanlinnan punatiilinen päärakennus valeperspektiiviin sijoitettuine siipirakennuksineen on uudemman suomalaisen arkkitehtuurin merkkiteo ...
Vihavuoden mylly- ja sahayhdyskunta
Vihavuosi on yksi Hämeen vanhimmista tunnetuista myllypaikoista. Myllytoimintaa Hauhon maakirjakylillä on ollut koskessa jo keskiajalla. 190 ...
Ii Pohjois-Pohjanmaa
Akolan tila
Akolan tilan päärakennus 1700-luvun lopulta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan merkittävimpiin myöhäiskustavilaisen ajan rakennuksiin. Rakennuksen in ...
Iin Haminan vanha satama- ja kauppapaikka
Keskiajalta periytyvä satama- ja kauppapaikka, Iin Hamina on Pohjanmeren jokisuiden tärkeimpiä historiallisia markkinapaikkoja Kalajoen Plas ...
Iin Röytän luotsiasema
Iin Röytän luotsiasema on hyvin säilynyt 1800- ja 1900-lukujen taitteen luotsiasema osana varsin hyvin säilynyttä satamamiljöötä. Luotsi ...
Pohjanmaan rantatie
Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta ...
Pohjanmaan teollisuuden kartanot
Pohjanmaalla ei ole ollut kartanolaitosta, mutta maakunnassa 1800-luvulla vaikuttaneen teollisuusporvariston kartanomaiset patruunarakennuks ...
Pyramidikattoiset kesänavetat
Pyramidikattoisen kesänavetan ainutlaatuinen rakennustyyppi on kehittynyt Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa, jossa kesähyönteisten kiusa on suu ...
Ulkokrunnin majakka- ja luotsiyhdyskunta
Ulkokrunnin merenkulkuun liittyvä rakennuskanta ovat hyvä esimerkki eristyneissä oloissa toimineesta merenkulun virkamiesyhdykunnasta. Hyvin ...
Iisalmi Pohjois-Savo
Iisalmen kirkkoaukio ja puistoakselit
Iisalmen Kirkkoaukion, Kirkkopuiston ja Otavan puiston muodostama akselisommitelma on historiallisesti, symbolisesti ja kaupunkikuvallisesti ...
Iisalmen rautatieasema
Iisalmella on poikkeuksellisen laaja ja paljon eri ikäisiä rakennuksia sisältävä asema-alue. Hyvin säilynyt asemapuisto kokoaa rakennukset o ...
Iisalmen vanha kirkko
Iisalmen vanha kirkko on poikkeuksellisen suuri erivartinen ristikirkko. Kirkon sakaristossa on harvinaisen hieno sarja seurakunnan kirkkohe ...
Koljonvirran historiallinen maisema
Koljonvirralla on keskeinen asema Suomen sodan taistelupaikkana sekä kirjailija Juhani Ahoon liittyvän henkilöhistorian vuoksi. Koljonvir ...
Peltosalmen viljelymaisema
Poroveden etelärannalla, Peltosalmen suulla, leviävät laajat viljelysaukeat, jotka kuuluvat Itikan ja Ahmosaaren suurtiloihin. Tiloilla on s ...
Runnin kylpylä ja Saarikosken kanava
Runni on maamme vanhimpia terveyslähteitä ja paikalla on edelleen toimiva terveyskylpylä. Runnin alueella on Kiurujoen oikaiseva Saarikosken ...
Iitti Päijät-Häme
Iitin kirkonkylä
Iitin kirkonkylä lukeutuu maan parhaiten 1900-luvun alun asussa säilyneisiin. Kirkonkylän talot sijaitsevat Kausalasta kirkon ohi vievän ...
Ikaalinen Pirkanmaa
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisis ...
Ikaalisten vanhan kauppalan alue ja Ikaalisten kirkonseutu
Ikaalinen on maamme ensimmäinen kauppala. Ikaalisten vanhan kauppalan 1800-luvun puolivälin asemakaavarakenne puistokäytävineen ja -kujineen ...
Ison-Röyhiön kylä
Ison-Röyhiön Alaskylässä on säilynyt tiivis kylätontti, johon liittyy poikkeuksellisen laaja tienvarren mökkiasutus. Iso-Röyhiön kylän al ...
Koveron kruununmetsätorppa
Koveron kruununmetsätorppa on kertova esimerkki Pirkanmaan metsäseutujen asuttamisesta 1800-luvun lopulla. Nykyisin Seitsemisen kansallis ...
Ilmajoki Etelä-Pohjanmaa
Ilmajoen kirkko ja kirkonseutu
Kyrönjoen keskijuoksulla oleva Ilmajoen kirkko muodostaa entisen laajan emäpitäjän kirkko- ja asutushistoriallisen keskustan. Kyrönjoen ...
Ilmajoen rautatieasema
Ilmajoki on Seinäjoelta Kristiinankaupunkiin ja Kaskisiin johtavan Suupohjan radan pieniä asemia. Sen tyypillisyydessään edustavaan rakennus ...
Koskenkorvan tehtaat
Koskenkorvan tehtaat muodostavat 1930- ja 1970-luvun rakennusryhmineen autenttisen ja alkuperäisessä käytössään olevan, korkeatasoista teoll ...
Könnien talot
Tunnetun Könnin seppä- ja kellonrakentajasuvun asuinrakennukset edustavat vauraan talonpoikaistilan rakennuskantaa 1800-luvulta. Könnin k ...
Nikkolan ja Pirilän jokivarsiasutus
Ilmajoen Nikkolan ja Pirilän taloryhmien edustavat eteläpohjalaisella viljelylakeudella sijaitsevan jokivarsiasutuksen kylärakennetta ajalta ...
Yli-Lauroselan pihapiiri
Yli-Lauroselan talonpoikaistilan kaksifooninkinen päärakennus on pohjalaisen hirsirakennustaidon ja komean eteläpohjalaisen rakennustavan ed ...
Ilomantsi Pohjois-Karjala
Hattuvaaran vaarakylä
Hattuvaara on Pohjois-Karjalalle tyypillinen vaarakylä, missä kylän talot ja viljelykset sijaitsevat mäkien harjanteilla. Kylän ydinalueella ...
Ilomantsin Kauppatien ja Kotimäen alue
Ilomantsin Kauppatien rakennusrivistö on hyvin säilynyt esimerkki suomalaisesta sotienjälkeisestä kirkonkyläraitista. Ilomantsi on Pohjoi ...
Ilomantsin Pappilanvaara
Ilomantsin Pappilanvaara kuvastaa vanhaa kirkonkylärakennetta sekä eri uskontokuntien jo kauan kestänyttä rinnakkaiseloa Ruotsiin Stolbovan ...
Kakonahon kylämaisema
Kakonaho on Vaara-Karjalan poikkeuksellisen hyvin säilynyt kylämaisema, jonka muodostavat vapaamuotoiset pihapiirit sekä kyläkumpareelta ava ...
Mekrijärven kylä ja Sissolan talo
Mekrijärven kylä ja varsinkin Sissolan rakennuskanta liittyvät merkittävällä tavalla runonlaulajasukuihin ja varhaisimpiin kalevalaisten run ...
Möhkön ruukinalue
Värtsilän tehtaille raaka-ainetta toimittanut Möhkön ruukki on ollut Itä-Suomen merkittävin järvimalmiruukki ja yksi suurimpia järvimalmiruu ...
Ostronsaaren Jeskalan pihapiiri
Jeskalan ortodoksikylässä sijaitseva karjalaista rakennuskulttuuria edustava pihapiiri on hyvin säilynyt harvinaisuus. Jeskalan Ostronsaa ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Imatra Etelä-Karjala
Imatran Voiman ja Kuparin asuinalueet
Imatran Voiman ja Kuparin asuntoalueet ovat korkeatasoinen esimerkki teollisuuden pyrkimyksestä kohottaa työväestön asuinoloja. Tyyppitaloil ...
Imatrankosken kulttuuriympäristö
Imatrankosken ympärille varhain muodostunut matkailu ja Vuoksen varrelle keskittynyt teollisuus asuma-alueineen ovat jättäneet jälkensä Imat ...
Immolan kasarmialue
Immolan kasarmialue edustaa 1900-luvun alkupuolen uuden aselajin, lentovoimien, kasarmia yhdessä Utin varuskunnan, Kauhavan ilmasotakoulun j ...
Kaukopään tehtaan asuinalueet
Kaukopään sulfaattiselluloosatehtaan asuinalueet, johdon asuma-alue Insinööriniemi ja tehtaan vieressä oleva työläisten asuntoalue Lättälä, ...
Niskapietilän tie
Niskapietilän tie on osa entistä Savonlinna-Viipuri –maantietä ja yksi museoteistä, jotka Tiehallinto on valinnut kuvastamaan tienpidon hist ...
Tornansaaren teollisuusalue, Neitsytniemen kartano ja Niskalammen asuntoalue
Imatra ja Lauritsala ovat Vuoksen vesistön ja Saimaan kanavan vaikutuspiiriin, kuljetusyhteyksien ja puutavaran saannin kannalta edulliseen ...
Vuoksenniskan Kolmen ristin kirkko
Vuoksenniskan Kolmen ristin kirkko kuuluu Suomen uudemman arkkitehtuurin keskeisiin rakennuksiin sekä myös arkkitehti Alvar Aallon kansainvä ...
Inari Lappi
Inarinsaamelaisten vuotuismuuton talvi- ja kesäpaikat
Inarinsaamelaiset ovat ainoa saamelaisryhmä, joka on asunut ja asuu perinteisesti vain yhden valtion ja yhden kunnan alueella. Inarinsaamela ...
Ivalojoen kulta-alue
Lapin kullankaivuun historian keskeisin kohde on melkein 200 kilometrin mittainen Ivalojoki sivujokineen ja –puroineen. Erämaajoki on muuttu ...
Jäämerentien tiehistorialliset kohteet
Jäämerentie on kokonaisuudessaan 1931 valmistunut maantie, joka yhdisti Rovaniemen ja Liinahamarin sataman Petsamossa. Saarenputaan museosil ...
Kolttasaamelaisten asutuspaikat
Nellimin ja Sevettijärven kolttakylät kuvastavat toisen maailmansodan jälkeistä asutustoimintaa maan pohjoisimmassa osassa. Suomujoen koltta ...
Poroerotuspaikat ja -aidat
Maan pohjoisimmassa osassa saamelaiskulttuuriin liittyvän keskeisen elinkeinon, poronhoidon tunnistettavimpia ja tunnetuimpia rakenteita ova ...
Raja-Joosepin asuinkenttä
Raja-Joosepin asuinkenttä Urho Kekkosen kansallispuistossa Inarin kunnan itärajan tuntumassa on hyvin säilynyt esimerkki 1900-luvun alkupuol ...
Repokairan ja Lemmenjoen alueen saamelaisasutus ja kullankaivajayhdyskunta
Repokairan ja Lemmenjoen alueen luonnonvarojen käyttöä kuvastavat alueen porohoitoon liittyvä asutus, Lisman saamelaiskylä ja Kaapin Jounin ...
Ruijanpolku
Ruijanpolku on Lapin merkittävimpiä historiallisia kulkureittejä. Se on johtanut Perämereltä Jäämerelle, Norjan puoleiseen Lappiin - Ruijaan ...
Seitapaikat
Seitapaikat kuvastavat saamelaiskulttuuriin liittyvää, luonnosta elävän väestön historiallista maailmankuvaa ja henkistä perinnettä. Inarijä ...
Inkoo Uusimaa
Barösundin väylä
Barösund on Suomenlahden pohjoisrannikon historiallinen vesiliikenneväylä ja solmukohta, josta on haarautunut vesireitti Tallinnaan. Väylä k ...
Degerbyn kirkonkylä
Degerbyn kirkonkylä kirkkoineen, kunnantupineen, seurantaloineen sekä taitekattoisine liike- ja asuinrakennuksineen edustaa sekä mittakaaval ...
Fagervikin ruukinalue
Fagervik on Suomen yhtenäisin ja edustavin esiteollisen ajan ruukkikokonaisuus. Ruotsi-Suomen suurvaltakaudella perustetun rautaruukin ympär ...
Inkoon kirkko ja pappila
Inkoon laajan keskiaikaisen kirkkopitäjän Pyhälle Nikolaukselle, merenkulkijoiden suojeluspyhimykselle omistettu harmaakivikirkko on rakenne ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Tähtelän kylä
Tähtelän (Täkter) vanhassa kyläkeskustassa on edelleen säilynyt hyvin isojakoa edeltäneen tiiviin ryhmäkylän olemus. Peltojen rajaama ti ...
Österkullabäckenin kylä- ja viljelymaisema
Suojaisan merenlahden pohjukassa levittäytyvä ja selkeästi entisen merenlahden rantoihin rajautuvan kylä- ja peltomaiseman keskeiset element ...
Isojoki Etelä-Pohjanmaa
Isojokilaakson kyläasutus ja Isojoen kirkkomaisema
Isojoen kirkko on Isojokilaakson peltomaiseman ja kylärakenteen kiintopiste. Isojokilaakson kirkonkylän ympärillä sekä joen yläjuoksulla Ko ...
Isokyrö Etelä-Pohjanmaa
Isonkyrön vanha ja uusi kirkko
Kyrönjokivarteen rakennettu Isonkyrön kirkko on yksi Pohjanmaan seitsemästä keskiaikaisesta kivikirkosta. Isonkyrön kirkko on säilynyt keski ...
Orisbergin ruukinalue
Orisberg on Pohjanmaan ensimmäinen, 1600-luvun lopulla perustettu rautaruukki. 1800-luvun ruukkiyhdyskunta ruukinkartanoineen ja kirkkoineen ...
Perttilänmäki ja Napuen taistelutanner
Laurolan Pitkä-Perttilä Kyrönjoen rannalla on poikkeuksellisen pitkä ja näyttävä puolitoistakerroksinen pohjalaistalo, joka kuvastaa edustav ...
Janakkala Kanta-Häme
Hakoisten kartano ja linnavuori
Hakoisten linnavuori ja kartano rakennuksineen, puistokujineen ja puistoineen pellon ja metsän rajavyöhykkeessä ovat merkittävä hämäläisen k ...
Irjalan kartano
Irjalan kartano edustaa 1800-luvun lopun taloudellisen noususuhdanteen aikaista kartanoarkkitehtuuria. Kartano sijaitsee Haapaniemenjärven j ...
Leppäkosken kartano
Leppäkosken kartano ja sen läheisyyteen perustettu Rauhaniemen tiilitehdas edustavat hyvin 1800-luvun kartanomiljööseen ja Suomen teollistum ...
Monikkalan ja Vanantaan kartanot
Monikkalan ja Vanantaan kartanot ovat 1500-luvulla perustettuja hämäläiskartanoita, joiden ympäristöön liittyy vuosisatoja jatkuneen viljely ...
Tervakosken paperitehdas ja yhdyskunta
Tervakosken paperitehdas on vanhin Suomessa nykyisin toimivista paperitehtaista. Punatiilisten tuotantorakennusten nykyasu on peräisin pääos ...
Turengin rautatieasema
Janakkalan Turengin asema on Tikkurilan ohella - monet yksityiskohdat jo menettäneenäkin - parhaiten alkuperäisasussaan säilynyt asemarakenn ...
Viralan kartano
Virala edustaa pientä agraarimaisemassa säilynyttä kartano- ja teollisuusmiljöötä 1800-luvun loppupuolelta. Viralan historiassa näkyy hyvin ...
Joensuu Pohjois-Karjala
Heinävaaran vaara-asutus
Heinävaara on suomalaisessa kylätyypistössä asutuksen rakenteelta vaarakylää erinomaisesti edustava kylä. Tämän tyypillisen vaarakylän ti ...
Joensuun luterilainen ja ortodoksinen kirkko
Joensuun luterilainen tiilikirkko ja ortodoksinen puukirkko muodostavat kaupungin hengellistä elämää kuvastavan kulttuurihistoriallisen akse ...
Joensuun rantapuistovyöhyke
Joensuun rantapuistovyöhyke Pielisjoen rannassa muodostaa kaupungin historiallisten rakennusten ja puistojen vyöhykkeen, jossa julkisten rak ...
Joensuun rautatieasema ja sen ympäristö
Joensuun aseman vanhimmat rakennukset ovat niitä harvoja, joita Karjalan radasta on vielä Suomen puolella. Laajan asemapihan edustavimpia ra ...
Kiihtelysvaaran kirkko
Vaaran laella sijaitseva Kiihtelysvaaran 1700-luvun puukirkko on Pohjois-Karjalan vanhimpia. Pienessä tasavartisessa ristikirkossa on ul ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Pielisjoen kanavat
Pielisjoen kanavat ovat vesistöihin tukeutuneen puunjalostusteollisuuden nousukauden historiallisia muistomerkkejä. 1950-1970-luvun suurimit ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Uimaharjun rautatieasema
Uimaharjun rautatieaseman hyvin säilyneessä rakennuskannassa on voimakas jugendarkkitehtuurin leima ja se on alueena poikkeuksellisen yhtenä ...
Utran kanava ja historiallinen teollisuusalue
Utrankosken ympäristöllä on huomattava asema Itä-Suomen liikenne- ja teollisuushistoriassa. Utran kanava on maan vanhimpia kanavahankkeita j ...
Vornan tie
Vornan tie on osa vanhaa Tuupovaaran suunnasta Lieksaan kulkevaa tietä, joka on palvellut Pielisen itäpuolisena päätieyhteytenä yli 200 vuot ...
Jokioinen Kanta-Häme
Jokioisten kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema
Loimijokilaaksossa sijaitseva Jokioisten kartanoalue ilmentää maanomistukseltaan yhden Suomen laajimman kartanon poikkeuksellisen monipuolis ...
Jokioisten kirkko ja pappilat
Jokioisten 1631 rakennettua pitkäkirkkoa pidetään yhtenä Suomen vanhimmista puukirkoista. Merkittävän osan rakennettua ympäristöä muodostava ...
Joroinen Pohjois-Savo
Huutokosken rautatieasema
Huutokosken rautatieasema-alueella on säilynyt risteysaseman laaja rakennuskanta. Asemarakennus on poikkeuksellinen, sillä siihen liittyy al ...
Joroisten kartanot
Joroisten kartanoiden ryhmä on omaperäinen, maan varsinaisen kartanovyöhykkeen ulkopuolelle syntynyt ilmiö, joka on voimakkaasti leimannut p ...
Joutsa Keski-Suomi
Joutsan Jousitien keskusraitti
Joutsan kirkonkylän vanha keskusraitti, Jousitie, edustaa 1930-luvulla alkanutta kirkonkylien urbanisoitumisvaihetta. Jousitien varressa täm ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Juuka Pohjois-Karjala
Juuan kirkonkylän vanha keskusta
Juuan vanha keskusta on kirkonkylien rakenteessa ja rakentamisessa ennen sotia tapahtunutta kehitystä kuvaava kokonaisuus. Puu-Juuka on muod ...
Äyhkyrin talonpoikaistila
Äyhkyrin talonpoikaistalo on Pohjois-Karjalan vaara-asutusta ja sen jokainen rakennus on yksityiskohdissaan oiva esimerkki perinteisestä hir ...
Juupajoki Pirkanmaa
Hyytiälän metsäasema
Hyytiälän metsäasemalla on merkitystä tieteenhistorian kannalta ja sen vanhimman osan rakennuksilla on tärkeä asema kansallisromanttisen ark ...
Kallenaution kestikievari
Kallenaution kestikievari on yksi Suomen parhaiten tunnetuista ja säilyneistä kestikievareista. Kallenautio ilmentää maamme matkustuslaitoks ...
Korkeakosken tehdasyhdyskunta
Korkeakosken tehdasyhdyskunta on 1800-luvun lopulla Pirkanmaan harvaan asutulle metsäseudulle, vesistön koskipaikkaan ja rautatien varteen r ...
Lylyn rautatieasema
Lylyn rautatieaseman rakennuskanta on monipuolinen ja hyvin säilynyt. Tiilinen vesitorni vuodelta 1951 muodostaa 1883 rakennetun pumppuasema ...
Juva Etelä-Savo
Juvan kartanot
Juvan kartanoiden, Vehmaa, Loukio, Inkilä ja Tietti, ryhmä on omaperäinen, maan varsinaisen kartanovyöhykkeen ulkopuolelle syntynyt kulttuu ...
Juvan kirkonmäki
Juvan kirkko on 1800-luvun jälkipuoliskon kirkkoarkkitehtuurin yleiskuvan kannalta keskeinen rakennus. Kirkko ja siihen puistokäytävän l ...
Koikkalan kylä
Koikkalan kylä on Juvan vanhimpia ja tärkeimpiä kyliä, mikä heijastuu yhä aktiivisessa kyläkeskustassa. Koikkala kuvastaa monipuolisesti vau ...
Jyväskylä Keski-Suomi
Jyväskylän Harju ja Vesilinna
Jyväskylän kaupungin tunnukseksi mainitulla, jääkauden lopulla syntyneellä Harjulla on sen luonnonhistoriallisen luonteen lisäksi kulttuurih ...
Jyväskylän Kirkkopuisto ja hallintokeskus
Kirkkopuisto on arkkitehti C.L. Engelin 1837 laatiman Jyväskylän ruutuasemakaavan keskeinen aukiosommitelma. Kirkkopuisto ympäristöineen sek ...
Jyväskylän rautatieasema
Jyväskylän vanhan rautatieaseman alue rakennuksineen on merkittävä historiallinen kerrostuma kaupunkirakenteessa. Rautatieasema sijaitsee ...
Jyväskylän yliopiston alue
Jyväskylän yliopiston hongikkoisella harjulla sijaitseva kampusalue kolmelta vuosisadalta periytyvine rakennuksineen ja puistoineen on sekä ...
Korpilahden kirkkoranta
Korpilahden kirkkorannan maisemassa näkyvät yhä ne arvorakennukset, joita Jyväskylän matkailijayhdistyksen kirja 1912 kuvaa: "Ylhäällä kummu ...
Kortepohjan asuma-alue
Kortepohjan asuma-alue on edustava esimerkki 1960-luvun kaupunkisuunnittelusta ja uudesta elementtirakentamisesta. Moderni tiivis asuinalue ...
Luonetjärven kasarmialue
Luonetjärven kasarmialue edustaa yhdessä Imatran Immolan, Utin varuskunnan ja Kauhavan ilmasotakoulun kanssa 1930-luvulla rakennettuja uuden ...
Mankolan alue
Mankolan sotilasvirkatalo, tyttöjen ammatillista koulutusta varten 1932 perustettu kotitalousoppilaitos ja Uusi Mankola, niiden rakennukset ...
Sotatarviketeollisuuden alueet
Keski-Suomen sotatarviketeollisuuden alueet liittyvät itsenäistymisen jälkeen puolustuspoliittisista syistä sisämaahan rakennettuun sotatarv ...
Struven astemittausketju
Struven ketju edustaa tärkeää vaihetta itä- ja länsieurooppalaisen tieteen ja tekniikan vuorovaikutuksessa. Struven ketju on erityinen todis ...
Säynätsalon teollisuusyhdyskunta
Säynätsalo on edustava esimerkki teollisuusyhdyskunnasta, jossa teollisuuslaitokset, asuma-alueet ja yksittäiset rakennukset ovat syntyneet ...
Taulumäen kirkko ja Jyväskylän vanha hautausmaa
Maisemallisesti hallitsevalla Taulumäellä sijaitseva, kauniisti säilynyt kirkko on 1920-luvun klassismin monumentaaliarkkitehtuurin merkittä ...
Vaajakosken teollisuusympäristö
Vaajakoski on tuotantorakenteeltaan monipuolisimpia ja arkkitehtuuriltaan yhtenäisimpiä osuusliikkeen rakentamia teollisuusalueita Suomessa. ...
Viitaniemen asuntoalue
Viitaniemen asuntoalue Tuomiojärven rannalla on modernin kaupunkisuunnittelun ja asuntorakentamisen merkkikohde. Asumalähiön väljän asema ...
Älylän ja Seminaarinmäen asuinalueet
Jyväskylän yliopistoalueen kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävään kokonaisuuteen kuuluvat myös Jyväskylän seminaarivaih ...
Jämijärvi Satakunta
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisis ...
Jämsä Keski-Suomi
Huhkojärven tila
Vuorineuvos Göstä Serlachiuksen metsäpalstalle rakennuttaman Huhkojärven tilan kaikki rakennukset ovat luonnonmateriaaleista työstettyjä, er ...
Jämsänjoen agraarimaisema
Jämsänjoen molemmin puolin ulottuvalle viljavalle alueelle on jo varhain keskittynyt suuria talonpoikaisia maatiloja, joiden 1800-luvulla mu ...
Jämsänkosken teollisuusympäristö
Jämsänkosken teollisuusyhdyskunnalla on monipuolinen ja pitkä historia vesivoiman hyödyntämisessä Jämsänjoen yläjuoksulla olevan kapean kosk ...
Suur-Jämsän empiretalot
Jämsän alueella on useita 1800-luvun alkupuolen vauraasta ja tyylitietoisesta rakentamisesta kertovia asuinrakennuksia. Suurten talonpoikais ...
Vanha Jämsä
Suur-Jämsän kirkonseudun vanhin säilynyt rakennettu ympäristö sijoittuu Jämsänjoen molemmin puolin kirkon kohdalle. Joen länsirantaa seurail ...
Järvenpää Uusimaa
Järvenpään kirkko
Järvenpään kirkko ilmentää erinomaisesti 1960-luvulla kehitettyä betonin käyttöä selkeän ja järjestelmällisen arkkitehtuurin luomiseen. Kork ...
Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema
Tuusulan Rantatiehen sitoutuvassa laajassa kokonaisuudessa keskeisen osan kulttuurimaisemaa muodostavat kansallisesti, rakennustaiteellisest ...
Tuusulan reservikomppania
Tuusulan reservikomppanian alue on tärkeä esimerkki maamme ensimmäisen asevelvollisen sotaväen (nk. Vanhan väen) reservijärjestelmän tarpeit ...
Kaarina Varsinais-Suomi
Bryggmanin huvilat
Arkkitehti Erik Bryggmanin huvilat Turussa, Kaarinassa ja Naantalissa muodostavat kokonaisuuden, joka erinomaisesti kuvaa paitsi Erik Bryggm ...
Kuusiston kirkkomaisema
Kuusiston kirkko on 1790-luvulla rakennettu maisemallisesti näyttävälle paikalle korkealle mäelle, joka on ollut kappeliseurakunnan ensimmäi ...
Kuusiston piispanlinnan rauniot ja Kuusiston kartano
Turun piispojen keskiaikainen hallinto- ja turvapaikka Kuusistossa on ainutlaatuinen maamme keskiaikaisten linnojen joukossa. Alun perin pii ...
Littoisten verkatehdas ja Kotimäen asuinalue
Littoisten verkatehdas on yksi Suomen vanhimmista ja historiallisesti merkittävimmistä tekstiilitehtaista. Alue on harkitun rakennustoiminna ...
Piikkiön kirkko ja pappila
Piikkiön kirkko kuuluu harvojen 1700-luvulla rakennettujen kivikirkkojen joukkoon ja on sisustukseltaan kauniisti säilynyt. Samalla vuosisad ...
Pukkilan kartanomuseo
Pukkilan kartano on tyypillinen 1700-luvun herraskartano ja yksi Suuren Rantatien varrelle keskittyneistä kartanoista. Pukkilaan 1960-luvull ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Tuorlan maatalousoppilaitos
Tuorlan maaseutuoppilaitos on 1880-luvulta periytyvä maanviljelyä ja puutarhanhoitoa edistävä oppilaitos, joka on perustettu Tuorlan keskeis ...
Kaavi Pohjois-Savo
Telkkämäen kaskialue
Vehkalahden kylän Telkkämäki, valtakunnallinen kaskimuseo, edustaa pohjoissavolaista maaseudun kulttuurimaisemaa. Itä-Suomessa kauan yleinen ...
Kajaani Kainuu
Hoikankankaan kasarmialue
Hoikankankaan kasarmialue on arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti edustava 1960-luvulla asutuskeskuksista etäälle rakennettu ns. korpivarus ...
Kajaanin Kauppakadun funkistalot ja Raatihuoneentori
Kajaanin Kauppakadun vaaleista asuin-liikerakennuksista muodostuva rivistö on yksi yhtenäisimmistä ns. funkiskauden keskuskatunäkymistä. Aja ...
Kajaanin keskustan kirkot
Kajaanin Kaupungin keskustassa, puistoksi istutetulla harjanteella sijaitseva Kajaanin kaupunkiseurakunnan kirkko on yksi edustavimmista 180 ...
Kajaanin rautatieasema
Kajaanin jugendtyylinen rautatieasemarakennus on poikkeuksellisesti arkkitehti Gustaf Nyströmin eikä rautatiehallituksen rakennussuunnittelu ...
Kajaaninjoen historiallinen kokonaisuus
Kajaanin keskustan jokimaisemaan sitoutuu monipuolinen ja edustava valikoima valtakunnan historiaan, tervanpolton historiaan, teollistumisva ...
Murtomäen rautatieasema
Murtomäen rautatieasema rautatiehallituksen pääarkkitehdin Bruno Granholmin suunnitelmien pohjalta 1904 rakennettuine rakennuksineen on säil ...
Otanmäen kaivosyhdyskunta
Otanmäki on edustava esimerkki yhtenäisestä 1950-luvun kaivosyhdyskunnasta ja aikanaan maan tärkeimmästä rautakaivoksesta. Suotasangon ym ...
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Oulujoki Osakeyhtiön valtakunnallista sähköntuotantoa varten Oulujoen ja Emäjoen vesireitille rakentamat voimalaitos- ja asuntoalueet ovat l ...
Paltaniemen kirkkotie ja kylä
Paltaniemi Kajaaninjoen suulla on ollut 1600-luvun alusta 1850-luvulle Kainuun kirkollinen ja hallinnollinen keskus. Paltaniemen kirkkotien ...
Kalajoki Pohjois-Pohjanmaa
Jylkän talonpoikaistila
Jylkän talonpoikaistilan pihapiiri eri-ikäisine asuinrakennuksineen ja talousrakennuksineen on kertova ja hyvin säilynyt esimerkki vauraasta ...
Kalajoen pappila
Kalajoen kirkkoherranpappilan 1802 valmistunut mansardikattoinen päärakennus on yksi harvoja kustavilaisia pappilarakennuksia maassamme. ...
Kallankarien kalastajatukikohta
Ulkomerellä Kalajoen hiekkasärkkien edustalla sijaitsevat Maakalla ja Ulkokalla ovat olleet kalastajien tukikohtana jo 1500-luvun lopulta lä ...
Plassin vanha markkinapaikka
Kalajokisuun pohjoisrannalla on Plassi vanha markkinapaikka, joka on Iin Haminan ohella Pohjanmeren jokisuiden tärkeimpiä markkinapaikkoja. ...
Pohjanmaan rantatie
Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta ...
Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko
Raumankari on yksi tunnetuimmista Pohjanmaan rannikkopitäjien jokisuussa sijaitsevista historiallisista markkinapaikoista. Markkinapaikalle ...
Kangasala Pirkanmaa
Kangasalan kirkko, kartanot ja suurtilat
Laajoja järvialueita halkovan harjujakson solmukohdassa sijaitsevan Kangasalan kirkonkylää ympäröivät Liuksialan ja Vääksyn kartanot ovat 15 ...
Kangasalan näkötornit
Kangasalan näkötornit on rakennettu paikoille, joilta kuninkaat, keisarit ja runoilijat ovat ylistäneet maisemaa, joten niihin liittyvät eri ...
Vatialan siunauskappeli
Arkkitehti Viljo Rewellin suunnittelema karun askeettinen, betonista rakennettu Vatialan siunauskappeli kuuluu Suomen modernin arkkitehtuuri ...
Kangasniemi Etelä-Savo
Kangasniemen kirkon ympäristö
Kangasniemen kirkonkylässä on tyypillinen maantiehen tukeutuva perusrakenne. Sen keskeinen tekijä on kirkonkylän halki kulkevan maantien van ...
Kankaanpää Satakunta
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisis ...
Niinisalon kasarmialue
Niinisalon kasarmialue on Suomen puolustusvoimien 1930-luvun edistyksellistä arkkitehtuuria, joka ilmentää halua rakentaa arkkitehtuurilla m ...
Ruokojärven kulttuurimaisema
Ruokojärven kulttuurimaisema edustaa Satakunnan vanhoille erämaille syntynyttä vanhinta talonpoikaisasutusta, josta on muodostunut kirkonkyl ...
Kannonkoski Keski-Suomi
Kannonkosken kirkko
Kannonkosken kirkko kuuluu Suomen modernismin arkkitehtuurin perusteoksiin Rajamäen ja Varkauden kirkkojen ohella. Kirkko sisältyy myös kans ...
Kannus Keski-Pohjanmaa
Mäkiraonmäen vanha asutus ja Kannuksen kirkko
Mäkiraonmäen 1900-luvun alun kirkonkylille tyypillinen rakentaminen ja tunnetun pohjalaisen kirkonrakentajasuvun rakentama Kannuksen kirkko ...
Karijoki Etelä-Pohjanmaa
Karijoen kirkkoympäristö
Karijoen kirkko on pienen, suomenkielisen ja ruotsinkielisen Pohjanmaan raja-alueelle 1800-luvun alussa perustetun seurakunnan ensimmäinen k ...
Karkkila Uusimaa
Högforsin ruukinalue
Högforsin ruukin eri-ikäiset tuotantorakennukset, ruukinpatruunan kartano puistoineen ja työväen asuinalueet pihapiireineen muodostavat hist ...
Karstula Keski-Suomi
Karstulan kirkonkylä
Karstulan vanhan kirkonkylän kulttuurihistoriallisesti tärkein kokonaisuus on kirkko ympäristöineen, kirkkoa sivuava keskusraitti sekä näide ...
Karvia Satakunta
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisis ...
Karviankylä
Karviankylä edustaa pitäjän vanhinta kyläasutusta, ja sen rakennuskanta antaa hyvän kuvan pohjoissatakuntalaisesta talonpoikaisesta rakennus ...
Kaskinen Pohjanmaa
Kaskisten ruutukaava-alue
Kaskisten 1765 perustetun ja 1785 privilegionsa saaneen kaupungin ruutukaava kuvastaa hyödyn aikakauden talouspoliittisia tavoitteita. Puuka ...
Sälgrundin majakka, luotsiasema ja Laxhamn
Sälgrundin majakkayhteisö kuvastaa keskiajalta asti jatkunutta kalastusta sekä luotsi- ja majakkatoimintaa Pohjanlahden rannikolla. Sälgrund ...
Kauhajoki Etelä-Pohjanmaa
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisis ...
Hämes-Havusen umpipiha
Hämes-Havusen tilan mies- ja karjapihaan jakautuva umpipihakokonaisuus on edustavaa 1800-luvun eteläpohjalaista talonpoikaisarkkitehtuuria. ...
Nummijärven kirkko
Nummijärven 1930-luvun pienen puukirkon ja kellotapulin historisoivassa arkkitehtuurissa on jatkettu kansanmestarien rakentamien kirkkojen p ...
Kauhava Etelä-Pohjanmaa
Alahärmän kirkonseutu
Alahärmän kirkko on Pohjanmaan kirkkoarkkitehtuurissa harvinainen 1900-luvun alussa rakennettu ulkoarkkitehtuuriltaan poikkeuksellisen koris ...
Kantolan kylän raittiasutus
Kantolan taloryhmä on edustava esimerkki eteläpohjalaisesta tiiviistä kylärakentamisesta. Kantolan kylä sijaitsee Lapuanjokeen laskevan K ...
Kauhavan ilmasotakoulu
Kauhavan ilmasotakoulu on hyvin säilynyt ja malliesimerkki itsenäisyyden alkuvuosikymmenien kasarmiarkkitehtuurista. Se edustaa yhdessä Imat ...
Sippolanmäen taloryhmä
Sippolanmäelle raitin tiivis pohjalaistalojen ryhmä on hyvä esimerkki Kauhavanjokilaakson varhaisesta historiallisesta asutuksesta. Kauhavan ...
Voltin kylän raittiasutus ja Mattilan silta
Voltin kylässä Lapuanjokivartta seurailevan tien varrella Knuuttilan ja Isotalon tiiviit raittikylät kaksifooninkisine pohjalaistaloineen ov ...
Ylihärmän kirkonseutu
Ylihärmän puukirkko on kuuluisan pohjalaisen Hakolan kirkonrakentajasuvun edustajan Kaapo Hakolan johdolla rakennettu, sekä sisä- että ulkon ...
Kauniainen Uusimaa
Kauniaisten huvilakaupunki
Kauniainen on maan varhaisimpia huvilakaupunkeja. Vehreillä ja välijillä esi- ja puutarhakaupungeilla on 1900-luvun alussa pyritty luomaan h ...
Kauniaisten rautatieasema
Kauniainen on Helsingin ja Turun välisen rantaradan väliasema, jonka kokonaisuuteen kuuluu arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen jugend-asemarak ...
Kaustinen Keski-Pohjanmaa
Kaustisen kirkonmäki
Kaustisen kirkonmäki kirkkoineen, tapuleineen ja hautausmaineen kuvastaa hyvin Keski-Pohjanmaan jokilaaksoihin 1700-luvun lopulla perustetun ...
Kemi Lappi
Isohaaran voimalaitos ja Vallitunsaaren voimalaitosyhdyskunta
Pohjolan Voima Oy:n Isohaaran vesivoimalaitos patosiltoineen ja voimalaitosyhdyskuntineen on yksi Lapin jälleenrakennuskauden suurhankkeista ...
Karihaaran tehdasyhdyskunta
Karihaaran tehdasyhdyskunta on Pohjois-Suomen teollisuushistorian avainkohde. Se ilmentää merkittävän metsäteollisuusyhtiön (Kemiyhtiö 1893- ...
Kemin ruutukaava-alue ja kirkon ympäristö
Kemin kirkon ympäristö on Lapin läänin ainoa 1800-luvun ruutuasemakaavaihanteen mukaisesti toteutettu kaupunkikeskusta, jonka puistokaduilla ...
Lapin keskuspaikkojen linja-autoasemat
Lapin linja-autoliikenneverkon keskuspaikkojen Kemin, Rovaniemen ja Sodankylän linja-autosemien jälleenrakentaminen toisen maailmansodan jäl ...
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Lapin metsäseuduille ja jokilaaksoille ominaista rakennuskantaa ovat savotta- ja uittotukikohdat ja muut uittoon liittyvät rakenteet. Uitto ...
Perämeren kalasatamat ja kalastustukikohdat
1700-luvun keskeisten kalastustukikohtien jäätyä Ruotsin puolelle 1809 ovat Saarenkrunni ja Pieni Valkeakari Kemin kaupungin edustalla ollee ...
Pohjanmaan rantatie
Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta ...
Kemijärvi Lappi
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat
Kemijokivarren kyläasutus, eriaikaiset kirkkoympäristöt ja yksittäiset pihapiirit kuvastavat erään Lapin tärkeimmän kulkureitin, Kemijoen va ...
Puikkolan taloryhmä
Puikkolan taloryhmä kuvastaa Kemijokivarren jokivarsiasutuksen ulkopuolelle 1700-luvun puolivälissä syntynyttä kyläasutusta. Puikkolan raken ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Keminmaa Lappi
Isohaaran voimalaitos ja Vallitunsaaren voimalaitosyhdyskunta
Pohjolan Voima Oy:n Isohaaran vesivoimalaitos patosiltoineen ja voimalaitosyhdyskuntineen on yksi Lapin jälleenrakennuskauden suurhankkeista ...
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat
Kemijokivarren kyläasutus, eriaikaiset kirkkoympäristöt ja yksittäiset pihapiirit kuvastavat erään Lapin tärkeimmän kulkureitin, Kemijoen va ...
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kemin ja Tornion vanha raja eli Upsalan ja Turun hiippakuntaraja 1300-luvulta on toiseksi vanhin traktaattiraja Suomen alueella. Raja on kok ...
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Lapin metsäseuduille ja jokilaaksoille ominaista rakennuskantaa ovat savotta- ja uittotukikohdat ja muut uittoon liittyvät rakenteet. Uitto ...
Pohjanmaan rantatie
Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta ...
Kemiönsaari Varsinais-Suomi
Bengtskärin majakka
Bengtskärin graniittinen majakka asuinsiipineen ja majakkasaaren rakennukset muodostavat Saaristomeren merenkulunhistoriaan liittyvän rakenn ...
Björkbodan ruukinalue
Björkboda on monipuolinen historiallinen ruukkiympäristö, joka kuvastaa hyvin ruukkiyhdyskunnan hierarkkista järjestystä. Ruukinkartano kuul ...
Dragsfjärdin kirkko ympäristöineen
Dragsfjärdin 1700-luvun lounaissuomalainen ristikirkko kuluu kirkonrakentaja Antti Piimäsen keskeisiin töihin. Kirkon lähiympäristö julkisin ...
Hiittisten kirkonkylä
Hiittisten kirkonkylä kuuluu Turunmaan sariston varhaisimmin pysyvästi asuttuihin kyliin. Kirkonkylässä on säilynyt paljon perinteistä saari ...
Kemiön kirkko ja pappila
Kemiön keskiaikainen kivikirkko ja pappila muodostavat vanhan suurpitäjän historiallisen tunnuskuvan. Kirkon holvattu sisätila on gotiikan a ...
Kemiönsaaren ulkosaariston kyläasutus
Kemiönsaaren ulkosaarilla Saaristomerelle ominainen asutus ja kylän vakiintunut rakenne on erinomaisesti edustettuna Högsåran, Holman ja Ros ...
Kiilan kylä
Kiilan kylässä on säilynyt edustava ryhmäkylämiljöö, jossa talonpoikainen rakennuskanta on 1800-luvun loppupuolelta ja 1900-luvun alkupuolel ...
Sagalundin kotiseutumuseo
Sagalund on yksi maamme vanhimmista kotiseutumuseoista, joka esittelee Suomen ruotsinkielisen rannikkoseudun talonpoikaista rakennusperinnet ...
Sandön kartano
Sandön kartanon 1700-luvun alkuvuosikymmmeninä rakennettu päärakennus on pohjamuodoltaan ja huonejaoltaan poikkeuksellinen. Puurakennuksen e ...
Sjölaxin kartano
Sjölaxin kartano rakennuksineen, puistoineen ja peltoineen muodostaa merellisessä maisemassa 1800-luvun kartanokulttuuria ja -rakentamista k ...
Strömman kanava
Kanavarakentamisen alkuvaihetta edustavalla Strömman kanavalla on huomattava asema rannikon teollisuus- ja liikennehistoriassa. Strömman ...
Taalintehtaan historiallinen teollisuusalue
Taalintehtaan tiivis ja monipuolinen historiallinen teollisuusalue on rakentunut yli kolmensadan vuoden aikana vaatimattomasta masuunista la ...
Turunmaan rannikon kalkkilouhokset ja Paraisten kalkkitehdas
Paraisten kalkkitehtaan alue Länsi-Turunmaalla sekä Kemiönsaaren Vestlaxin ja Salon Förbyn kalkkilouhokset kuvastavat alueella vuosisatoja j ...
Västanfjärdin vanha ja uusi kirkko
Västanfjärdin saaristopitäjän vanha ja uusi kirkko kuvastavat Kemiön laajaan kirkkopitäjään 1700-luvun lopulla perustetun saarnahuonekunnan ...
Örön linnake
Örön linnake Turunmaan saaristossa on yksi osa 1910-luvulla rakennettua laajaa ja moniportaista Pietari Suuren merilinnoitusta. Örön linnakk ...
Kempele Pohjois-Pohjanmaa
Kempeleen kirkonmäki
Kempeleen 1600-luvulla rakennettu puukirkko kuuluu Suomen vanhimpiin. Kirkossa on 1700-luvun tunnetuimman kirkkomaalarin Mikael Toppeliuksen ...
Kerava Uusimaa
Keravan rautatieasema
Kerava on yksi Suomen ensimmäisen, Helsinki-Hämeenlinna -radan asemista. Keravan rakennuskannaltaan monipuolisen asema-alueen historiallinen ...
Keravan vankila
Keravan vankilan vaiheet maan ensimmäisenä valtion kasvatuslaitoksena ja sen jälkeen nuorisovankilana ilmentävät nuoriin rikoksentekijöihin ...
Keuruu Keski-Suomi
Asunnan rautatieasema
Asunnan asema-alue on tyypillinen pieni maalaisasema; sen hyvin säilynyt, yhtenäinen rakennuskanta on rataosuuden valmistumisajalta, 1890-lu ...
Haapamäen rautatieasemanseutu
Maamme tärkeimpiin risteysasemiin aikanaan kuuluneen Haapamäen laaja asemayhdyskunta levittäytyy radan suuntaisena. Risteysaseman ympärille ...
Keuruun vanha keskusta
Keuruun vanhassa keskustassa on poikkeuksellisen merkittävää rakennuskantaa. Alueeseen kuuluvat mm. maalauksellinen puukirkko 1700-luvun puo ...
Otavan kirjapainokylä
Otavan kirjapainokylä on ainoalaatuinen esimerkki maaseudulle rakennetusta kirjapainolaitoksesta ja sen asuinyhdyskunnasta. Keuruun Raut ...
Pihlajaveden vanha kirkko
Pihlajaveden vanha kirkko kertoo kansanomaisen puukirkkotaiteen rakennustavoista ja muodoista. Kirkon vaatimattomassa koruttomuudessa ilmen ...
Kihniö Pirkanmaa
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Kirkkonummi Uusimaa
Hvitträskin ateljeehuvila
Hvitträsk on yksi rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävistä maaseudulle, luonnon yhteyteen 1900-luvun alussa rakenne ...
Kabanovin tykkitie
Neuvostoliiton Porkkalan tukikohdan vuokra-ajasta 1944-1956 säilynyt tykkitie on toisen maailmansodan jälkeisen ns. kylmän sodan dokumentti. ...
Kallbådan ja Rönnskärin majakat
Rönnskärin ja Kallbådan majakat muodostavat parin, joka kuvastaa Porkkalanniemen historiallista merkitystä ikivanhan rannikon laivaväylän va ...
Oitbackan kartano
Oitbacka on kartanoalue, jonka eri-ikäisessä rakentamisessa on poikkeuksellisen laajasti noudatettu yhtenäisen arkkitehtuurin tavoitetta. Oi ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Kitee Pohjois-Karjala
Kiteen kirkko ja pappila
Kiteen kirkko ja pappila muodostavat pitäjän kirkollisen keskuksen mäelle muun asutuksen yläpuolelle. Korkeatorninen Kiteen kirkko on näyttä ...
Pohjois-Karjalan hovit
Pohjois-Karjalan hovit ovat historiallisesti merkittäviä kruunun virkamiesten hallinto- ja asuinpaikkoja sekä paikallisen kulttuurimaiseman ...
Puhoksen historiallinen teollisuusympäristö
Puhoslahden ja Puhoslammen välisellä kannaksella oleva Puhoksen historiallinen teollisuusympäristö on merkittävä varhaisen teollistumiskaude ...
Totkunniemen kylä
Totkunniemi on maisemallisesti ja rakennuskannaltaan yhtenäinen, maakunnan vanhimpiin lukeutuva kylä, jossa kylärakenteen ja tiestön sekä pu ...
Kittilä Lappi
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kemin ja Tornion vanha raja eli Upsalan ja Turun hiippakuntaraja 1300-luvulta on toiseksi vanhin traktaattiraja Suomen alueella. Raja on kok ...
Kittilän jokivarsi- ja järvenranta-asutus
Kaukosen kylä on Aapa-Lapin peräpohjalaista jokivarsiasutusta pohjoisimmassa Ounasjokivarressa. Kaukonen on ollut vanha saamelainen asuinpai ...
Poroerotuspaikat ja -aidat
Maan pohjoisimmassa osassa saamelaiskulttuuriin liittyvän keskeisen elinkeinon, poronhoidon tunnistettavimpia ja tunnetuimpia rakenteita ova ...
Seitapaikat
Seitapaikat kuvastavat saamelaiskulttuuriin liittyvää, luonnosta elävän väestön historiallista maailmankuvaa ja henkistä perinnettä. Inarijä ...
Särestöniemen erämaatila ja ateljee
Särestöniemi on edustava esimerkki omavaraistalouteen perustuvasta elämänmuodosta Pohjolassa. 1800- ja 1900-luvun vaihteen erämaatila ja asu ...
Kiuruvesi Pohjois-Savo
Kiuruveden rautatieasema
Kiuruveden asemarakennus on komea mansardikattoinen, osin kaksikerroksinen, 1920-luvun rautatierakennus. Asema-alueella on kaksi asuinr ...
Koskenjoen kylä
Koskenjoen kylä edustaa Pohjois-Savossa harvinaista joenvarsiasutusta. Asutus on sijoittunut maisemaan sopusuhtaisesti. Syvähkössä uomas ...
Kokemäki Satakunta
Huovintie
Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön ...
Kauvatsan kirkonseutu
Sääksjärvestä Kokemäenjokeen laskevan viljavan Kauvatsajoen varrella kohoavalla Kauvatsan kirkonmäellä on yhtenäinen ryhmä pitäjän hallintoo ...
Kokemäen kirkonseutu
Kokemäenjoen etelärannalla sijaitseva Kokemäen kirkonkylä, Tulkkila, on säilyttänyt kirkon ympäristössä pitkälti perinteisen, 1800-luvun lop ...
Kokemäenkartanon historiallinen maisema
Kokemäenkartanon historiallisessa maisemassa on poikkeuksellista ajallista syvyyttä. Alue on ollut asuttu jo esihistoriallisella ajalla, ja ...
Peipohjan rautatieasema-alue
Peipohja rautatieasema-alue on risteysasemana rakennuskannaltaan poikkeuksellisen laaja ja edustava. Kokonaisuuteen kuuluu asemarakennuksen ...
Pyhän Henrikin saarnahuone ja sen historiallinen ympäristö
Kokemäenjoen rannalla sijaitseva saarnahuone on vuosisatojen ajan liitetty Pyhään Henrikiin, katolisen ajan ainoaan paikalliseen pyhimykseen ...
Kokkola Keski-Pohjanmaa
Kaarlelan kirkko ja pappila
Kaarlelan kirkko on yksi Pohjanmaan seitsemästä keskiaikaisesta kivikirkosta ja kirkonmäellä oleva 1730-luvun pappila ainoa säilynyt karolii ...
Kiviniityn 1960-luvun pientaloalue
Kiviniityn pohjoisosan pientaloalue on muotokieleltään, mitoitukseltaan ja materiaaleiltaan yhtenäinen ja hyvin säilynyt 1960-luvun pientalo ...
Klapurin taloryhmä
Peltokorven kylään kuuluva Klapurin hyvin säilynyt tilakokonaisuus on erinomainen esimerkki Keski-Pohjanmaan maatilojen ja rakennuskannan pe ...
Kokkolan pedagogio ja Roosin talo
Kokkolan yläkaupungin 1660-luvun ruutukaava-alueella on säilynyt muutamia historiallisia merkkirakennuksia. 1690-luvun pedagogiotalo on tiet ...
Kokkolan rautatieasema
Kokkolan uusrenessanssityylinen rautatieasema sijaitsee Kokkolassa Isokadun eteläisenä päätteenä. Bruno Granholmin suunnittelema asemarakenn ...
Kokkolan ruutukaava-alueen puutalokorttelit
Kokkolan ruutukaava-alue on yksi arvokkaimmista suomalaisista 1600-luvun loppupuolen kaupunkisuunnitteluihanteiden mukaan rakentuneista puuk ...
Kälviän kirkonkylä
Kälviän kirkonkylän raitin komea kellotapuli, kruununmakasiini sekä kirkonkylän muu rakennuskanta talonpoikaistaloineen kuvastaa keskipohjal ...
Lohtajan kirkko ja pappila
Lohtajan kirkko ja pappila vanhan Pohjanmaan rantatien varrella ovat hyvin säilyneitä kirkollisia ympäristöjä. Pappila on pappila-arkkitehtu ...
Mäntykankaan puutaloalue
Kokkolan Mäntykankaan puutaloalueen asemakaava heijastelee 1900-luvun alun orgaanisen kaupunkisuunnittelun ja rakentamistapa 1920-luvun yhte ...
Ohtakarin kalastajayhdyskunta ja luotsiasema
Ohtakari on ikivanha Lohtajankylän kalastajien tukikohta, joka kuvastaa Pohjanmaan rannikon kalastuselinkeinon synnyttämiä rakennettuja ympä ...
Palman alueen huvila-asutus
Palman huvila-asutus edustaa Pohjanmaan rannikokaupunkien liepeille jo 1800-luvun ensimmäiseltä puoliskolta lähtien syntynyttä vauraan kaupu ...
Pohjanmaan rantatie
Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta ...
Poroluodonkarin kalastajayhdyskunta
Poronluodonkarin pyyntiyhteisön historiallisen rakennuskannan muodostavat etelärannan kalasatama, pieni kalastajakylä, saaren pohjoisosan 17 ...
Rasmusbackenin tienvarsiasutus ja kivinavetat
Rasmusbackenin talot ja kivinavetta muodostavat merkittävän talonpoikaisen rakennusryhmän. Rasmuksen navetta 1700-luvun puolivälistä muistut ...
Riipan rautatiepysäkki
Riipassa sijaitseva rautatiepysäkki on ulkoasultaan hyvin säilynyt, ja Seinäjoki-Oulu –rataosuudella harvinainen esimerkki kaikkein pienimmi ...
Sannanrannan huvila-alue
Sannanrannan huvila-alue on varhainen ja laaja esimerkki Pohjanmaan rannikkokaupunkien liepeille 1800-luvun loppupuolella syntyneistä kesänv ...
Tankarin ja Trutklippanin majakka- ja luotsiyhdyskunnat
Tankarin ja Trutklippanin loisto-, majakka- ja luotsiyhteisöt muodostavat monipuolisen, ajallisesti kerrostuneen ja hyvin säilyneen kokonais ...
Ullavan kirkko ja Vanha-Vion talo
Ullavan kirkko ja tapuli muodostavat pienen keskipohjalaisen kappeliseurakunnan 1700-luvun loppupuolella muodostuneen, hyvin säilyneen kirko ...
Kolari Lappi
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kemin ja Tornion vanha raja eli Upsalan ja Turun hiippakuntaraja 1300-luvulta on toiseksi vanhin traktaattiraja Suomen alueella. Raja on kok ...
Kolarin vanha kirkko ja tapuli
Kolarin vanha kirkko on rakennuksena ja ympäristöltään parhaiten säilynyt esimerkki Länsipohjaan Suomen puolelle rakennetuista kirkoista vuo ...
Telatie Venejärveltä Kurtakkoon
Venejärven ja Kurtakon välinen telatie on muistuma harvaanasutun, pitkään tiettömän Aapa-Lapin kulkureiteistä 1800-luvun lopulla ja 1900-luv ...
Tornionlaakson raudanvalmistushistorian kohteet
Kaaraneskosken masuuni on pohjoisin varhaiseen vuorimalmin käsittelyyn liittyvä 1700- ja 1800-lukujen taitteen masuuni ja osa Ruotsin vallan ...
Konnevesi Keski-Suomi
Keiteleen - Iisveden reitin kanavat
Rautalammin Kerkonkosken ja Kiesimän väylät sekä Konneveden Neiturin väylä ovat puunjalostusteollisuuden tarpeita varten rakennettuja ja muo ...
Kontiolahti Pohjois-Karjala
Mönnin ja Selkien vaarakylät
Mönnin ja Selkien kylät edustavat suomalaisessa kylätyypistössä vaarakylää niin maisemansa kuin rakenteensa perusteella. Mönnin ja Selkie ...
Pielisjoen kanavat
Pielisjoen kanavat ovat vesistöihin tukeutuneen puunjalostusteollisuuden nousukauden historiallisia muistomerkkejä. 1950-1970-luvun suurimit ...
Korsnäs Pohjanmaa
Harrströmin kalasatama ja kylä
Harrströmin kalasatama ja kylä kuvastavat hyvin Pohjanmaan rannikkokylän elinkeinohistoriaa. Harrströmin kylän luonnonsatama sijaitsee ka ...
Korsnäsin kirkko ja pappila
Korsnäsin kirkko on yksi intendentinkonttorissa 1800-luvun alussa suunnitelluista ja tunnetun pohjalaisen Kuorikosken kirkonrakentajasuvun j ...
Merenkurkun saariston majakka- ja luotsisaaret
Majakka- ja luotsisaaret sijaitsevat Merenkurkun saariston maailman luonnonperintökohteessa ja havainnollistavat erinomaisesti alueen merenk ...
Moikipään kalasatama
Moikipään (Molpe) kylän kalasatama on ollut Korsnäsin paras satamapaikka ja yksi laajimmista Pohjanlahden rannikon merenkulkuun ja kalastuks ...
Koski Tl Varsinais-Suomi
Huovintie
Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön ...
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Kosken kirkko
Kosken kirkko edustaa yksityiskohdiltaan viimeisteltyä 1930-luvun sakraalirakentamista. Julkisten laitosrakennusten suunnittelijana tunnettu ...
Kotka Kymenlaakso
Haapasaaren saaristokylä
Kotkan Haapasaari on Haminan Tammion ja Kuorsalon sekä Pyhtään Kaunissaaren tavoin sekä rakenteeltaan että rakennuskannaltaan hyvin säilynyt ...
Hovinsaaren sellutehdas
Hovinsaaren entinen selluloosatehdas on sulfaattiselluloosateollisuuden varhainen ja hyvin säilynyt rakennusmuistomerkki. Se on merkittävä m ...
Hurukselan kylä
Hurukselan topografia Kymijoen muinaisen suistoalueen saarilla on ainutlaatuinen ja kylän historiallinen rakenne on hyvin säilynyt. Huru ...
Karhulan teollisuusympäristö
Karhulan teollisuusympäristö on merkittävä osa Kymijoen varrelle syntynyttä teollisuutta. Teollisuuslaitokset ja sen ympärille muotoutuneet ...
Katariinan pientaloalue
Katariinan (ent. Puistolan) pientaloalue, laaja ja yhtenäinen arkkitehti Birger Brunilan asemakaavan mukaan toteutettu asuinalue, on edustav ...
Korkeakosken teollisuusympäristö
Korkeakosken teollisuusympäristö on muotoutunut historialliselle mylly- ja sahapaikalle, jossa on toiminut tiettävästi yksi maamme varhaisim ...
Kotkan kaupungintalo ja Kotkan Säästöpankki
Kotkan keskustoria reunustaa kaksi modernismin arkkitehtuurin merkkiteosta 1930-luvulta, massiivinen kaupungintalo ja pieni funktionalistine ...
Kotkan kirkko ympäristöineen
Kotkan kirkko kuuluu suunnittelijansa arkkitehti Josef Stenbäckin runsaan kirkkotuotannon parhaimmistoon. Kirkkopuistoa ympäröivä historiall ...
Kotkan ortodoksinen kirkko ja Kirkkopuisto
Kotkan Pyhälle Nikolaokselle omistettu, 1801 valmistunut ortodoksinen kirkko on venäläisen uusklassismin huomattavin esimerkki Suomessa ja a ...
Kymin kirkko
Kymin kivikirkko lukeutuu Intendentinkonttorin 1800-luvun puolivälissä suunnittelemiin, kivestä rakennettuihin empiretyylisiin ristikirkkoih ...
Kyminlinnan maalinnoitus
Kyminlinna on suurista linnoituksista ainoa lähes kaikkine etuvarustuksineen säilynyt Kaakkois-Suomen linnoitus. Kyminlinna on osa keisar ...
Langinkosken keisarillinen kalastusmaja
Langinkoski on ainutlaatuinen keisarihallitsijaan liittyvä rakennusmuistomerkki ja Keisarillisen palatsin ohella ainoa keisariperheelle pyst ...
Ruotsinsalmen merilinnoitus
Ruotsinsalmen merilinnoituksella on ollut merkittävä asema Venäjän länsirajan puolustuksessa, Kronstadtin etuvarustuksena ja laivastotukikoh ...
Stora Enson Kotkan tehtaat
Stora Enson tehtaat ovat merkittävä osa Kotkan kaupunkikuvaa ja tärkeä osa Kaakkois-Suomen vesistöjen varsille syntynyttä puunjalostusteolli ...
Sunilan tehtaat ja asuinalue
Sunilan tehtaat on vanhin säilynyt sulfaattiselluloosatehdas Suomessa. Sunila asuinalueineen perustuu arkkitehti Alvar Aallon korkeatasoisee ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Tiutisen asuinalue
Tiutisen asuinalue on työväestön omatoimisesti tehtaan liepeille rakentama alue, jonka rakenne ja rakennuskanta on poikkeuksellisen hyvin sä ...
Kouvola Kymenlaakso
Anjalan historiallinen ympäristö
Kymijokeen liittyvällä Anjalan kulttuurimaisemalla on merkittävä asema kartanolaitoksen muotoutumisessa, valtakunnan sotahistoriassa sekä va ...
Anjalan paperitehdas sekä Inkeroisten kartonkitehdas ja yhdyskunta
Kymijoen varren Anjalan paperitehtaan ja Inkeroisten kartonkitehtaan teollisuuslaitokset ovat sekä teollisuushistorian että modernin arkkite ...
Elimäen kartanot ja viljelymaisema
Elimäen kulttuuriympäristö on poikkeuksellisen ja laajan maanomistushistorian muovaama. Kymenlaakson laajin yhtenäinen viljelysaukea, joka l ...
Kaipiaisten rautatieasema
Pietarin radan Kaipiaisten asema on maamme rataverkostossa poikkeuksellinen ns. saariasema, jossa rata kulkee asemarakennuksen molemmin puol ...
Korian kasarmialue
Koria on historiallisesti kerroksinen kasarmialue, jonka sotilaskotirakennus lukeutuu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomala ...
Korian sillat
Korialla vuolaan ja korkearantaisen Kymijoen ylittävät kaksi rinnakkaista siltaa ovat vaikuttava rautatieliikenteen historiasta kertova koko ...
Kouvolan hallintokeskus
Kouvolan keskuskirkko, kaupungintalo ja Kymen läänin virastotalo sekä näitä ympäröivät puistot muodostavat edustavan nuoren kaupungin modern ...
Kouvolan kasarmialue
Kouvolan kasarmialue on yksi venäläisten 1910-luvulla rakentamista rautatieyhteyksien tuntumaan sijoitetuista tiilikasarmialueista. Kasarmia ...
Kouvolan rautatievarikon alue
Rautatieliikenteen varaan kasvaneessa Kouvolassa on poikkeuksellisen komea kolmen veturitallin ja entisen pajan rakennussarja rautatien vari ...
Kuusankosken - Kymintehtaan teollisuusympäristö
Kymin ja Kuusankosken paperitehtaiden perustamistoimet 1872 ovat merkittävä vaihe tuotantoalan läpimurrossa Suomessa. Tehdasyhdyskunnan eri ...
Kymijoen rajalinnakkeet
Kymijoen rajalinnakkeet ovat merkittäviä 1700-luvun puolustushistoriaan kuuluvia Ruotsin ja Venäjän välisen rajan muistomerkkejä. Kymijoen m ...
Mustilan arboretum
Mustila on maamme vanhin, lajikkeiltaan ja laajuudeltaan suurin arboretum. Mustilan arboretumin 120 hehtaarin puistoalueella kasvaa lähes ...
Myllykosken teollisuusympäristö
Myllykosken teollisuuslaitos Kymijoen itärannalla muodostaa teollisuusympäristön, johon kuuluu teollisuuslaitoksen lisäksi kokonainen yhdysk ...
Sippolan kirkonkylä
Sippola on harvoja kirkonkyliä, joissa maantiehen tukeutuva kylärakenne on selkeästi säilynyt. Sippolassa yhdistyvät havainnollisesti myös k ...
Utin linnake ja varuskunta
Utin puolustus- ja sotahistoriallinen linnoitus- ja varuskunta-alue muodostuu venäläisestä 1700-luvun lopun bastionilinnakkeesta ja 1900-luv ...
Valkealan kirkon ja kartanon kulttuurimaisema
Valkealan erinomaisesti säilyneessä kulttuurimaisemassa näkyvät kirkollisen ja historiallisen maanomistusvallan merkit kirkon ja kartanon ym ...
Vekaranjärven kasarmialue
Vekaranjärven kasarmialue on korkeatasoinen esimerkki 1960-luvun betonikonstruktivismista ja se sisältyy kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön h ...
Verlan teollisuusympäristö
Verlan tehdas on ainutlaatuinen 1800- ja 1900-luvun vaihteen teollisuusmiljöö. Puuhiomo ja pahvitehdas muodostavat eheän tehdaskokonaisuuden ...
Voikkaan tehtaat
Voikkaan tehtaat ovat osa Kymenlaakson laajaa metsäteollisuuden leimaamaa teollisuusaluetta. Puuhiomo ja paperitehdas on perustettu 1897, mi ...
Kristiinankaupunki Pohjanmaa
Butsbackenin kyläasutus
Butsbackenin kyläasutus raitteineen, 1800- ja 1900-luvun vaihteen rakennuskantoineen ja kiviaitoineen on hyvin säilynyt esimerkki jokilaakso ...
Carlsron huvila
Carlsro on Pohjanmaan rannikkokaupunkien merenkululla ja laivanvarustuksella vaurastuneen liikemiehen 1800-luvun loppupuolella rakennuttama ...
Kristiinankaupungin ruutukaava-alue
Kristiinankaupunki on maamme parhaiten säilynyt suurvalta-ajalta periytyvä ruutukaupunki, jossa sekä asemakaava että rakennuskannan pääosa p ...
Siipyyn kylä ja Kiilin kalasatama
Siipyyn kylä ja kalasatama ovat säilyneet Pohjanmaan rannikon talonpoikaispurjehdusta, laivanrakennusta, merenkulkua ja pyyntiä harjoittanee ...
Yttergrundin majakka- ja luotsiyhdyskunta
Yttergrundin majakka on sekä ulkoasultaan, interiööreiltään että tekniikaltaan maamme parhaiten säilyneitä historiallisia majakkarakennuksia ...
Kruunupyy Pohjanmaa
Alavetelin kirkko
Alavetelin kirkko tapuleineen ja kirkkotarhoineen muodostaa tyypillisen Pohjanmaan jokivarsille 1700-luvun puolivälissä perustetun kappelis ...
Kruunupyyn kirkko ympäristöineen ja Torgaren pappila
Kruunupyyn kirkko ympäristöineen edustaa perinteistä pohjalaisen jokivarsiasutuksen kirkonkyläkeskusta yhteisöllisine kokoontumispaikkoineen ...
Kruunupyyn reservikomppania
Kruunupyyn reservikomppanian alue on tärkeä esimerkki maamme ensimmäisen asevelvollisen sotaväen (nk. Vanhan väen) reservijärjestelmän tarpe ...
Tastin kylä
Tastin kylä on rakennuskannaltaan hyvin säilynyt, tiivis, tyypillinen Pohjanmaan jokivarren asutuskeskittymä koskipaikan ja joen ylityspaika ...
Teerijärven kirkko ja pappila
Teerijärven kirkko tapuleineen ja kirkkotarhoineen on Pohjanmaan sisämaahan jo 1600-luvulla perustetun kappeliseurakunnan hyvin säilynyt kir ...
Kuhmo Kainuu
Kainuun puromyllyt
Kainuun pitkille vesistöreiteille, purojen varsille aikanaan rakennetuista sadoista vesimyllyistä on säilynyt kunnostettuina eri-ikäisiä ja ...
Kainuun seitsemäs Kekkostie
Kainuun seitsemäs Kekkostie edustaa laajoja Pohjois-Suomen syrjäseuduille ulottuneita tiehankkeita, joita on toteutettu vanki- ja työttömyys ...
Kainuun vienalaiskylät
Kuhmon Rimminkylä ja siihen kuuluvat Huosiusvaara ja Kiimavaara sekä Suomussalmen Kuivajärvi, Kuikkalehto ja Hietajärvi ovat ainoat Vienan K ...
Karelianismin kohteet Kainuussa
Karelianismin kohteet Kainuussa liittyvät laajaan 1800-1900-luvun taitteen kulttuuri-ilmiöön, joka paneutui mm. suomalaisuuden juuriin ja ju ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Oulujoki Osakeyhtiön valtakunnallista sähköntuotantoa varten Oulujoen ja Emäjoen vesireitille rakentamat voimalaitos- ja asuntoalueet ovat l ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Särkän kämppäkartano
Särkän kämppäkartano on edustava esimerkki valtion rakennuttamasta suurten savottojen ja sotakorvaussavottojen aikakauden, 1950-luvun metsät ...
Talvisodan taistelupaikat
Talvisodan taistelupaikoilla on käyty toisen maailmansodan aikana loppuvuodesta 1939 ja alkuvuodesta 1940 Suomen ja Neuvostoliiton välillä m ...
Tervanpolton muistomerkit
Tervanpolton, Suomen ensimmäisen maailmankauppatavaran tuotantoon liittyvät muistomerkit, tervahaudat ja tervankuljetusreitit, ovat jäänteit ...
Täyssinän rauhan rajakivet
Suomen itäisen valtakunnanrajan vanhin edelleen voimassa oleva, Täyssinän rauhassa 1595 sovitusta rajalinjasta periytyvä osa, on Kainuun koh ...
Kuhmoinen Pirkanmaa
Kuhmoisten kirkonmäki
Kuhmoisten kirkonmäki puukirkkoineen ja -tapuleineen muodostaa kylän maisemallisen kohokohdan ja yhdessä kylätien varrella olevien muiden ki ...
Kuhmoisten sahan lahti
Ennen toista maailmansotaa, jälleenrakennuskaudella ja sen jälkeen muotoutunut Kuhmoisten sahan rakennuskanta koneistuksineen on merkittävä ...
Päijälän raittikylä
Päijälän raittikylän perinteinen, tienvartta tiiviisti reunustava rakenne on hyvin säilynyt. Ala-Karkjärven pohjoispuolella, vanhan nelos ...
Kuopio Pohjois-Savo
Haminalahden kulttuurimaisema
Haminalahden kulttuurimaisema, joka muodostuu kartanosta viljelymaisemineen, metsäisistä mäkien jyrkänteistä sekä pienten saarten täplittämä ...
Iisalmen reitin kanavat
Iisalmen reitin kanavat, Vianta, Ahkiolahti, Ruokovirta ja Nerkoo ovat vesistöihin tukeutuneen, koko maan taloudellisen kasvun kannalta kes ...
Juantehdas
Juantehtaan (Strömsdal) ruukki on Suomen vanhin ja parhaiten säilynyt järvimalmia hyödyntänyt Savon ruukkikokonaisuus. Savon järvimalmir ...
Kuopion entinen ammuslataamo
Kuopion entisen ammuslataamon rakennusryhmä kuuluu merkittävään puolustusvoimain tuottamaan rakennuskantaan itsenäisyyden ajan alussa. Alue ...
Kuopion Iso hautausmaa
Kuopion Iso hautausmaa ja Sankaripuisto ovat kansallisesti merkittäviä hautausmaakulttuurin edustajia. Hautausmaan vanhalla puolella on s ...
Kuopion kasarmialue
Kuopion kasarmialue on yksi kahdeksasta kansallisen asevelvollisen sotaväen käyttöön 1880-luvulla perustetusta tarkka-ampujapataljoonan kasa ...
Kuopion lääninsairaala
Kuopion entinen lääninsairaala on luonteenomainen osa valtion rakennusperintöä ja samalla se kuuluu historiallisten läänikeskusten tärkeään ...
Kuopion Piispanpuiston ympäristö ja kuurojen koulu
Piispanpuisto ympäristöineen on monessa vaiheessa muovautunut kokonaisuus. Kuopion seudun ensimmäiset kirkot ovat sijainneet paikalla, joka ...
Kuopion rautatieympäristöt
Maljalahden pohjukassa oleva, Pohjolan- ja Kullervonkatuihin rajoittuva ns. vanhan aseman alue on Kuopion ensimmäisen aseman paikka. Asemara ...
Kuopion rännikatuverkko
Kuopion rännikatuverkko on 1770-luvulta alkaen läänin pääkaupungin asemakaavaan sisällytetty paloturvallisuutta lisäävä palokujaverkosto. Yh ...
Kuopion satama-alue
Kuopion satama-alue eri-ikäisine rakennuksineen ja satamarakennelmineen on erinomainen esimerkki sisämaan rantakaupungin satamasta, jolla on ...
Kuopion Snellmanin puisto, tuomiokirkko ja puukorttelit
Kuopion Snellmaninpuiston alueella on ollut Kuopion kaupungin ensimmäinen päätori. Tuomiokirkko kuvastaa kaupungin asemaa 1775 perustetun Sa ...
Kuopion tori
Kuuluisa Kuopion tori eli kauppatori on säilyttänyt keskeisen asemansa kaupunkirakenteessa, vaikka uudisrakentaminen sen varsilla on muuttan ...
Kuopion vankila
Kuopion vankila on 1880-luvun jälkipuolella läänien pääkaupungeissa toteutetun maanlaajuisen vankilarakennusohjelman tyypillinen tulos. Vank ...
Leppälahden ja Kuivaniemen kylät
Leppälahden ja Kuivaniemen kylät ovat edustavia esimerkkejä savolaisesta hajakyläasutuksesta. Leppälahden agraarimaisema Maaningan ja Lap ...
Linnanpellon asuinalue ja sokeainkoulu
Linnanpelto on varhainen yhtenäinen pientaloalue, joka ennakoi 1940-luvun monia tyyppipiirustuksin toteutettuja pientaloalueita. Suomen vanh ...
Niiralan tyyppitaloalue
Niirala on laaja ja tyypillinen jälleenrakennuskauden pientaloalue, jonka rakentamisaikainen rakenne on pääosiltaan säilynyt. Niiralan ...
Niuvanniemen sairaala
Niuvanniemi on Suomen toiseksi vanhin mielisairaalaksi suunniteltu sairaala. Sairaalan pihapiirit, ympäröivät pellot, niityt ja rantavyöhyke ...
Paavo Ruotsalaisen Aholansaari
Aholansaaressa sijaitseva vaatimaton pirtti on körttiläisen herätysliikkeen johtohahmon Paavo Ruotsalaisen kotitalo. Vuoraamattomassa vuo ...
Riuttalan talomuseo
Riuttalan kylän Riuttalan pihapiirin rakennuskanta on monipuolinen esimerkki talonpoikaisrakentamisesta. Se tuo tärkeän pohjoissavolaista as ...
Savon järvimalmiruukit
Savon järvimalmiruukit ovat merkittävä osa Suomen teollisuushistoriaa. Ne kuvastavat rautateollisuuden uuden painopisteen syntymistä Itä-Suo ...
Tuovilanlahden kylä
Tuovilanlahti on tyypillinen Sisä-Suomen vesiliikenteen kehityksen myötä syntynyt kyläkeskus, jollaiset sotien jälkeisessä taajamakehitykses ...
Väinölänniemen kaupunkipuisto
Kuopion ruutukaava-alueen kaakkoiskulmasta Kallaveteen työntyä Väinölänniemi on Suomen vanhimpia kaupunkipuistoja. Väinölänniemi on ollu ...
Kuortane Etelä-Pohjanmaa
Kuortaneen kirkko ja kirkonseutu
Kuortaneen kirkonmäki kirkkoineen, tapuleineen kirkkotarhoineen ja toimituskappeliksi muutettuine kruununmakasiineineen on poikkeuksellisen ...
Kuortaneen pohjalaistalot
Kuortaneen kaksifooninkiset pohjalaistalot pihapiireineen muodostavat poikkeuksellisen komeita ja yhtenäisenä säilyneitä kokonaisuuksia ky ...
Ruonan kylä ja Haapaniemen pappila
Ruonan kylässä on useita kaksikerroksisia pohjalaistaloja pihapiireineen ja ne ovat erittäin edustava esimerkki eteläpohjalaisesta talonpoik ...
Kurikka Etelä-Pohjanmaa
Jalasjärven kirkkoympäristö
Kirkonkylän korkeimmalla mäellä seisova jalasjärveläisen Salomon Köykän (Köhlström) 1800-luvun alussa rakentama Jalasjärven kirkko, 1930-luv ...
Luopajärven kyläasutus
Luopajärven kulttuurimaisema on Etelä-Pohjanmaan lakeuksien vaurasta maatalousmaisemaa viljelykäyttöön kuivatun järven ympärillä. Alueen pit ...
Panttilan kylä ja Kurikan lakkitehdas
Panttilan kylässä on edustavia talonpoikaisia pihapiirejä komeine pohjalaistaloineen sekä maaseudun varhaista teollisuutta edustava Kurikan ...
Sarvijoen Riskun talo
Riskun talo Sarvijoen kylässä on edustava esimerkki eteläpohjalaisesta umpipihaisesta talonpoikaistalosta. Sarvijoen nauhamainen kyläasut ...
Kustavi Varsinais-Suomi
Isokarin majakka- ja luotsiyhdyskunta
Isokarin majakka- ja luotsiyhdyskunta on hyvin 1800-luvun merenkulun rakentamista kuvaava kohde. Isokari rakentuu majakkamiesten pihapiir ...
Katanpään linnake
Katanpään linnake on Venäjän Suomenlahdelle rakentaman Pietari Suuren merilinnoitusketjun pohjoisin osa. Suurin osa sen alkuaan paristakymme ...
Kustavin kirkkoympäristö
Kustavin kirkkoympäristö on 1700-luvulla perustetun kappeliseurakunnan pienimuotoinen ja hyvin säilynyt keskus. Kokonaisuuden muodostavat ka ...
Lypyrtin kylä ja luotsiasema
Lypyrtin kylä ja sen alueelle 1800-luvun lopulla sijoitettu luotsiasema muodostavat monipuolisen saaristolaisesta elämänmuodosta ja elinkein ...
Suuri postitie
Suuri postitie on keskiajalla kehittynyt ja 1630-luvulla Suomen ensimmäisenä postitienä avattu Tukholmasta Turkuun johtava historiallinen ti ...
Kuusamo Pohjois-Pohjanmaa
Pyramidikattoiset kesänavetat
Pyramidikattoisen kesänavetan ainutlaatuinen rakennustyyppi on kehittynyt Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa, jossa kesähyönteisten kiusa on suu ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Vuotungin kylä
Vuotungin kylässä, joka on Kuusamon vanhimpia asuinpaikkoja, on säilynyt perinteistä koillismaalaista viljelysmaisemaa ja runsaasti perintei ...
Kärkölä Päijät-Häme
Huovilan puisto
Huovilan puisto on ideaalin maisemapuiston ainutlaatuinen esimerkki Suomessa. Vanhojen kyläkeskusten, maanteiden ja viljelymaisemien kesk ...
Kärsämäki Pohjois-Pohjanmaa
Kärsämäen kirkko
Kärsämäen kirkko on arkkitehti C.L. Engelin piirtämä ja kuuluu Intendentinkonttorissa Engelin johdolla 1800-luvun alussa kehitettyyn ristiki ...
Saviselkä-Piippola -maantie
Saviselkä-Piippola -maantie on yksi niistä museoteistä, jotka tiehallinto on valinnut kuvastammaan tienpidon historiaa Suomessa. Maantie ...
Lahti Päijät-Häme
Anttilanmäen esikaupunkiasutus
Lahden rautatieaseman tuntumaan syntynyt Anttilanmäen tiivis pientaloalue on silloisen kaupungin rajan ulkopuolelle, kaavoittamattomalle maa ...
Erstan kartano
Erstan kartanon arkkitehtonisesti merkittävä päärakennus ja tiivis, useita rakennuksia ja puiston sisältävä pihapiiri muodostavat voimakkaa ...
Fellmaninpuisto, jälleenrakennuskauden oppilaitokset ja Hakatornit
Fellmaninpuisto ja sitä rajaavat lukuisat monumentaaliset asuin-, liike- ja julkiset rakennukset sekä liikenneväylät ovat hyvä esimerkki jäl ...
Harjukadun, Onnelantien ja Kymintien pientaloalueet sekä Karjalankadun pienkerrostalot
Karjalankadun, Kymintien ja Onnelantien sekä Harjukadun varteen 1920- ja 1930-luvuilla toteutetut yhtenäiset pientalo- ja pienkerrostalot ku ...
Hennalan kasarmit
Hennalan kasarmialue on merkittävimpiä ja parhaiten säilyneitä 1910-luvulla syntyneitä kasarmialueitamme, jonka nykyilmettä leimaa historial ...
Immilän, Kumian ja Seestan myllyt
Nastolan Salpausselän pohjoispuolisen alueen lukuisien järvien koskiin on keskittynyt 1500-luvulta alkaen merkittäviä myllymiljöitä, joiden ...
Koiskalan kartano
Koiskalan kartanon päärakennus, puisto ja lukuisat talousrakennukset muodostavat hierarkkisesti järjestetyn kartanomiljöön, johon liittyy la ...
Lahden kaupungintalo, kauppatori ja Mariankadun seremonia-akseli
Lahden kauppalan vuoden 1878 asemakaavaan perustuva Mariankadun seremonia-akseli on topografialtaan ainutlaatuinen. Sommitelman monumentaali ...
Lahden rautatieasema ja varikkoalue
Lahden rautatieasema on perustettu Riihimäki-Pietari -radan varrelle liikenteellisesti merkittävään paikkaan, jossa Päijänteen ja Vesijärven ...
Lahden suurradioasema
Lahden suurradioasema on lajissaan maan ensimmäinen ja sen radiomastot ja asemarakennukset kertovat maamme yleisradiotoiminnan vahvasta kehi ...
Salpausselän hiihtostadion
Salpausselän hiihtostadion toimii vuosittain järjestettävien Salpausselän kisojen ja muiden kansainvälisten talviurheilukilpailujen tapahtum ...
Seestan kartano
Seestan kartanon päärakennus on edustava esimerkki hyvin säilyneestä empirekauden kartanoarkkitehtuurista niin ulkoasultaan kuin interiööril ...
Tapanilan ruotsalaistaloalue
Tapanilan pientaloalue on esimerkki välirauhan aikana Ruotsista saadun avun turvin nopeasti kaavoitetuista ja rakennetuista asuinalueista, ...
Toivonojan kartano
Toivonojan kartano on edustavimpia esimerkkejä 1800-luvun lopulla ilmenevästä, taloudelliseen noususuhdanteeseen liittyvästä kartanorakentam ...
Laihia Pohjanmaa
Laihian kirkko
Laihian kirkko on mielenkiintoinen esimerkki Yli-intendentinvirastossa suunnitellusta 1700- ja 1800-luvun taitteen kirkkotyypistä ja 1900-lu ...
Laihianjokivarren pohjalaistalot
Laihianjokilaakson kyläasutus komeine pohjalaistaloryhmineen on esimerkki suomenkielisen Pohjanmaan vuosisatoja samoilla sijoillaan olleesta ...
Laitila Varsinais-Suomi
Koukkelan Kauppilan umpipihainen talonpoikaistalo
Koukkelan Kauppilan talo edustaa vaurasta länsisuomalaista talonpoikaisrakentamista ja se on yksi Varsinais-Suomen parhaiten säilyneitä umpi ...
Suontaan ryhmäkylä
Suontaan kylä on muodoltaan ja visuaaliselta hahmoltaan säilynyt tiiviinä ajalta ennen 1700-luvun loppupuolen isojakoa. Kantatalojen enemm ...
Untamalan raittikylä
Untamala on Vakka-Suomen vauraalla ydinalueella sijaitseva esihistorialliselta ajalta asti yhtäjaksoisesti asutettuna ollut kylä. Untamal ...
Lapinjärvi Uusimaa
Lapinjärven huoltola
Lapinjärven huoltolalla on huomattava maisemallinen asema laajan viljelyaukean ympäröimänä Lapinjärven rannassa kohoavalla kumpareella, jonn ...
Lapinjärven kirkonkylä
Lapinjärven poikkeuksellisen hyvin historiallisessa asussaan säilynyt kirkonkylä on rakentunut vanhan maantien varteen Lapinjärven itärannal ...
Struven astemittausketju
Struven ketju edustaa tärkeää vaihetta itä- ja länsieurooppalaisen tieteen ja tekniikan vuorovaikutuksessa. Struven ketju on erityinen todis ...
Lapinlahti Pohjois-Savo
Lapinlahden kirkonseutu
Lapinlahden kirkon ympäristössä on säilynyt pieni saareke, joka edustaa hyvin pienen maalaiskunnan kehitysvaiheita 1800-luvun alkupuolelta l ...
Lapinlahden rautatieasema
Lapinlahden rautatieasema on Savon radan pieni maalaisasema, jossa on yhtenäinen rakennuskanta ja hoidettu asemapuisto. Lapinlahden V lu ...
Tiilikanjoen uittorakenteet
Tiilikanjoen uittorakenteet ovat uittosääntöjen kumoutuessa jäämässä vesistöön merkkeinä maakunnan pitkästä ja merkittävästä uittotoiminnast ...
Väisälänmäen kylä
Väisälänmäki lukeutuu Pohjois-Savon edustavimpiin mäkikylämaisemiin. Kylän vanha, hyvin säilynyt rakennuskanta on tiiviinä rykelmänä korkean ...
Lappajärvi Etelä-Pohjanmaa
Lappajärven Kirkkoniemi
Lappajärven Kirkkoniemi kirkkoineen, tapuleineen ja hautausmaineen on Pohjanmaan järviseudulle 1700-luvun lopulla muodostunut, maisemallises ...
Ylipään kylä
Ylipään kylä on Pietarsaaren hallintopitäjän takamaille, Etelä-Pohjanmaan järviseudulle 1500-luvulla syntyneen yksinäistaloasutuksen edustaj ...
Lappeenranta Etelä-Karjala
Kaukaan teollisuusympäristö sekä Kanavansuun ja Mälkiän asuntoalueet
Kaukaan tehtaat on ensimmäisiä 1800-luvun lopulla Saimaan kanavan vaikutuspiiriin syntyneistä, suurteollisuudeksi kasvaneista puunjalostukse ...
Konnunsuon vankila
Konnunsuo on yksi 1900-luvun alussa perustetuista ns. maatalousvankiloista, joiden tarkoituksena oli vankityövoimalla raivata ja kuivata soi ...
Lappeen kirkko
Lappeen kirkko on maamme ainoa 1700-luvulta säilynyt kaksoisristikirkko eli kahtamoinen. Keskellä Lappeenrannan kaupunkia Valtakadun varr ...
Lappeenrannan linnoitus- ja varuskuntakaupunki
Lappeenranta on harvinainen ja monipuolinen rajamaakuntaan rakennettu linnoitus- ja varuskuntakaupunkikokonaisuus, jonka strateginen merkity ...
Lappeenrannan raatihuone ja kauppiastalot
Lappeenrannan Raatihuoneen lähellä on keskellä uudistunutta rakennuskantaa säilynyt sirpale empirekauden puukaupunkia. Raatihuone sijaitsee ...
Lauritsalan kirkko ja seurakuntakeskus
Lauritsalan kirkko on esimerkki 1960-luvun pohjaratkaisultaan ja tekniseltä toteutukseltaan uudesta ja rohkealinjaisesta kirkkoarkkitehtuuri ...
Nuijamaan kirkko
Nuijamaan kirkko on jälleenrakennuskauden ensimmäisenä valmistunut ja ajankohdan ainoa puurakentamisen romanttista vaihetta edustava kirkko. ...
Pulsan rautatieasema-alue
Pulsa on vuosina 1867-1870 rakennetun Riihimäki-Pietari -radan asema, jonka ympärille on kasvanut Pulsan kylä kauppoineen ja kouluineen. ...
Rapasaaren rautatieasema
Saimaan rannalla sijaitseva Rapasaaren asema on Saimaan vesiliikenteen ja rautatien ensimmäinen leikkauspiste. Lappeenrannan radan satam ...
Rutolan ylivientilaitos
Lappeenrannan Rutolan alueella Saimaan vanhaan lasku-uomaan on muodostunut kulttuurihistorialtaan rikas ympäristö. Siihen kuuluvat lasku-uom ...
Saimaan kanava
Saimaan kanava, joka johtaa Saimaan järvialueelta Viipurin kautta Suomenlahdelle on maamme merkittävin historiallinen kanava. Saimaan kanava ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Lapua Etelä-Pohjanmaa
Lapuan Patruunatehdas
Valtion Patruunatehdas Lapualla liittyy hajautetun sotatarviketeollisuuden rakentamiseen itsenäistymisen jälkeen. Patruunatehdas on hyvä esi ...
Lapuan rautatieasema
Lapua on yksi Seinäjoki-Oulu -radan pienistä asemista. Sen tyyppipiirustuksilla rakennettu asemarakennus on hyvin säilynyt. Seinäjoen ja ...
Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen
Lapuan tuomiokirkko on C.L. Engelin puurakentamiseen sovittaman uusklassillisen keskikupolilla varustetun ristikirkkotyypin huomattavin edus ...
Laukaa Keski-Suomi
Lievestuoreen rautatieasema
Lievestuoreen rautatieasema on Pohjanmaata ja Savoa yhdistävän radan Pieksämäen ja Jyväskylän välisen osuuden väliasema. Asemarakennus on si ...
Sotatarviketeollisuuden alueet
Keski-Suomen sotatarviketeollisuuden alueet liittyvät itsenäistymisen jälkeen puolustuspoliittisista syistä sisämaahan rakennettuun sotatarv ...
Lemi Etelä-Karjala
Lemin kirkko
Lemin kirkko, jonka on rakentanut merkittävä savitaipalelainen kirkonrakentaja Juhana Salonen, on rakennustaiteellisesti merkittävimpiä suom ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Lempäälä Pirkanmaa
Lempäälän rautatieasema
Lempäälän asema on ainoa Hämeenlinnan ja Tampereen välillä säilynyt IV -luokan asemarakennus. Lisäksi se on yksi harvoista 1870-luvulta säil ...
Sääksjärven rautatiepysäkki
Sääksjärven rautatiepysäkki Lempäälässä on harvinaisen V luokan pysäkkityypin edustaja 1910-luvun alusta. Rakennuksen pohjoispuolelle odo ...
Leppävirta Pohjois-Savo
Konnuksen kanavat
Konnuksen kolme eri aikakausien kanavaa muodostavat yhdessä viereisen luonnonkosken kanssa ainutlaatuisen sisävesiliikenteen historiaa kuvas ...
Kotalahden kaivosyhdyskunta
Kotalahti on Suomen 1960-luvun kaivosteollisuuden nousukautta edustava suurehko ja yhtenäisen kokonaisuuden muodostava kaivosmiljöö. Kotalah ...
Leppävirran kirkko
Leppävirran kivestä rakennettu kirkko edustaa Intendentinkonttorin kirkkosuunnittelua ja on tyyliltään puhdaspiirteisen uusklassinen. Seu ...
Nikkilänmäen museotie
Nikkilänmäen museotie periytyy 1700-luvulta ja on osa Etelä-Savosta Pohjois-Savoon ja edelleen Pohjanmaalle vienyttä keskeistä maantietä. Ti ...
Sorsakosken tehtaat ja tehdasyhdyskunta
Sorsakosken sahan ja hienotaetehtaan ympärille kehittynyt teollisuustaajama edustaa hyvin 1800-luvun loppupuolella Sisä-Suomeen vesistöjen y ...
Lieksa Pohjois-Karjala
Mätäsvaaran kaivosyhdyskunta
Mätäsvaaran kaivosyhdyskunnan asuinrakennukset ovat säilyneet alkuperäisessä asussaan. Kaivos on tyypillinen esimerkki syrjäseudun kaivokses ...
Pankakosken tehdas- ja asuntoalueet
Pankakosken tehdas- ja asuinalueen monivaiheiseen rakentamiseen sisältyvät sekä vanha ruukkimiljöö että metsäteollisuuden käynnistyminen ja ...
Pielisen museo ja kulttuuriympäristö
Pielisen museo sekä Isopappilan ja Lieksan kirkon alue muodostavat Lieksanjoen suulle kulttuurimaiseman, jonka historia juontuu Kirkkosaarel ...
Pohjois-Karjalan hovit
Pohjois-Karjalan hovit ovat historiallisesti merkittäviä kruunun virkamiesten hallinto- ja asuinpaikkoja sekä paikallisen kulttuurimaiseman ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Vornan tie
Vornan tie on osa vanhaa Tuupovaaran suunnasta Lieksaan kulkevaa tietä, joka on palvellut Pielisen itäpuolisena päätieyhteytenä yli 200 vuot ...
Lieto Varsinais-Suomi
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Liedon Vanhalinna
Liedon Vanhalinnan linnavuori on toiminut jo varhain esihistoriallisella ajalla asutetun seudun hallinnollisena ja puolustuksellisena keskuk ...
Littoisten verkatehdas ja Kotimäen asuinalue
Littoisten verkatehdas on yksi Suomen vanhimmista ja historiallisesti merkittävimmistä tekstiilitehtaista. Alue on harkitun rakennustoiminna ...
Varkaantie
Varkaantie on osa merkittävää Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä. Aurajokea seuraava Varkaantie kulkee Varsina ...
Liminka Pohjois-Pohjanmaa
Ala-Temmeksen jokivarsitalot
Ala-Temmeksen jokivarsiasutuksen poikkeuksellisen komea ja vauras rakennuskanta ilmentää 1800-luvun vaurasta pohjoispohjalaista talonpoikais ...
Limingan kirkko ympäristöineen
Limingan kirkonseudun historiallisen maiseman keskeisinä elementteinä ovat rakennustaiteellisesti arvokas, 1800-luvun alkupuolen klassillisi ...
Limingan Ranta
Liminkajoen molemmilla rannoilla, jokivartta myötäilevien kyläteiden varrella, on tasainen rivistö Limingan kirkonkylän monipuolista histori ...
Liperi Pohjois-Karjala
Kaprakan kuntoutuslaitos
Kaprakan kuntoutuslaitoksen rakennusryhmä on esimerkki aineellisesti niukkana jälleenrakennuskauden aikana luodusta laadukkaasta arkkitehtuu ...
Pohjois-Karjalan hovit
Pohjois-Karjalan hovit ovat historiallisesti merkittäviä kruunun virkamiesten hallinto- ja asuinpaikkoja sekä paikallisen kulttuurimaiseman ...
Pyhäselän uittolaitteet
Pyhäselän uittolaitteet edustavat Suomen taloushistorialle tärkeää puunjalostusteollisuuden uittotoimintaa, joka on uittosääntöjen purkamise ...
Viinijärven rautatieasema
Viinijärven rautatieasemalla on monipuolinen ja yhtenäinen rakennuskanta, josta suurin osa on aseman perustamisajalta vuosilta 1926-1927. ...
Lohja Uusimaa
Elias Lönnrotin Sammatti
Sammatin Haarjärven kylän alueella sijaitsee kolme Elias Lönnrotin, kansanrunouden kerääjän ja Kalevalan kokoonpanijan eriaikaista kotitaloa ...
Karjalohjan kirkonkylän kulttuurimaisema
Karjalohjan kirkonkylän kulttuurimaiseman arvo perustuu kirkonkylän maisemallisesti poikkeukselliseen sijaintiin ja maantien varren rakennus ...
Kirkniemen kartano
Kirkniemen kartano on yksi Suomen ylhäisaateliston kartanoista ja sen historialliset vaiheet liittyvät suurvalta-ajan mahtisukuihin ja toisa ...
Kärkelän ruukkiyhdyskunta
Kärkelän ruukinalueella on kujien varrella säilynyt poikkeuksellisen runsaasti työväen asuinrakennuksia, jotka muodostavat hyvin säilyneen j ...
Lohjan kirkko ympäristöineen
Lohjan kirkkoympäristöön, jonka rakenne periytyy keskiajalta, kuuluvat keskiaikainen harmaakivikirkko kirkkotarhoineen ja hautakappeleineen ...
Myllymäen torppa
Myllymäen torpan pihapiiri lukuisine rakennuksineen on parhaiten säilyneitä kansatieteellisiä kokonaisuuksia maassamme. Myllymäki eli Löv ...
Nummen kirkonkylä
Nummen kirkonkylä on edustava esimerkki pienestä, vanhan rakennuskantansa ja ilmeensä hyvin säilyttäneestä kirkonkylästä, jossa on asuinrake ...
Nummijärven kylä ja kulttuurimaisema
Nummijärven kylä edustaa yhtenäistä 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun talonpoikaista rakennuskulttuuria. Kylässä on useita vanhoilla paiko ...
Ojamon rautakaivos ja kartano
Ojamo on Suomen vanhin rautamalmikaivos ja sillä on ollut merkitystä Länsi-Uudenmaan teollisuushistoriallisesti merkittävän ruukkiteollisuud ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Virkkalan kalkkitehdas ja yhdyskunta
Virkkalan kalkkitehdas yhdyskuntineen edustaa eteläiselle Suomelle tunnusomaista, suurimittakaavaista rakennusaineteollisuuden tuotantohaara ...
Loimaa Varsinais-Suomi
Huovintie
Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön ...
Kanta-Loimaan kirkko ja pappila
Katedraalimaisen komea Kanta-Loimaan kirkko Loimijoen itärannalla on kauas näkyvä kiintopiste jokilaakson tasaisella peltolakeudella. Intend ...
Loimaan rautatieasema
Loimaan rautatieaseman kokonaisuus edustaa 1870-luvulla rakennetun Turku-Tampere radan väliasemaa, jonka kokonaisuuteen kuuluu rataosuudella ...
Vesikosken historiallinen tehdasalue
Loimijoen Vesikoskella on viimeistään 1600-luvulta alkava myllytraditio ja monipuolinen teollinen menneisyys. Maatalousvaltaisen Loimaan seu ...
Loppi Kanta-Häme
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Lopen vanha kirkonmäki
Lopen vanha kirkko, kyläasutus ja pappila edustavat alueen vanhinta asuttua ja rakennettua ympäristöä. Lopen vanha 1670-luvulla rakennettu k ...
Santamäen kartanomaisema
Santamäen kartano kuuluu pieniin etelähämäläisiin kartanoihin, joiden monipuolinen rakennettu ympäristö edustaa useita historiallisia vaihei ...
Topenon ja Vojakkalan kylät
Vojakkala ja Topeno ovat etelähämäläisiä talonpoikaisia ryhmäkyliä, joiden kylärakenne on hyvin säilynyt ja rakennuskanta edustaa ajalleen t ...
Loviisa Uusimaa
Ahvenkosken historiallinen ympäristö
Ahvenkosken liikenne- ja sotahistoriallisesti merkittävä ympäristö on Kymijoen läntisimmän haaran ja historiallisen Suuren Rantatien leikkau ...
Fasarbyn kylä
Fasarbyn poikkeuksellisesti sotilasvirkataloista koostuneen ryhmäkylän tiivis rakenne ja kyläkeskusta ympäröivän viljelyaukean mittakaava ku ...
Horslökin kylä
Horslökin kylä Pernajan läntisessä saaristossa on yksi Suomenlahden rannikon ja saariston parhaiten 1900-luvun alkupuolen yleisilmeen säilyt ...
Härkäpään kylä
Härkäpään saaristolaiskylä on säilyttänyt poikkeuksellisen hyvin alkuperäisen luonteensa ja rakenteensa. Suojaisaan merenlahteen viettävä ...
Koskenkylän ruukinalue
Suuren rantatien varrelle Forsbynjoen alimman kosken rannoille sijoittunut Koskenkylän ruukinalue sahoineen, uudempine teollisuusrakennuksin ...
Kullan kartanomaisema
Kullan kartano on keskiajalta asti asuttu yksinäistila, jota ympäröi vanhimmilta osiltaan 1700-luvulle periytyvä puisto ja vuosisatoja vilje ...
Loviisan alakaupunki
Loviisan alakaupunki on yksi maamme yhtenäisimmistä 1700-luvun kaupunkialueista, jonka asemakaava, kaupunkirakenne sekä rakennuskanta ovat s ...
Loviisan Esplanadi
Loviisan Esplanadi on 1800-luvun puolenvälin kaupunkisuunnitteluperiaatteiden mukaan toteutettu leveä puistokatu, jota reunustavan rakennusk ...
Loviisan maalinnoitus
Loviisan maalinnoitus ja siihen liittyvä Svartholman merilinnoitus ovat Ruotsin Turun rauhan 1743 aluemenetysten jälkeen rakentamia linnoitu ...
Malmgårdin kartano
Malmgårdin kartano linnamaisine päärakennuksineen, suurine tiilisine talousrakennuksineen, kuusiaitoineen ja puistoineen luo poikkeuksellise ...
Michelspiltomin rautatieseisake
Michelspiltomin seisake on ainoa alunperin yksityisen, kapearaiteisen Loviisa-Vesijärvi (Lahti) -radan entinen rautatieasema-alue, jonka rak ...
Orrengrundin tunnusmajakka ja luotsiasema
Orrengrundin ajallisesti kerrostuneessa rakennuskannassa kuvastuvat pitkään jatkuneet luotsiperinteet. Saaren tunnusmajakka on yksi harvoist ...
Pernajan kirkko ja pappila
Keskiaikainen Pyhälle Mikaelille omistettu harmaakivikirkko on Pernajanlahden itärannalle Suuren Rantatien varteen rakentuneen ja hyvin hist ...
Sarvilahden kartano ympäristöineen
Sarvilahden kartanon päärakennus on toinen suurvalta-ajan arkkitehtuuri-ideaalin mukaan rakennetuista ylhäisaatelin asuinlinnoista maassamme ...
Sjögårdin kartano
Sjögårdin kartanoympäristö puistoineen ja puutarhoineen kuvastaa kartanoarkkitehtuurin ja puutarhasuunnittelun vuosisataista historiaa, jota ...
Strömforsin ruukkiyhdyskunta
Strömforsin ruukki on kokonaisilmeeltään ja rakennuskannaltaan maan parhaiten säilyneitä ruukkiyhdyskuntia ruukinkartanoineen, kirkkoineen j ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Svartholman linnoitus
Svartholma ja siihen liittyvä Loviisan maalinnoitus ovat Ruotsin Turun rauhan 1743 aluemenetysten jälkeen rakentamia linnoituksia. 1700-luvu ...
Tervikin kartano
Tervikin kartanon empiretyylinen talouskeskus puistoineen on ainutlaatuinen arkkitehtoninen kokonaisuus maassamme. Tervik on keskeinen osa P ...
Tjusterbyn kartano
Tjusterbyn kartanon kaksikerroksinen, tiilestä muurattu tornillinen päärakennus on ainoita ns. englantilaisen uusgotiikan jäljittelijöitä Su ...
Luhanka Keski-Suomi
Luhangan vanha kirkko
Luhangan vanha kirkko on edustavimpia esimerkkejä kirkkoarkkitehtina poikkeuksellisen tuotteliaan arkkitehti Josef Stenbäckin 1800-luvun lop ...
Mönkösmäen talonpoikaistalot
Mönkösmäen rakennusryhmä on hyvä esimerkki talonpoikaisesta rakentamistavasta ja rakentamisen sijoittumisesta agraariympäristöönsä. Judinsal ...
Tammijärven pohjukan asutus
Tammijärven pohjukan asutus kuvastaa keskisuomalaista maanviljelysperinnettä ja agraariyhteisön sosiaalista rakennetta. Asutus on muodost ...
Lumijoki Pohjois-Pohjanmaa
Kankaanpääntien kylämaisema
Kankaanpääntien tiivis ja rakennuskannaltaan pohjalaista rakennustapaa hyvin edustava nauhakylä on edustava esimerkki pohjoispohjalaisten jo ...
Lapinkylän tuulimyllyt
Lumijoen lakeudella Lapinkylässä on neljä tuulimyllyä, jotka edustavat alueella 1800-luvulla yleistä, mutta lähes kadonnutta rakennustyyppiä ...
Pohjanmaan rantatie
Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta ...
Luoto Pohjanmaa
Luodon kirkko ympäristöineen
Luodon kirkkoympäristö on poikkeuksellisen hyvin säilynyt Pohjanmaan sisäsaaristoon 1700-luvun lopulla perustetun kappeliseurakunnan kirkoll ...
Öuranin kalasatama
Öuranin kalasatama on Pohjanlahden ulkosaaristossa vuosisatoja käytössä ollut pyynnin ja kalastuksen tukikohta, jossa on säilynyt 1900-luvun ...
Luumäki Etelä-Karjala
Kotkaniemen tila
Kotkaniemi kuuluu poliittisen historian merkkimieskotien ryhmään, sillä tila on ollut Suomen ensimmäisen valtionpäämiehen ja tasavallan kolm ...
Luumäen kirkko
Luumäen puinen empirekirkko edustaa Intendentinkonttorin suunnittelua. Kirkko muodostaa maisemallisen kiinnekohdan näkyen laajalle yli ympär ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Taavetin linnoitus
Taavetin venäläinen linnoitus on perustettu strategisesti tärkeään tienristeykseen Salpausselän eteläreunalle. Linnoitus on osa venäläisten ...
Maalahti Pohjanmaa
Bergön satamat ja saaristokylä
Bergön kylä ja satamat kuvastavat Pohjanmaan rannikon merenkulkua, kalastusta ja veneenrakennusta harjoittanutta saaristoyhdyskuntaa ja sen ...
Brännon kylä
Brännon kylä on esimerkki Pohjanmaan rannikolle aikoinaan tyypillisestä, erittäin tiiviistä kylärakenteesta. Bränno on osa Maalahden toi ...
Maalahden kirkko ja pappila
Maalahden kirkko ja siihen yhdyskäytävällä liitetty tapuli on kauniisti säilynyt esimerkki empiren pienimittakaavaisesta kirkkorakentamisest ...
Merenkurkun saariston majakka- ja luotsisaaret
Majakka- ja luotsisaaret sijaitsevat Merenkurkun saariston maailman luonnonperintökohteessa ja havainnollistavat erinomaisesti alueen merenk ...
Pohjanmaan teollisuuden kartanot
Pohjanmaalla ei ole ollut kartanolaitosta, mutta maakunnassa 1800-luvulla vaikuttaneen teollisuusporvariston kartanomaiset patruunarakennuks ...
Söderfjärdenin viljely- ja kylämaisema
Söderfjärden on poikkeuksellinen viljely- ja kylämaisema maassamme. Laaja, halkaisijaltaan noin viiden kilometrin suuruinen alava peltoaukea ...
Åminnen kalasatama
Maalahdenjoen jokisuussa on Åminnen kalasatamassa pitkälti toista sataa etupäässä hirsirakenteista venevajaa ja kalastustarvikelatoa, jotka ...
Marttila Varsinais-Suomi
Huovintie
Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön ...
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Masku Varsinais-Suomi
Kankaisten kartanolinna
Kankaisten kartanolinna on yksi harvoja keskiajalta periytyviä ylemmän aateliston rakennuttamia kivisiä asuinkartanoita ja maamme vanhimpia ...
Lemun kirkkoympäristö
Viljelysseudun ympäröimän Lemun kirkonmäen alkuperäisellään säilyneeseen miljööseen kuuluu keskiaikaisen kirkon lisäksi hirsinen pitäjän vil ...
Louhisaaren kartano ja Askaisten kirkko
Louhisaaren kartano ja Askaisten kirkko muodostavat ainutlaatuisen ajallisesti ja maisemallisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Suurvalta-ajan h ...
Maskun kirkko ja pappila
Maskun kirkko pappiloineen muodostaa Turun seudun rannikon vanhimpiin seurakuntiin kuuluvan Maskun kirkollisen keskuksen. Sen monipuoliseen ...
Nyynäisten kartanomaisema
Nyynäisten kartanon ja kruunun virkatalon kulttuurihistoriallinen merkitys perustuu ennen muuta sen historiallisiin vaiheisiin keskiaikaisen ...
Merijärvi Pohjois-Pohjanmaa
Kalaputaan kylä
Kalapudas on Pyhäjoen varrella sijaitseva ns. puhtokylä, jonka erityispiirteenä on voimakkaiden kevättulvien takia on maaston korkeimpiin k ...
Merikarvia Satakunta
Alakylä
Merikarvianjoen alajuoksulle rakentunut Alakylä on sijainniltaan ja elinkeinoiltaan tyypillinen rannikon satakuntalaiskylä. Keskiajalla mere ...
Kaddin kalastusmajat
Kaddin kalastusmajat ovat ulkomerikalastuksen ja hylkeenpyynnin tukikohtia, jotka kuvastavat rannikkoseutujen harvinaiseksi käynyttä elinkei ...
Köörtilän kylä
Köörtilä on yksi Satakunnan sahatoiminnalla, laivanrakennuksella ja purjehduksella vaurastuneista rantakylistä. Kylän kulttuurihistorialline ...
Lankosken kylä
Merikarviajoen Lankosken pohjoispuolella olevan Lankosken kylän rakennuskanta viestii 1800-luvun puolivälissä alkaneen teollistumisen ja pu ...
Trolssin kylä ja kiviaidat
Lähellä merenrantaa, pienen Trolssinjoen varrelle perustetun Trolssin kylän erityispiirteenä ovat laajat kiviaidat, kivikasat sekä kaksi hal ...
Miehikkälä Kymenlaakso
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Mikkeli Etelä-Savo
Anttolan kirkonmäki
Anttolan kirkonmäki on pitäjän kirkon ympäristöön 1870-luvulla ja 1950-luvulla syntynyt kokonaisuus, joka kuvastaa pienen pitäjän itsehallin ...
Emolan esikaupunkialue
Emolan esikaupunkialue on harvoja luonteensa säilyttäneitä kaupunkien ulkopuolelle vapaasti ilman kaavoitusta tai valvontaa rakentuneita pie ...
Himalansaaren kylä
Himalansaari on omaleimainen esimerkki hyvien sisävesiliikenneyhteyksien varrella sijainneesta saarikylästä. Himalansaaressa eli Veskansan k ...
Kenkäveronniemen pappila
Kenkäveronniemen pappilalla on merkittävä asema pappila-arkkitehtuurin kehityshistoriassa. Se kuvastaa erinomaisella tavalla 1800-luvun puol ...
Lyytikkälän talonpoikaistila
Lyytikkälä on tyypillinen Kaakkois-Suomen talonpoikainen suurtila, jossa isännyys on siirtynyt sukupolvelta toiselle samassa suvussa. Se on ...
Mikkelin hallitustori ympäristöineen
Mikkelin hallitustori rakennuksineen ja akselinäkymineen kuvastaa autonomian ajan asemakaavallista suunnittelua, jolla korostettiin läänin p ...
Mikkelin maaseurakunnan kirkko ja hautausmaat
Mikkelin maaseurakunnan kirkko on Intendentinkonttorin näyttävä tulkinta kansanrakentajien itäsuomalaisesta kaksoisristikirkosta. Kirkko ...
Mikkelin rautatieasema
Mikkelin rautatieasema on toinen alkuperäisistä Savon radan III luokan asemista ja ainoa säilynyt ylemmän luokan asemarakennus Savon radall ...
Mikkelin tarkka-ampujakasarmit
Mikkelin tarkka-ampujakasarmien alueella on säilynyt alkuperäinen asemakaavallinen muoto sekä rakennuskantaa. Tarkka-ampujakasarmi on Mikkel ...
Mikkelin vankila
Mikkelin vankilan rakennushistoria ja rakennuskanta ilmentävät vankeinhoidon vaiheita ja vankila-arkkitehtuurin kehitystä läänin pääkaupungi ...
Otavan satamaradan rautatieasema
Otavan satamarata- ja asemarakennukset muodostavat liikennehistoriallisesti mielenkiintoisen rautatie- ja vesiliikenteen solmukohdan 1800-lu ...
Porrassalmen historiallinen maisema
Porrassalmi on Suur-Savon historiallisesti merkittävintä ja ajallisesti syvintä kulttuurimaisemaa esihistoriallisine ja historiallisine muis ...
Ristiinan vanha kuntakeskus
Ristiinan vanhassa keskustassa kuvastuu kirkon ja pitäjän hallintohistoria tavalla, joka 1900-luvun kasvun myötä on hävinnyt useimmista kirk ...
Suomenkylä
Suomenkylä on Suur-Saimaan seudun maanviljelyskylä, jonka 24 vanhan talonpoikaistilan rakennuskanta muodostaa selkeitä ryhmiä peltoaukealle. ...
Toijolan kylän historialliset kohteet
Toijolan, Pettilän ja Tiirolan kylissä on joukko kohteita, jotka poikkeuksellisella tavalla kuvastavat seudun historiaa aina esihistoriallis ...
Muhos Pohjois-Pohjanmaa
Keisarintie
Keisarin tie, joka on rakennettu 1600-luvulla yhdistämään Kajaanin ja Oulun linnoja, kuvastaa tieyhteyksien varhaista kehityshistoriaa harva ...
Muhoksen kirkko
Muhoksen tukipilarikirkko vuodelta 1634 on vanhimpia käytössä olevia puukirkkojamme. Sakariston arvokkaat seinämaalaukset 1770-luvulta ovat ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Oulujoki Osakeyhtiön valtakunnallista sähköntuotantoa varten Oulujoen ja Emäjoen vesireitille rakentamat voimalaitos- ja asuntoalueet ovat l ...
Päivärinteen parantola
Päivärinteen parantola on sekä sijoituspaikaltaan että arkkitehtuuriltaan hyvä esimerkki 1930-luvulla Suomeen rakennetuista keuhkotautipara ...
Multia Keski-Suomi
Multian vanha keskusta
Multian vesistöjen välisellä kannaksella sijaitseva kirkonkylä on maisemaltaan ja kylärakenteeltaan tasapainoinen vanha kirkonkylä. Mult ...
Muonio Lappi
Keimiöniemen kalakentät
Jerisjärven Keimiöniemi on yksi Suomen Lapin historiallisesti tunnetuimmista ja kokonaisuutena parhaiten säilyneistä kalakentistä. Niemen su ...
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kemin ja Tornion vanha raja eli Upsalan ja Turun hiippakuntaraja 1300-luvulta on toiseksi vanhin traktaattiraja Suomen alueella. Raja on kok ...
Pallastunturin matkailuhotelli
Pallaksen matkailuhotellin alue on edustavimpia kotimaisen tunturimatkailun alkuvaiheen paikkoja ja matkailun luontoyhteyteen perustuvia kan ...
Salmijärven erämaatila
Salmijärven talo on Länsi-Lapin tunturiseudulle tyypillinen, kauas muusta asutuksesta perustettu omavarainen yksinäistila, jonka pihapiiri l ...
Seitapaikat
Seitapaikat kuvastavat saamelaiskulttuuriin liittyvää, luonnosta elävän väestön historiallista maailmankuvaa ja henkistä perinnettä. Inarijä ...
Torassiepin kylä
Torassiepin kylä on Länsi-Lapin tunturiseudun voimakaspiirteisessä luonnonmaisemassa sijaitseva pieni järvenrannan maatalouskylä. Kylä sijai ...
Ylimuonion kylä
Ylimuonion kylä on Tornionlaakson pohjoisin ja koko Lapin pohjoisimpia maanviljelyskyliä. Nauhamaisen tienvarsikylän peräpohjalaiset pihapii ...
Mustasaari Pohjanmaa
Björkön kylämaisema
Björkön kylässä on poikkeuksellisen selkeästi näkyvissä maannousemarannikolle tyypillinen viljelymaisema ja kylärakenne, joka sijoittuu jääk ...
Merenkurkun saariston majakka- ja luotsisaaret
Majakka- ja luotsisaaret sijaitsevat Merenkurkun saariston maailman luonnonperintökohteessa ja havainnollistavat erinomaisesti alueen merenk ...
Moippevägenin kiviaidat
Hyvin leveät, pienistä luonnonkivistä ladotut aidat muodostavat harvinaisen ja omaleimaisen tienäkymän Moippeen johtavan tien varressa Överb ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Pohjanmaan teollisuuden kartanot
Pohjanmaalla ei ole ollut kartanolaitosta, mutta maakunnassa 1800-luvulla vaikuttaneen teollisuusporvariston kartanomaiset patruunarakennuks ...
Raippaluodon kylä ja kalasatama
Raippaluoto on pienimittakaavainen Pohjanmaan rannikon saaristoyhdyskunta alueelle tyypillisine talonpoikaisrakennuksineen, kirkkoineen, pap ...
Söderfjärdenin viljely- ja kylämaisema
Söderfjärden on poikkeuksellinen viljely- ja kylämaisema maassamme. Laaja, halkaisijaltaan noin viiden kilometrin suuruinen alava peltoaukea ...
Muurame Keski-Suomi
Kinkomaan sairaala-alue
Kinkomaan vaaleat, rapatut sairaalarakennukset ja henkilökunnan asuinrakennukset muodostavat arkkitehtonisesti korkeatasoisen miljöön keuhko ...
Muuramen kirkko
Muuramen valkoinen kirkko ja sen kellotorni korkealla harjulla näkyvät kauas ja luovat viehättävän mielikuvan ajattomasta ja anonyymista it ...
Mynämäki Varsinais-Suomi
Karjalankylä ja Karjalan kirkko
Karjalan kylä on keskiajalla kehittynyt Mynämäen pitäjän syrjäinen kylä, joka on ollut mylly- ja sahatoiminnan myötä maaseutupitäjän pieni k ...
Mynämäen kirkko
Mynämäen keskiaikainen kirkko kuuluu maaseudun mahtavimpiin ja sen erikoisuutena on länsipäähän suunniteltu massiivinen tornirakennelma. Kir ...
Saaren virkatalo
Saaren kartano on yksi harvoista säilyneistä kuninkaankartanoista ja sen merkitystä lisää sen pitkä historia sotilasvirkatalona. Kartano on ...
Myrskylä Uusimaa
Myrskylän kirkonmäki
Myrskylän maisemallisesti vaikuttava kirkonmäki on muodostunut Pernajan keskiaikaisesta emäseurakunnasta erotetun sisämaaseurakunnan kirkoll ...
Mäntsälä Uusimaa
Frugårdin kartano ja viljelymaisema
Frugårdin kartano eli Alikartano ja Ylikartano muodostavat monipuolisen ja tiiviin kartanokulttuurikokonaisuuden laajalle avautuvassa peltom ...
Mäntsälän kirkonmäki
Mäntsälän kirkonmäki muodostaa pitäjän kunnalliselämän historiaa edustavan monipuolisen kokonaisuuden, johon kuuluvat kirkko hautausmaineen, ...
Saaren kartano
Arkkitehti Jarl Eklundin 1927 suunnittelema Saaren kartanon klassistinen, rapattu päärakennus lukeutuu aikakautensa huomattavimpiin kartanor ...
Mänttä-Vilppula Pirkanmaa
Kotiniemen kasvatuslaitos
Kotiniemen kasvatuslaitos on laitoslajinsa rakennusperintönä varhainen, arkkitehtuuriltaan ja ympäristönä korkeatasoinen näyte valtion järje ...
Mäntän tehtaat ja yhdyskunta
Mäntässä yhdistyvät vesistöön liittyvä teollinen maisema ja korkeatasoinen teollisuusarkkitehtuuri. Mäntän paperitehdas on yksi Suomen tärke ...
Pohjaslahden kirkko
Maisemallisesti näyttävällä paikalla sijaitseva Pohjaslahden kirkko kuvastaa 1930-luvun kirkkoarkkitehtuurin moninaisuutta. Tiilestä rak ...
Vilppulan ja Kolhon rautatieasemat
Vilppulan asema on edustava ja hyvin säilynyt Vaasan radan IV luokan tyyppipiirustusten mukaan toteutettu asemarakennus. Asema on historiall ...
Mäntyharju Etelä-Savo
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Mäntyharjun rautatieasema-alue
Mäntyharjun IV luokan rautatieasema ja sitä ympäröivä laaja asema-alue ovat molemmin puolin Savon rataa Pyhäveteen työntyvän Kurkiniemen tun ...
Mäntyharjun vanha keskusta
Mäntyharjun vanha keskusta julkisine rakennuksineen on esimerkki vielä ennen sotia yleisestä kirkonkylien rakennustavasta. Vanha keskusta sä ...
Pyhäniemen talo
Pyhäniemi on perinnemaisema, jossa on kansatieteellisesti merkittävä rakennuskanta. Rakennukset muodostavat pihapiireineen yhtenäisen, pelto ...
Suuri Savontie
Suuri Savontie on johtanut Hämeenlinnasta Mikkelin kautta Savonlinnaan. Tien syntyvaiheet liittynevät Olavinlinnan perustamiseen 1470-luvull ...
Naantali Varsinais-Suomi
Bryggmanin huvilat
Arkkitehti Erik Bryggmanin huvilat Turussa, Kaarinassa ja Naantalissa muodostavat kokonaisuuden, joka erinomaisesti kuvaa paitsi Erik Bryggm ...
Kultaranta
Kultaranta on tunnettujen arkkitehtien, kuvanveistäjien ja muotoilijoiden luoma 1910-luvun ihanteiden mukainen kokonaistaideteos, johon kuul ...
Lapilan kartano
Lapilan kartano Naantalin Luonnonmaalla on yksi arkkitehti C.F. Schröderin Lounais-Suomeen suunnittelemista rokokookartanoista. Fagervikin o ...
Lempisaaren kartano
Lempisaaren kartanon päärakennus on yksi Suomen arkkitehtuuriperinnön arvokkaimpia edustajia. Se luetaan useita Turun lähiseutujen kartanoit ...
Lookilan yksinäistalo
Lookilan yksinäistalo on harvoja säilyneitä umpipihaisia taloja Varsinais-Suomessa. Kuristenlahden rannalla olevan tilan vanhimmat rakenn ...
Merimaskun kirkko
Korkeahkolla harjulla sijaitseva tunnelmallinen pieni Merimaskun puukirkko kuuluu maamme varhaisten ristikirkkojen joukkoon. 1726 valmistunu ...
Naantalin kirkko ja Ailostenniemi
Naantalin kirkko Ailostenniemessä on keskiajan hengellisessä elämässä tärkeää osaa näytelleen birgittalaisjärjestön luostarikokonaisuudesta ...
Naantalin vanhakaupunki
Birgittalaisluostarin kupeeseen syntynyt keskiaikainen Naantalin kaupunki kuvastaa suomalaisen puukaupunkirakentamisen monisatavuotista hist ...
Rymättylän kirkko
Rymättylän kivikirkko on säilynyt hyvin keskiaikaisessa asussaan. Vanhakantaisessa asussa on säilynyt myös tunnelmallinen kirkkosali, joka ...
Velkuan kirkkomaisema
Velkuan kirkkomaisema muodostuu hyvin säilyneestä sisäsaariston kirkonkylästä, johon lounaissuomalaisen 1700-luvun puisen pitkäkirkon lisäks ...
Nakkila Satakunta
Anolan kartano
Anolan kartanon päärakennus on uudemman kartanoarkkitehtuurin merkkiteos, johon liittyy arvokas kartanopuisto. Anolan kartano sijaitsee ...
Huovintie
Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön ...
J.W. Suomisen nahkatehdas ja Koskilinna
Suomisen nahkatehdas on teollisuushaaran tärkeä edustaja ja Koskilinna esimerkki monumentaalisista teollisuuden johtajistolle suunnittelluis ...
Lammaistenlahden kulttuurimaisema
Lammaistenlahden arvokas kulttuurimaisema muodostuu Kokemäenjoen kapeikossa sijaitsevan kosken pohjoisrannalla olevan Pirilän kylän vanhasta ...
Nakkilan kirkko ympäristöineen
Nakkilan taajaman ja teollisuuslaitosten yläpuolelle mäenkumpareelta kohoava Nakkilan kirkko on varhainen funktionalistinen kirkko ja kuuluu ...
Nivala Pohjois-Pohjanmaa
Kyösti ja Kalervo Kallion talot
Presidentti Kyösti Kallion kotitilalla on olennaista merkitystä Kallion elämänvaiheiden (maanviljelijä, tilallinen, koko aikuisikä) ja elämä ...
Köyhänperän latoalue
Nivalan Köyhänperän latoaalue, jolla on noin 40 latoa pienellä alalla, edustaa harvinaistunutta Pohjanmaan viljelyslakeuksia aikoinaan leima ...
Nokia Pirkanmaa
Kauniaisten ja Kuljun kartanot
Kauniaisten ja Kuljun kartanot lähekkäin sijaitsevine talouskeskuksíneen, puistoineen ja viljelyksineen muodostavat 1600-luvun läänityksestä ...
Nokian kirkko ja Maatialan pappila
Nokian pyörökirkko muodostaa korkealla harjulla maisemallisesti keskeisen ja näkyvän maamerkin tärkeän vesireitin ja vanhan maantien varrell ...
Nokian teollisuuslaitokset
Nokianvirran Emäkosken varrelle perustetut metsä- ja kumiteollisuuden tuotantolaitokset kuuluvat Suomen teollistumisen keskeisiin ympäristöi ...
Pitkäniemen sairaala
Pitkäniemen mielisairaalan rakentaminen on ollut yksi valtion suurisuuntaisimmista rakennushankkeista 1800-luvun viimeisinä vuosina. Sairaal ...
Sarkolan ja Vahalahden kyläkeskukset
Sarkolan ja Vahalahden kyläkeskukset ovat hyvä esimerkki Kokemäenjoen vesistöön liittyvän jyrkkäpiirteisen metsäseudun pienimuotoisista vanh ...
Siuronmäki ja rautatieasema
Siuronmäki ja Siuronkosken ympäristö asuinalueineen, rautatieasemineen ja teollisuusrakennuksineen on yksi Ylä-Satakuntaan 1900-luvun alussa ...
Nousiainen Varsinais-Suomi
Nousiaisten kirkko ja kirkkomaisema
Pyhän Henrikin kulttiin liittyvä Nousiaisten kirkko on Turun tuomiokirkon ohella Suomen keskiaikaisen kirkkoarkkitehtuurin merkittävin muist ...
Nurmes Pohjois-Karjala
Murtovaaran talomuseo
Murtovaaran talomuseo lukeutuu maamme merkittävimpiin talonpoikaiskulttuuria edustaviin museoihin ja on ainoa vaara-asutusmuotoa esittelevä ...
Nurmeksen rautatieasema
Pielisjärven rannalla sijaitseva Nurmeksen rautatieasema on rakennuskannaltaan monipuolinen ja yhtenäinen. Aseman rakennukset on rakennettu ...
Nurmeksen vanhan kauppalan alue
Nurmes on asemakaavahistorian ja kaupunkirakentamisen tärkeä ja hyvin ilmeensä säilyttänyt esimerkki. Puu-Nurmes, joka sijaitsee Pielise ...
Rasimäen asutuskylä
Rasimäen kylä on vaikuttava esimerkki maahamme 1940-luvulla syntyneistä siirtokarjalaisten asutuskylistä. Yhtenäisesti rakentunut pika-asutu ...
Ylikylä
Ylikylä on vanha Vaara-Karjalan rantakylä, jonka tilojen sijainti periytyy 1600-luvulta ja jossa talonpoikainen rakentaminen ja kylärakenne ...
Nurmijärvi Uusimaa
Aleksis Kiven Palojoki
Palojoen kylämaisemalla on kansallista symboliarvoa, joka liittyy kansalliskirjailija Aleksis Kiveen syntymäkodin, elämän ja kirjallisen tuo ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Nurmijärven kirkonmäki
Nurmijärven kirkonmäki, kirkko, seurakuntakeskus, pappila, hautausmaa, siunauskappeli ja asuinrakennukset muodostavat yhtenäisen 1800- ja 19 ...
Rajamäen tehdasyhdyskunta, kirkko ja rautatieasema
Rajamäen rakennustaiteellisesti korkeatasoinen, laaja alue on maamme huomattavin alkoholitehdas. Arkkitehti Erkki Huttusen 1930-luvulla suun ...
Sääksjärven parantolat ja Kiljavan opisto
Nummela sanatorium ja Kiljavan parantola ympäristöineen ilmentävät sairaala-arkkitehtuurin ja keuhkotautien hoidon kehitystä ja tavoitteita ...
Närpiö Pohjanmaa
Adolf Fredrikin postitie
Adolf Fredrikin postitie on varhainen kruunun toimesta 1760-1770-luvulla rakennettu historiallinen tielinja. Viivasuora tie halki alavan vil ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Närpiön kirkko ja kirkkotallit
Närpiön useaan kertaan laajennettu keskiaikainen kivikirkko, sen lähiympäristön pitkät kirkkotallirivit, lainamakasiini, pitäjäntupa sekä pa ...
Pohjanmaan teollisuuden kartanot
Pohjanmaalla ei ole ollut kartanolaitosta, mutta maakunnassa 1800-luvulla vaikuttaneen teollisuusporvariston kartanomaiset patruunarakennuks ...
Orimattila Päijät-Häme
Heinämaan kylä
Käsityöperinteestään ja siihen liittyvästä mäkitupa-asutuksesta tunnettu Heinämaan kylä on säilyttänyt perinteisen kyläluonteensa. Asutus ke ...
Kinttulan kartano
Kinttulan kartano sijainti edustaa vuosisataista asutuksen ja viljelyn jatkuvuutta maisemallisesti keskeisellä paikalla. Kartanon 1830-luvun ...
Orimattilan kirkonmäki
Orimattilan kirkonmäki, kirkko, seurakuntakoti, pappila, hautausmaa, pitäjänmakasiini sekä raitin asuin- ja liikerakennukset muodostavat kok ...
Ratulan kartano
Ratulan ulkoasultaan uusklassistinen päärakennus, puisto ja viljelykset muodostavat merkittävän maisema- ja asutushistoriallisen kokonaisuud ...
Tönnönkosken silta ja myllypaikka
Orimattilan kirkonkylän eteläpuolella sijaitseva Porvoonjoen Tönnönkoski kuvastaa pitkää ja monipuolista myllyperinnettä. Myllymiljööseen li ...
Oripää Varsinais-Suomi
Huovintie
Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön ...
Oripään kirkko
Oripään erivartinen ristikirkko vuodelta 1821 kuuluu Intendentinkonttorin 1800-luvulla suunnittelemien ristikirkkojen joukkoon. Verrattain v ...
Varkaantie
Varkaantie on osa merkittävää Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä. Aurajokea seuraava Varkaantie kulkee Varsina ...
Orivesi Pirkanmaa
Längelmäen kirkonkylä
Längelmäen kirkonkylä on poikkeuksellisen hyvin 1900-luvun alkupuolen asussa säilynyt pienen ja syrjäisen, mutta vauraan pitäjän keskus, mi ...
Onnistaipaleen kylä
Onnistaipaleen kylä on tiiviisti raitin varteen rakentunut ryhmäkylä, jota ympäröi laaja ja pinnanmuodoltaan vaihteleva, pieniin vesistöihin ...
Oriveden kirkko
Oriveden kirkko kuuluu 1950-luvun lopulla uusia muotoja etsineen sotien jälkeisen kirkkoarkkitehtuurin merkkiteoksiin. Kirkko on erittäin ed ...
Oriveden rautatieasema
Oriveden rautatieasema on Tampere-Vaasa radan IV luokan, myöhemmin III luokan asema, jossa on hyvin säilynyt asemarakennus radan rakentamisa ...
Tunkelon Isotalo
Tunkelon Isotalon poikkeuksellisen suuri, hyvin säilynyt uusrenessanssipäärakennus on poikkeuksellinen esimerkki 1800-luvun lopun vauraasta ...
Oulainen Pohjois-Pohjanmaa
Oulaisten rautatieasema
Oulaisten asema on 1886 valmistuneen Seinäjoki-Oulu-radan alkuperäinen asema, joka on säilyttänyt suureksi osaksi rakentamisaikaisen, tyyppi ...
Oulu Pohjois-Pohjanmaa
Halosenniemen sahayhdyskunta
Halosenniemen sahan työväenasuinalue on rakennuskannaltaan ja miljööltään hyvin säilynyt suurehkon sahan yhteyteen 1920-luvulla syntynyt työ ...
Haukiputaan kirkko ympäristöineen
Haukiputaan puukirkko on merkittävä erityisesti 1700-luvun tunnetuimman kirkkomaalarin Mikael Toppeliuksen tekemän poikkeuksellisen laajan k ...
Hietasaaren huvila-alue
Oulun kaupungin edustalla oleva Hietasaaren vehmas huvila-alue on merkittävä ja varhainen esimerkki kaupunkien lähialueille 1800-luvulla syn ...
Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue
Karjasillan pientaloalue on poikkeuksellisen laaja ja yhtenäisenä säilynyt jälleenrakennuskauden asuinalue. Karjasilta kuvastaa esimerkillis ...
Kaupunginojan varren puistovyöhyke
Oulun Kaupunginojan varren avoin puistovyöhyke on tärkeä esimerkki puukaupungin palon jälkeisestä asemakaavaratkaisusta, jolla pyrittiin par ...
Kiimingin kirkko ympäristöineen
Kiimingin kirkko tapuleineen on kauniisti säilynyt ja tyylipuhdas esimerkki 1700-luvun loppupuolen pohjalaisesta puukirkkoarkkitehtuurista. ...
Maikkulan reservikomppania
Maikkulan reservikomppanian alue on tärkeä esimerkki maamme ensimmäisen asevelvollisen sotaväen (nk. Vanhan väen) reservijärjestelmän tarpei ...
Martinniemen saha
Martinniemen saha on höyrysahateollisuuden parhaiten säilyneitä esimerkkejä. Kaksikerroksinen rankorakenteinen saharakennus on vuodelta ...
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Oulujoki Osakeyhtiön valtakunnallista sähköntuotantoa varten Oulujoen ja Emäjoen vesireitille rakentamat voimalaitos- ja asuntoalueet ovat l ...
Oulujoen kirkko
Oulujoen kirkko on maamme harvoja jugendtyylisiä hirsikirkkoja. Kaupungin kaakkoispuolella, Vaalantien ja Oulujoen välisellä Kirkkokankaa ...
Oulujoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus
Oulujoen ja meren yhtymäkohtaan sisältyy Oulun kaupungin historiallisesti merkittävimpiä alueita. Oulujoen suun alue on laaja ja sitä leimaa ...
Oulun hautausmaa
Oulun puistomainen hautausmaa ja sen eriaikaiset osat ilmentävät paitsi muutoksia hautaustavoissa myös puutarhataiteellisissa ja hautamuisto ...
Oulun rantakorttelien julkinen kaupunkitila
Oulun rantakortteleiden julkinen kaupunkitila muodostaa merkittävän kaupunkihistoriallisen kokonaisuuden, joka kuvastaa sekä Oulun 1870-1880 ...
Oulun rautatieasema
Oulun rautatieasema on Seinäjoki-Oulu -rataosuuden ainoa II luokan asema. Knut Nylanderin tyyppipiirustuksien mukainen asema on hyvin säilyn ...
Oulun SOK:n konttori- ja varastorakennus
Oulun SOK:n konttori- ja varastorakennus on edustava esimerkki osuuskaupan 1930-luvulla eri puolille maata rakentamista konttori- ja varasto ...
Oulun tarkka-ampujakasarmit
Oulun tarkka-ampujakasarmin alue käsittää pitkälle toistakymmentä tarkka-ampujapataljoonan kasarmiin kuulunutta 1880-luvun puurakennusta. Ka ...
Oulun vanha monumentaalikeskus ja Franzénin puisto
Oulun tuomiokirkko, sen edustalla sijaitseva Franzénin puisto sekä puistoa ympäröivien katujen julkiset ja yksityiset rakennukset muodostava ...
Oulun vankila
Oulun vankila on läänien pääkaupungeissa toteutetun maanlaajuisen vankilarakennusohjelman tulos ja se kuuluu läänin pääkaupungille luonteeno ...
Oulun yliopisto
Oulun yliopisto on maamme ensimmäinen korkeakouluista 1965 annetun kehittämislain perusteella toteutettu korkeakoulun rakennuskokonaisuus. Y ...
Pateniemen sahayhdyskunta
Maamme vanhimpiin ja merkittävimpiin kuuluneen Pateniemen entisen höyrysahan yhdyskunta muodostuu eri-ikäisistä konttori-, kokoontumis- ja a ...
Pohjanmaan rantatie
Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta ...
Pyramidikattoiset kesänavetat
Pyramidikattoisen kesänavetan ainutlaatuinen rakennustyyppi on kehittynyt Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa, jossa kesähyönteisten kiusa on suu ...
Raksilan puutaloalue
Puu-Raksila on rakentunut 1920-luvulta lähtien ja alueen suunnitteluperiaatteena on ollut yhtenäinen kaupunkikuva. Kuusi suurta ruutukaavako ...
Toppilan satama ja teollisuusalue
Toppilan salmen rantavyöhyke satamineen ja eri-ikäisine teollisuuslaitoksineen on monipuolinen teollisuushistoriallinen kokonaisuus. Oulujoe ...
Turkansaaren ulkomuseo
Oulujoen Turkansaari on vanhimpia ulkomuseoalueita, joka esittelee oman maakunnan rakennusperintöä, kuten Lieksan Pielisen museo ja Kemiön S ...
Varjakan sahayhdyskunta
Varjakan alue on rakennuskannaltaan ja miljööltään parhaiten säilyneitä höyrykauden suursahan ympärille suunniteltuja sahayhdyskuntia. Va ...
Ylikiimingin kirkko
Rakenteiltaan ja arkkitehtonisesti hyvin säilynyt Ylikiimingin kirkko 1700-luvun lopulta on ensimmäisiä uusklassismin mukaisia puukirkkoja m ...
Outokumpu Pohjois-Karjala
Outokummun vanha kaivosalue ja Keretin kaivostorni
Outokummun vanha kuparikaivosalue on teollisuushistoriallisesti arvokas maamme suurteollisen kaivostoiminnan alkuna. Vanhaan kaivosalueeseen ...
Padasjoki Päijät-Häme
Auttoisten kylä
Metsäseudun suurkylän keskiajalla muodostanut Auttoinen on säilyttänyt hyvin ryhmäkylämäisen luonteensa. Auttoisten kylä sijaitsee Län ...
Saksalan kartano
Saksalan kartano puistoineen ja puukujanteineen on edustava 1800-luvun kartanorakentamista, puutarha- ja puistosuunnittelua edustava kokonai ...
Vesijaon kylä
Vesijaon kylämaisemassa on säilynyt isonjaon jälkeinen kyläkuva, jossa talot ovat levittäytyneet pitkäksi nauhaksi maantien ja peltolaakson ...
Paimio Varsinais-Suomi
Paimion kirkko ja vanha pappila
Paimion kivikirkko keskiaikaisperäisen Suuren Rantatien varrella kuuluu maamme harvojen 1600-luvun kivikirkkojen joukkoon. Paimion vanha pap ...
Paimion parantola
Suomalaisen funktionalismin pääteoksiin kuuluva Paimion parantola on arkkitehti Alvar Aallon varhaistuotannon keskeinen rakennus. Parantolan ...
Paimion rautatieasema
Paimion asemarakennus on Turku-Karjaa -radan IV luokan asema ilman ravintolaa. Se on säilynyt hyvin rakentamisaikansa asussa. Asemapuist ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Wiksbergin kartano
Wiksbergin kartanon päärakennus on yksi rokokooarkkitehtuurimme merkittävimpiä kartanorakennuksia ja muurarimestari C.Fr. Schröderin tuotann ...
Paltamo Kainuu
Kainuun puromyllyt
Kainuun pitkille vesistöreiteille, purojen varsille aikanaan rakennetuista sadoista vesimyllyistä on säilynyt kunnostettuina eri-ikäisiä ja ...
Kivesjärven rautatieasema
Kivesjärven rautatieasema-alue on hyvin säilynyt ja yhtenäinen 1929 valmistunut asemamiljöö. Kivesjärven asema-alue sijaitsee mäntykankaa ...
Kontiomäen rautatieasema
Kontiomäen tärkeä risteysasema yhdistää Oulu-Joensuu -radan ja pohjoiseen Taivalkoskelle kulkevan radan. Laaja asema-alue ravintoloineen, ta ...
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Oulujoki Osakeyhtiön valtakunnallista sähköntuotantoa varten Oulujoen ja Emäjoen vesireitille rakentamat voimalaitos- ja asuntoalueet ovat l ...
Parainen Varsinais-Suomi
Atun kartanoympäristö
Atun kartano on poikkeuksellinen kartanotalouden ja siihen liittyneen teollisuustoiminnan muovaama historiallinen ympäristö. Slagitiilisten ...
Houtskarin kirkkoympäristö
Houtskarin kirkonkylä on varhaisia Turunmaan saaristoon perustettuja kirkonkyliä. Houtskarin hyvin säilyneen, pienimuotoisen saaristokirkkom ...
Iniön kirkonkylä
Iniön kirkonkylä on Turunmaan saaristossa tyypillisesti suuremmille saarille, merkittävien vesireittien varrelle sijoittunut pienimuotoinen, ...
Korppoon kirkko
Korppoon kivikirkko kuuluu arkkitehtuuriltaan ja sisustukseltaan maamme kauneimpien keskiaikaisten kirkkojen joukkoon. Historiallisesti se k ...
Korppoonkartano
Korppoonkartano on varhaisimpia uusantiikin vaikutuksesta syntyneitä kartanoita maassamme. Korppoonkartano on arkkitehti Charles Bassin ensi ...
Kuitian kartanolinna
Kuitian kartanolinnan rakennuskanta ja puistomainen ympäristö muodostavat rikkaan ja ajallisesti syvän kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden ...
Länsi-Turunmaan saaristoasutus
Turunmaan saaristossa Saaristomeren kyläympäristöt muodostuvat keskiajalta periytyvästä, pysyvästä merellisten elinkeinojen synnyttämästä sa ...
Länsi-Turunmaan ulkosaariston kyläasutus
Saaristomeren kyläympäristöt muodostuvat keskiajalta periytyvästä, pysyvästä merellisten elinkeinojen synnyttämästä saaristolaisasutuksesta. ...
Nauvon kirkko ja kirkonseutu
Nauvon kirkonkylä ja Pyhälle Olaville omistettu keskiaikainen kivikirkko ovat edustava esimerkki Saaristomeren varhaisesta pysyvästä asutuks ...
Paraisten kirkko ja Vanha Malmi
Paraisten hyvin alkuperäisessä asussaan säilynyt keskiaikainen kivikirkko on ollut laajan saaristoalueen emäseurakunnan kirkkona ja sijoittu ...
Seilin hospitaali
Seilin saarella on liki 350-vuotinen, maamme sairaanhoitolaitoksen kehitysvaiheisiin kiinteästi liittyvä historia. Hospitaalirakennus on Suo ...
Turunmaan rannikon kalkkilouhokset ja Paraisten kalkkitehdas
Paraisten kalkkitehtaan alue Länsi-Turunmaalla sekä Kemiönsaaren Vestlaxin ja Salon Förbyn kalkkilouhokset kuvastavat alueella vuosisatoja j ...
Utön linnake, majakka- ja luotsiyhdyskunta
Utön linnake-, majakka- ja luotsisaaren virkamiesyhdyskunta on maamme varhaisimpia ja pisimpään toimineita. Utön saari on strategisesti merk ...
Parikkala Etelä-Karjala
Koitsanlahden hovi
Koitsanlahden hovin kulttuurihistoriallinen merkitys on ennen muuta tilan vuosisataisessa historiassa kahden valtakunnan rajamaakunnassa ja ...
Parikkalan kirkko
Parikkalan kirkko, joka on kaakkoissuomalaisen kirkonrakentaja Matti Salosen rakentama, edustaa kansanrakentajien kahtamoisiin pohjautuvaa C ...
Pedersöre Pohjanmaa
Laamannintalo ja Östensön koulukoti
Östensön laamannintalo vuodelta 1778 on maamme vanhimpia säilyneitä tuomarin virkataloja. Virkatalon maille 1902 perustettu Östensön entinen ...
Lappforsin kyläasutus ja Heiden taloryhmä
Lappfors on yksi Ähtävänjokivarren varhain asutetuista maanviljelykylistä Pohjanmaan rannikon ja sisämaan rajalla. Kylän rakennuskantaan kuu ...
Lassfolkin ja Härmälän taloryhmät
Lassfolk ja Härmälä ovat osa varhain asutettua Yli-Purmon maanviljelykylää Purmonjokivarressa tervanpoltolla vaurastuneella alueella. Kylän ...
Purmon kirkonmäki
Purmon kirkko ja tapuli ovat Pohjanmaalle 1700-luvun lopulla perustetun kappeliseurakunnan ensimmäiset. Ne on rakennettu todennäköisesti tun ...
Pännäisten rautatieasema
Pännäisten (Bennäs) uusrenessanssityylinen rautatieasema on alkuperäisessä asussaan hyvin säilynyt Pohjanmaan radan rakentamisaikainen (1885 ...
Starabyn kylä
Starabyssä on poikkeuksellisen hyvin säilynyt Pohjanmaan rannikkoseudun raittikylän rakenne ja pihapiirit, joissa on runsaasti säilyneitä ta ...
Storsandsundin kyläasutus
Storsandsund on Pedersöreen johtavan kirkkotien varteen tiiviisti rakentunut raittikylä, jonka osittain 1700-luvulta peräisin oleva rakennus ...
Ähtävän kirkko ja pappilat
Ähtävän kirkko ja tapuli ovat Pohjanmaalla 1700-luvun lopulla tunnettujen kirkonrakentajien Matti Hongan ja Antti Hakolan johdolla rakennett ...
Pelkosenniemi Lappi
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat
Kemijokivarren kyläasutus, eriaikaiset kirkkoympäristöt ja yksittäiset pihapiirit kuvastavat erään Lapin tärkeimmän kulkureitin, Kemijoen va ...
Suvannon kylä
Suvannon erämaakylä Kemijoesta haarautuvan Kitisenjoen varressa on Lapin pohjoisimpia talonpoikaiseen omavaraistalouteen perustuvia kyliä 16 ...
Pello Lappi
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kemin ja Tornion vanha raja eli Upsalan ja Turun hiippakuntaraja 1300-luvulta on toiseksi vanhin traktaattiraja Suomen alueella. Raja on kok ...
Ratasjärven kylä
Jylhien vaarojen välisessä painanteessa sijaitseva Ratasjärven kylä on Peräpohjolan vaara- ja jokiseudulle tyypillinen maatalouskylä ja kuul ...
Tornionlaakson raudanvalmistushistorian kohteet
Kaaraneskosken masuuni on pohjoisin varhaiseen vuorimalmin käsittelyyn liittyvä 1700- ja 1800-lukujen taitteen masuuni ja osa Ruotsin vallan ...
Perho Keski-Pohjanmaa
Perhon kirkko
Perhon kirkko on ainoa säilynyt 1800-1900-luvun taitteen muinaispohjoismaiseen puutyyliin toteutettu kirkkorakennus maassamme. Perhonjoe ...
Pertunmaa Etelä-Savo
Suuri Savontie
Suuri Savontie on johtanut Hämeenlinnasta Mikkelin kautta Savonlinnaan. Tien syntyvaiheet liittynevät Olavinlinnan perustamiseen 1470-luvull ...
Petäjävesi Keski-Suomi
Petäjäveden vanha ja uusi kirkko ympäristöineen
Petäjäveden vanha kirkko on pohjoismaisen puurakentamistaidon ja –perinteen korkeatasoinen ja hyvin säilynyt esimerkki. Kirkossa yhdistyvät ...
Pieksämäki Etelä-Savo
Kivelän talo
Kivelän maatila on korkeatasoinen esimerkki talonpoikaisesta rakennuskulttuurista ja maanviljelyn luomasta kulttuurimaisemasta. Syvänsin ...
Kontiopuiston omakotialue
Kontiopuisto on tyypillinen jälleenrakennuskauden pientaloalue, jonka asemakaava on arkkitehti Otto-I. Meurmanin suunnittelema ja jonka omak ...
Pieksämäen Keskuskatu
Pieksämäen Keskuskatu on hyvä esimerkki sotien jälkeisestä kaupunkisuunnittelusta ja liikerakentamisesta, jossa tavoitteena on ollut katulin ...
Pieksämäen maaseurakunnan kirkonmäki
Pieksämäen maaseurakunnan kirkonseutu kirkkoineen, kartanoineen ja pappiloineen edustaa hyvin historiallista vaihetta ennen maakaupan vapaut ...
Pieksämäen rautatieläisympäristöt
Pieksämäestä kehittyi 1889-1940 yksi maan merkittävistä risteysasemista. Kokonaisuus käsittää rautatieaseman vanhimman rakennuskannan lisäks ...
Savon järvimalmiruukit
Savon järvimalmiruukit ovat merkittävä osa Suomen teollisuushistoriaa. Ne kuvastavat rautateollisuuden uuden painopisteen syntymistä Itä-Suo ...
Vaalijalan kuntoutuskeskus
Vaalijalan hoitolaitos lukeutuu jälleenrakennuskauden laitosarkkitehtuurin parhaimmistoon. Rakennusten kokonaissommitelma ja ensimmäiset rak ...
Pielavesi Pohjois-Savo
Lepikon torppa
Pielaveden kirkonkylän läheisyydessä sijaitsee presidentti Urho Kekkosen (1900-1986) synnyinkoti, Lepikon torppa. Kekkonen kertoi kasvaneens ...
Pielaveden Kirkkosaari
Muinainen Hämeen ja Savon maakuntaraja on kulkenut Pielaveden Kirkkosaaressa, jossa saaren keskeisen sijainnin ja vesireitin merkityksen tak ...
Pietarsaari Pohjanmaa
Kråkholman asuinalue
Kråkholman asemakaavallisesti poikkeuksellisen asuinalueen kaavaratkaisun lähtökohtana on käytetty alueen historialliseen maankäyttöön liitt ...
Leppäluodon sikuritehdas ja rautatieasema-alue
Pietarsaaren sikuritehtaan pihapiiri ja Leppäluodon rautatieasema Pietarsaaren Alholman satama-alueella muodostavat hyvin säilyneen, 1800- j ...
Mässkärin majakka- ja luotsiyhdyskunta
Mässkärin majakka- ja luotsiyhteisön rakennukset muodostavat ajallisesti monikerroksisen kokonaisuuden, joka on hyvä esimerkki merenkulun vi ...
Pedersören kirkko ja Kirkkoranta
Pedersören keskiaikainen, mutta 1780-luvulla laajennettu kirkko kuuluu kustavilaisen kiviarkkitehtuurin merkittävimpiin rakennuksiin Suomess ...
Pietarsaaren historiallinen keskusta
Pietarsaaren keskustalle on tunnusomaista leveät kadut, kaupunginosia erottavat esplanadit ja kaupungin eteläosan vauraimpien tonttien edusp ...
Pietarsaaren rautatieasemanseutu
Pietarsaaren rautatieasemanseutu tulli- ja pakkahuoneineen sekä makasiinirakennuksineen ilmentää Pohjanmaan rannikon teollistumisen aikaa 18 ...
Pietarsaaren vanha satama
Pietarsaaren vanha satama on Pohjanmaan parhaiten säilyneitä ja sen käytöllä on pitkä historiallinen jatkuvuus. Satamasta on muodostunut mon ...
Pohjoisnummen puukaupunginosa ja Strengbergin tupakkatehdas
Pohjoisnummen eli Skatan puutaloalue lukeutuu maamme merkittävimpiin yhtenäisiin puukaupunginosiin. Pohjoisnummella ruutukaavaan tukeutu ...
Rosenlundin pappila
Rosenlundin pappila Pietarsaaren historiallisen kaupunkikeskustan laidalla muodostaa puutarhoineen, puistoineen ja talousrakennuksineen erit ...
Östanlidin parantola
Östanlidin parantola on esimerkki 1900-luvun alkuvuosikymmenten sairaala-arkkitehtuuriin vaikuttaneesta sairaanhoitotietämyksestä. Kuivalle ...
Pihtipudas Keski-Suomi
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Pomarkku Satakunta
Pomarkun kirkonkylä
Pomarkun kirkonkylä on raitin varteen keskittynyt ja rakenteeltaan säilynyt. Kantatalojen ja rantapeltojen lisäksi kylän 1800-luvun ja 1900- ...
Pori Satakunta
Ahlaisten kirkonkylä
Ahlaisten kirkonkylä on yksi parhaiten vanhan rakenteensa säilyttäneitä ja hoidettuja kirkonkyliä maassa. Jokivarren harjanteella ja läh ...
Juseliuksen mausoleumi ja Käppärän hautausmaa
Kaupunkialueen ulkopuolelle 1881 perustetun suurhautausmaan tunnetuin muistomerkki on Juseliuksen mausoleumi. Hautausmaan vanha siunauskappe ...
Kellahden kartanomaisema
Kellahden kartanomaisema on säterin ja rusthollin lähekkäin sijaitsevien talouskeskusten ja niiden rakennuskannan, puistojen sekä Kellahdenj ...
Kivi-Pori
Kivi-Porin vuoden 1852 palon jälkeen rakennettujen rantakorttelien kaupunkitalot ja julkiset rakennukset muodostavat yhden edustavimpia vanh ...
Kokemäenjoen luodot
Kokemäenjoen suuhaarojen väliset luodot muodostavat monipuolisen virkistys- ja vapaa-ajan alueen teollisuusmaiseman ja Kivi-Porin välittömäs ...
Kraftmanin härkätalli ja navetta
Kokemäenjoen varrelle professori Johan Kraftmanin Koiviston entisen kuninkaankartanon talouspihaan rakennuttamat navetta ja härkätalli ovat ...
Lavian kirkonkylän raitti
Lavian kirkonkylässä lehtipuiden reunustama raitti, joka kulkee Lavijärvestä nousevien rantapeltojen yläreunalla järven suuntaisesti, on säi ...
Mäntyluodon luotsi- ja satamaympäristö
Mäntyluodon satama on monipuolinen satamahistoriaan ja merenkulkuun liittyvä ympäristö yhdessä viereisen Reposaaren kanssa. (Ks. erillinen R ...
Noormarkun ruukin ja Ahlström-yhtiön rakennukset
Noormarkun ruukinalue on edustavimpia ja parhaiten hoidettuja historiallisen rautateollisuuden alueita maassamme. Kokonaisuus muodostuu ruuk ...
Pihlavan huvila-alue
Pihlavan huvila-alue on laaja 1800-luvun jälkipuoliskon ja 1900-luvun alun huvilakulttuuria edustava alue Porinlahden rannalla. Huvilat ovat ...
Pihlavan saha ja asuinalueet
Pihlavan sahan ja siihen liittyvän yhdyskunnan rakennuskanta sisältää kerrostumia huomattavan pitkältä ajalta. Pihlavan 1870-luvulla peruste ...
Porin kuudes kaupunginosa
Porin VI kaupunginosa on yksi laajimmista ja yhtenäisistä puisista ruutukaavaan perustuvista 1800-luvun lopun esikaupunkialueista Suomessa. ...
Porin teollisuusmaisema
Porin teollisuusmaisema, puuvillatehdas, konepaja ja saha, on tyyppiesimerkki 1800-luvun loppupuolella vanhoihin rannikkokaupunkeihin syntyn ...
Porin Vanha hautausmaa
Porin Vanha hautausmaa on esimerkki 1800-luvun alun kirkosta ja kaupunkiasutuksesta erillään olevasta hautausmaasta. Se kuvastaa muutoksia p ...
Reposaaren yhdyskunta
Reposaari on Kokemäenjoen suiston uloin saari Selkämeren ulapan äärellä. Reposaari yhdessä Mäntyluodon (kts. Mäntyluodon luotsi- ja satamaym ...
Riihikedon aravatalot
Riihikedon yhtenäinen asuinalue edustaa varhaista aravatuotantoa. Porin yhdeksännen kaupunginosan Riihikedon kolmikerroksiset lamellital ...
Riihikedon koulukorttelit
Porin Riihikedossa on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen koulualue. Julkiseen rakentamiseen kaavoitetulle alueelle on 1900-luvun alkuvuo ...
Söörmarkun kylä
Söörmarkun korkeatasoinen rakennuskanta, lehtevät pihapiirit, vanha tielinjaus ja jokilaakson pellot muodostavat erinomaisen edustavan talon ...
Porvoo Uusimaa
Björkholmin luotsiasema
Björkholmin entinen luotsiasema on Suomenlahden parhaiten rakennusajankohtansa asussa säilynyt luotsivartiotupa. Vuonna 1899 rakennettu B ...
Drägsbyn kartano
Drägsbyn kartanon päärakennus ja talouskeskus ovat tyypillinen esimerkki 1800-luvun alun korkeatasoisesta kartanorakentamista Uudellamaan k ...
Empire-Porvoon puutalokorttelit ja julkiset rakennukset
Arkkitehti C.L. Engelin ruutukaava-alue Porvoossa on ollut yksi Suomen merkittävimmistä empiren suunnitteluperiaatteiden ja -ihanteiden muka ...
Hamarin asuntoalue ja Porvoon höyrysahan paikka
Hamarin tiivisrakenteinen, hyvin alkuperäisen luonteensa säilyttänyt työväenasuinalue on edustava esimerkki hyörysahakauden suursahan työväe ...
Hinthaaran rautatieasema
Hinthaaran rautatieasema on Porvoo-Kerava-yksityisradan hyvin säilynyt asemakokonaisuus. Asema sijaitsee asemakylästä kasvaneen taajaman ...
Husholmenin keskiaikainen linnasaari ympäröivine maisemineen
Husholmen kuuluu parhaiten säilyneisiin Ruotsin valtakunnan 1300-luvun jälkipuoliskon linnojen paikkoihin. Poikkeuksellisen arvokkaaksi Hush ...
Jakkarilan kartano
Jakkarilan kartanon pää- ja sivurakennukset muodostavat edustavan 1700-luvun sommitteluperinteestä kertovan pihapiirin. 1760-luvulla rak ...
Kulloon kartano
Kulloon kartanon päärakennus on harvoja 1600-luvun kartanonpaikalle 1900-luvun alussa rakennettuja, arkkitehtisuunnitelmiin perustuvia karta ...
Näsin hautausmaa
Näsin hautausmaa kuuluu maamme vanhimpiin kaupungin ulkopuolelle perustettuihin hautausmaihin. Se on myös maamme hautausmaakulttuurin kaunei ...
Porvoon läntisen saariston luotsi-, majakka- ja kalastusyhdyskunnat
Porvoon läntisen saariston luotsi-, majakka- ja kalastusyhdyskunnat ovat ympäristökokonaisuuksia, jotka kuvastavat erinomaisella tavalla saa ...
Porvoon rautatieasema
Yksityisen rautatien ja rautatieaseman rakentaminen Porvooseen kertoo rannikkokaupungin porvareiden pyrkimyksistä turvata liikenneyhteydet j ...
Porvoon saaristokylät
Porvoon rannikon suurilla saarilla Emäsalossa, Vessölandetissa ja Pellingissä on vanhoihin kyläraitteihin tukeutuen runsaasti hyvin säilyny ...
Porvoonjokilaakson kartano- ja kylämaisema
Porvoonjokilaaksossa Porvoon keskiaikaisen kaupungin pohjoispuolella levittäytyy tasainen, avoin Kiialan kartanon ja Suomenkylän viljelymais ...
Postimäki
Maisemallisen kohokohdan Suuren Rantatien varressa muodostava Postimäki on poikkeuksellisen hyvin säilynyt käsityöläis- ja mäkituparakennust ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Vanha Porvoo ja Porvoon linnamäki
Porvoo on yksi Suomen kuudesta keskiajalla perustetusta kaupungista. Vanhassa Porvoossa on hyvin säilynyt keskiaikainen asemakaava, katuverk ...
Yliken kylä
Yliken kylä on rakenteeltaan ja rakennuskannaltaan poikkeuksellisen hyvin säilynyt Uudenmaan rannikon keskiaikaisperäinen ryhmäkylä, jota ym ...
Posio Lappi
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Lapin metsäseuduille ja jokilaaksoille ominaista rakennuskantaa ovat savotta- ja uittotukikohdat ja muut uittoon liittyvät rakenteet. Uitto ...
Naumanniemen talo
Naumanniemi on Lapin metsäseudulle 1800-luvun jälkipuoliskolla perustettu omavarainen yksinäistila, jonka pihapiiri antaa hyvän kuvan rakenn ...
Sirniön kylä
Sirniön kylä on sekä maisemaltaan että rakennuskannaltaan yhtenäinen kokonaisuus. Kylän keskienen alue on Lapin muihin maatalouskyliin verra ...
Pudasjärvi Pohjois-Pohjanmaa
Naamangan kylä
Syötteenkylän Naamangassa, Naamangan, Seppälän ja Jussilan talot muodostavat koillismaalaista erämaa-asutusta ja sen rakentamistraditiota e ...
Pudasjärven kirkkomaisema
Pudasjärven kirkonkylän hyvin säilynyt ja rakennushistoriallisesti arvokas rakennuskanta on keskittynyt Pudasjärven rannoille, rantaviivaa n ...
Pyramidikattoiset kesänavetat
Pyramidikattoisen kesänavetan ainutlaatuinen rakennustyyppi on kehittynyt Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa, jossa kesähyönteisten kiusa on suu ...
Punkalaidun Pirkanmaa
Punkalaitumen keskustan kylämaisema
Punkalaitumen kirkonseudun vaikuttavan kulttuurimaiseman muodostavat jokivarren avointa viljelymaisemaa seurailevat tiet, niihin liittyvät t ...
Puolanka Kainuu
Askanmäen kylä
Askanmäki lukeutuu harvaanasutun Kainuun kaskiseudun parhaiten säilyneeseen 1600-luvulla syntyneeseen vaara-asutukseen. Kylän rakennuskanta ...
Kainuun puromyllyt
Kainuun pitkille vesistöreiteille, purojen varsille aikanaan rakennetuista sadoista vesimyllyistä on säilynyt kunnostettuina eri-ikäisiä ja ...
Tiaisen kruununmetsätorppa
Tiaisen kruununmetsätorppa on kertova esimerkki Pohjois-Suomen asutushistoriaan 1800-luvulla olennaisesti kuuluvasta kruununmetsätorppalaito ...
Puumala Etelä-Savo
Puumalan kirkko
Puumalan kirkko taidokkaasti rakennettuine avarine sisätiloineen on viimeisiä kansanomaisen kirkkoarkkitehtuurin omaperäisiä toteutuksia 180 ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Suvorovin kanavat
Suvorovin sotakanavat ovat ensimmäinen yhtenäinen, loppuunsaatettu kanavoimistyö maassamme. Kenraali Suvorovin johdolla Saimaalle rakenne ...
Pyhtää Kymenlaakso
Ahvenkosken historiallinen ympäristö
Ahvenkosken liikenne- ja sotahistoriallisesti merkittävä ympäristö on Kymijoen läntisimmän haaran ja historiallisen Suuren Rantatien leikkau ...
Kaunissaaren saaristokylä
Pyhtään Kaunissaari on Kotkan Haapasaarien ja Haminan Tammion ja Kuorsalon tavoin sekä rakenteeltaan että rakennuskannaltaan hyvin säilynyt ...
Kymijoen rajalinnakkeet
Kymijoen rajalinnakkeet ovat merkittäviä 1700-luvun puolustushistoriaan kuuluvia Ruotsin ja Venäjän välisen rajan muistomerkkejä. Kymijoen m ...
Pyhtään kirkko ja pappila
Pyhtään keskiaikainen, valkoiseksi rapattu kivikirkko Suuren Rantatien ja Kymijoen läntisen suuhaaran yhtymäkohdassa on laajan keskiaikaisen ...
Struven astemittausketju
Struven ketju edustaa tärkeää vaihetta itä- ja länsieurooppalaisen tieteen ja tekniikan vuorovaikutuksessa. Struven ketju on erityinen todis ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Pyhäjoki Pohjois-Pohjanmaa
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Pohjanmaan rantatie
Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta ...
Pyhäjoen kalarannat
Pyhäjoen Kaukon, Jokipuojin ja Parhalahden vanhat kalarannat kertovat alueen kalastusperinteestä. Pohjanmaan jokien suualueilla on tiiviisti ...
Rajaniemen kylä
Rajaniemen kylä kuuluu Pohjois-Pohjanmaan parhaiten säilyneisiin puhtokyliin, jossa pihapiirien ja rakennusten keskinäinen sijoittelu on pys ...
Pyhäranta Varsinais-Suomi
Pyhärannan kirkko
Pyhärannan kirkko on Varsinais-Suomen keskiaikaisten harmaakivikirkkojen ja 1700-luvun puukirkkojen joukossa harvinainen, useita kirkkoja ja ...
Rihtniemen kylä
Rihtniemen kylä kalasatamineen Varsinais-Suomen pohjoisosassa edustaa Varsinais-Suomen pohjoisosien pienipiirteistä rannikkoasutusta, jonka ...
Ylikylä
Pyhärannan Ylikylä on vanhan Laitilasta merelle johtavan kauppareitin varteen jo keskiajalla syntynyt kylä. Ylikylä sijaitsee Otajärvest ...
Pälkäne Pirkanmaa
Puutikkalan kylä
Vanhoihin Hämeen asutusseutuihin nähden syrjäinen Puutikkala-Karvialan kaksoiskylä on ollut keskiajan lopulla Kukkiajärven suurimpia kyliä. ...
Pälkäneen pitäjänkeskus
Pälkäneen pitäjänkeskus jakautuu kahteen eriaikaiseen osa-alueeseen. Vanhin, agraarivaiheeseen liittyvä pitäjänkeskus on Syrjänharjun ja ...
Raiskion torppa
Luopioisten syrjäisen torppaseudun Raiskio on aikanaan yleisen torppa-asutuksen tyypillinen, mutta harvinaistunut edustaja. Raiskion tor ...
Vihavuoden mylly- ja sahayhdyskunta
Vihavuosi on yksi Hämeen vanhimmista tunnetuista myllypaikoista. Myllytoimintaa Hauhon maakirjakylillä on ollut koskessa jo keskiajalla. 190 ...
Pöytyä Varsinais-Suomi
Kyrön rautatieasema
Kyrön rautatieasema edustaa 1870-luvulla rakennetun Turku – Tampere-radan tyypillistä pientä V luokan asemaa. Kyrön asema-alueella on pui ...
Mäenpään kylä
Mäenpään kylässä on säilynyt sarkajaon aikaisen pienen ja tiiviin ryhmäkylän rakenne. Kylässä on rakennuskantaa 1700-luvulta. Mäenpää on ...
Pihlavan kartano
Pihlavan kartano on muodostunut Pihlavan kylän vanhalle kylätontille. Se sijaitsee viljelysten ympäröimänä Aurajoen yläjuoksulla lähellä kes ...
Pöytyän kirkkoympäristö
Pöytyän kirkkoympäristö muodostaa monipuolisen ja ajallisesti kerroksellisen kokonaisuuden Aurajoen varrelle. Siihen kuuluvat pitäjän keskia ...
Varkaantie
Varkaantie on osa merkittävää Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä. Aurajokea seuraava Varkaantie kulkee Varsina ...
Yläneen kirkonmäki ja pappila
Yläneen kirkonmäen punamullattu korkeaseinäinen puukirkko sipulikupoleineen on ollut laajalle näkyvä maisemallinen kiinnekohta jo usean vuos ...
Yläneen Vanhakartano ja viljelymaisema
Yläneen Vanhakartanoa eli Yläneenkartanoa ympäröi keskiajalta lähtien muotoutunut ja suurmaanomistuksesta edelleen kertova avoin viljelysmai ...
Raahe Pohjois-Pohjanmaa
Iso-Kraaselin ja Taskun tunnusmajakat
Iso-Kraaselin ja Taskun tunnusmajakat ja luotsiasema ovat hyvin säilynyt kokonaisuus, joka liittyy toiminnallisena parina oleellisesti Raahe ...
Lampinsaaren kaivosyhdyskunta
Lampinsaari on Outokumpu Oy:n syrjäiselle seudulle 1953 perustama kaivosyhdyskunta asuinalueineen ja palveluineen. Alue on pääosin 1950-luvu ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Pohjanmaan rantatie
Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta ...
Raahen Pekkatori ja ruutukaava-alueen puutalokorttelit
Säännölliseen ruutukaavaan perustuvan, 1649 perustetun Raahen puutalokorttelit lukeutuvat maamme parhaiten säilyneisiin. Umpikulmainen Pekka ...
Raahen rautatieasema ja tullikamari
Raahen kansallisromanttista tyylisuuntausta edustava rautatieasema poikkeaa muista aikakautensa asemarakennuksista. Yksityisen radan var ...
Raahen seminaari
Raahen seminaari on yksi 1800- ja 1900-lukujen vaihteen opettajaseminaareista, jotka ovat valtion maanlaajuisen rakennusprojektin ja yleiste ...
Saloisten kellotapuli
Saloisten kellotapuli on uusklassillisen puuarkkitehtuurin tunnettu ja tunnustettu erikoisuus, joka esiintyy jo kaikissa 1700-luvun lopun ar ...
Raasepori Uusimaa
Bromarvin kirkonkylän kesäasutus
Bromarvin kirkonkylä, joka sijaitsee Länsi-Uudenmaan sisäsaariston luonnonkauniissa harjumaisemassa, on muodostunut 1800-luvun loppupuolella ...
Dagmarkällanin lähde
Dagmarkällan-lähde on kulttuurihistoriallisesti merkittävä Venäjän keisari Aleksanteri III:n ja hänen tanskalaissyntyisen puolisonsa Dagmari ...
Dragsvikin kasarmit
Dragsvikin kasarmialue on merkittävimpiä 1910-luvun kasarmialueitamme, missä venäläisten suunnittelijoiden alkuperäiset asemakaavalliset ja ...
Grabbackan kartanolinnan raunio ja Gösbackavikenin viljelymaisema
Grabbackan kartanolinnan raunio, tielinjaus, kylät ja Gösbackavikenin viljelymaisema muodostavat edustavan ja monipuolisen keskiajalta periy ...
Gullön kartano
Gullön kartano, joka sijaitsee vanhan laivareitin varrella, on maisemaltaan ja rakennuskannaltaan pienimittakaavainen, harmoninen kokonaisuu ...
Hagenin ja Ramsholmenin puistoalue
Hagenin ja Ramsholmenin puistometsäalue on tyypillinen 1800-luvun lopulla kaupunkien yhteyteen muodostettu, luonnon- ja kulttuurielementtejä ...
Hankoniemen sotahistorian kohteet
Hankoniemi lähisaarineen on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi ollut vuosisatojen ajan maan merenkululle ja puolustukselle strategisesti tä ...
Hilding Ekelundin arkkitehtuuri Karjaalla
Arkkitehti Hilding Ekelundin omaleimainen ja korkeatasoinen arkkitehtuuri Karjaalla liittyy sotien jälkeiseen julkisten palveluiden rakentam ...
Junkarsborgin keskiaikainen niemilinna ja Päsarträsketin viljelymaisema
Karjaan Junkarsborg on kuulunut Suomeen 1300-luvulla rakennettujen maavallilinnoitusten joukkoon. Mustionjokivarressa Päsarträsketin vanha v ...
Jussarön kaivossaari
Jussarön kaivossaaren monipuolinen kultuuriympäristö, majakkapaikka sekä luotsi- ja kaivosyhdyskunta kuvastavat Suomenlahden kalastuksen, me ...
Karjaan kirkko ja pappila
Karjaan Pyhän Katariinan kivikirkko kirkkotarhoineen ja kellotapuleineen on hyvin säilynyt keskiaikaisen emäseurakunnan kirkkoympäristö. Pap ...
Karjaan rautatieasema ympäristöineen
Karjaan merkittävän risteysaseman laajaan kokonaisuuteen kuuluu Turku-Helsinki-radan kookas asemarakennus 1890-luvulta sekä poikkeuksellisen ...
Kosken ruukinalue
Kosken ruukki on 1600-luvulla perustettu suurvalta-ajan rautaruukki, joka liittyy teollisuushistoriallisesti merkittävään Länsi-Uudenmaan ra ...
Lindön kartanomaisema
Lindön kartanomaisema on Länsi-Uudellemaalle tyypillinen, pienimittakaavainen kokonaisuus, johon kuuluvat vuosisataiset Gretarbynlahden rant ...
Mustion ruukinalue
Mustion ruukkia, joka on osa teollisuushistoriallisesti merkittävää Länsi-Uudenmaan ruukkien ketjua, pidetään Suomen ensimmäisenä varsinaise ...
Olsbölen kartano
Olsbölen kartanon vanha päärakennus on tyypillinen suomalainen rokokooajan kartanorakennus. Kartano sijaitsee keskiaikaisperäisen Suuren Ran ...
Pohjan kirkonmäki ympäristöineen
Pohjan kirkonmäki on ollut laajan, keskiajalla perustetun ja aina Hankoniemelle ulottuneen seurakunnan keskus. Pohjan kirkonmäen historialli ...
Pohjan ruukkiympäristöt
Maamme varhaisiin rautaruukkeihin kuuluvat Antskog, Billnäs ja Fiskars kuvastavat erinomaisesti teollisuuden vaiheita 1600-luvulta nykypäivi ...
Pohjankurun rautatieasema ja satama
Pohjankurun (ent. Skurun) rautatieasema on Länsi-Uudenmaan teollisuuden, Billnäsin, Fiskarsin ja Åminneforsin ruukkien sekä merenkulun histo ...
Prästkullan kartano
Prästkullan kartano edustaa maisemallisesti ja historiallisesti Uudenmaan rannikon vanhinta aatelin maaomaisuutta. Monipuolinen kartanokokon ...
Raaseporin linna
Raaseporin linna on toiminut 1370-luvulta 1550-luvulle läntisen Uudenmaan sotilaallisena ja hallinnollisena keskuksena. Linnan tehtävänä on ...
Riilahden kartano
Riilahden kartanokokonaisuus puistoineen, kiviaitojen reunustamine kujineen ja rakennusryhmineen on huomattavimpia kartanokulttuurin edustaj ...
Skogbyn masuuni ja sahan alue
Skogsbyn ruukin masuuni laitteistoineen ja patojärjestelmineen on yksi harvoista säilyneistä. Skogbyn masuuni ja Fagervikin ruukki antavat y ...
Snappertunan kirkonkylä
Snappertunan kirkonkylän Raaseporinjoen laaksoa reunustavan kumpuilevan maiseman keskipisteenä oleva kirkko kuuluu maamme vanhimpiin ristiki ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Tammisaaren rautatieasema-alue
Tammisaaren asemarakennus on yksi kolmesta Hanko-Hyvinkää -radan alkuperäisistä asemista ja muutoksista huolimatta parhaiten säilyneitä. Myö ...
Tammisaaren seminaari ja koulukorttelit
Tammisaaren seminaari ja koulukorttelit muodostavat poikkeuksellisen monipuolisen koululaitoksen historiaan ja eri aikakausien oppilaitosark ...
Tammisaaren ulkosaariston kalastajatilat
Tammisaaren ulkosaariston Alglon ja Espingskärin saarten rakennettu ympäristö edustaa hyvin säilynyttä, tyypillistä ulkosaariston kalastajat ...
Tammisaaren vanha kaupunki ja satama
Tammisaari on Suomen ensimmäinen keskiajan jälkeen perustettu kaupunki. Tammisaaren kaupunkirakenteen vanhin osa kirkon ja Ison Kirkkokadun ...
Tenholan kirkko ja pappila
Tenholan keskiaikainen kirkko ja sen lounaispuolella todennäköisesti keskiaikaisella paikallaan oleva pappila muodostavat kirkonkylän laidal ...
Västankärrin kartano
Västankärrin kartanon puinen päärakennus 1780-luvulta edustaa tyypillisimmillään kustavilaisen kauden kartanorakentamista, joka on kehittyny ...
Raisio Varsinais-Suomi
Raision rautatieasema
Raision rautatieasema edustaa 1920-luvun asema-arkkitehtuuria, jonka yhtenäiseen klassistiseen kokonaisuuteen kuuluu asemarakennuksen lisäks ...
Rantasalmi Etelä-Savo
Hiltulan kylä
Hiltulan kylä edustaa savolaista mäkiasutusta. Kylä, joka on edustavaa itäsuomalaista kulttuurimaisemaa talonpoikaisrakennuksineen, sija ...
Rantasalmen kartanot
Rantasalmen kartanot on historiallisesti merkittävä ja pitäjän kulttuurimaisemaa muovannut kartanokulttuurin ilmentymä varsinaisen kartanovy ...
Ranua Lappi
Kuhan kylä
Kuhan kylä edustaa Ranuan vanhinta kiinteätä asutusta, kylä on yksi Ranuan kolmesta varhaisimmin asutetusta kylästä. Kuhan kylässä, Kuhajärv ...
Nuupasjärven talo
Rovaniemi–Ranua -maantielle näkyvän Nuupasjärven talon pihapiiri lukuisine talousrakennuksineen on hyvä esimerkki alkujaan valtion maille ra ...
Putkivaaran kylä
Putkivaaran on tiiviisti rakentunut, hyvin sekä kylärakenteensa että rakennuskantansa osalta säilynyt vaarakylä. Kylä rakennukset jaukautuva ...
Rauma Satakunta
Anttilan ja Voiluodon kylät
Anttilan ja Voiluodon vierekkäin sijaitsevat kylät ovat esimerkki rannikon kyläasutuksesta, jossa talot ovat erillään toisistaan kallioisill ...
Lapinjokilaakson kylä- ja viljelymaisema
Lapinjoen yläjuoksun laaja, useita keskiaikaisia kyliä käsittävä kylä- ja viljelymaisema edustaa länsisuomalaisten jokilaaksojen ryhmäkylän ...
Rauman asuinalueet Onnela, Nummi, Asevelikylä, III kaupunginosa
Rauman asuinalueet Onnela, Nummi, Asevelikylä sekä alue kolmannessa kaupunginosassa ovat edustavia esimerkkejä oman aikansa tyypillisistä su ...
Rauman rautatieasemanseutu
Rauman rautatieasemarakennus on hyvä esimerkki tyylillisesti uusrenessanssia edustavista asemista 1890-luvulta. Asema-alueella on sen lisäks ...
Rauman seminaari
Rauman seminaari on yksi 1800-luvun lopun ja vuosisadanvaihteen opettajaseminaareista, jotka ovat valtion maanlaajuisen rakennusprojektin ja ...
Santakarin pooki
Santakarin pooki kuvastaa havainnollisesti tunnusmajakan roolia Rauman historiallisen kaupunkiväylän ensimmäisenä ja tärkeimpänä merimerkkin ...
Sorkan kylä
Sorkan kylä edustaa Satakunnan rannikolle varhaiskeskiajalla muodostunutta asutusta. Rakennuskanta muodostaa yhtenäisen ja tiiviin kokonaisu ...
Unajan kylä
Unajan kylän tielinjaus, maatilojen rakennukset ja mäkirinteen pienasumukset kuvastavat rannikolle muodostuneen kyläkokonaisuuden kehitystä. ...
Vanha Rauma
Vanha Rauma on yksi Suomen kuudesta keskiajalla perustetusta kaupungista. Vanhan Rauman rakennuskanta on eheä ja hyvin säilynyt ja sen katuv ...
Rautalampi Pohjois-Savo
Keiteleen - Iisveden reitin kanavat
Rautalammin Kerkonkosken ja Kiesimän väylät sekä Konneveden Neiturin väylä ovat puunjalostusteollisuuden tarpeita varten rakennettuja ja muo ...
Rautalammin kirkko ja keskusraitti
Rautalammin empiretyylinen, Intendentinkonttorin konduktööri C.A. Engelin suunnittelema, puukirkko kuuluu aikansa kookkaimpiin. Kirkko sijai ...
Rautalammin suurtilat
Rautalammin suurtilat on maan varsinaisen kartanovyöhykkeen ulkopuolelle syntynyt ilmiö, joka on leimannut alueen kulttuurimaisemaa. Säätylä ...
Saahkari-Myhinpään tie
Saahkarin-Myhinpään tie on yksi niistä museoteistä, jotka tiehallinto on valinnut kuvastamaan tienpidon historiaa Suomessa. Se antaa hyvän k ...
Rautavaara Pohjois-Savo
Tiilikanjoen uittorakenteet
Tiilikanjoen uittorakenteet ovat uittosääntöjen kumoutuessa jäämässä vesistöön merkkeinä maakunnan pitkästä ja merkittävästä uittotoiminnast ...
Rautjärvi Etelä-Karjala
Haukkavuoren historiallinen rajapaikka
Haukkavuori on historiallisesti merkittävä itärajan vuosisataisten linjausten maamerkki, jonka kautta ovat kulkeneet Täyssinän (1595) ja Uud ...
Hiitolanjoen voimalat
Hiitolanjoen voimalat liittyvät Saimaan vesistöalueen puunjalostusteollisuuden historiaan. Voimalaitosten merkitystä lisää niiden alkuperäin ...
Niskapietilän tie
Niskapietilän tie on osa entistä Savonlinna-Viipuri –maantietä ja yksi museoteistä, jotka Tiehallinto on valinnut kuvastamaan tienpidon hist ...
Sarajärven tie
Sarajärven maantie on erinomainen esimerkki siitä millaisia Suomen tiet valtaosaltaan olivat vielä 1950-luvulla. Hiekkapäällysteinen tie on ...
Simpeleen kirkko
Simpeleen kirkko on mielenkiintoinen esimerkki teollisuusyhdyskuntien määrätietoisesta kristillis-sosiaalisesta toiminnasta. Teollisuuslaito ...
Riihimäki Kanta-Häme
Riihimäen kasarmialue
Riihimäen kasarmialue on merkittävimpiä 1910-luvulla rakennettuja varuskuntiamme, jota luonnehtii erityisesti topografisesti omaleimainen si ...
Riihimäen keskusliikekatu
Riihimäen liikekeskus, jossa on saavutettu katulinjan yhtenäinen arkkitehtoninen ilme, ilmentää 1930- ja 1940-luvun kaupunkisuunnittelun per ...
Riihimäen Lasin tehdasalue
Riihimäen Lasin tehdasalue on yksi harvoista uudemmista lasiteollisuuden edustajista Suomessa. Alue muodostuu kokonaisuudesta, jossa on käsi ...
Riihimäen rautatieasema ja Rautatienpuisto
Riihimäki on pääratojen risteysasemana yksi liikenteellisesti merkittävimmistä. Alueen sadan vuoden aikana syntynyt, runsas ja hyvin säilyny ...
Riihimäen urheilupuisto
Riihimäen urheilupuisto on esimerkillinen sotien jälkeen rakennettu urheilualue, jonka kokonaissuunnitelma on Suomen urheiluarkkitehtuurissa ...
Riihimäen vankila
Riihimäen vankila on yksi 1920-ja 1930-luvuilla rakennetuista suurista keskusvankiloista ja se kuuluu syntyaikojensa vankilarakentamisen kes ...
Ristijärvi Kainuu
Kainuun puromyllyt
Kainuun pitkille vesistöreiteille, purojen varsille aikanaan rakennetuista sadoista vesimyllyistä on säilynyt kunnostettuina eri-ikäisiä ja ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Oulujoki Osakeyhtiön valtakunnallista sähköntuotantoa varten Oulujoen ja Emäjoen vesireitille rakentamat voimalaitos- ja asuntoalueet ovat l ...
Tervanpolton muistomerkit
Tervanpolton, Suomen ensimmäisen maailmankauppatavaran tuotantoon liittyvät muistomerkit, tervahaudat ja tervankuljetusreitit, ovat jäänteit ...
Rovaniemi Lappi
Alvar Aallon Maison Aho ja Ahon asuinliiketalot
Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemat yksityistalo Maison Aho ja Ahon asuinliiketalot ovat aikakautensa asuntosuunnittelun korkeatasoisia e ...
Ferdinand Salokankaan jälleenrakennusajan arkkitehtuuri Rovaniemellä
Rovaniemellä toiminut Ferdinand Salokangas on toisen maailmansodan jälkeen ensin Lapin ja sitten Rovaniemen jälleenrakentamisen johtamisessa ...
Hirvaan rautatiepysäkki
Rovaniemen radan Hirvaan rautatiepysäkki on yksi harvoja sodan tuhoilta säilyneitä Lapin rautatiealueita. Entisen pysäkin rakennuskantaan ...
Jatkosodan tapahtuma- ja muistopaikat
Enontekiön Lätäsenon (Sturmbock-Stellung) ja Sodankylän Tankavaaran (Schutzstellung) saksalaiset asemat ovat merkittävimmät saksalaisten jou ...
Jäämerentien tiehistorialliset kohteet
Jäämerentie on kokonaisuudessaan 1931 valmistunut maantie, joka yhdisti Rovaniemen ja Liinahamarin sataman Petsamossa. Saarenputaan museosil ...
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat
Kemijokivarren kyläasutus, eriaikaiset kirkkoympäristöt ja yksittäiset pihapiirit kuvastavat erään Lapin tärkeimmän kulkureitin, Kemijoen va ...
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kemin ja Tornion vanha raja eli Upsalan ja Turun hiippakuntaraja 1300-luvulta on toiseksi vanhin traktaattiraja Suomen alueella. Raja on kok ...
Korkalorinne ja Evakkotien rivitalot
Korkalorinteen rivi- ja kerrostaloalue puistoineen sekä Evakkotien rivitaloalue edustavat sodanjälkeistä korkeatasoista kaupunkisuunnittelua ...
Lapin keskuspaikkojen linja-autoasemat
Lapin linja-autoliikenneverkon keskuspaikkojen Kemin, Rovaniemen ja Sodankylän linja-autosemien jälleenrakentaminen toisen maailmansodan jäl ...
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Lapin metsäseuduille ja jokilaaksoille ominaista rakennuskantaa ovat savotta- ja uittotukikohdat ja muut uittoon liittyvät rakenteet. Uitto ...
Marrasjärven kylä
Marrasjärvi on esimerkki varhaisista, pääjokivarsien ja -teiden ulkopuolelle asutettuista kylistä, joiden rakennuskanta on peräisin Lapin so ...
Muurolan rautatieasema
Muurolan asema on yksi Kemin ja Rovaniemen välisen radan pieniä rautatieasemia, jossa kaikki rakennukset ovat toisessa maailmansodassa polte ...
Olkkajärven Kenttälän taloryhmä
Olkkajärven ja Olkkalammen välisellä kannaksella sijaitsevat Kenttäharjun ja Keskitalon eli Kenttälän tilojen pihapiirit edustavat peräpohja ...
Pirttikosken voimalaitosyhdyskunta
Kemijoen varteen Kemijoki Oy:n valtakunnallista sähköntuotantoa varten rakennuttama Pirttikosken voimalaitos yhdyskuntineen on ollut laajuud ...
Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskus
Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskus, joka muodostuu lääninhallituksen rakennusryhmästä, valtion ja kaupungin virastotaloista sekä Rovani ...
Rovaniemen kirkko
Rovaniemen kirkko alttariseinän freskoineen ja sen viereinen hautausmaa sankarihautoineen oli aikanaan Lapin hallinnollisen keskuksen tuhon ...
Ruokolahti Etelä-Karjala
Haloniemen huvilat
Ruokolahden Haloniemen huviloissa näkyy Imatrankosken läheisyyden vaikutus Saimaan vesistöalueen huvilakulttuuriin. Ruokolahden kirkonkyläst ...
Haukkavuoren historiallinen rajapaikka
Haukkavuori on historiallisesti merkittävä itärajan vuosisataisten linjausten maamerkki, jonka kautta ovat kulkeneet Täyssinän (1595) ja Uud ...
Niskapietilän tie
Niskapietilän tie on osa entistä Savonlinna-Viipuri –maantietä ja yksi museoteistä, jotka Tiehallinto on valinnut kuvastamaan tienpidon hist ...
Ruokolahden kirkko ja kellotapuli
Laajan lähi- ja kaukonäkymän vaikuttavana kiintopisteenä oleva Ruokolahden kirkko ja pappila sijaitsevat mäellä Pappilanlahdelle laskevassa ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Sarajärven tie
Sarajärven maantie on erinomainen esimerkki siitä millaisia Suomen tiet valtaosaltaan olivat vielä 1950-luvulla. Hiekkapäällysteinen tie on ...
Suvorovin kanavat
Suvorovin sotakanavat ovat ensimmäinen yhtenäinen, loppuunsaatettu kanavoimistyö maassamme. Kenraali Suvorovin johdolla Saimaalle rakenne ...
Ruovesi Pirkanmaa
Kalelan erämaa-ateljee
Kalela on yksi kansallisromantiikan erämaahuvilakauden merkittävimmistä rakennusmuistomerkeistä. Erämaahuvilat, joista ensimmäisinä ovat ...
Näsijärven reitin kanavat
Näsijärven reitin uittoa ja sisävesien matkustajalaivaliikennettä varten rakennetut kanavat, Ruoveden Murole ja Kauttu sekä Virtain Herrasko ...
Pekkalan kartano
Pekkalan kartanon rakennuskanta muodostaa poikkeuksellisen yhtenäiseksi suunnitellun pihapiirin metsän ympäröimässä järvinäkymään avautuvass ...
Peräkunnan tie
Peräkunnan tie on yksi museoteistä, jotka Tiehallinto on valinnut kuvastamaan tienpidon historiaa Suomessa. Peräkunnan tie on esimerkki sekä ...
Ruoveden kirkonkylä
Hämeen entisiin erämaihin Näsijärven pohjoisen järvireitin varrelle syntyneen historiallisen Ruoveden emäseurakunnan rakennushistoriallises ...
Rusko Varsinais-Suomi
Ruskon kirkonmäki
Ruskon kirkonmäki muodostaa keskiajalta periytyvän kirkkoympäristön Ruskonjokilaaksossa. Korkealla mäellä, keskiaikaisen asiakirjan mukaan " ...
Rääkkylä Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan hovit
Pohjois-Karjalan hovit ovat historiallisesti merkittäviä kruunun virkamiesten hallinto- ja asuinpaikkoja sekä paikallisen kulttuurimaiseman ...
Rääkkylän kirkko ympäristöineen
Rääkkylän kirkko on on Intendentinkonttorissa suunniteltu ja tunnetun kirkonrakentaja Tolpon toteuttama sekä laajan maisema-alueen kiintopis ...
Saarijärvi Keski-Suomi
Kolkanniemen pappila
Kolkanniemen pappila on Virtain ja Punkalaitumen pappiloiden ohella luonteenomainen esimerkki 1800-luvun lopun rakennustaiteellisista tavoit ...
Saarijärven vanha osa
Saarijärven vanhan keskuksen kirkollinen, hallinnollinen ja kaupallinen rakennuskanta muodostaa edustavan perinteisen kirkonkylämiljöön. ...
Salla Lappi
Kivelän rakennusryhmä
Kivelän rakennusryhmä Sallan Paloperässä kuvastaa Koillis-Suomen pohjoisosiin 1700-luvulla syntyneen erämaa-asutuksen rakennuspaikka ja rake ...
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Lapin metsäseuduille ja jokilaaksoille ominaista rakennuskantaa ovat savotta- ja uittotukikohdat ja muut uittoon liittyvät rakenteet. Uitto ...
Sallan kirkko
Sallan kirkko tapuleineen ei ole vain Lapin jälleenrakennuskauden, vaan myös koko Suomen kirkkoarkkitehtuurin sodanjälkeisen murroskauden me ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Talvisodan taistelupaikat
Talvisodan taistelupaikoilla on käyty toisen maailmansodan aikana loppuvuodesta 1939 ja alkuvuodesta 1940 Suomen ja Neuvostoliiton välillä m ...
Salo Varsinais-Suomi
Anerionjärven kyläasutus
Anerionjärven poikkeuksellisen laajassa viljelymaisemassa kyläasutus sijoittuu perinteiseen tapaan viljelyksiä reunustaville kumpareille. Al ...
Angelniemen kirkkoniemi
Angelniemen kirkko on suuren emäseurakunnan reuna-alueen pieni ja suhteellisen vaatimaton kappelikirkko. Kemiön saaren pohjoispään kallioran ...
Haapaniemen linnanraunio
Haapaniemi on yksi varhaisimmista rannikkoseudun aateliskartanoista ja linnanraunio on ollut yksi Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikolle 1 ...
Halikon kirkonseutu
Halikon kirkonseutu muodostaa pitäjän historiallisen ytimen Halikonjoen alajuoksulla, joka on ollut rautakaudella ja keskiajalla asutuksen k ...
Joensuun kartano
Joensuun kustavilainen kartano pää- ja talousrakennuksineen ja puistoineen on keskeinen osa Halikonlahden maassamme ainutlaatuista ja tiivis ...
Johannislundin lasitehtaan alue
Johannislundin lasitehdas on varhainen ja yksi pitkäikäisimpiä teollisuudenalansa edustajia maassamme. Suuren metsäomaisuuden varaan peru ...
Juvankosken historiallinen teollisuusympäristö
Pernjoen varrella sijaitseva Juvankoski edustaa alkuperäisessä asussaan säilynyttä 1800-luvun paperiteollisuuden tuotantoympäristöä. Koskiuo ...
Kiskon kirkonkylä
Kiskon kirkonkylä on säilyttänyt pääpiirteissään perinteisen 1900-luvun alkupuolen asunsa ja sen sijainti Kirkkojärven rannalla on maisemall ...
Kosken ruukinalue
Kosken ruukki on 1600-luvulla perustettu suurvalta-ajan rautaruukki, joka liittyy teollisuushistoriallisesti merkittävään Länsi-Uudenmaan ra ...
Kärkelän ruukkiyhdyskunta
Kärkelän ruukinalueella on kujien varrella säilynyt poikkeuksellisen runsaasti työväen asuinrakennuksia, jotka muodostavat hyvin säilyneen j ...
Latokartanon historiallinen ympäristö
Latokartanon kulttuuriympäristön perusrakenne juontuu keskiajalta ja sen muodostavat nykyinen Näsen kartano tilakeskuksineen sekä sitä ympär ...
Mathildedalin ruukkiyhdyskunta
Mathildedal on myöhäinen, vuodesta 1852 alkaen raudan tuotantoon ja erilaisten metallitarvikkeiden valmistukseen erikoistunut ruukki. Teijon ...
Mommolan kartano
Mommolan kartanon rakennukset tiiviisti rakennetussa pihapiirissä ovat sekä ulkoasultaan että sisätiloiltaan säilyneet poikkeuksellisen hyvi ...
Orijärven kaivosyhdyskunta
Orijärvi on maamme ensimmäinen kuparikaivos, jonka ympärille muodostunut yhdyskunta koostuu veden peittämien avolouhosten lisäksi vanhasta k ...
Perniön kirkko ja pappilat
Perniön keskiaikainen kirkko, kellotapuli, pitäjänmakasiini ja maantien kirkosta erottama pappilan alue muodostavat näyttävän, keskiajalta p ...
Perniön rautatieasemanseutu
Perniön asemanseutu on Perniön rautatieaseman ympärille kasvanut vauraan maanviljelys- ja maatalousseudun pienimuotoinen kaupan keskittymä, ...
Perniönjokilaakson kartanot ja viljelymaisema
Perniöjokilaakso kuuluu Suomen kartanolaitoksen vanhaan ydinalueeseen, jossa kartanoita ja suurtiloja on huomattavan tiheässä. Alueen vanhaa ...
Perttelin kirkkomaisema ja Hiidentie
Perttelin keskiaikaisella harmaakivikirkolla on huomattava merkitys osana Uskelanjoen varren viljelymaisemaa. Joen länsirantaa seurailee Sal ...
Ruotsalan kylä ja kulttuurimaisema
Ruotsalan kylä on säilyttänyt sarkajaon aikaisen perusrakenteensa mäen kumpareelle sijoittuvana ryhmäkylänä. Vuosisatoja viljelyksessä ollee ...
Salon rautatieasemanseutu ja vanha kauppalamiljöö
Salon rautatieaseman ympäristö lukuisine rakennuksineen on lajissaan yksi parhaiten säilyneitä alueita. Bruno Granholmin suunnittelema Salon ...
Strömman kanava
Kanavarakentamisen alkuvaihetta edustavalla Strömman kanavalla on huomattava asema rannikon teollisuus- ja liikennehistoriassa. Strömman ...
Suomusjärven kirkonkylä
Suomusjärven kirkonkylä on perustettu Varsinais-Suomen itäosan järviseudulle 1700-luvun alussa ja se on säilynyt mittakaavaltaan ja rakennus ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Teijon ruukinalue
Teijon ruukki (Tykö bruk) on yksi maamme varhaisista 1600-luvun rautaruukeista ja osa Halikonlahden raudanvalmistuskeskittymää. Teijon ruuki ...
Tessvärin kartano
Tessvärin kartanon talouskeskus on komea ja kokonaisuudessaan hyvin säilynyt 1800-luvun kartanoympäristö saaristolaisolosuhteissa. Tessvärin ...
Turunmaan rannikon kalkkilouhokset ja Paraisten kalkkitehdas
Paraisten kalkkitehtaan alue Länsi-Turunmaalla sekä Kemiönsaaren Vestlaxin ja Salon Förbyn kalkkilouhokset kuvastavat alueella vuosisatoja j ...
Uskelan kirkonmäki ja Lukkarinmäen esikaupunkiasutus
Korkealla mäellä sijaitsevalla Uskelan kirkolla on kauas kantava maisemallisesti näyttävä sijainti. Entisen Salon kauppalan ulkopuolelle syn ...
Viurilan kartano
Viurilan kartanon päärakennus on ruotsalaisen uusklassismin harvoja esimerkkejä ja sen empiretyylinen talouskeskus ainutlaatuinen arkkitehto ...
Vuorentaan kartano
Vuorentaan kartano on yksi harvoista maamme keskiajalta ja 1500-luvulta säilyneistä ylhäisaateliston kivilinnoista, jonka nykyasu on peräisi ...
Sastamala Pirkanmaa
Emil Danielssonin erämaa-ateljee
Taiteilija Emil Danielssonin Pirunvuoren kivilinna kuuluu kansallisromantiikan ajan merkittäviin taiteilijahuviloihin kuten Kalela, Ainola, ...
Eskolan ja Tervamäen kylät
Varhaiskeskiajalla asutettujen yläsatakuntalaisten Eskolan ja Tervamäen kylien tiivis isoajakoa edeltävä ryhmäkylärakenne sekä historialline ...
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisis ...
Kaltsilan, Uudenkylän ja Vanhankylän viljelymaisema
Kaltsila, Uusikylä ja Vanhakylä ovat keskiaikaisia maarekisterikyliä. Kolmen lähekkäin sijoittuneen kylän muodostama hyvin säilynyt kylämai ...
Karkun taajama
Karkun taajama on hyvin säilynyt 1900-luvun alkupuolen maaseututaajama. Rautaveden länsiranta rautakautisine kalmistoineen, linnavuorinee ...
Kokemäenjoen voimalaitokset
Kokemäenjoen varrelle eri vuosikymmeninä rakennetut, nimekkäiden teollisuusarkkitehtien suunnittelemat ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoiset ...
Lähteenmäen torppa
Lähteenmäen torppa on aikanaan yleisen torppa-asutuksen tyypillinen edustaja. Umpipihainen kokonaisuus on hyvin säilynyt. Vakkalan kylään ...
Salokunnan kirkko
Salokunnan kirkko on erityisesti sisätiloiltaan korkeatasoinen esimerkki uudemman kirkkoarkkitehtuurin muotoratkaisujen soveltamisesta paika ...
Sastamalan kirkkomaisema
Sastamalan eli Karkun Pyhän Marian kirkko oli keskiajalla Pohjois-Satakunnan ja Pirkanmaan merkittävin seurakunnallinen keskuspaikka. Karkun ...
Tyrvään rautatieasema
Entinen Tyrvään rautatieasema (vuodesta 1955 Vammalan rautatieasema) on edustava ja hyvin säilynyt Tampere-Pori -radan IV luokan maaseutuase ...
Tyrvään vanhan kirkon maisema
Vanhan Ylä-Satakunnan ja Kokemäen joen varren keskiaikaisen asutuksen ydinalueella Rautaveteen pistävä Tyrvään Kirkkoniemi ja sen tyveen sij ...
Vammalan kirkko
Historiallisen maantien ja vesireitin yhtymäkohdassa, maisemallisesti vaikuttavassa ympäristössä sijaitseva Vammalan keskustaajaman kirkko, ...
Sauvo Varsinais-Suomi
Karunan kartano ympäristöineen
Karunan kartano 1500-luvun puolivälistä edustaa kartanoarkkitehtuurimme vanhinta kerrostumaa. Karunan kartano on tärkeitä varsinaissuomal ...
Paddaisten kartano
Paddaisten kartano muodostaa edustavan 1700-luvun jälkipuoliskon ja 1800-luvun alun kartanomiljöön. Paddaisten ympäristössä yhdistyvät eritt ...
Sauvon kirkko
Sauvon kivikirkko on sisustukseltaan ja esineistöltään parhaiten säilynyt keskiaikainen kirkko Suomessa. Pyhälle Clemensille omistetun ki ...
Sauvon osuuskauppa ja apteekki
Sauvon kirkonkylän osuuskauppa ja apteekki ovat hyviä esimerkkejä modernismin tulosta suomalaisiin kirkonkyliin 1930-luvulla ja pyrkimyksest ...
Savitaipale Etelä-Karjala
Partakosken, Kärnäkosken ja Järvitaipaleen linnakkeet
Savitaipaleen linnakkeet ovat osa Katariina II:n käskystä suunniteltua ja 1791 kenraali Aleksandr Suvorovin johdolla rakennettua Pietarin pu ...
Savonlinna Etelä-Savo
Juvolan tiilitehdas
Juvolan tiilitehdas edustaa agraarimaisemaan, hyvien sisävesiliikenneyhteyksien varrelle perustettua pienteollisuusmiljöötä 1900-luvun alkup ...
Kerimäen kirkko ja kirkkoranta
Kerimäen kirkonseudun keskeinen dominantti on kansainvälisestikin tunnettu rakennusmuistomerkki, "Kristikansan suurin puukirkko". Kirkkokans ...
Laitaatsillan telakkayhdyskunta
Laitaatsillan telakka on 1900-luvun alkupuolelta alkaen ollut Suomen tärkeimpiä sisävesitelakoita ja sisävesilaivojen talvehtimistukikohta. ...
Olavinlinna, Kyrön- ja Haapasalmen kulttuurimaisema
Kyrönsalmi on valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue sekä yksi kansallismaisemistamme ja alueen keskeisin elementti, keskiaikainen Olavi ...
Orivirran saarto
Orivirran saarto on harvoja Itä-Suomen keskiaikaisista linnarakenteista. Linnansaaren kärjessä Pyyveden Orivirtaan työntyvässä niemekkees ...
Punkaharju
Punkaharju, noin seitsemän kilometrin pituinen kapea harjujakso, on Suomen tunnetuin jääkauden muodostelma. Kansallismaisemakokonaisuutta tä ...
Punkaharjun laivareitin huvilat
Saimaan huvilarakentamisen alkuvaihetta ja sen yhteyttä sisävesiliikenteen ja matkailun kehittymiseen edustavat esimerkillisesti niin kapean ...
Putikon sahayhdyskunta
Putikon sahayhdyskunta on edustavimpia maassamme. Erityisesti kyläraitin varrella olevat rakennukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. ...
Raikuun kanava
Raikuun kanavan ympäristöllä on vuosisatojen ajan ollut strategista merkitystä valtakunnan- ja sotahistorian kannalta. Raikuu oli vanha Ruo ...
Rauhalinna
Rauhalinnan huvila edustaa Suomessa harvinaista huvila-arkkitehtuuria ja koristevalikoimaa. Huvila on kenraaliluutnantti Nils Henrik Agat ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Savonlinnan rautatieasema
Savonlinnan rautatieasema on alun perin Savon ja Karjalan yhdistävän, Savonlinnasta Elisenvaaraan rakennetun radan asema. Kokonaisuuteen kuu ...
Savukoski Lappi
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Lapin metsäseuduille ja jokilaaksoille ominaista rakennuskantaa ovat savotta- ja uittotukikohdat ja muut uittoon liittyvät rakenteet. Uitto ...
Poroerotuspaikat ja -aidat
Maan pohjoisimmassa osassa saamelaiskulttuuriin liittyvän keskeisen elinkeinon, poronhoidon tunnistettavimpia ja tunnetuimpia rakenteita ova ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin talo
Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin talo on poikkeuksellisen edustava ja hyvin säilynyt esimerkki suojeluskuntajärjestön arkkitehtuurista. ...
Nurmon kirkonseutu
Nurmon kirkonseutu on jokivarressa peltolakeuksien keskellä sijaitseva pienimuotoinen, hyvin säilynyt eteläpohjalainen kirkkoympäristö kirkk ...
Seinäjoen Aalto-keskus
Seinäjoen kirkko, seurakuntakeskus, kaupungintalo, kirjasto, teatteri ja virastotalo muodostavat yhden maamme huomattavimmista sodanjälkeisi ...
Seinäjoen rautatieasema-alue
Seinäjoen rautatieasema-alue on valmistumisestaan lähtien ollut merkittävä risteysasema. Rautatieaseman vanhasta rakennuskannasta on säi ...
Seinäjokivarren kyläasutus
Viitalan ja Kihniän kylät Seinäjoen yläjuoksulla edustavat Pohjanmaalle tyypillistä ja hyvin säilynyttä jokilaakson kyläasutusta, jossa eri- ...
Törnävän ruukinkartanon alue
Törnävän ruukinkartano on monipuolinen kulttuurihistoriallinen alue, jossa nivoutuvat maakunnan teollisuushistoria, säätyläiskulttuuri ja mu ...
Törnävän sairaala ja Seinäjoen keskussairaala
Törnävän sairaalan ja Seinäjoen keskussairaalan alue on monipuolinen, hyvin säilynyt ja ajallisesti kerroksinen kokonaisuus, joka kuvastaa s ...
Valtion viljavarasto
Seinäjoelle rakennettu valtion viljavarasto on ensimmäisiä uudenaikaisia pystysiiloja edustava viljavarasto. Historiallisesti viljavarasto o ...
Ylistaron kirkko
Kauas peltolakeuksille näkyvä, Markinsalon mäelle rakennettu "Ylistaron komiakirkko" kuuluu uusgotiikan varhaisvaiheen ensimmäisiin edustaji ...
Sievi Pohjois-Pohjanmaa
Korhoskylä
Sievin Korhoskylä on hyvin säilynyt sekä kylärakenteensa, sitä ympäröivän maiseman että rakennuskantansa osalta. Korhoskylän eli Asemakyl ...
Siikainen Satakunta
Siikaisten talonpoikaisarkkitehtuuri
Satakuntalaisen talonpoikaisarkkitehtuurin erittäin edustavia yksittäisiä esimerkkejä on säilynyt Siikaisten Otamon, Vuorijärven ja Leppijär ...
Siikajoki Pohjois-Pohjanmaa
Nikolan umpipiha
Nikolan talossa on Pohjois-Pohjanmaan jokilaaksojen suurille talonpoikaistaloille tyypillinen, hyvin säilynyt umpipiha. Nikolan talo kuul ...
Paavolan kirkonraitti
Paavolan kirkonkylä on yksi harvoista kirkonkylistä, joissa maantiehen tukeutuva kylärakenne on selkeästi säilynyt. Siikajokilaaksoon vie ...
Pohjanmaan rantatie
Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta ...
Ruukin maatalousoppilaitos
Ruukin maatalousoppilaitos on rakennuskannaltaan yhtenäinen ja hyvin säilynyt oppilaitoskokonaisuus. Maakunnan viljelijöiden ammattitaidon k ...
Sahanseudun Katinhännän asuinalue
Sahanseudun Katinhännän asuinalue on esimerkki 1900-luvun alussa maaseudun tuotantolaitosten liepeille omatoimisen rakentamisen tuloksena sy ...
Siikajoen kirkko ympäristöineen
Siikajoen kirkko vuodelta 1701 on Pohjanmaan varhaisimpia ristikirkkoja. Kirkon ympäristö muodostuu kirkkoa hyvin säilyneestä agraarimaisema ...
Siikalatva Pohjois-Pohjanmaa
Kärsämän kylä
Kärsämän kylä on esimerkki Pohjois-Pohjanmaan jokivarsikylien takamaille, maantien varteen syntyneestä ulkotila-asutuksesta. Kärsämän kyl ...
Lamujokivarsi Piippolan kirkonkylässä
Piippolan kirkonkylässä muodostavat kirkko, pappila ja kantatalojen pihapiirit polveilevassa Lamujokivarressa tärkeän, pääosaltaan 1800-luvu ...
Rantsilan kirkko ja vanha raitti
Rantsilan kirkonkylässä on säilynyt 1900-luvun alkupuolen kirkonkylille tyypillinen rakenne ja rakennuskantaa Siikajokea seurailevan maantie ...
Saviselkä-Piippola -maantie
Saviselkä-Piippola -maantie on yksi niistä museoteistä, jotka tiehallinto on valinnut kuvastammaan tienpidon historiaa Suomessa. Maantie ...
Vareksen tila
Vareksen tilan Siikajokivarressa edustaa vaurasta pohjoispohjalaista talonpoikaisrakentamista 1800-luvun puolivälistä. Vareksen tila sija ...
Simo Lappi
Pohjanmaan rantatie
Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta ...
Simon rautatieasema
Oulu-Tornio -radan pieniä asemapaikkoja edustavalla Simon rautatieasemalla on yhtenäinen rakennuskanta radan valmistumisajalta vuosilta 1903 ...
Simonkylän ja Simoniemen kyläasutus
Simoniemen kylä ja Simonkylä edustavat hyvin Perämeren rannikkoalueen kyläasutusta. Kylien rakennuskanta on Lapin oloissa poikkeuksellinen, ...
Sipoo Uusimaa
Hindsbyn kylä
Hindsby on kylärakenteeltaan erinomaisen hyvin säilynyt ja maisemallisesti hallitsevalla paikalla Sipoonjokilaaksossa sijaitseva varhaiskesk ...
Löparön kartano
Löparön kartanoympäristö Sipoon saaristossa poikkeaa sekä sijaintinsa, viljelyalansa että rakennustapansa puolesta muusta uusmaalaisesta kar ...
Nikkilän sairaala-alue
Nikkilän sairaala-alue on yhtenäiseen suunnitelmaan perustuva entinen mielisairaala-alue, joka kuvastaa sairaalarakentamisen suunnitteluperi ...
Sibbesborgin keskiaikainen linnasaari ja Sipoonjokilaakson viljelymaisema
Sibbesborg kuuluu parhaiten säilyneisiin Ruotsin valtakunnan 1300-luvun jälkipuoliskon linnojen sijaintipaikkoihin. Poikkeuksellisen arvokka ...
Sipoon kirkot ja pitäjänkeskus
Sipoon historiallinen pitäjänkeskus muodostuu keskiaikaisesta harmaakivikirkosta ja 1800-luvun lopun uudesta tiilikirkosta maisemassa, joka ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Siuntio Uusimaa
Kabanovin tykkitie
Neuvostoliiton Porkkalan tukikohdan vuokra-ajasta 1944-1956 säilynyt tykkitie on toisen maailmansodan jälkeisen ns. kylmän sodan dokumentti. ...
Kelan rautatiepysäkki
Helsinki – Karjaa –radan Kelan rautatiepysäkki Siuntiossa on tyypillinen 5. luokan aseman eli pysäkin tyyppipiirustusten mukaan rakennettu p ...
Pikkalan kartano
Pikkalan kartanon maisema, joka on muotoutunut vuosisatojen aikana liikenteellisesti edulliselle paikalle merenlahdelle ja Pikkalanjoen suul ...
Sjundbyn kartano
Sjundby on yksi Suomeen keskiajalla ja 1500-luvulla rakennetuista noin parista kymmenestä kartanolinnasta, joista neljä sijaitsi Länsi-Uudel ...
Suitian kartano ja Siuntion kirkko
Suitian kartano ja Siuntion kirkko muodostavat merkittävän maisemassa nähtävän kokonaisuuden, joka kuvastaa keskiajalla vallinnutta kirkon j ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Sodankylä Lappi
Alaponkun erämaatalo
Alaponkun asuinkenttä Sompion kolliskairassa, Lokan tekojärven koilliskulmassa on yksi harvoista jäljellä olevista uudistaloista, joita peru ...
Jatkosodan tapahtuma- ja muistopaikat
Enontekiön Lätäsenon (Sturmbock-Stellung) ja Sodankylän Tankavaaran (Schutzstellung) saksalaiset asemat ovat merkittävimmät saksalaisten jou ...
Kolttasaamelaisten asutuspaikat
Nellimin ja Sevettijärven kolttakylät kuvastavat toisen maailmansodan jälkeistä asutustoimintaa maan pohjoisimmassa osassa. Suomujoen koltta ...
Lapin keskuspaikkojen linja-autoasemat
Lapin linja-autoliikenneverkon keskuspaikkojen Kemin, Rovaniemen ja Sodankylän linja-autosemien jälleenrakentaminen toisen maailmansodan jäl ...
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Lapin metsäseuduille ja jokilaaksoille ominaista rakennuskantaa ovat savotta- ja uittotukikohdat ja muut uittoon liittyvät rakenteet. Uitto ...
Luoston matkailukeskus
Luoston matkailukeskuksen vanhin, yhtenäisesti kelohongasta rakentaen toteutettu osa on varhaisimpia Lappiin 1960-luvulta alkaen suuntautune ...
Poroerotuspaikat ja -aidat
Maan pohjoisimmassa osassa saamelaiskulttuuriin liittyvän keskeisen elinkeinon, poronhoidon tunnistettavimpia ja tunnetuimpia rakenteita ova ...
Puolakkavaaran asutuskylä
Puolakkavaara on myöhäisiä 1960-luvulla perustettuja asutuskyliä, jonka rakenne viivasuoran tien varressa sekä tyyppitaloihin perustuva rake ...
Ruijanpolku
Ruijanpolku on Lapin merkittävimpiä historiallisia kulkureittejä. Se on johtanut Perämereltä Jäämerelle, Norjan puoleiseen Lappiin - Ruijaan ...
Sodankylän kirkot
Sodankylän vanha kirkko on vanhimpia säilyneitä Suomen Lappiin tehtyjä kiinteitä rakennuksia. Sen rakentaminen liittyy 1600-luvun alussa vir ...
Sodankylän saamelaisasutus
Sodankylän ajallisesti kerroksisesta metsäsaamelaisesta asutuksesta valikoimaan on sisällytetty Mutenian ja Purnumukan kylät sekä Uulalan er ...
Soini Etelä-Pohjanmaa
Pesolan mäen taloryhmä
Pesolan mäen taloryhmä on edustava ja hyvin säilynyt esimerkki Pohjanmaan jokilaaksokylien takamaille 1800-luvun alussa syntyneistä kruununt ...
Somero Varsinais-Suomi
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Palikaisten kartanomaisema
Palikaisten kartanomaisemassa näkyy 1800-luvun suurmaanomistus. Maisemaa hallitsevat laajat ja tasaiset viljelyaukeat ja kartanolle johtavat ...
Someron kirkkoympäristö
Someron kirkkoympäristö muodostaa tiiviin, monipuolisen ja ajallisesti kerroksellisen, keskiajalta 1900-luvun puoliväliin ulottuvan pitäjän ...
Åvikin kartano ja lasitehtaan paikka
Åvikin kartano sijaitsee laajassa kulttuurimaisemassa Åvikinjärveksi levenevän Paimionjoen pohjoisrannalla. Kartanon paikalla on sijainnut m ...
Sonkajärvi Pohjois-Savo
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Savon järvimalmiruukit
Savon järvimalmiruukit ovat merkittävä osa Suomen teollisuushistoriaa. Ne kuvastavat rautateollisuuden uuden painopisteen syntymistä Itä-Suo ...
Sukevan vankila
Sukeva on yksi 1910-luvulla perustetuista maatalousvankiloista, jotka sijoitettiin kauas keskuspaikoista, koska tarkoituksena oli vankityövo ...
Sotkamo Kainuu
Kainuun puromyllyt
Kainuun pitkille vesistöreiteille, purojen varsille aikanaan rakennetuista sadoista vesimyllyistä on säilynyt kunnostettuina eri-ikäisiä ja ...
Korvanniemen kylä
Korvanniemi on maisemallisesti ikivanhan agraarimaiseman edustaja ja sen rakennuskannan ryhmittely liittyy vanhaan kylämuodostuksen perintee ...
Naapurinvaaran kylä
Naapurinvaaran kylä on kylä- ja maisemarakenteeltaan kainuulaisen vaarakylän erinomainen edustaja. Vaarakylä on keskittynyt Nuasjärven po ...
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Oulujoki Osakeyhtiön valtakunnallista sähköntuotantoa varten Oulujoen ja Emäjoen vesireitille rakentamat voimalaitos- ja asuntoalueet ovat l ...
Tervanpolton muistomerkit
Tervanpolton, Suomen ensimmäisen maailmankauppatavaran tuotantoon liittyvät muistomerkit, tervahaudat ja tervankuljetusreitit, ovat jäänteit ...
Vuokatin rautatieasema
Nurmeksen ja Kontiomäen välisellä rataosuudella sijaitsevan Vuokatin rautatieaseman alue on punaisine rakennuksineen yhtenäinen, hyvin säily ...
Sulkava Etelä-Savo
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Sulkavan kirkonkylä
Uitonsalmen molemmille rannoille levinneessä Sulkavan kirkonkylässä on kirkkomaiseman ohella kulttuurihistoriallisesti merkittävintä Alantee ...
Suvorovin kanavat
Suvorovin sotakanavat ovat ensimmäinen yhtenäinen, loppuunsaatettu kanavoimistyö maassamme. Kenraali Suvorovin johdolla Saimaalle rakenne ...
Suomussalmi Kainuu
Kainuun puromyllyt
Kainuun pitkille vesistöreiteille, purojen varsille aikanaan rakennetuista sadoista vesimyllyistä on säilynyt kunnostettuina eri-ikäisiä ja ...
Kainuun vienalaiskylät
Kuhmon Rimminkylä ja siihen kuuluvat Huosiusvaara ja Kiimavaara sekä Suomussalmen Kuivajärvi, Kuikkalehto ja Hietajärvi ovat ainoat Vienan K ...
Karelianismin kohteet Kainuussa
Karelianismin kohteet Kainuussa liittyvät laajaan 1800-1900-luvun taitteen kulttuuri-ilmiöön, joka paneutui mm. suomalaisuuden juuriin ja ju ...
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Oulujoki Osakeyhtiön valtakunnallista sähköntuotantoa varten Oulujoen ja Emäjoen vesireitille rakentamat voimalaitos- ja asuntoalueet ovat l ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Suomussalmen kirkko
Suomussalmen kirkko on esimerkki itärajan ja Lapin kahdentoista viime sodissa tuhoutuneen kirkon jälleenrakentamisesta. Tiilestä ja beton ...
Talvisodan taistelupaikat
Talvisodan taistelupaikoilla on käyty toisen maailmansodan aikana loppuvuodesta 1939 ja alkuvuodesta 1940 Suomen ja Neuvostoliiton välillä m ...
Täyssinän rauhan rajakivet
Suomen itäisen valtakunnanrajan vanhin edelleen voimassa oleva, Täyssinän rauhassa 1595 sovitusta rajalinjasta periytyvä osa, on Kainuun koh ...
Suonenjoki Pohjois-Savo
Iisveden tehdas- ja rautatieasemaympäristö
Iisveden tehdas- ja rautatieasemaympäristö on sisävesisataman ja rautatieaseman ympärille kasvanut puunjalostusteollisuuden ja puutavarakulj ...
Nuutilan kylä
Nuutilan kylätien varrella on hyvin säilyneitä ja ehjiä talonpoikaisia pihapiirejä. Kylä sijaitsee kahdella kapealla luode-kaakko -suuntaise ...
Suonenjoen rautatieasema ympäristöineen ja ratavartijan talo
Suonenjoen rautatieasema ympäristöineen kuvastaa kirkonkylän muodostumista liikenteen ja talouden solmukohdaksi 1800- ja 1900-lukujen taitte ...
Sysmä Päijät-Häme
Nuoramoisten kartanomaisema
Nuoramoisjärven itärannan vuosisatoja viljelyksessä olleella peltoaukealla on lähellä toisiaan kolmen kartanoa, Uusi-Olkkola, Vanha-Olkkola ...
Ravioskorven asutustila-alue
Maanhankintalain nojalla muodostettu Ravioskorven asutustila-alue on Suomen suurimpia. Maisemassa selkeästi erottuva alue ilmentää sotien jä ...
Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema
Sysmän kirkon ympäristössä Suurikylän, Käenmäen ja Voipalan maarekisterikylien lukuisat rautakautiset kalmistot ja uhrikivet kertovat Päijän ...
Säkylä Satakunta
Huovinrinteen varuskunta
Huovinrinteen ns. korpivaruskunta on karun modernin 1960-luvun kasarmiarkkitehtuurin korkeatasoinen edustaja. Se on yksi etäälle asutuskesku ...
Huovintie
Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön ...
Köyliönsaaren Vanhakartanon ja kirkon historiallinen maisema
Köyliönjärven Kirkkosaaren kulttuurimaisema on sekä historiallisesti että maisemallisesti arvokas kokonaisuus, yksi kansallismaisemistamme. ...
Säkylän kirkkoympäristö
Säkylän pieni puukirkko, kirkkoaukea, sen eteläpuolella moderni seurakuntakeskus ja perinteinen pappilaympäristö muodostavat mielenkiintoise ...
Taipalsaari Etelä-Karjala
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Suvorovin kanavat
Suvorovin sotakanavat ovat ensimmäinen yhtenäinen, loppuunsaatettu kanavoimistyö maassamme. Kenraali Suvorovin johdolla Saimaalle rakenne ...
Taipalsaaren kirkonympäristö
Taipalsaaren kirkko, sen viereinen avoin kirkkokenttä, pitäjän lainamasiini, Röytyn majatalo sekä Röytyn itäpuolella kumpuilevat peltotilkut ...
Taivalkoski Pohjois-Pohjanmaa
Kalle Päätalon Kallioniemi
Koillismaalaisen elämän kuvaajana tunnetun kirjailija, professori Kalle Päätalon (1919-2000) kotimuseoksi muutetulla lapsuudenkodilla Kallio ...
Taivassalo Varsinais-Suomi
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Suuri postitie
Suuri postitie on keskiajalla kehittynyt ja 1630-luvulla Suomen ensimmäisenä postitienä avattu Tukholmasta Turkuun johtava historiallinen ti ...
Taivassalon kirkko ja pappilat
Taivassalon keskiaikainen kivikirkko harvinaisen rikkaine kalkkimaalauksineen ja sisustuksineen on maamme keskiaikaisen kirkkotaiteen merkit ...
Tammela Kanta-Häme
Hämeen Härkätie
Hämeen Härkätie on Turun ja Hämeen linnojen yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. Hämeen Härkätie kulkee V ...
Korteniemen metsänvartijan tila
Korteniemen metsänvartijan tila on tyypillinen, hyvin alkuperäisessä asussaan säilynyt pientila, joka kuvastaa valtion metsätalouden harjoit ...
Mustialan maanviljelysopisto
Mustialan maanviljelysopisto on maamme vanhin maatalousoppilaitos. Evon metsäopisto, Mustialan maatalousoppilaitos ja Lepaan puutarhaopisto ...
Saaren kartano ja kansanpuisto
Saaren kartanoympäristö on keskiajalta asti asuttu ja viljelty, maisemallisesti merkittävä kokonaisuus talouskeskuksineen, yhtenäisine raken ...
Tammelan kirkko
Tammelan kivikirkko on kahdessa vaiheessa, 1500-luvun alkupuolella ja 1780-luvun laajennuksessa, nykyiseen muotoonsa rakennettu Lounais-Häm ...
Teuron kylä
Teuron ryhmäkylä edustaa Kanta-Hämeessä tyypillistä, viimeistään keskiajalla kulkuväylän varteen, vesistön ylityspaikan kohdalle syntynyttä ...
Torron kylä
Torron kylä on Hämeen harvaan asutulle metsäylänköseudulle syntynyt raittikylä, jonka nykyinen, suhteellisen pienimittakaavainen, yhtenäinen ...
Tampere Pirkanmaa
Hatanpään kartano
Hatanpään kartano edustaa 1800-luvun lopun asussa olevine päärakennuksineen, huviloineen ja puistoineen 1700-luvulla lounaissuomalaisen ja u ...
Hervannan keskusakseli
Hervanta on yksi Suomen tunnetuimmista 1970-luvulla rakennetuista lähiöistä. Hervannan asemakaavallinen idea perustuu kompaktin kaupunkirake ...
Hämeenpuisto
Tampereen Hämeenpuisto on 1830-luvun kaupunkisuunnitteluun liittyvä pisin yhtenäinen puistokäytävä Pohjoismaissa. Hämeenpuisto ja sitä reunu ...
Kalevan kirkko ja kaupunginosa
Tampereen Kaleva on yksi yhtenäisimmistä ja laajimmista kaupunginosista, joka on toteutettu toisen maailmansodan jälkeen funktionalismin kaa ...
Kalevankankaan hautausmaa
Kalevankankaan hautausmaa on edustava esimerkki 1800-luvun lopun kirkosta ja asutuksesta erillään olevista hautausmaista. Kalevankankaan hau ...
Lapin pientaloalue
Lapin pientaloalue on yhtenäinen 1900-luvun alun työväenasuinalue, joka perustuu 1915 järjestettyyn suunnittelukilpailuun. Lapin pientalo ...
Lielahden rautatieasema
Lielahden asemarakennus on osa harvinaistunutta 1920-luvun tiilirakenteisten asemien sarjaa. Tampere-Pori radan Lielahden asema on rakenn ...
Museosilta
Tiehallinnon valitsemat museosillat kuvastavat maamme liikenneverkon ja sillanrakennustaidon kehitysvaiheita 1700-luvulta nykypäiviin saakka ...
Pispalanrinne
Pispalanrinteen poikkeuksellinen sijainti jyrkkärinteisellä harjulla kahden järven välissä on tehnyt siitä Suomen tunnetuimman 1800- ja 1900 ...
Pyynikin näkötorni
Pyynikinharju on merkittävä matkailu- ja vapaa-ajankohde, jonka virkistys- ja nähtävyyskäyttö on alkanut jo 1800-luvun alkupuolella. Pyy ...
Pyynikinrinne
Pyynikinrinne on edustava 1900-luvun alkupuolella rakennettu kaupunginosa. Länsiosa on yhtenäinen Lars Sonckin 1903 laatimaan asemakaavaehdo ...
Ratinan stadion
Ratinan stadion on maamme hienoimpia teräsbetoniarkkitehtuurin edustajia. Vuonna 1966 valmistuneen Ratinan stadionin asema urheilurakentamis ...
Tammerkosken teollisuusmaisema
Tammerkosken teollisuusmaisema on maamme ensimmäinen ja tunnetuin teollinen kaupunkimaisema. Tampereelle leimalliset tekstiili-, konepaja- j ...
Tampereen Hämeenkatu, Hämeensilta ja Keskustori
Hämeenkatu on Tampereen keskustan halkaiseva akseli ja keskeinen liike- ja kauppakatu. Leveä bulevardityyppinen puistokatu periytyy 1800-luv ...
Tampereen linja-autoasema ympäristöineen
Tampereen linja-autoasema on 1900-luvun alkupuolen moottoriliikenteen kasvuun ja linja-autoasemien syntyvaiheeseen liittyvän uuden rakennust ...
Tampereen rautatieasema ja veturitallit
Tampereen rautatieasema on maailmansotien välisen ajan merkittävimpiä asemarakennushankkeita Suomessa. Asema muodostaa kaupunkikuvallisesti ...
Tampereen tuomiokirkko
Tampereen tuomiokirkko kuuluu 1900-luvun alun kansallisromantiikan arkkitehtuurin ja maalaustaiteen päämonumentteihin Suomessa. Tampereen ...
Tampereen yleinen sairaala
Tampereen yleiseksi sairaala edustaa hyvin rakennusaikansa ajanmukaisia, toiminnallisia, arkkitehtonisia ja teknisiä ratkaisuja. Sairaala ke ...
Teiskon kirkko ja Teiskolan kartano
Tunnetun kirkonrakentaja Matti Åkerblomin rakentama 1780-luvun ristikirkko, pappila sekä Teiskolan kartano talouskeskuksineen muodostavat pi ...
Viinikka-Nekalan pientaloalue
Viinikan ja Nekalan omakoti- ja pienkerrostaloalueet ovat 1900-luvun alkupuolen ja jälleenrakennuskauden korkeatasoisesti suunniteltuja, os ...
Tervola Lappi
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat
Kemijokivarren kyläasutus, eriaikaiset kirkkoympäristöt ja yksittäiset pihapiirit kuvastavat erään Lapin tärkeimmän kulkureitin, Kemijoen va ...
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kemin ja Tornion vanha raja eli Upsalan ja Turun hiippakuntaraja 1300-luvulta on toiseksi vanhin traktaattiraja Suomen alueella. Raja on kok ...
Koivun rautatieasema
Koivun rautatieasema on hyvin säilynyt Kemin ja Rovaniemen välisellä rataosuuden asemakokonaisuus, jonka rakennuskantaan kuuluu myös vesitor ...
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Lapin metsäseuduille ja jokilaaksoille ominaista rakennuskantaa ovat savotta- ja uittotukikohdat ja muut uittoon liittyvät rakenteet. Uitto ...
Teuva Etelä-Pohjanmaa
Teuvan umpipihaiset talonpoikaistalot
Teuvalla on säilynyt poikkeuksellisen monta perinteistä suomenkieliselle Pohjanmaalle tyypillistä umpipihamaista kokonaisuutta, jotka jakaut ...
Tohmajärvi Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalan hovit
Pohjois-Karjalan hovit ovat historiallisesti merkittäviä kruunun virkamiesten hallinto- ja asuinpaikkoja sekä paikallisen kulttuurimaiseman ...
Tohmajärven Kirkkoniemi
Tohmajärven Kirkkoniemen maisema rakennuksineen edustaa hyvin sitä historiallista vaihetta, joka vallitsi kirkonkylissä ennen maakaupan vapa ...
Tornio Lappi
Alatornion kirkko ympäristöineen
Tornion seurakunnan pääkirkon, Alatornion kirkon paikka on Pohjoiskalotin varhaisimpia. Keskiaikaisesta harmaakivikirkosta laajennettu kirkk ...
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kemin ja Tornion vanha raja eli Upsalan ja Turun hiippakuntaraja 1300-luvulta on toiseksi vanhin traktaattiraja Suomen alueella. Raja on kok ...
Kukkolankosken kalakenttä
Kukkolankosken kalakenttä on perinteinen Tornionjokivarren siian ja lohen kalastuspaikka, jossa on alkuperäisellä paikallaan säilynyt rivi v ...
Perämeren kalasatamat ja kalastustukikohdat
1700-luvun keskeisten kalastustukikohtien jäätyä Ruotsin puolelle 1809 ovat Saarenkrunni ja Pieni Valkeakari Kemin kaupungin edustalla ollee ...
Pohjanmaan rantatie
Pohjanmaan rantatie on yksi Suomen tärkeistä historiallisista tielinjoista. Ratsupolusta 1600-luvulla kehittynyt maantie on kulkenut Turusta ...
Struven astemittausketju
Struven ketju edustaa tärkeää vaihetta itä- ja länsieurooppalaisen tieteen ja tekniikan vuorovaikutuksessa. Struven ketju on erityinen todis ...
Tornion kirkko ja raatihuone ympäristöineen sekä Rantakadun ja Keskikadun puutalokorttelit
Tornion kirkko on kiinteine sisustuksineen ja maalauksineen 1600-luvun kuluessa muotoutuneen luterilaisen kirkkotilan ja karoliinisen baroki ...
Tornion rautatieasema
Tornion rautatieasema-alueella on poikkeuksellisesti kaksi eri ikäistä asemarakennusta: ensimmäinen puinen vuodelta 1903 sekä uudempi Oulu - ...
Turku Varsinais-Suomi
Aurajokisuun satama-, telakka- ja teollisuusalue
Aurajokisuun poikkeuksellisen pitkä satama- ja merenkulkuhistoria alkaa Turun linnan perustamisesta. Turun kaupunkikuvassa keskeinen Aurajok ...
Brinkhallin kartano
Brinkhallin kartanolla pihapiireineen ja puistoineen on arkkitehtuurihistoriallista merkitystä kustavilaisen rakentamistradition edustajana, ...
Bryggmanin huvilat
Arkkitehti Erik Bryggmanin huvilat Turussa, Kaarinassa ja Naantalissa muodostavat kokonaisuuden, joka erinomaisesti kuvaa paitsi Erik Bryggm ...
Halisten kylämäki
Halisten kylämäki on yksi Aurajokilaakson kymmenkunnasta vähintään rautakaudelta asti yhtäjaksoisesti asutettuna olleesta kylämäestä. Kylä o ...
Heikkilän kasarmialue
Heikkilän kasarmialueen rakentuminen Venäjän Itämeren laivaston tarpeisiin 1900-luvun alussa ja kehittäminen Suomen puolustusvoimien käytöss ...
Hospits Betel -hotelli ja Atriumin talo
Arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelema asuintalo Atrium ja sitä vastapäätä oleva hotelli Hospits Betel ja Betel-kirkon kellotapuli muodost ...
Kakolanmäki
Kakolanmäki on maan laajin historiallinen vankila-alue. Sen rakennushistoria ja oleva rakennuskanta ilmentää monipuolisesti ja -ulotteisesti ...
Kakskerran kirkko
Kakskerran kirkko, joka kuuluu Turun kaupunginarkkitehti C.F. Schröderin Turun seudulle sijoittuvaan tuotantoon, on yksi harvoista maahamme ...
Koroistenniemi
Koroistenniemi on Aurajoen suulle varhain muodostunut kaupan ja kulttuurisuhteiden keskus. Se on toiminut paikalle 1200-luvulla siirretyn pi ...
Kupittaan ruotsalaistaloalue
Kupittaa on yhtenäinen ja hyvin säilynyt jälleenrakennuskauden asuntoalue. Yhteensä alueella on kuutta erilaista talotyyppiä, jotka kaikk ...
Kuralan kylämäki
Kuralan kylämäki on erinomainen esimerkki Aurajokilaaksossa vähintään rautakaudelta asti yhtäjaksoisesti asutettuna olleesta kylämäestä. ...
Maarian kirkko ja pappila
Maarian keskiaikainen kivikirkko ja 1700-luvun pappila pihapiireineen kuuluvat maamme kirkollisen arkkitehtuurin keskeisiin muistomerkkeihin ...
Martinkirkko
Martinkirkko on kaupunkikuvallisesti vaikuttava, 1930-luvun uusasiallisen klassismin korkeatasoinen esimerkki. Maaston muotoihin Sotalais ...
Pansion Laivateollisuuden asuinalue
Pansion Laivateollisuuden yhtenäisen asuinalueen merkitys perustuu erityisesti asemakaavan, yksittäisten rakennusten ja niiden viimeisteltyj ...
Port Arthurin puutalokorttelit ja Mikaelinkirkko
Port Arthurin puutalokorttelit on yhtenäinen ja laaja 1900-luvun alun työväenasuinalue. Port Arthurin kaupunginosan itäosaan rakennettu Mika ...
Puolalanmäki ja Turun Taidemuseo
Puolalanmäellä sijaitseva Turun taidemuseo on Suomen ensimmäisiä moderneja museorakennuksia. Museon ympärille istutettu kaupunkipuisto muodo ...
Pyhän Katariinan kirkko ympäristöineen
Pyhän Katariinan kirkko on Kaarinan pitäjän keskiaikainen kirkko, joka kirkkotarhoineen kuvastaa seurakunnan kiinteää suhdetta Turun akatemi ...
Ruissalon huvila-alue
Ruissalo on yksi Pohjoismaiden varhaisista 1800-luvulla kaupunkien lähialueille syntyneistä huvila-alueista. Ruissalossa on erittäin edusta ...
Sirkkalan kasarmit
Sirkkalan kasarmialue on maamme vanhimpia pääpiirteiltään säilyneitä kaupunkikasarmialueita Helsingin Kaartin kasarmin ja Katajanokan Merika ...
Turun hautausmaa siunauskappeleineen
Turun hautausmaa on Helsingin Hietaniemen ohella kulttuurihistoriallisesti merkittävin hautausmaa Suomessa. Hautausmaa ilmentää hautausmaa-, ...
Turun linja-autoasema ympäristöineen
Turun linja-autoasema ympäristöineen on yhtenäinen moottoriliikenteen kasvuun ja linja-autoasemien syntyvaiheeseen liittyvä funktionalistist ...
Turun linna
Turun linna on hallinto-, yhteiskunta- ja kulttuurihistoriallinen avainkohde. Vanhin Suomessa sijaitsevista Ruotsin kruunun linnoista on toi ...
Turun läntinen ylioppilaskylä
Turun läntinen ylioppilaskylä edustaa 1960-luvun strukturalistista suunnittelua. Ylioppilaskylän vanhan osan rakentaminen liittyy Turun ylio ...
Turun Piispankatu
Turun Piispankatu ja sen varrella 1720-luvulta ollut arkkipiispan residenssi liittyvät Turun historialliseen ydinalueeseen ja tuomiokirkkoon ...
Turun rautatieympäristöt
Turun rautatieasema on maailmansotien välisen ajan merkittävimpiä asemarakennushankkeita Suomessa. Turun monipuoliseen ja ajallisesti kerrok ...
Turun Sanomien toimitalo, Maalaistentalo ja Standardivuokratalo
Turun Sanomien toimisto- ja painotalo, Lounais-Suomen Maalaistentalo ja Standardivuokratalo lukeutuvat arkkitehti Alvar Aallon varhaistuotan ...
Turun tuomiokirkko ja Turun historiallinen ydinalue
Turun, Suomen vanhimman keskiaikaisen kaupungin, tuomiokirkko ja historiallinen ydinalue heijastavat Turun asemaa maamme hallinnollisen, usk ...
Turun yliopisto
Turun yliopiston laitosrakennukset Yliopistonmäellä muodostavat yhtenäisen arkkitehti Aarne Ervin 1950-luvulla suunnitteleman kokonaisuuden. ...
Turun yliopistollinen keskussairaala
Turun yliopistollisen keskussairaalan vaiheittain rakennettu kokonaisuus kuvastaa sairaanhoidossa tapahtuneita muutoksia sekä sairaalarakent ...
Varkaantie
Varkaantie on osa merkittävää Varsinais-Suomen ja Satakunnan välistä keskiaikaista tieyhteyttä. Aurajokea seuraava Varkaantie kulkee Varsina ...
Vartiovuorenpuisto, Turun Akatemian observatorio ja Luostarinmäen käsityöläiskorttelit
Vartiovuori on maamme vanhimpia ja historiallisesti arvokkaimpia kunnallisia kaupunkipuistoja. Turun kaupunkikuvaa hallitsee Vartiovuoren ko ...
Tuusula Uusimaa
Jokelan teollisuusalue
Jokela on varhainen esimerkki rautatien varrelle rakentuneesta monipuolisesta teollisuusalueesta. Jokelan tiilitehdas, jonka ympärille teoll ...
Marieforsin ruukki ja Kellokosken sairaala
Marieforsin ruukki on yksi maamme yhtenäisistä rautateollisuusalueista. Marieforsissa rakennusten toiminnallinen ryhmitys sekä laajuus on sä ...
Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema
Tuusulan Rantatiehen sitoutuvassa laajassa kokonaisuudessa keskeisen osan kulttuurimaisemaa muodostavat kansallisesti, rakennustaiteellisest ...
Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaa
Haapasepän tila ja Temmeksen kirkko
Haapasepän tila ja Temmeksen kirkko edustavat Pohjanmaan lakeudella nauhamaisesti jokivarsiin keskittynyttä kirkonkylien vanhaa asutusta. Te ...
Honkakosken tila
Honkakosken tila on hyvin säilynyt esimerkki Pohjanmaan jokilaaksokylien takamaille perustetuista uudistiloista. Hyvin 1800-luvun alun asuss ...
Tyrnävän Meijerikatu
Tyrnävän kirkonkylän Meijeritie on hyvä esimerkki 1900-luvun alussa maaseutukirkonkyliin keskittyneen tuotantotoiminnan rakennuskannasta, jo ...
Ulvila Satakunta
Huovintie
Huovintie on keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suun kauppa- ja asutusalueen sisempään Euran-Säkylän-Köyliön ...
Leineperin ruukki ja yhdyskunta
Leineperin eli Fredriksforsin ruukinmiljöö on yhtenäisenä säilynyt alue, johon sisältyvät lähes kaikki suomalaisille rautaruukeille tyypilli ...
Suosmeren kylä
Suosmeren kylässä on hyvin säilynyt sarkajaon aikainen ryhmäkyläluonne ja rakenne. Tilojen päärakennukset sijaitsevat harjanteella olevien k ...
Ulvilan kirkko ja ympäristö
Ulvilan Pyhälle Olaville nimetty kirkko kuuluu hyvin säilyneiden keskiaikaisten kirkkojen joukkoon. Kirkon ympäristö, kirkonkylän kantatilat ...
Urjala Pirkanmaa
Nuutajärven lasitehtaan alue
Nuutajärven lasitehdas on vanhin maassamme yhä toiminnassa oleva lasitehdas. Tehdasalue on yksi uusrenessanssin tyylikauden arkkitehtonisest ...
Urjalan kirkonmäki
Urjalan kirkonmäki on hyvin säilynyt esimerkki 1800- ja 1900-luvun vaihteen kirkonkylämiljööstä. Urjalan päätytornillinen 1800-luvun alu ...
Utajärvi Pohjois-Pohjanmaa
Keisarintie
Keisarin tie, joka on rakennettu 1600-luvulla yhdistämään Kajaanin ja Oulun linnoja, kuvastaa tieyhteyksien varhaista kehityshistoriaa harva ...
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Oulujoki Osakeyhtiön valtakunnallista sähköntuotantoa varten Oulujoen ja Emäjoen vesireitille rakentamat voimalaitos- ja asuntoalueet ovat l ...
Utsjoki Lappi
Alakönkään koskenkiertotie
Alakönkään koskenkiertotie on muistuma ajalta, jolloin joet olivat Lapissa kulkemisen pääreittejä ja suurimmat kosket jouduttiin kiertämään ...
Poroerotuspaikat ja -aidat
Maan pohjoisimmassa osassa saamelaiskulttuuriin liittyvän keskeisen elinkeinon, poronhoidon tunnistettavimpia ja tunnetuimpia rakenteita ova ...
Strömstadin rauhan rajakivet
Kolme ns. Kuninkaankiveä Tenojoen rannassa ovat merkkinä 1751 solmitusta Tanska-Norjan ja Ruotsi-Suomen välisestä Strömstadin rajasopimukses ...
Tenojokilaakson saamelaisasutus
Tenojokilaakson kalastukseen ja karjanhoitoon suuntautunutta saamelaisasutusta edustavat valikoimassa esimerkkeinä Dalvadaksen kylä ja Välim ...
Utsjoen kirkkomaisema
Utsjoen kirkko, pappila ja kirkkotuvat muodostavat maisemallisesti vaikuttavassa kehyksessä 1700-luvulta 1850-luvulle rakentuneen kirkollise ...
Utsjoen postipolku ja postituvat
Utsjoen Kenesvaaralla kulkeva polku on osa tunnettua kulkureittiä Inarista Utsjoelle. Polku on toiminut virallisena postinkuljetusreittinä 1 ...
Utsjokilaakson saamelaisasutus
Utsjokilaakson saamelaisasutuksen joukossa on säilynyt asuinkenttiä, jotka kuvastavat erinomaisella tavalla kalastuksesta, metsästyksestä, m ...
Uurainen Keski-Suomi
Uuraisten kirkko ja ympäröivä kulttuurimaisema
Uuraisten kirkko on 1900-luvun alussa toteutettu vanhan, 1800-luvun alun kirkon rakennusaineista ja sen pohjamuotoa noudattaen. Arkkitehti Y ...
Uusikaarlepyy Pohjanmaa
Munsalan kirkko ja pappila
Munsalan kirkko on parhaiten säilynyt esimerkki kustavilaisen ajan kivikirkoista. Pappila on yksi Pohjanmaan vanhimpia. Kylätien varrella vä ...
Pohjanmaan teollisuuden kartanot
Pohjanmaalla ei ole ollut kartanolaitosta, mutta maakunnassa 1800-luvulla vaikuttaneen teollisuusporvariston kartanomaiset patruunarakennuks ...
Skrivarsin raittiasutus
Skrivarsin raittiasutus on Munsalan kirkon ja Veksalan kalasataman välisen tien varteen rakentunut kylä, jossa on hyvin edustettuna läntisen ...
Socklothällanin majakka- ja luotsiyhdyskunta
Socklothällanin majakka- ja luotsiyhdyskuntaan kuuluvat rakennelmat muodostavat hyvin säilyneen ja ajallisesti kerrostuneen kokonaisuuden. R ...
Stubbenin majakkayhdyskunta
Stubbenin majakkayhdyskunta tunnusmajakoineen, luotsaukseen liittyvine rakennuksineen ja rakenteineen sekä avomeripyyntiin liittyvine muinai ...
Topeliuksen lapsuudenkoti Kuddnäs
Kirjailija, professori Zacharias Topeliuksen (1818-1898) synnyin- ja lapsuudenkoti Kuddnäsillä on huomattavaa henkilöhistoriallista merkitys ...
Uudenkaarlepyyn historiallinen keskusta
Uusikaarlepyy on yksi Pohjanmaalle 1600-luvun alussa merkantilismin vaikutuksesta perustetuista rannikkokaupungeista. Omaleimaista kaupunkik ...
Uudenkaarlepyyn seminaari ja Seminaarikatu
Uudenkaarlepyyn seminaari on opettajankoulutusseminaarien perustamisen ensimmäisessä vaiheessa 1870-luvulla toteutettu ja alkuperäiseltä rak ...
Uusikaupunki Varsinais-Suomi
Kalannin kirkko
Kalannin keskiaikainen kivikirkko Pietari Henrikinpojan (Petrus Henriksson) 1470-luvun alussa tekemine kalkkimaalauksineen on maamme keskiai ...
Kallelan kylä
Kallelan kylä kuuluu Kalannin vanhan ydinalueen rautakaudelta asti asuttuihin suuriin, monitaloisiin kyliin. Kylässä on säilynyt perinteinen ...
Lokalahden kirkko
Lokalahden 1700-luvun puukirkko kuuluu lounaissuomalaisiin pitkäkirkkoihin, joita on rakennettu 1600-luvulta vielä 1800-luvulle. Nykyisen as ...
Lyökin tunnusmajakka ja luotsiasema
Lyökin 1757 valmistunut pooki on Suomen vanhin tunnusmajakka ja mahdollisesti vanhin yhä olemassa oleva merimerkki. Lyökin pooki edustaa val ...
Männäisten ruukinalue
Männäisten yhtenäinen ja tiivis ruukinalue kuvastaa Ruotsin vallan aikaista raudanjalostuksen historiaa 1700- ja 1800-luvun vaihteessa. Männ ...
Pyhämaan kirkot ja kyläasutus
Pyhämaan Luodon vanha kirkko on harvoja 1600-luvulta säilyneitä puukirkkojamme ja sen sisätilan maalaukset ovat merkittävimpiä Suomen 1600-l ...
Sundholman kartano
Sundholman kartano on yksi Suomen keskiaikaisista asuinkartanoista ja entisessä saaressa, salmen rannalla sijaitsevana, kuvastaa keskiajan r ...
Uudenkaupungin puutalokorttelit
Uudenkaupungin puutalokorttelit on maamme parhaiten säilyneitä ja edustavimpia empiren puukaupunkialueita. Kaikkiaan säilyneita puutalokortt ...
Uudenkaupungin rautatieasema
Uudenkaupungin ja Turun välisen radan pääteasemalla Uudessakaupungissa on laajalla alueella monipuolinen 1920-luvun rakennuskanta vesitornei ...
Vaala Pohjois-Pohjanmaa
Keisarintie
Keisarin tie, joka on rakennettu 1600-luvulla yhdistämään Kajaanin ja Oulun linnoja, kuvastaa tieyhteyksien varhaista kehityshistoriaa harva ...
Lamminahon talonpoikaistila
Lamminahon talonpoikaistilan rakennusryhmä on poikkeuksellisen hyvin säilynyt esimerkki Oulujokivarren vanhasta rakennuskannasta. Museokäytt ...
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Oulujoki Osakeyhtiön valtakunnallista sähköntuotantoa varten Oulujoen ja Emäjoen vesireitille rakentamat voimalaitos- ja asuntoalueet ovat l ...
Painuan uittokanava
Siikajoen eli Neittävän uittokanava tai Painuan kanava on uittotoimintaan liittyvä mittava erikoisrakennelma 1900-luvun alusta. Siikajoen ...
Vaalan rautatieasema
Vaalan rautatieasema-alue on yhtenäinen ja hyvin 1920- ja 1930-lukujen taitteen asussa säilynyt Oulu-Kontiomäki-radan asemamiljöö. Vaalan ...
Vaasa Pohjanmaa
Huutoniemen kirkko
Huutoniemen kirkko on 1960-luvun kirkko-työkeskusajattelun ja betoniarkkitehtuurin pienimittakaavainen, arkkitehtoniselta muotokieleltään ko ...
Höstveden raitti
Höstveden raitin rakennuskanta, Klockar-, Lassas- ja Sabbelsbackenin maatilat ja Högbackenin pienasumukset ja niiden sijoittuminen kuvastava ...
Merikaarron myllykosket, jokivarsiasutus ja Kolkin kartano
Merikaarron myllykosket myllyineen ja niihin liittyvine rakenteineen, sahoineen ja sahapaikkoineen sekä niiden vaikutuksesta muodostunut jok ...
Palosaaren satama-, telakka- ja tehdasalue
Palosaaren satama-, telakka- ja tehdasalue punatiilisine rakennuksineen muodostaa keskeisen osan Vaasan merellistä kaupunkisiluettia. Sundin ...
Strömbergin teollisuus- ja asuinalue
Strömbergin Vaasan tehtaan tuotantolaitoksen eri yksiköt ja työntekijöiden asuintalot Huutoniemessä sijaitsevat väljästi puistomaisessa mets ...
Suomen Sokerin Vaasan tehdas asuinalueineen
Suomen Sokerin Vaasan tehdas asuinalueineen on teollistumisen ajan tehdasyhteisö, joka on rakennettu kaupunkitaajaman ulkopuolelle, sataman ...
Söderfjärdenin viljely- ja kylämaisema
Söderfjärden on poikkeuksellinen viljely- ja kylämaisema maassamme. Laaja, halkaisijaltaan noin viiden kilometrin suuruinen alava peltoaukea ...
Vaasan keskuspuistikot ja palokadut
Vaasan viisi keskuspuistikkoa ovat kaupungin halki kulkevia risteäviä esplanadeja, joiden välisillä aukioilla on julkisia arvorakennuksia pu ...
Vaasan rantapuistovyöhyke julkisine rakennuksineen ja Vaasan Höyrymylly
Vaasan laaja rantapuistovyöhyke ja sillä sijaitsevat arvorakennukset 1800-luvun jälkipuoliskolta liittyvät Vaasan lääninpääkaupunkifunktioon ...
Vaasan rautatieasema
Vaasan rautatieasemarakennus Hovioikeudenpuistikon itäisenä päätteenä on Vaasan radan toinen säilynyt II luokan asema. Asemarakennukseen lii ...
Vaasan tarkka-ampujakasarmit
Vaasan tarkka-ampujakasarmin alue on yksi parhaiten säilyneistä 1880-luvun tyyppipiirustuksin toteutetuista puukasarmialueista. Uuden Va ...
Vaasan Vanha hautausmaa
Vaasan Vanha hautausmaa on osa nykyiselle paikalleen 1852 kaupunkipalon jälkeen siirretyn Vaasan rakentamista ja varhainen 1800-luvun lopull ...
Vanha Vaasa ja Mustasaaren kirkko
Pohjanmaan vanhimpiin lukeutuvalle satama- ja kauppapaikalle rakennettu Korsholman linna ja sen viereen syntynyt Vanha Vaasan kaupunki on to ...
Vaskiluodon rautatieasema-alue
Vaskiluodon satamaradan uusrenessanssivuorattu yksikerroksinen asemarakennus on poikkeuksellinen, sillä siinä on konttori ja tavaramakasiini ...
Vähänkyrön kirkonmäki, Kirkkosaari ja pappila
Vähänkyrön kirkonmäki kuvastaa hyvin kirkonkylien rakentamistilannetta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ennen 1930-luvulla alkanutta ...
Valkeakoski Pirkanmaa
Historiallinen Sääksmäki
Sääksmäki on Sydän-Hämeen keskeisimpiä muinaispitäjiä ja Sääksmäen Rapolan muinaislinna on hallinnut aikanaan Hämeen tärkeimpiä vesistöreitt ...
Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta
Valkeakosken tehtaat ja niihin liittyvät laajat asuinalueet sekä useat yhteiskunnalliset rakennukset kuvastavat esimerkillisellä tavalla taa ...
Visavuoren taiteilijakoti ja ateljee
Visavuoren taiteilijahuvila on kansallisromanttisen arkkitehtuurin tärkeimpiä suomalaisia rakennusmuistomerkkejä. Erämaahuvilat, joista ensi ...
Vantaa Uusimaa
Backas - Elannon suurtila
Backas - Elannon suurtila on komea esimerkki osuusliikkeen 1900-luvun alkupuolen elintarviketuotantotilasta ja se liittyy keskeisesti suomal ...
Helsingin pitäjän kirkonkylä
Helsingin pitäjän kirkonkylä edustaa Uudenmaan rannikon jokilaaksoihin keskiajalla syntynyttä kyläasutusta. Kylä on hyvin säilynyt 1700-1800 ...
Jokiniemen koelaitos
Jokiniemen koelaitos on edustava näyte valtiovallan perustamasta maatalouden edistämiseksi rakennetusta tutkimus- ja koelaitoksesta. Usealta ...
Korson rautatieasema
Korson rautatieasema on yksi 1862 liikenteelle avatun Helsinki – Hämeenlinna radan myöhemmin liikenteelle avatuista asemista. Pieni ja tyypi ...
Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet
Pietarin suojaksi rakennetun puolustusketjun yksi osa on Viaporin meri- ja maalinnoitus. Se on yksi merkittävimmistä I maailmansodan aikana ...
Sotungin kylä ja Håkansböle
Sotungin kylä edustaa tyypillistä uusmaalaista, keskiajalla joki- ja järvilaaksoihin syntynyttä kylää, jossa kantatilojen sijoittumisessa on ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Tikkurilan rautatieasema
Tikkurilan rautatieaseman punatiilinen uusrenessanssirakennus edustaa maamme varhaisinta, ennen tyyppipiirustuksia syntynyttä asema-arkkiteh ...
Varkaus Pohjois-Savo
Kangaslammin kirkonkylä
Kangaslammin kirkonkylässä on säilynyt 1900-luvun alun kirkonkylän rakennetta. Rungon muodostaa vanhaa linjausta noudatteleva maantie, jonka ...
Kommila-Kosulanniemen asuinalue
Kommila-Kosulanniemen asuinalue on osa Varkauden tehtaiden ympärilleen synnyttämää yhdyskuntaa. Puutarhakaupunki-ihanteiden mukaan rakennetu ...
Könönpellon asevelikylä
Könönpelto on tärkeä esimerkki teollisuusyhtiön pyrkimyksestä luoda paikkakunnalle korkeatasoisia, tyyppitalosuunnitelmiin perustuvia yhtenä ...
Taipaleen kanavat
Taipaleen 1840 valmistunut kanava on ensimmäinen valtion varoin Suomeen rakennettu sulkukanava. Kanava yhdistää Haukiveden ja Unnukan. K ...
Varkauden Kauppakatu
Varkauden Kauppakatu on mittakaavaltaan sekä kaupunki- ja katukuvaltaan yhtenäinen, pääosin 1940-50-luvun liike- ja asuinrakennusten reunust ...
Varkauden Päiviönsaaren keskusta
Varkauden Päiviönsaari on puunjalostusteollisuuden ympärilleen muodostaman yhdyskunnan keskusta. Saaren halki kulkeva pääkatu, Ahlströmi ...
Varkauden tehtaat
Varkauden teollisuusalueen ja koko alueen muotoutuminen liittyy ennen muuta Suomen puunjalostusteollisuuden voimakkaaseen nousuun 1900-luvu ...
Vehmaa Varsinais-Suomi
Nuhjalan kartano
Nuhjalan kartano kuuluu Mynälahden suureen kartanokeskittymään ja on erinomainen esimerkki pienehkön 1700-luvun kartanon rakentamistavasta j ...
Suuri postitie
Suuri postitie on keskiajalla kehittynyt ja 1630-luvulla Suomen ensimmäisenä postitienä avattu Tukholmasta Turkuun johtava historiallinen ti ...
Vehmaan kirkko ja pappila
Vehmaan keskiaikainen kivikirkko pappiloineen muodostaa Vakka-Suomen vanhoihin seurakuntiin kuuluvan Vehmaan pitäjän keskiajalta periytyvän ...
Vesilahti Pirkanmaa
Laukon kartano
Laukon kartanoympäristön historia ulottuu aina esihistorialliselle ajalle ja Kartano tunnetaan myös kansanballadin tapahtumapaikkana. Lau ...
Veteli Keski-Pohjanmaa
Vetelin kirkonseutu
Vetelin kirkonseutu 1800-luvun alkupuolen empirekirkkoineen, hautausmaineen, Perhonjokivartta seurailevine maanteineen ja pohjalaistaloineen ...
Vieremä Pohjois-Savo
Savon järvimalmiruukit
Savon järvimalmiruukit ovat merkittävä osa Suomen teollisuushistoriaa. Ne kuvastavat rautateollisuuden uuden painopisteen syntymistä Itä-Suo ...
Vihti Uusimaa
Otalammen rautatieasema-alue
Otalammen asema on edustava ja hyvin alkuperäisasussaan säilynyt esimerkki maaseudulle tyyppipiirustuksin toteutetuista asema-alueista. O ...
Selin rautatievahtitupa
Selin poikkeuksellisesti jugendtyylinen vahtitupa vuodelta 1906 on tyyppinsä toinen tunnettu edustaja. Yksinkertaisen vahtituvan pihapiir ...
Suontaan viljelymaisema
Suontaan kylä viljelymaisema kuvastaa Uudenmaan vauraan maaseutupitäjän keskiajalta periytyvien kylien agraarihistoriaa ja rakentamisperinne ...
Vanjärven asutuskylä
Vanjärven asutuskylä on maan suurimpia yhtenäisiä, toisen maailmansodan jälkeen Karjalasta tulleelle siirtoväelle rakennettuja asutuskyliä. ...
Vihdin kirkonkylä ja Vanhalan viljelymaisema
Vihdin kirkonkylä on tiiviisti kylänraitin varteen rakentunut, ajallisesti kerroksinen kunnan historiallinen keskus. Kirkonkylään välittömäs ...
Vuorelan koulukoti
Vuorelan koulukoti on Suomen ensimmäinen tyttöjen kasvatuslaitos. Koulukodin alkuperäinen rakennuskanta on hyvin säilynyt. Köyhäinhoidon ...
Viitasaari Keski-Suomi
Huopanankosken kulttuuriympäristö
Huopanankosken kulttuuuriympäristö on koskipaikan monipuolista käyttöä mylly- ja lohenkalastuspaikkana sekä uittoväylänä kuvastava kokonaisu ...
Kuhalan talo
Kuhalan talon pihapiiri rantapeltoineen on harvinaisen hyvin säilynyt esimerkki talonpoikaisesta maatalouselinkeinosta ja rakentamisesta. ...
Pasalan kylä
Pasalan kylänä tunnettu alue on edustava esimerkki hajakylätyyppisestä maanviljelyskylästä. Pasala on Pasalanjärven ympärillä ja Kolimaj ...
Vimpeli Etelä-Pohjanmaa
Vimpelin kirkko ja kirkonseutu
Vimpelin puisen pyörökirkon ympäristössä eri aikakausien arkkitehtuuri yhdistyy kirkonkylän historiaa kuvaavaksi monipuoliseksi julkisten ra ...
Virolahti Kymenlaakso
Harjun maatalousoppilaitos
Harjun maatalousoppilaitos on maan ensimmäinen, 1890-luvulla perutettu maamieskoulu. Oppilaitoksen alueella on historiallisesti hyvin kerrok ...
Salpalinja
Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Se on verrattavissa ranskalaiseen Maginot-linj ...
Suuri Rantatie
Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Rant ...
Uudenkaupungin rauhan rajakivet
Uudenkaupungin rauhan 1721 rajankäynnistä Virolahdella on säilynyt 10 rajakiveä. Rajakivet ovat muistomerkkejä Venäjän ja Ruotsin uudesta ra ...
Virolahden graniittilouhokset
Virolahti on maamme merkittävin historiallinen kivilouhimoalue. Graniittilouhoksia on Virolahdella mm. Pyterlahden Hevonniemessä, Hepokallio ...
Virolahden kirkko ja kivisakasti
Virolahden keskiaikaisen emäseurakunnan 1700-luvun puolivälin puukirkko on ainoa säilynyt tunnetun ruokolahtelaisen kirkonrakentaja Tuomas S ...
Virrat Pirkanmaa
Killinkosken tehdasyhdyskunta
Killinkosken tehdasyhdyskunta on hyvä esimerkki maaseudun pienistä teollisuustaajamista, joita perustettiin 1800-luvun loppupuolella vesistö ...
Näsijärven reitin kanavat
Näsijärven reitin uittoa ja sisävesien matkustajalaivaliikennettä varten rakennetut kanavat, Ruoveden Murole ja Kauttu sekä Virtain Herrasko ...
Soininkylä
Rakennuskannaltaan säilynyt Soininkylä vesistöihin viettävine peltoineen edustaa perinteisen maanviljelyskylän rakennetta uudisrakentamisest ...
Vöyri Pohjanmaa
Kimon ruukki ja Oravaisten tehdasyhdyskunta
Kimon ruukki ja Oravaisten tehdasyhdyskunta muodostavat ajallisesti ja rakennuskannaltaan monipuolisen 1700-luvun alusta nykypäiviin toimine ...
Klemetsin taloryhmä
Klemetsin taloryhmä on harvinainen esimerkki aikoinaan yleisestä pohjalaisesta nauhakylärakenteesta. Svartkärrsbäckenin laaksoon on muod ...
Oravaisten kirkko ja hautausmaa
Oravaisten kirkko on yksi Yli-intendentinkonttorissa 1700-luvun lopussa suunnitelluista ja Pohjanmaalla useita kirkkoja rakentaneen Carl Rij ...
Oravaisten taistelutanner ja Minnestodsin tie
Minnestodsin museotie halkoo viljelysaukeaa, jolla on käyty Suomen sodan ratkaissut Oravaisten taistelu. Maantien varrella, viljelysaukean i ...
Rekipellon kyläasutus
Rekipelto on erinomainen esimerkki pohjalaisesta kylärakenteesta jokivartta seuraavan tien varressa ja talonpoikaisesta rakennustraditiosta ...
Tottesundin virkatalo
Tottesundin päärakennus on toinen Suomessa vuoden 1786 mallipiirustusten mukaan valmistunut everstin virkatalo. Kaksikerroksinen pääraken ...
Vöyrin kirkko ja kirkonseutu
Vöyrin keskiaikaisen emäseurakunnan kirkko on yksi Rannikko-Pohjanmaan tukipilarikirkoista. Seurakunnan kasvaessa kirkkoa on laajennettu use ...
Ylitornio Lappi
Aavasaksan kruununpuiston matkailurakennukset
Aavasaksan vaara Tornionjokilaaksossa on yksi vanhimmista ja tunnetuimmista näköalapaikoista ja matkakohteista Suomessa. Vaikuttava vaara- j ...
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kemin ja Tornion vanha raja eli Upsalan ja Turun hiippakuntaraja 1300-luvulta on toiseksi vanhin traktaattiraja Suomen alueella. Raja on kok ...
Kristineström ja Ainola
Kristineströmin sahan päärakennus 1700-luvun lopulta ja Ainolan erämaahuvila 1900-luvun alusta ovat edustavia esimerkkejä Perä-Pohjolan saha ...
Struven astemittausketju
Struven ketju edustaa tärkeää vaihetta itä- ja länsieurooppalaisen tieteen ja tekniikan vuorovaikutuksessa. Struven ketju on erityinen todis ...
Tornionjoen jokivarsiasutus
Kainuunkylän komea talonpoikaisrakentaminen sijoittuu harvakseltaan nauhamaisesti kylätien varteen laakeassa Tornionjokilaaksossa, joka on P ...
Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa
Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja Savisilta
Kalajokivarressa sijaitsevan Ylivieskan keskustassa on säilynyt perinteisiä kirkonkylän elementtejä huolimatta voimakkaasta uusiutumisesta. ...
Vähäkankaan kyläraitti
Vähäkankaan tiivis kyläraitti puolitoistakerroksisine pohjalaistaloineen edustava ja hyvin säilynyt esimerkki Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan j ...
Ylöjärvi Pirkanmaa
Aurejärven kirkko
Aurejärven kirkko kellotapuleineen ja porttirakennuksineen on esimerkki vanhan puukirkkoarkkitehtuurin muotoainesten soveltamisesta uudisra ...
Haverin kaivosyhdyskunta
Haverin kaivos on varhaisen suomalaisen kaivostoiminan edustaja, jolla on ollut merkitystä Tampereen teollistumisessa. Pitkään käytössä olle ...
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisis ...
Kurun kirkonmäki
Kurun puukirkko on 1700-luvun suomalaisen pitkäkirkkoperinteen ja lounaissuomalaisen kirkkotyypin sopusuhtaisimpia esimerkkejä ja suomalaist ...
Ristaniemen yksinäistalo
Ristaniemen 1730-luvulla perustetun yksinäistalon pihapiiri hirsirakennuksineen kuvastaa hyvin 1700-1800-lukujen elämänoloja ja asumistapaa ...
Ypäjä Kanta-Häme
Jokioisten kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema
Loimijokilaaksossa sijaitseva Jokioisten kartanoalue ilmentää maanomistukseltaan yhden Suomen laajimman kartanon poikkeuksellisen monipuolis ...
Valtion hevosjalostuslaitos
Ypäjän hevosjalostuslaitoksen alue muodostaa ainutlaatuisen ja ajallista syvyyttä omaavan monipuolisen rakennetun kokonaisuuden. Valtion ...
Ähtäri Etelä-Pohjanmaa
Inhan rautatieasema
Inhan rautatieasema on hyvin säilynyt 1800- ja 1900-lukujen vaihteen asemamiljöö luonnnonkauniilla paikalla Hankaveden rannalla vastapäätä T ...
Inhan ruukkiyhdyskunta
Inhan eli Gustafsforsin ruukki on yksi maan sisäosiin 1800-luvun puolivälissä perustetuista järvimalmia hyödyntäneistä rautaruukeista. Vanh ...
Myllymäen rautatieasema ja asemanseudun kauppa- ja liikerakennukset
Myllymäki on 1800-1900-luvun vaihteen vilkkaan rautatieasematoiminnan ja alueellisen tukkukaupan myötä syntynyt maaseudun kaupallinen keskus ...
Tuomarniemen metsäopisto
Tuomarniemi on osoitus valtiovallan harjoittamasta valtakunnallisesta laitos- ja opistorakennustoiminnasta 1900-luvulla. Tuomarniemen perust ...
Vääräkosken kartonkitehdas
Vääräkosken vuosina 1901-1998 toimineen kartonkitehtaan monipuolinen tehdas-, konttori- ja asuinrakennuksia sisältävä kokonaisuus edustaa hy ...
Ähtärin kirkonseutu
Ähtärin kirkko on Pohjanmaan kirkkoarkkitehtuurissa harvinainen 1930-luvulla rakennettu moderni kirkkorakennus. Kirkko hallitsee maisemallis ...
Äänekoski Keski-Suomi
Keski-Suomen kansanopisto
Keski-Suomen kansanopisto on yksi maan vanhimmista kansanopistoista ja sen 1900-luvun alun päärakennus edustava esimerkki kansanopistojen vi ...
Markkamäen omakotialue
Markkamäen omakotialueen vanhin rakennuskanta on esimerkki teollisuusyritysten tukemasta sodan jälkeisestä omakotirakentamisesta. Sotien jä ...
Sumiaisten kirkonkylä
Sumiaisissa ovat säilyneet hyvin kirkonkylän historialliset elementit kuten rakentamisen suhde maisemaan, rakennusten sijoitus pihapiirissä ...
Suolahden vanhan rautatieaseman alue
Suolahden 1898 valmistunut rautatie ja asema edustavat hyvin ajan pyrkimystä yhdistää maaliikenne ja vesiliikenne. Lisäksi asemalla on kultt ...
 


© Museovirasto 2009